Sunteți pe pagina 1din 9

GMDSS

SISTEME SATELIT SISTEM INMARSAT

STUDENT: GHEORDUNESCU RAZVAN


GRUPA: ET 41
INFORMAŢII GENERALE

 Iniţiat în 1979, INMARSAT (the International Mobile Satellite Organization) este un


parteneriat între statele membre. Aceste ţari cooperează pentru a furniza comunicaţii
mobile globale, prin intermedul sateliţilor geostationari, la şi de la nave, cu terminale
mobile şi/sau portabile, cu terminale de comunicaţii plasate la sol sau aeropurtate.
Sateliţii INMARSAT sunt sateliţi geosincroni plasaţi pe orbite ecuatoriale, la 35786 km
deasupra Pământului.
 Sateliţii din generaţia a 2 a a fost lansaţi pe orbite imediat dupa 1990, urmaţi de sateliţii
din generaţia a 3 a lansaţi în următoarea decadă.
 A 4-a generaţie de sateliţi, a căror lansare a început în 2005 şi se preconizează a fi
operaţională până în 2020, are capabilităţi deosebite în putere, capacitate, flexibilitate. Se
spune că aceşti noi sateliţi INMARSAT, rezultat al colaborării cu European Space Agency
(ESA), sunt de 60 de ori mai performanţi decât sateliţii INMARSAT din generaţia a 3-a.
Rol şi servicii de comunicaţii

 Rolul INMARSAT în GMDSS este decisiv şi constă în importanţa serviciilor oferite,


asigurate de existenţa:
 (1) segmentului spatial INMARSAT de importanţă vitală în asigurarea comunicaţiilor
distress/safety rapide şi sigure pentru domeniul maritim;
 (2) sistemelor satelit INMARSAT (INMARSAT A, B, C, FLETT 77 ş.a.m.d) ce oferă
servicii de comunicaţii vitale pentru GMDSS. Există mai mulţi sateliţi INMARSAT care
asigură acoperire în cele patru regiuni oceanice:
 - Atlantic Ocean Region East
 - AOR-E - Pacific Ocean Region
 - POR - Indian Ocean Region - IOR
 Atlantic Ocean Region West -AOR-W
Funcţii în GMDSS

 • Distress Alerting: Ship-to-Shore Iniţiată prin simplă apăsare de buton roşu, distress
alert transmisă de la o SES INMARSAT C are prioritate absolută în rutare automată
prin sistem la un Rescue Coordination Centre (RCC). Iniţiată prin proceduri
standard, sau de la butoane dedicate, distress alerts transmise de la SES-uri
Inmarsat B /SES-uri Fleet 77, au deasemeni prioritate absolută în sistem şi sunt
deasemeni rutate la un RCC.
 • Distress Alerting: Shore-to-Ship Distress Alert (Relay) iniţiată de Rescue
Coordination Centre RCC asigură alertarea navelor la recepţia automată a alertei
transmisă prin International SafetyNET Service, componentă în INMARSAT a
Enhanced Group Call System – EGC.
Funcţii în GMDSS

 • Search and Rescue Co-ordination Communications Terminalele INMARSAT


(SES-urile INMARSAT) pot fi utilizate pentru a iniţia sau recepţiona comunicaţii cu
alte nave implicate în incidente (distress) sau pentru a comunica cu RCC-urile.
 • Promulgation of Maritime Safety Information Maritime Safety Information (MSI)
sunt iniţiate de autorităţile de la ţarm, respectiv oficii hidrografice, meteorologice
sau Rescue Coordination Centres. Mesajele de tip Maritime Safety Information
(MSI) sunt transmise prin (the) International SafetyNET Service, componenta
INMARSAT C - Enhanced Group Call System – EGC. Navele pot deasemeni
recepţiona/transmite mesaje cu prioritate urgency, safety, mesaje MSI, de la şi la
autorităţile de la ţărm prin sistemele INMARSAT B, INMARSAT C, Fleet 77 ş.
a.m.d.
Funcţii în GMDSS

 General Radio Communications Toate serviciile de comunicaţii, cu performanţele


cele mai actuale, cu accesarea celor mai moderne reţele internaţionale/naţionale,
globale/locale de telecomunicaţii, sunt disponibile utilizatorilor de SES-uri
INMARSAT. Toate aceste capabilităţi de comunicaţii prin sistemul INMARSAT
sunt utilizate pentru a obţine informaţii şi asistenţă de la experţi de la ţarm, în scopul
asigurării dezideratului vital: safety of navigation. Codurile de doi digiţi (two-digit
service codes), în telefonie şi telex, sunt create şi utilizate tocmai pentru eficientizarea
informaţiilor cu prioritate urgency/safety în INMARSAT. Există aşa numitele
distress and safety two digits codes (32, 38, 39, 41, 42, 43) care asigură conexiune
directă şi rapidă la RCCs, la oficii meteorologice, ship reporting centres sau centre
medicale.
INMARSAT - Structura sistemului

 Structural, sistemul INMARSAT conţine: - Segment spaţial; - Segment terestru; - Reţeaua de


Ship Earth Stations (SESs) - staţii de navă.
 INMARSAT - Segment Spaţial Segmentul spaţial oferit de INMARSAT şi constă din 4 sateliţi
geostationari, plasaţi pe orbite ecuatoriale. Sateliţii Inmarsat sunt controlaţi de la Satellite
Control Centre (SCC), din Inmarsat Headquarters – cartier general, Londra, United Kingdom.
Aria de acoperire a fiecarui satelit este definită ca acea zona de la sol în care satelitul asigură
comunicaţii sigure în transmisiile directe cu antene fixe sau mobile de la sol. Sateliţii
INMARSAT asigură acoperire de la 76°Nord la 76° Sud, deci nu şi în regiunile polare.
 INMARSAT – Regiuni oceanice (Ocean Regions) Sateliţii INMARSAT acoperă patru (4)
regiuni oceanice, iar locaţiile orbitale ale sateliţilor sunt: - AOR-E - locaţie orbitală: 15.5° W -
POR - locaţie orbitală: 178° E - IOR - locaţie orbitală: 64° E - AOR-W - locaţie
orbitală: 54° W
Network Operations Centre (NOC)

 NOC coordonează, controlează şi monitorizează activitatea operaţională a sateliţilor din


 sistem.
 NOC rezolvă aplicaţiile referitoare la commissioning (totalitatea procedurilor de instalare în sistem a unui
nou terminal SES).
 Network Co-ordination Stations (NCSs) In fiecare regiune oceanică există câte o Network Co-ordinating
Stations (NCSs). NCS- urile au rolul de-a monitoriza şi controla activitatea în regiunea oceanică
 a satelitului de care sunt responsabile. NCS actionează ca un switch operator: asignează, controlează si
monitorizează
 canalele telefonice şi telex între CES-uri şi SES-uri în regiunea oceanică pe care o
 coordonează. Fiecare NCS comunică cu Operatorii LES (Land Earth Station) din regiunea oceanică, cu
celelalte NCS-uri şi cu NOC (Network Operations Centre) de la Londra, facând posibil transferul
informaţiei operaţionale în sistem. NCSs sunt implicate în procesul de iniţiere a apelurilor (setting up calls)
între SES-uri si Operatorii LES. NCSs răspund cererii de asignare a unui canal de comunicaţie initiată de
MES (request for assignement) prin asignarea unui canal de comunicaţie pe care se acordează SES şi
Operator CES în vederea apelului ce va urma.
THE SHIP EARTH STATIONs

 Staţiile de navă sunt echipamente instalate pe navă (sau amplasate în puncte fixe în
ambient marin), ce permit utilizatorilor, selectând satelitul şi CES-ul, să comunice cu
abonaţii de la ţărm via satelitul selectat.