Sunteți pe pagina 1din 3

UPS Electronic Return Label: Vizualizare/Tipărire etichetă

1 Asiguraţi-vă că pe colet nu sunt ataşate alte etichete de urmărir.

2 Îndoiţi eticheta tipărită de-a lungul liniei punctate. Puneţi eticheta într-omapă de expediere UPS. Dacă
nu aveţi un astfel de mapă, lipiţi eticheta împăturită utilizând o bandă de expediere din plastic transparent
deasupra întregii etichete. Aveţi grijă să nu acoperiţi suprafeţele de îndoire sau de închidere.

3 Preluarea şi predarea expediţiilor


de preluare zilnică de la clienţi: Pregătiţi în mod obişnuit expediţiile, pentru a fi preluate de curier.
Duceţi acest colet la o locaţie UPS sau, pentru a stabili o preluare, apelaţi serviciul UPS 40 21
2338877 www.ups.com/content/ro/ro/index.jsx şi selectaţi Predare.

ÎNDOIŢI AICI
Raport sumar valoare ridicata
Client UPS:
1) Doua exemplare ale chitantei vor fi tiparite împreuna cu etichetele. Furnizati un exemplar pentru UPS si asigurati-va ca celalalt
exemplar este semnat de catre curierul UPS sau de catre un reprezentant UPS si apoi returnat dvs. Copia semnata a chitantei
reprezinta dovada dvs. conform careia UPS a acceptat coletul si va fi necesara pentru trimiterea unei revendicari.
2) Confirmati ca expeditia este ambalata corespunzator:
- Ambalajul si banda sunt în conditii bune
- Continutul nu se deplaseaza atunci când coletul este mutat sau agitat
- Eticheta este lizibila si prinsa corespunzator pe colet.

High Value Summary Report


UPS Customer:
1) Two copies of this receipt will be printed along with your labels. Provide one copy to UPS and ensure the other copy is signed by the
UPS driver or a UPS representative and returned to you. The signed copy of this receipt is your proof that UPS has accepted the
Package, and will be required to submit a claim
2) Confirm the shipment is properly packed:
- Packaging and tape are in good condition
- Contents do not move when the package is moved or shaken
- Label is legible and properly fastened to the package

Data/Date : 11/02/2021

CTDI Poland Sp. z o.o


ul. Logistyczna 7
SEKOCIN STARY , PL05090

Nr. ID expediere Nr. de urmarire Valoare declarata Curier Supraveghetor


Shipment ID # Tracking # Declared Value Driver Supervisor

1Z3X64R48621805803 1Z3X64R48621805803 987.79 EUR ________________ ________________

Numar total de colete cu valoare ridicata / Total Number of High Value Packages = 1

Curier/reprezentant UPS:

UPS Driver/Representative:

Primit de /Received by____________________________________ Ora /Time_______________ Colete /Packages_______________

Page 1
Raport sumar valoare ridicata
Client UPS:
1) Doua exemplare ale chitantei vor fi tiparite împreuna cu etichetele. Furnizati un exemplar pentru UPS si asigurati-va ca celalalt
exemplar este semnat de catre curierul UPS sau de catre un reprezentant UPS si apoi returnat dvs. Copia semnata a chitantei
reprezinta dovada dvs. conform careia UPS a acceptat coletul si va fi necesara pentru trimiterea unei revendicari.
2) Confirmati ca expeditia este ambalata corespunzator:
- Ambalajul si banda sunt în conditii bune
- Continutul nu se deplaseaza atunci când coletul este mutat sau agitat
- Eticheta este lizibila si prinsa corespunzator pe colet.

High Value Summary Report


UPS Customer:
1) Two copies of this receipt will be printed along with your labels. Provide one copy to UPS and ensure the other copy is signed by the
UPS driver or a UPS representative and returned to you. The signed copy of this receipt is your proof that UPS has accepted the
Package, and will be required to submit a claim
2) Confirm the shipment is properly packed:
- Packaging and tape are in good condition
- Contents do not move when the package is moved or shaken
- Label is legible and properly fastened to the package

Data/Date : 11/02/2021

CTDI Poland Sp. z o.o


ul. Logistyczna 7
SEKOCIN STARY , PL05090

Nr. ID expediere Nr. de urmarire Valoare declarata Curier Supraveghetor


Shipment ID # Tracking # Declared Value Driver Supervisor

1Z3X64R48621805803 1Z3X64R48621805803 987.79 EUR ________________ ________________

Numar total de colete cu valoare ridicata / Total Number of High Value Packages = 1

Curier/reprezentant UPS:

UPS Driver/Representative:

Primit de /Received by____________________________________ Ora /Time_______________ Colete /Packages_______________

Page 1