Sunteți pe pagina 1din 9

13.

2 Macara capră baraj – centrală 12 + 12 tf

13.2.1 Descrierea constructiv funcţională

Macaralele capră de 12,5 tf sunt montate pe coronamentul barajului şi priza de apă.


Sunt folosite pentru introducerea, scoaterea şi manevrarea batardourilor şi la
lucrările de întreţinere şi revizie a echipamentului hidromecanic aferent prizei de apă şi
barajului.
Macaralele capră de 12,5 tf se compun din:
 Construcţie metalică
 Mecanism translaţie macara
 Mecanism de ridicare
 Mecanism translaţie cărucior ridicare
 Dispozitive de siguranţă
 Instalaţie electrică

Construcţia metalică este alcătuită din: două grinzi principale în formă de cheson
pe care se montează calea de rulare a căruciorului mecanismului de ridicare, două
picioare în formă de cadru trapezoidal, scări şi balustrade.
Mecanismul de translaţie macara este alcătuit din: două cărucioare acţionate şi
doua cărucioare libere.
Căruciorul acţionat este alcătuit din:
 motorul electric cu frâna cu electromagnet la un capăt iar la celălalt capăt
flanşa pentru legătura cu reductorul;
 reductorul cu două trepte de turaţie;
 roata acţionată
Mecanismul de ridicare se compune din: motor electric, cuplaj elastic, frâna cu
ridicător electrohidraulic, reductor, tambur de cablu, cablu sarcină, role de deviere, role de
egalizare, cărucior, mufla cu cârlig.
Mecanism de translaţie cărucior este alcătuit din: motor electric, cuplaj elastic,
frâna cu ridicător electrohidraulic, reductor, tambur cablu, cablu pentru translaţie cărucior.
Dispozitivele de siguranţă se compun din: limitator de suprasarcină, limitatori de
cursă la translaţie şi ridicare, limitatori la portiere şi scări, dispozitive de calare, selsine,
sonerie (hupă sau clopot), întrerupător de avarie.

23
Funcţionarea instalaţiei
Schema cinematica a macaralei este realizată astfel:
 Translaţia macaralei: se realizează cu două motoare, fiecare cu căruciorul
lui acţionat. Mişcarea de translaţie este transmisă de la motoarele electrice, prin
reductoare, electrofrâna deschisă şi acţionează roata de acţionare.
Cărucioarele acţionate sunt montate opus faţă de cele libere. Prin acţionarea
cărucioarelor acţionate, se pun în mişcare şi cele libere.
 Translaţie cărucior: mişcarea de translaţie este transmisă de la motorul
electric la role şi tambur prin intermediul unui cablu de tracţiune, cu ajutorul reductorului de
turaţie.
 Manevrare (ridicare – coborâre) sarcină: mişcarea este transmisă de la
motorul electric la muflă prin reductor, tambur cu cablu, role.

13.2.2 Caracteristici tehnice

Sarcina 12,5 tf
Înălţimea de ridicare 29 m
Deschiderea macaralei 26 m
Locul de comanda din cabina
Viteza de ridicare sarcină 6,3 m/min
Viteza de translaţie macara 10 m/min
Viteza de translaţie cărucior 8 m/min
Număr ramuri de cablu 4
Putere motor sarcină 16 KW
Turaţie motor sarcină 600 rot/min
putere motoare translaţie macara 1 KW
Turaţie motor translaţie macara 750 rot/min
Lungime cablu sarcină 180 ml

13.2.3 Circuite de forţă, comandă, măsură, protecţii şi semnalizare

Generalităţi
Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei macaralei se face prin cablu târâtor
alimentat din priză trifazică.

24
Acţionarea mecanismelor de translaţie macara şi translaţie cărucior se realizează
cu motoare electrice asincrone trifazate cu rotorul în scurtcircuit iar a mecanismului de
ridicare cu motor electric trifazat cu rotorul bobinat. Tensiunea de alimentare este 380 V
c.a.
Comanda de acţionare este indirectă prin intermediul contactoarelor şi
semiautomată prin utilizarea releelor de timp la pornire.
Echipamentul electric pentru comandă şi protecţie este montat pe panou sau cutii
capsulate.
Comanda tuturor mecanismelor este centralizată la blocul de comandă amplasat în
cabina macaralei.

Circuitele de forţă
Cablul târâtor ajunge la separatorul trifazat al siguranţelor generale e0,
întrerupătorul manual a 2 şi întrerupătorul automat a 5.
Întrerupătorul a 5 pune sub tensiune toate circuitele de forţă şi circuitul de comandă.
El este acţionat din butoanele de comandă montate pe blocul de comandă.
Motoarele pentru translaţie macara şi electrofrânele acestor motoare se
alimentează prin siguranţele e7 - e9, contactoarele 301 - 302, releele termice 301, 302.
Motorul mecanismului de translaţie cărucior şi electrofrâna se alimentează prin
siguranţele e4 - e6, contactoarele 201, 202 şi 205, rezistentele 2r.
Rezistenţa 2r este în serie cu circuitul statoric alimentat prin 201. Rezistenţele sunt
şuntate prin 205 acţionat prin releul de timp 2d5.
Motorul mecanismului de ridicare se alimentează prin siguranţele e1 - e3 ,
contactoarele 101 – 102. Contactorul 1c71 alimentează electrofrâna. Contactorul 1c72
alimentează autotransformatorul şi rezistenţele RL legate în circuitul rotoric.

Circuitele de comandă
Comanda de anclanşare, declanşare a întrerupătorului a5: după introducerea în
priză şi cuplarea manuală a întrerupătoarelor a1 şi a2, anclanşarea întrerupătorului a5 se
face prin butonul de acţionare montat pe blocul de comandă. Pentru acţionare este
necesar să se îndeplinească condiţiile:
 Siguranţele generale e19, e20 de alimentare transformator m2 (380/ 220 V
c.a.) să nu fie arse;

25
 Siguranţele e41, e44 circuit condiţii să nu fie arse;
 Limitatorii să nu fie acţionaţi;
 Releele termice protecţie motoare să nu fie acţionate;
 Controlerul să fie pe poziţia 0.
Condiţiile de mai sus fiind realizate, se excită releele d4 şi d5 şi se poate anclanşa
contactorul principal a5.
Comanda mecanism translaţie macara: prin butonul 3b11 (3b12) se excită
contactorul 3c1 (3c2), se deschide electrofrâna şi motoarele acţionează mecanismul de
translaţie macara. Circuitul nu funcţionează dacă limitatorii de capăt sau calare sunt
acţionaţi.
Comanda mecanism translaţie cărucior: prin butonul 2b11 (2b21) cuplează
contactorul 2c1 (2c2), curentul trece prin rezistenta 2r înseriată cu statorul motorului.
Motorul intră în turaţie mică. Se deschide electrofrâna. Contactorul care este acţionat,
excită releul de timp 2d5, care cuplează contactorul 2c5. Acesta şuntează rezistenţa 2r şi
motorul este alimentat cu tensiunea nominală iar turaţia ajunge la nominal.

Comanda de ridicare la mecanismul de ridicare


 controlerul 1b3 pe poziţia "0": Releul intermediar 1dL se excită prin releul de
timp 1d81 care evită căderea liberă a sarcinii la revenirea manetei pe pozitia "0". Odată cu
întreruperea alimentării ridicătorului de frână, în intervalul de timp în care se produce
căderea frânei prin intermediul releului 1d81, motorul de acţionare al mecanismului este
conectat în sensul ridicării circa 0,8-1 sec., având în rotor o rezistenţă corespunzătoare
unui cuplu de 0,5 - 0,6 din cuplul nominal.
Controlerul pe poziţia "0" alimentează contactorul 1c41 şi şuntează rezistenţa
maximă în circuit.

 controlerul 1b3 in poziţia "1": închide contactorul 1c1 acţionare motor


electric. Rămâne excitat releul pentru frâna prin contracurent. Se închide contactorul 1c72
alimentare transformator şi astfel prin acesta trece, din circuitul rotoric, o tensiune de 20-
80 V care alimentează electrofrâna. Aceasta slăbeşte puţin şi motorul porneşte încet.
Contactorul 1c41 pentru şuntare rezistente este deja închis de la controler poziţia
"0".
Având condiţii de lucru se scurtcircuitează şi treapta a II-a de rezistenţă prin
închiderea 1c42 şi motorul îşi măreşte turaţia.

26
 controlerul 1b3 in poziţia "2" : Se deschide contactorul 1c72 şi nu se mai
alimentează electrofrâna prin transformator. Se închide contactorul 1c71 şi se deschide
complet electrofrâna, fiind alimentată la tensiunea nominală de 380 V. Restul rămâne în
funcţiune ca în poziţia anterioară.
În continuare, se excită releul de timp 1d81 care întrerupe circuitul 1d1.
Se excită releul de timp 1d41 care pregăteşte treapta a III-a.
 controlerul 1b3 în poziţia "3": Rămân în funcţiune cele descrise la punctul
anterior şi, în plus, contactorul 1c43 se închide şi se scurtcircuitează şi treapta a III-a,
motorul electric mărindu-şi turaţia.
 controlerul 1b3 poziţia "4": Rămân în funcţiune cele descrise anterior. Prin
scurtcircuitarea următoarei trepte de rezistenţă creşte turaţia motorului.
 controlerul 1b3 adus în poziţia "5": Rămân în funcţiune cele de la punctul
anterior şi, în plus, prin închiderea contactorului 1c45 se scurtcircuitează şi ultima treaptă
de rezistenţe iar motorul atinge turaţia nominală.
Circuitul de comandă nu se închide dacă limitatorii de suprasarcină şi fine de cursă
(cârlig maxim sus şi cârlig maxim jos ) sunt acţionaţi.

Comanda de coborâre
 controlerul în poziţia "0": Funcţiile sunt descrise la cap. „Comanda de
ridicare”
 controlerul în poziţia "1": se excită releul intermediar 1d1 pentru frâna contra
curent. Se închide contactorul 1c2 pentru alimentare motor. Se închide contactorul 1c72
alimentare electrofrână cu tensiune 20-80 V din circuitul rotoric, prin transformator. Treapta
I rămâne în funcţie. La închiderea lui 1c41 prima treaptă este scurtcircuitată.
 controlerul în poziţia "2": Rămân în funcţiune cele arătate la pct. anterior şi se
deschide contactorul 1c72 care întrerupe alimentarea electrofrânei din transformator şi se
închide contactorul 1c71 deschizându-se complet electrofrâna.
În plus, se excită releul de timp 1d81 care întrerupe 1d1 pentru frânare prin
contracurent. Se excită releul de timp 1d41 care scurtcircuitează treapta a III-a de
rezistenţe prin 1c43. Se excită releul de timp 1d82 care scurtcircuitează treapta a II-a de
rezistenţă prin 1c42. In poziţia „2” a controlerului se scurtcircuitează şi treapta a IV-a şi a
V-a prin contactoarele 1c44 si 1c45.
 controlerul in poziţia "3": Toate rămân în funcţiune în afară de treapta a V-a
care deschide circuitul şi rezistenţele din rotor intră în funcţiune. Motorul micşorează
turaţia.

27
La controler în poziţia "4" iese şi treapta a IV-a şi motorul micşorează turaţia. La
controler în poziţia "5" treptele 1,2,3 de rezistenţe rămân scurtcircuitate şi avem turaţie
mică la motor. Limitatorii sunt aceeaşi ca şi la ridicare.

Protecţii şi semnalizare
 Protecţii: Toate circuitele electrice, inclusiv motoarele electrice, sunt protejate
împotriva scurtcircuitelor prin siguranţe fuzibile.
Motoarele electrice sunt protejate şi împotriva suprasarcinilor, prin relee
termice.
 Semnalizare: Pe pupitrul de comandă sunt montate lămpi care indică
prezenţa şi absenţa tensiunii pe circuitele de comandă, prin releul d3 de prezenţă a
tensiunii.
Pentru cazul când macaralele lucrează sincronizat, prezenţa şi lipsa tensiunii este
indicată de alte doua lămpi prin releul d0.
Semnalul la hupă este dat prin pedala de picior de la butonul bL 02 şi la clopotul cu
motor prin butonul bL 01.
Circuitele de semnalizare sunt alimentate la 24 V prin siguranţele fuzibile e23, e24
din transformatorul m1.
Pentru funcţionare cu macaralele sincronizate tensiunea de comandă este luată din
siguranţele e15, e16.
Clopotul cu motor este alimentat prin siguranţele e10 - e12.
Hupa este alimentată prin siguranţele e19 - e20, transformatorul m2 de 380/220 V
şi siguranţele e37 - e38.

Circuitele de lumină
Siguranţele generale e21, e22 alimentează transformatorul m1 de 380/220/24/12 V.
Siguranţele e35, e36 alimentează prizele la 12 V.
Siguranţele e38, e34 alimentează farurile.
Siguranţele e27, e32 alimentează iluminatul pe macarale şi în cabină.

13.2.4 Exploatare şi întreţinere macarale

În timpul funcţionării maşinii se vor urmări:


 funcţionarea liniştită, fără trepidaţii a tuturor mecanismelor şi organelor în
mişcare;
 întinderea uniformă a cablurilor de antrenare;

28
 Înfăşurarea corectă a cablurilor pe tambur
 acţionarea corectă a limitatorilor;
 încălzirea lagărelor;
 pierderi de lubrifianţi;
 semnalizare optică şi acustică;

Lucrări de revizie
Se efectuează operaţiuni de verificare privind, în special, următoarele:
- gradul de uzură şi starea fizică şi tehnică a lagărelor şi bucşelor roţilor de rulare,
cuplajelor şi şuruburilor de la cuplaje, frânelor, reductoarelor închise, garniturilor de
etanşare, cablurilor şi roţilor de cablu, dispozitivelor de siguranţă şi de semnalizare, axe,
fusuri, tambur, discuri de frână, căi de rulare, construcţia metalică;
- gradul de uzură al contactelor electrice, reglarea întrerupătoarelor automate,
funcţionarea corectă a dispozitivelor şi siguranţelor de semnalizare, a periilor şi inelelor
colectoare la motoarele electrice, a controlerelor, rezistenţelor de pornire şi a
conductorilor;
- temperatura motoarelor, lagărelor şi a tuturor pieselor în mişcare;
- existenţa uleiurilor şi a unsorilor la locurile de ungere;
Deficienţele constatate se remediază pe loc, dacă lucrarea poate fi executată de
una – două persoane şi nu necesită înlocuiri de piese mari. În caz contrar podul se scoate
din funcţiune până când se remediază toate deficienţele constatate.
Deficienţele constatate şi remedierile executate se notează în registrul de
supraveghere al macaralei.

13.2.5 Defecte posibile şi remedierea lor


 încălzirea excesivă a lagărelor
- cauze: lagărul este prea strâns sau necentrat
- remediere: se demontează lagărul şi, examinând uzura suprafeţei, se
determină în ce direcţie este înclinat sau prea strâns, apoi se montează
corect.
 ungerea defectuoasă
- remediere: se reface ungerea în mod corect
 angrenajele reductorului de viteză funcţionează cu zgomot şi se încălzesc
- cauze: roţi dinţate uzate şi neunse
- remediere: se înlocuiesc piesele uzate şi se schimbă uleiul

29
 cantitatea de ulei este prea mare
- remediere: se micşorează cantitatea de ulei până la nivelul normal
 cablul se uzează repede
- cauze: murdărie şi lipsa de unsoare
- remediere: se spală cablul şi se unge din nou
 in timpul funcţionării, cablul atinge de alte piese
- remediere: se caută locul unde atinge şi se înlătură cauza
 la frânare, sarcina nu opreşte în poziţia dorită
- cauze: corpuri străine împiedică aplicarea completă a ferodoului pe şaibă
sau a pătruns unsoare între ferodou şi şaibă;
- remediere: se spală cu benzină şi se usucă
 din cauza uzurii ferodoului , niturile de prindere freacă pe şaibă
- remediere: se înlocuiesc ferodourile
 discurile de ferodou se încălzesc
- cauze: ferodoul frânei în poziţie de repaus freacă pe şaibă
- remediere: se reglează jocul dintre şaibă şi saboţi
 roţile de rulare nu calcă cu toată suprafaţa pe calea de rulare
- remediere: se controlează şi se înlătură înclinarea şinei
 contactorul principal nu se automenţine
- cauze: instalaţia electrică are scurtcircuit sau punere la pământ
- remediere: se verifică rezistenţa de izolaţie şi se remediază defectul.
 depăşirea sarcinii maxime de ridicare
- remediere: se reglează limitatorul de sarcină pentru o suprasarcină de 10%
 unul din mecanisme funcţionează numai într-un singur sens
- cauze: unul din limitatori nu se închide
- remediere: se controlează limitatorul corespunzător şi se înlătură defectul
 controlerul nu face unul din contacte
- remediere: se controlează contactele controlerului şi se înlătură defectul
 s-a ars siguranţa fuzibilă sau s-a întrerupt conductorul unei faze: -
remediere: se controlează circuitul, se înlocuieşte siguranţa arsă
 la manevrarea controlerului se produc scântei şi se ard siguranţele
- cauze: scurtcircuit între segmenţi, suportul cu degetele de contact are
atingere cu corpul
- remediere: se verifică controlerul, se curăţă de praf şi de murdărie, se
verifică izolaţia şi se înlătură scurtcircuitul

30
31