Sunteți pe pagina 1din 2

13.

9 ERDIR 3,2 tf de la golul de montaj

13.9.1 Descriere constructiv –funcţională

Dispozitivul de întindere şi ridicare ERDIR 3,2 tf este destinat lucrărilor de


manevrare a pieselor grele, precum şi la întinderea cablurilor de tracţiune, în cadrul
lucrărilor de construcţii montaj. In CHE este destinat manevrelor de basculare a capacului
de acoperire a golului de montaj de la nivelul sălii turbinelor.
ERDIR - ul este compus din următoarele elemente:
 mecanismul cuprins în carcasă
 bolţul de ancorare, cu dispozitivul de asigurare contra deplasării axiale
 cuiul de blocare
 prelungitorul extensibil
 cablul de tracţiune cu inimă de oţel, prevăzut cu cârlig şi dispozitiv de
asigurare contra ieşirii cablului.

13.9.2 Funcţionare

Pentru ridicarea unei sarcini sau întinderea cablului se va proceda în felul următor:
 se cuplează prelungitorul cu maneta de tracţiune şi se asigură contra
decuplării cu ajutorul cuiului de blocare;
 se acţionează alternativ prelungitorul astfel cuplat cu dispozitivul,
efectuându-se mişcări lente (maximum 30 curse duble pe minut) şi uniforme.
Coborârea sarcinii se efectuează în aceleaşi condiţii dinamice ca şi urcarea, însă
prelungitorul este cuplat la maneta de coborâre.
În timpul acţionării se va urmări evoluţia sarcinii şi deplasarea cablului pe toată
lungimea sa.

13.9.3 Caracteristici tehnice

Forţa de tracţiune maximă 3,2 tf


Sarcina de ridicare maximă 2 tf
Deplasarea cablului la cursa dublă 40 mm
Diametrul cablului de tracţiune
Forţa de acţionare la tracţiune maximă 13 mm

58
Masa proprie 55 kgf
20 kg

13.9.4 Exploatarea şi întreţinerea

Pentru introducerea şi prinderea cablului în dispozitiv se procedează în felul


următor:
 Se deşurubează cuiul de blocare din maneta de tracţiune.
 Se deplasează maneta de tracţiune şi maneta de coborâre una către
cealaltă, astfel încât urechea mobilă a mecanismului să ajungă în dreptul
urechilor fixe ale carcasei.
 Se introduce cuiul de blocare în cele două urechi fixe şi prin urechea mobilă.
 Se deplasează maneta de coborâre în cealaltă parte, până la capătul cursei.
Prin această manevră se deschide sistemul de bacuri care prinde cablul.
 Se introduce cablul de tracţiune în dispozitiv prin bucşa de ghidare a cablului,
până iese prin orificiu către bolţul de ancorare.
 Se deplasează maneta de coborâre către dreapta.
 Se scoate cuiul de blocare din urechile fixe şi se montează în locaşul său.
 Se execută câteva manevre de probă în gol prin acţionarea succesivă a
manetelor de tracţiune pentru a verifica funcţionarea normală a
mecanismului.
În timpul acţionării se va observa lungimea sarcinii şi deplasarea cablului pe toată
lungimea.
Se va evita antrenarea de noroi şi alte substanţe de către cablu.
Ungerea se face prin demontarea carcasei; se evită ungerea bacurilor.
În cazul când se observă alunecarea cablului în timpul utilizării sau micşorarea
cursei se va scoate din funcţiune şi se vor gresa bacurile. Repunerea în funcţiune se face
numai după efectuarea probei în gol.

59