Sunteți pe pagina 1din 2

13.

13 Atribuţiuni de serviciu privind exploatarea şi întreţinerea


instalaţiilor de ridicat

1. Să urmărească dacă în registrul instalaţiilor de ridicat sunt trecute orele de


funcţionare, lucrări executate etc.
2. Dacă constată funcţionarea anormală a instalaţiei (zgomote la reductoare,
motoare etc.) opreşte echipamentul din funcţiune şi anunţă operativ defecţiunea apărută.
3. Dacă constată toroane rupte la cablurile de sarcină nu permite continuarea
lucrului.
4. Să urmărească dacă instalaţiile de ridicat au inscripţionată scadenţa verificării şi
nu este expirată.
5. Nu permite lucrul dacă nu există legător de sarcină autorizat.
6. Nu permite lucrul dacă se intenţionează să se târască sau să se smulgă greutăţi
cu cârligul, lateral faţă de sarcina de ridicat.
7. Completează cu ulei mecanismele care au nivelul scăzut în baia reductorilor.
8. Reface legătura la pământ dacă constată cordon desfăcut sau rupt.
9. Menţine ordine şi curăţenie pe instalaţiile de ridicat.
10. După terminarea lucrului, urmăreşte ca instalaţia electrică să fie scoasă de sub
tensiune.
11. Dacă există pierderi de ulei la reductoare le elimină. Dacă nu este posibilă
eliminarea, se curăţă uleiul scurs şi se consemnează în Registrul de defecţiuni şi în
Raportul de tură.
12. Dacă constată că macaragiul nu este dirijat la lucrări opreşte imediat lucrul cu
macaraua sau podul rulant.
13. In cazul lucrului pe instalaţia de ridicat, îngrădeşte locul de muncă.
14. Nu permite aruncarea de scule şi materiale de pe instalaţia de ridicat decât cu
frânghii de ajutor.
15. Nu permite funcţionarea instalaţiilor de ridicat cu protecţiile anulate sau dacă
dispozitivul de siguranţă al mecanismului de ridicat nu este în perfectă stare de
funcţionare.
16. Nu permite folosirea palanului pentru smulgerea sarcinilor aderente la sol.
17. Nu permite acţionarea cu şocuri a lanţurilor de manevră.
18. este interzisă aruncarea în apă a deşeurilor de orice natură, acestea
urmând a fi recuperate şi valorificate conform procedurilor în vigoare.

72
73