Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ

CONSTANȚA
Telefon: 0241 616849, Fax: 0241 672032
e-mail: tele@constanta.insse.ro
COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 6 / 11 mai 2020

Turismul în anul 2019, în județul Constanța

 Sosirile și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcțiuni de


cazare au crescut cu 5,2%, respectiv cu 3,7% în anul 2019, comparativ cu
anul precedent, pentru județul Constanța.
 Sosirile turiștilor străini în județul Constanța au crescut cu 4,5%, iar
numărul nopților petrecute de aceștia în județul nostru a crescut cu 9,1%.

Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare - total an, în


județul Constanța

Sosiri Înnoptări
An An Anul An An Anul
2018 2019 2019 2018 2019 2019
JUDEȚUL
-mii- -mii- faţă de -mii- -mii- faţă de
CONSTANȚA
anul anul
2018 2018
-%- -%
Total 1312,4 1380,6 105,2 5010,8 5196,5 103,7
Turişti români 1249,7 1315,0 105,2 4818,6 4986,9 103,5
*)
Turişti străini
62,8 65,6 104,5 192,1 209,6 109,1
din care:
- Europa 50,6 48,5 95,8 156,8 159,2 101,5
- Uniunea
40,2 38,2 95,0 125,3 127,4 101,7
Europeană
- Asia 4,5 5,1 113,3 12,1 16,8 138,8
- America de
5,2 9,5 182,7 17,0 26,7 157,1
Nord
- America de Sud 0,3 0,3 100,0 0,7 0,9 128,6
- Africa 0,6 0,7 116,7 1,3 1,9 146,2
*) după țara de rezidență; Datele tabelului se regăsesc în fișierul .xls atașat comunicatului

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2019 au însumat 1380,6 mii, în
creștere cu 5,2% față de cele din anul 2018. În anul 2019, din numărul total de sosiri, sosirile
turiștilor români în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au reprezentat 95,2%
în timp ce turiștii străini au reprezentat 4,8%,aceeași proporție ca în anul 2018. Se poate

1|3
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
CONSTANȚA
Telefon: 0241 616849, Fax: 0241 672032
e-mail: tele@constanta.insse.ro
observa o prezență redusă a turiștilor străini în județul Constanța față de media la nivel
național unde proporția sosirilor de turiști străini în anul 2019 a fost de 20,1% în total. Cea
mai mare pondere în totalul turiștilor străini au deținut-o cei sosiți din Europa (73,9% din
totalul sosirilor de turiști străini, cei mai mulți fiind turiștii din Uniunea Europeană), urmați de
sosirile turiștilor din America de Nord (14,5% din totalul sosirilor de turiști străini). La nivel de
ţară de rezidenţă a turiştilor străini, primele 5 ţări din care au sosit turişti străini în judeţul
Constanţa, în anul 2019 au fost Germania, Statele Unite ale Americii, Franţa, Italia şi Turcia.
Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2019 au fost în număr de
5196,5 mii, cu 3,7% mai multe decât cele înregistrate în anul 2018. În anul 2019, din numărul
total de înnoptări, cele ale turiștilor români au reprezentat 96,0% în timp ce înnoptările
turiștilor străini au reprezentat 4,0%, o proporție similară cu cea din anul 2018 (3,8%). Similar
cu structura observată în cazul sosirilor, cea mai mare pondere a numărului de înnoptări în
totalul înnoptărilor turiștilor străini, a fost deținută de înnoptările turiștilor din Europa (76,0%
din înnoptările turiştilor străini), urmată de înnoptările turiştilor din America de Nord (12,7%
din înnoptările turiştilor străini).
Durata medie a şederii în anul 2019 a fost de 3,79 zile pentru turiştii români şi de 3,19 zile
pentru turiştii străini. Durata medie a şederii pentru toţi turiştii sosiţi în anul 2019 în judeţul
Constanţa a fost de 3,76 zile, în scădere cu 1,6% faţă de anul 2018.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în anul 2019 a fost de 49,3%, în creștere cu
un punct procentual față de anul 2018.

Structura numărului de sosiri pe tipuri de unități de cazare turistică în județul


Constanța

0,5
2018 0,5 1,6 2019 1,4
1,8 3,2
3,1 2,9
Hoteluri și 5,4 Hoteluri și 5,5
moteluri moteluri
Hosteluri, hoteluri Hosteluri, hoteluri
pentru tineret pentru tineret
Vile turistice și Vile turistice și
bungalouri bungalouri
Campinguri și Campinguri și
unități tip căsuță 87,6 unități tip căsuță 86,5
Tabere de elevi Tabere de elevi

Pensiuni și Pensiuni și
popasuri turistice popasuri turistice

2|3
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
CONSTANȚA
Telefon: 0241 616849, Fax: 0241 672032
e-mail: tele@constanta.insse.ro
În ce privește distribuția sosirilor de turiști pe tipuri de structuri de cazare turistică, se observă
o dublare a numărului de turiști cazați în campinguri și o creștere de aproape 70% a celor
cazați în pensiuni turistice, în anul 2019 față de anul 2018.

Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare pe tipuri – total an,
în județul Constanța

Sosiri Înnoptări

An An Anul An An Anul
JUDEȚUL 2018 2019 2019 2018 2019 2019
CONSTANȚA -mii- -mii- faţă de -mii- -mii- faţă de
anul anul
2018 2018
-%- -%
Total
1312,4 1380,6 105,2 5010,8 5196,5 103,7
din care:
Hoteluri 1145,7 1191,0 104,0 4413,9 4482,4 101,6

Hosteluri 36,4 37,3 102,5 131,9 135,9 103,0

Vile turistice 59,6 62,8 105,4 211,5 232,4 109,9

Campinguri 19,5 39,8 204,1 66,0 157,9 239,2

Tabere de elevi 6,7 7,0 104,5 32,3 38,7 119,8

Bungalouri 11,7 12,6 107,7 50,2 57,3 114,1

Căsuțe 3,8 4,1 107,9 16,0 15,4 96,3

Pensiuni turistice 10,9 18,4 168,8 36,3 55,6 153,2

Notă: Datele prezentate precum și datele graficelor pot fi accesate în fișierul .xls atașat comunicatului de presă.

Informații suplimentare:

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de
cazare, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare se
socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.
Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa
spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de
şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune
şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul, prin raportarea numărului
total de înnoptări realizate la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.
Sursa datelor: cercetarea statistică referitoare la "Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare".

Compartiment Diseminare Date Statistice


e-mail: Nicoleta.Trandafir@constanta.insse.ro
Tel: +40241614293

3|3