Sunteți pe pagina 1din 10

13.

4 Maşina de curăţat grătare

13.4.1 Descriere constructiv –funcţională


Maşina de curăţat grătare are ca scop îndepărtarea corpurilor reţinute de barele
grătarului şi de la suprafaţa apei, în vederea menţinerii acestuia în stare curată.
Maşina de curăţat grătare nu poate curăţa corpurile depuse la baza grătarului, nu
poate desfunda un grătar înfundat şi nu poate sparge gheaţa la suprafaţa apei.
Maşina de curăţat grătare se compune din:
 cadrul metalic
 cabina
 mecanism de antrenare - basculare
 mecanism de translaţie
 curăţitor cupă
 curăţitor greblă
 mecanism de blocare
 dispozitiv de introducere
 role
 macara rotitoare
 graifer
 container
 mecanism de acţionare container
 echipament electric

Construcţia metalică cuprinde cadrul metalic şi cabina.


Cabina este amplasată pe cadrul metalic. Cabina cuprinde platforma inferioară pe
care se amplasează mecanismul de antrenare - basculare şi mecanismul de acţionare a
containerului.
Mecanismul de antrenare - basculare este amplasat pe platforma inferioară si
cuprinde:
- motor electric pentru antrenare
- motor electric pentru basculare
- cuplaje elastice
- frâna cu ridicător hidraulic
- reductor pentru antrenare
- reductor pentru basculare

38
- arbori pentru antrenare si basculare
- tambur de înfăşurare cablu pentru antrenare si basculare
- limitator de cursă
Mecanismul de translaţie este amplasat pe grinda inferioară aval a cadrului
metalic şi are ca părţi principale:
- motor electric
- cuplaj elastic
- frâna cu ridicător hidraulic
- reductor
- arbore de translaţie
- limitator de cursa
Curăţitorul cupă serveşte pentru ridicarea de pe grătar a ierbii, vegetaţiei, crengilor
etc.
Curăţitorul are două roţi pentru rulare pe grătar. Cablul de basculare este fixat la
mijloc.
Curăţitorul greblă este o construcţie asemănătoare curăţitorului cupă, având însă
dinţii lungi care permit evacuarea obiectelor de mărime mijlocie de la partea inferioara a
grătarului.
Limitarea pătrunderii dinţilor greblei între barele grătarului se asigură cu prese de
sprijin reglabile.
Mecanismul de blocare cuprinde patru dispozitive de blocare amplasate la
extremităţile grinzilor amonte şi aval ale cadrului metalic. Ele servesc la fixarea maşinii pe
şinele de rulare în timpul funcţionării sau în timpul garării.
Dispozitivele din aval cuprind câte 2 limitatoare de cursă fixate pe fălcile de blocare
şi indică poziţiile blocat şi deblocat ale maşinii. Aceşti limitatori nu permit funcţionarea
curăţitoarelor în poziţia blocat a maşinii.
Dispozitivele de blocare amonte cuprind câte un singur limitator pentru poziţia
blocat a maşinii.
Toate cele patru dispozitive de blocare sunt acţionate manual cu roţi de manevră.

Dispozitivul de întindere este fixat de platforma acoperişului şi are ca scop


tensionarea cablului de basculare în timpul închiderii curăţitorului.
Limitatoarele de sarcină, în număr de două, servesc la oprirea antrenării şi la
semnalizarea situaţiei în care tensionarea în oricare din cablurile de antrenare a
curăţitorului creşte peste sau scade sub limita admisă.

39
Macaraua manuală serveşte la evacuarea plutitorilor mari de pe suprafaţa apei din
faţa grătarelor, dar care nu depăşesc greutatea de 500 kg.
Macaraua este rotitoare iar mecanismul de acţionare este manual.
Pentru ridicare mecanismul are un clichet care se poate zăvorî cu sarcina în cârlig
la diferite înălţimi.
Graiferul este o construcţie cu două fălci care se deschid maximum 400 mm şi cu
care se apucă obiectele ce trebuie adunate şi evacuate din faţa grătarelor.
Containerul este o cutie cu capacitate de 1,7 mc şi este suspendată între cele
două ramuri de cablu ale mecanismului de acţionare. In el se încarcă materialul scos de
greblă din apă.
Echipamentul electric al maşinii de curăţat grătare permite acţionarea electrica a
celor trei mecanisme ale maşinii: translaţie, ridicare şi basculare.

Funcţionarea instalaţiei
 Mecanismul de translaţie: Deplasarea maşinii stânga-dreapta se face de un
motor electric alimentat la tensiunea de 380 V. Transmisia mişcării de la motor se face prin
reductorul de turaţie şi arborii de translaţie la cele două roţi din aval pe care le acţionează.
În acelaşi moment cu motorul electric se alimentează şi frâna electrohidraulică şi se
deschid saboţii.
 Mecanismul antrenare şi basculare: antrenarea greblei şi curăţitorului se face
cu un motor electric alimentat la 380 V. Transmisia mişcării de la motor se face prin
reductorul de turaţie, tamburul pe care se înfăşoară cablurile, rolele de ghidare a cablurilor,
curăţitorul.
Funcţionarea corectă se face atunci când ambele cabluri se înfăşoară egal pe
tambur.
 Mecanismul de basculare este antrenat tot prin intermediul motorului electric
care primeşte tensiune de alimentare 380 V, transmite mişcarea la reductorul de turaţie,
sectorul dinţat care mişcă braţul cu rola de întindere pentru închidere sau deschidere,
grebla, cablu şi rolele de ghidare.
 Mecanismul de acţionare container: Se acţionează manual prin roata cu
manivelă, tambur cu cablu care este legat la ambele capete ale containerului.
 Macaraua manuală rotitoare: Funcţionează manual prin acţionarea cu
manivela a tamburului cu dantură, pe care se înfăşoară cablul cu cârlig.

13.4.2 Caracteristici tehnice

40
- capacitate curăţitor cupă 0,5 mc
- capacitate curăţitor greblă 0,8 mc
- greutatea maximă a încărcăturii curăţitorului 600 kg
- viteza de deplasare a curăţitorului 8 m/min
- viteza de translaţie maşină 10,3 m/min
- capacitate container 1,75 mc
- sarcina de ridicare macara manuală 500 kg
- cursa curăţitorului 28 m
- diametrul maxim al flotorului pe care-l poate
apuca graiferul 400 mm

13.4.3 Circuite de comandă, măsură şi control


Echipamentul electric al maşinii de curăţat grătare permite acţionarea electrică a
celor trei mecanisme ale maşinii.
Alimentarea cu energie electrică a maşinii se realizează din panoul PSG1 printr-un
întrerupător ISOL 100A şi prin priza trifazică montată pe peretele amonte al centralei (priza
de apă). Legătura între maşină şi priză se face prin cablu flexibil.
Dulapul de forţă (DF) conţine aparatajul de forţă pentru acţionarea motoarelor
mecanismelor. Dulapul este alimentat printr-un întrerupător trifazic de 63 A.
Dulapul de comandă (DC) conţine butoanele de comandă şi transformatorul pentru
alimentarea la 24 V a circuitelor de comandă şi a clopotului cu motor pentru semnalizarea
acustică la translaţia maşinii.

Semnalizări
 Semnalizarea optică: prezenţa tensiunii în circuitele de forţă (380/220 Vc.a),
prezenţa tensiunii de comandă (24 Vc.a), prezenţa tensiunii în circuitul de translaţie
maşină şi prezenţa tensiunii în circuitul de comandă al antrenării şi basculării.
 Semnalizarea acustică: mişcarea de translaţie, avariile mecanice şi electrice.

Protecţii
Cele trei motoare sunt protejate împotriva scurtcircuitelor şi împotriva
supracurenţilor prin: întrerupător ISOL a cărui poziţie normală de funcţionare este "închis"
şi relee termice. Declanşarea acestora este semnalizată şi acustic.

41
Instalaţia de iluminat a maşinii este protejată prin siguranţe fuzibile.

Avarii electrice
La apariţia unei avarii electrice (supracurenţi, scurtcircuite) în circuitele de forţă,
întrerupătoarele ISOL declanşează apărând semnal acustic de avarie şi semnal optic.
Semnalul acustic se anulează prin apăsarea pe buton "anulare".

Avarii mecanice
La apariţia avariilor mecanice este acţionat limitatorul de cursă. În acest mod se
alimentează releele intermediare care alimentează lămpile de semnalizare avarie.
Avariile provin din:
 sarcina peste limita reglată (suprasarcină)
 ridicare peste poziţia normală
 limitator fine cursă coborâre
 limitator fine cursă ridicare

13.4.4 Funcţionarea maşinii de curăţat grătare


Maşina de curăţat grătare este concepută să funcţioneze în două regimuri:
 funcţionarea automată, realizându-se un ciclu complet;
 funcţionarea individuală a fiecărei operaţii din cadrul unui ciclu de
funcţionare. U
Un ciclu complet se compune din următoarele operaţii:
a. coborârea curăţitorului deschis
b. oprirea la capătul cursei (baza grătarului)
c. închiderea curăţitorului
d. ridicarea curăţitorului
e. oprirea la capătul cursei (pe maşină)
f. deschiderea curăţitorului
Condiţiile de oprire la motoarele electrice sunt identice în ambele regimuri de
funcţionare.
În funcţionarea individuală operaţiunile a, c, d, şi f se comandă separat.

 Acţionarea mecanismelor de antrenare şi basculare la funcţionarea individuală


pe operaţii

Pornirea

42
Condiţiile generale ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea da comenzile de pornire
sunt:
- întrerupătoarele USOL 201 şi 301 închise, dispozitivele de blocare pe calea de
rulare să fie închise, respectiv limitatorii 23b2, 23b3 şi 1b9 , 1b10 să fie acţionaţi;
- maşina să se afle în dreptul unui panou de grătar, respectiv limitatorul 1b6 să fie
acţionat. Această condiţie se poate anula în timpul reviziilor cu cheia de comandă 23b4.
Condiţiile generale de pornire fiind îndeplinite se poate da comanda individuală de
pornire pe operaţii, astfel:
 pornirea la coborâre: coborârea curăţitorului se face dacă sunt îndeplinite
condiţiile:
o curăţitorul este deschis, respectiv limitatorul 3b4 este acţionat şi releul 3d1
nealimentat;
o limitatorul de fine de cursă curăţitor, 2b7, nu este coborât în poziţia inferioară
maximă;
o limitatorii de suprasarcină 2b8 şi 2b9 sunt acţionaţi;
Comanda se dă pe primul buton 2b2 şi acţionează contactorul 2c2.
 pornirea la ridicare: ridicarea curăţitorului se face dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii:
o curăţitorul nu acţionează limitatorul 2b10 si releul 2d1 nu este alimentat;
o limitatorii de suprasarcină 2b3, 2b4 nu sunt acţionaţi;
o limitatorii de avarie, ridicarea peste poziţia normală 2b5, 2b6, nu sunt
acţionaţi.
Comanda se face prin butonul 2b1 şi acţionează contactorul 2c1.
 pornirea la închidere: Închiderea curăţitorului se face prin butonul 3b1 dacă
limitatorul 3b3 nu este acţionat, deci curăţitorul nu este închis şi se alimentează
contactorul 3c1.
 pornirea la deschidere: Deschiderea curăţitorului se face prin butonul 3b2
dacă limitatorul 3b4 (limitator acţionat la deschidere completă curăţitor) şi releul 3d1 nu
sunt acţionate. Acesta alimentează contactorul 3c2.

Oprirea
Oprirea mecanismelor de antrenare şi basculare, în oricare sens, se poate face
prin butonul 23b1.
Oprirea ambelor mecanisme se face şi prin oprire de avarii (suprasarcină,
scurtcircuit).

43
Oprirea mecanismelor individual pe operaţii se face astfel:
 oprirea la coborâre: Se poate face prin butonul 23b1, voit şi automat în cazul
în care curăţitorul a ajuns la limita inferioară maximă (limitatorul 2b7 acţionat) sau la
apariţia suprasarcinii (au fost acţionaţi limitatorii de sarcină 2b8, 2b9);
 oprirea la ridicare: oprirea curăţitorului se face când curăţitorul a ajuns la
limita superioară şi unul din limitatorii de ridicare peste poziţia normală (2b5, 2b6) au fost
acţionaţi sau la apariţia suprasarcinii (unul din cei doi limitatori 2b3, 2b4 sunt acţionaţi);
 oprirea la închidere: Oprirea la închidere se face prin butonul 23b1 sau
automat când limitatorul 3b3 este acţionat;
 oprirea la deschidere: se poate face voit prin butonul 23b1 sau automat prin
limitatorul 3b4 şi releul 3d1.
In cazul întreruperii mişcării mecanismului de acţionare a curăţitorului datorită
suprasarcinii sau ridicării peste poziţia normală se asigură posibilitatea manevrării
curăţitorului în sensul opus mişcării, prin comandă individuală.
Pentru oprirea curăţitorului, după ce acesta a fost oprit datorită suprasarcinii, se va
apăsa simultan pe butoanele 2b2 coborâre şi 2b11 coborâre de avarie. Curăţitorul va
coborî atâta timp cât va fi acţionat butonul 2b11.

 Acţionarea mecanismelor de antrenare şi basculare


La funcţionarea automată:
Condiţiile generale şi condiţiile pe operaţii ce trebuiesc îndeplinite pentru a da
comanda de pornire sunt identice cu cele de la funcţionarea individuală, pe operaţii.
Comanda de pornire la funcţionarea automată se face prin butonul 5b5 "automat".
Curăţitorul începe coborârea până la poziţia limită inferioară când este acţionat limitatorul
2b7 care comandă închiderea prin contactul releului 23d1 din circuitul de comandă al
ciclului automat de curăţire.
Când curăţitorul s-a închis complet, este acţionat limitatorul 3b3 care închide
circuitul şi comandă ridicarea curăţitorului până la poziţia superioară normală, când este
acţionat limitatorul 2b10 şi releul 2d1 are alimentarea întreruptă, dând comanda de
deschidere curăţitor. Odată cu deschiderea completă a curăţitorului, când limitatorul 3b4
este acţionat, ciclul ia sfârşit.
Ciclul se repetă prin apăsarea pe butonul 23b5 „automat”.
Ciclul automat începe şi se termină în poziţia curăţitor ridicat şi deschis.

44
Ciclul automat este întrerupt la apariţia avariilor mecanice de suprasarcină şi
subsarcină şi la ridicarea peste poziţia normală prin releele 2d2, 2d3, 2d4, alimentate prin
limitatorul de avarie mecanică. In acest fel se poate comanda pornirea în sens invers prin
comanda individuală.

 Funcţionarea mecanismului de translaţie


Pornirea: Condiţiile generale ce trebuie îndeplinite pentru a putea da comanda de
pornire, sunt:
- întrerupătorul a1 să fie închis, dispozitivele de blocare pe calea de rulare să
fie deschise, respectiv limitatorii de cursă 1b7 şi 1b8 să fie acţionaţi;
- curăţitorul să fie ridicat, respectiv limitatorul 2b10 acţionat şi releul 2d1
nealimentat;
- curăţitorul să fie deschis, respectiv limitatorul 3b4 să fie acţionat şi releul 3d1
nealimentat;
Aceste condiţii fiind îndeplinite se poate da comanda de pornire.
Oprirea: Se realizează prin butonul 1b3 „oprit”.
Oprirea automată se va realiza în următoarele cazuri:
- În dreptul panourilor, la capetele căii de rulare, prin limitatorii 1b6;
- la apariţia unei avarii electrice.

 Funcţionarea macaralei rotitoare


Aceasta este acţionată manual de o persoană.
Coborârea unei sarcini prinse în cârlig se face numai cu clichetul închis, învârtind
de manivelă în sens invers acelor de ceasornic. Rotirea braţului macaralei se face manual.

 Manevre cu maşina de curăţat grătare:


o Se derulează cablul târâtor de alimentare şi se introduce în priză;
o Se cuplează întrerupătorul de alimentare generală de la dulapul DF;
o se verifică dacă lămpile de semnalizare indică prezenţa tensiunii;
Toate aceste comenzi se dau de la cutia de comandă.
o Se deblochează dispozitivele de blocare de pe sine;
o Se comandă translaţia maşinii (stânga buton 1b1 şi dreapta 1b2);
Maşina se opreşte automat în dreptul primului panou prin acţionarea
limitatorului de translaţie.

45
o Se blochează dispozitivele de blocare pe şinele de rulare pentru a fi
acţionaţi limitatorii 23b2 si 23b3.
o Pentru realizarea operaţiei de curăţire individual, pe operaţii, se
procedează astfel: se coboară curăţitorul prin butonul 2b2 (curăţitorul
se opreşte automat în partea de jos a grătarului prin limitatorul 2b7);
se închide curăţitorul prin butonul 3b1 (închiderea este oprită automat
de limitatorul 3b3); se ridică curăţitorul prin butonul 2b1 (curăţitorul se
opreşte automat în partea superioară a grătarului prin acţionarea
limitatorului 2b10); se deschide curăţitorul prin butonul 3b2
(deschiderea se opreşte automat prin acţionarea limitatorului 3b4).
o ciclul automat de curăţire (coborâre, închidere, ridicare, deschidere)
se face prin butonul 23b5.
o după terminarea curăţirii panoului se deblochează dispozitivele de
blocare, se mută maşina la panoul următor unde se repetă operaţiile
pentru curăţire, descrise mai sus.
o După terminarea curăţirii panourilor grătarului se mută maşina spre
locul de garare unde se blochează pe şină cu ajutorul dispozitivelor de
blocare. Se deconectează întrerupătorul de alimentare generală, se
scoate ştecherul din priza de alimentare.
 Manevre pentru acţionarea containerului
Ridicarea sau coborârea containerului se face cu maşina trasă în capătul dinspre
electropalan.
Se acţionează manual roata de manevră din cabină.
Coborârea containerului se face prin îndepărtarea clichetului de la roata de
manevră pentru a permite rotirea acesteia în sens opus manevrei de ridicare.

13.4.5 Exploatare şi întreţinere

În timpul funcţionării maşinii se vor urmări:


 funcţionarea liniştită, fără trepidaţii a tuturor mecanismelor şi organelor în
mişcare;
 întinderea uniformă a cablurilor de antrenare
 înfăşurarea corectă a cablurilor pe tambur
 acţionarea corectă a limitatorilor
 încălzirea lagărelor

46
 pierderi de lubrifianţi
 funcţionarea semnalizării optice şi acustice
La reviziile care se efectuează se va urmări:
 verificarea funcţionarii comenzilor şi a protecţiilor
 starea generală a maşinii
 tensionarea uniformă a cablurilor de antrenare
 controlul strângerii tuturor şuruburilor
 controlul şi ungerea tuturor punctelor de ungere, verificarea pierderii de
lubrifianţi
 verificarea acţionării corecte a limitatorilor şi reglarea lor
 verificarea şi reglarea frânelor
 verificarea circuitului primar
 gresarea cu vaselină a cablurilor de tracţiune.

47