Sunteți pe pagina 1din 4

Medicina corpului energetic – Janine Fontaine

La Editura Dharana a fost publicată de curând cartea Medicina corpului energetic – o revoluţie
terapeutică, de Janine Fontaine.

Autoarea, anestezist, reanimator și cardiolog, a participat la dezvoltarea chirurgiei cardiace și a


tehnicii grefelor renale. La moartea mamei sale înțelege că în spatele aparențelor luate în
considerare de lumea materialistă se ascund alte realități, cel puțin la fel de evidente ca primele.

Astfel, tot ceea ce considera a fi universul său este bulversat, ea pleacă în căutarea unei noi metode
de a explora realitatea ascunsă atât a omului, cât și a medicinei. Studiul medicinilor diferite este o
cale, astrologia o alta, împreună pregătind-o pentru accesul în lumile subtile.

Lectura operelor unui maestru spiritual aduce încet, încet lumină asupra unei lumi percepute până
atunci din unghiul materialismului occidental. Dar evenimentul determinant în evoluția sa este
întâlnirea cu cel mai celebru vindecător de atunci, Antonio Agpaoa, căci îi permite să aibă acces la
viața lumii subtile, intangibilă pentru cel care nu este pregătit.

Devenind conștientă de cele Trei Corpuri ale noastre – fizic, energetic și spiritual – corpuri
aparținând a Trei Lumi, ale căror legi fizice diferă, ea ne descrie aici ceea ce putem numi anatomia,
fiziologia dar și bolile acestor corpuri energetice. Și iată, avem în fața noastră unele din motivele
anumitor eșecuri ale medicinii clasice precum și soluțiile lor.

Devenită vindecător, autoarea este capabilă să exploreze acest câmp atât de puțin cunoscut, atât de
contestat, să-l definească și să îl delimiteze. Este vorba de o etapă esențială în istoria medicinei.

Avem în noi înşine înţelepciune şi pace, dar noi trăim în exteriorul nostru, în umbra noastră şi
refuzăm să le recunoaştem în noi. Trăim alături de acest ocean de frumuseţe, fiind mereu alăturea de
noi înşine. Este inutil să mergeţi în India sau în Filipine ca să le găsiţi. Totul este în voi.

Mai jos găsiţi cuprinsul cărţii:

Prolog
1 Trezire la energie
2 Descoperirea simbolului
3 Imaginea corpului
4 Studiu comparativ a două medicine
5 Apropierea de corpul invizibil
6 Elevul vindecător
7 De la imaginea corpului la imaginea lumii
8 Scanning
9 Rudolf Steiner şi medicina antropozofică
10 A cincea călătorie
11 Viaţa corpurilor subtile
12 Refulare, inconştient, mediumitate
13 Despărţirea corpurilor
14 Ritmurile
15 Creierul afectiv şi creierul intelectual
16 Actualizarea simbolului
17 Sindromul lui Neptun

Iată şi câteva fragmente din cartea Medicina corpului energetic:

2 Descoperirea simbolului

“Cum să pui mâna pe această comoară bine ascunsă, misterul bolii? La începutul acestei căutări,
acceptam toate sugestiile lui Caycedo, supunându-mă şedinţelor neiti kria (inhalaţii de apă călduţă
şi sărată pe o nară şi evacuarea ei pe cealaltă) practicând exerciţii de încordare-relaxare, regăsind pe
cale imaginară frumosul copac din parcul hotelului, îmi era stimulată curiozitatea, care alterna cu
perplexitatea în faţa unor rezultate terapeutice. Rod al coincidenţei? Al unei întâmplări fericite?
Cum să stabileşti o legătură de la cauză la efect? Nu dispuneam de nici un mijloc de detecţie. Totuşi
Caycedo deţinea o metodă capabilă să ajute bolnavii fără folosirea unui medicament, fenomen nou
pentru mine în 1970. Acest lucru părea a fi magie.

Totuşi, aveam o oarecare pică pe el, incapabil să-mi explice de ce şi cum acţiona, făcând erori de
fiziologie şi fiziopatologie, disciplinele mele preferate la acea vreme. Decesul mamei mele din
noiembrie 1970 a constituit o nouă agresiune. Mai mult ca oricând, marile teme ale vieţii şi morţii
deveneau actuale, se constituiau într-o întrebare – vai, cât de dureroasă! şi fără răspuns. Pentru a
dobândi o oarecare linişte, eram datoare să pun ordine în rândul acestor probleme.

Întâlnind ceea ce mi se părea o cale de ieşire din închistarea occidentală, m-am dedicat studiului
sofrologiei sub conducerea lui Jacques Donnars, şi m-am integrat acestor grupe de lucru.

Studiul nu se mai efectua din cărţi, ci asupra propriei persoane! Astfel am parcurs tehnicile de grup;
reprezentarea mentală, bioenergia etc. Aşa înveţi să priveşti cum trăieşte personalitatea ta, să-ţi
recunoşti esenţa. Absorbită de muncă, de părinţi – soţ, copii – nu avusesem timp să mă cercetez nici
măcar în mod superficial pe mine însămi; vedeam că totuşi unii consacră acestui lucru câteva seri pe
săptămână, uneori weekend-uri şi chiar concedii… Dacă acest studiu n-ar fi fost condus de un
medic, s-ar fi putut spune că-mi petreceam timpul în sânul unei secte. În imediata mea apropiere
domnea scepticismul şi se întrebau ce stranie activitate desfăşuram… A te cunoaşte pe tine însuţi
este totuşi o treabă care cere curaj. Evident, e mai simplu să găseşti un ţap ispăşitor, „un obiect-
pubelă”, mai ales din familie sau de la locul de muncă – această -stârpitură, acest om de nimic,
această jigodie decât să te raportezi la propria persoană pentru a explica dificultatea ta de a
supravieţui…

Împingeam uşor uşa spre o altă lume, în ciuda dificultăţilor pe care le reprezenta faptul de a mă
observa cu luciditate, de a fi o parte din circuitul social care m-a construit, de a observa adevărul
meu interior. Trebuie distrusă această stare schizofrenică nesănătoasă în care educaţia şi societatea
ne plasează. Trebuie să devenim o fiinţă vie, condusă de intuiţia sa, atentă la limbajul său interior.

În acest moment al vieţii mele ştiam că mă îndreptam pe un drum ce îmi era potrivit şi că nimic şi
nimeni n-ar fi putut să mă abată de la el. Se puneau încă o mie de întrebări nerezolvate de către
medicina clasică. Trebuia să mă gândesc la ele în felul meu. Se impunea o altă formă de cercetare
medicală, pentru că a noastră era, cu toată aparenţa de modernism, desuetă, costisitoare, şi lăsa fără
răspuns cea mai mare parte a întrebărilor noastre.

Era indispensabil să dobândesc un spirit nou, să o rup cu mediul spitalicesc.


…………………………….

Mass media ar dori să ne încredinţeze că cuantumul de evoluţie se măsoară prin frumuseţe şi


vedetariat, prin onorabilitate şi cont în bancă, prin decoraţii politice şi puterea implicită, prin titluri
spitaliceşti, conducerea unei mari secţii… Dar, fără a avea înclinaţii filozofice, am găsit multe rotiţe
gripate în angrenajul acestui sistem.

Ideea de reîncarnare îmi pare că rezolvă toate incongruenţele aparente ale existenţei. În funcţie de
numărul de reîncarnări trăite, subiectul deţine o experienţă inclusă în corpul subtil care este capabilă
să reapară sub forma unor „facilităţi”. Calităţile cele mai subtile se dezvoltă la urmă. Educaţia
acţionează asupra intelectului şi ne transformă în animale condiţionate dar nu evoluate.

Supradotaţii, geniile, ar putea fi fiinţe cu un trecut îndelungat. „Rateurile” ar corespunde primelor


încercări, evoluţia ar surveni după o succesiune de încercări.

Toate acestea le cunoşteam deja, dar nu erau enunţate, nu erau analizate. Agpaoa mi le dezvăluie
din punctul său de vedere, ca vindecător. Dar este nevoie de mai multe vieţi ca să înţelegi ce este
viaţa, şi multe adevăruri nu au răzbătut încă la suprafaţa conştiinţei mele.

Experienţa deviată constă în a integra inconştientul în conştient, în a se desprinde de puternicele


interpretări greşite ancorate în capetele noastre prin educaţie, în a găsi calea realizării propriei
unităţi.

În această privinţă, religia noastră iudeo-creştină se opune concepţiei orientale care propovăduieşte
întoarcerea spre Unitate prin toate tehnicile, inclusiv actul sexual, departe de a fi considerat ca fiind
de inspiraţie satanică, concepţie care vede în acţiunea de contopire în iubire, simbolul unirii
principiului nostru feminin cu cel masculin. Dar această unire trebuie transpusă în planurile mai
subtile, ceea ce-i conferă un caracter sacru. Este unirea lui Shiva cu Shakti, a aspectului manifestat
cu cel nemanifestat al universului, care îi conferă actului sexual valoarea sa, opusă ascetismului şi îi
pune femeii în valoare un rol important pe planul mitic, al cucerniciei (simbolul virginităţii este
deopotrivă venerat în temple ca şi cel al zeităţii mamă).

Principiul tantric afirmă că omul progresează nu prin constrângere la frustrare, refulându-şi


instinctele naturale, ci sublimându-le. Astfel omul trece de la subjugarea simţurilor la autoritatea
divinului. El se află pe pământ pentru a depăşi opoziţiile ce apar între datoriile sale pământeşti şi
aspiraţia sa către eliberare.

Fiecare viaţă ne constrânge prin încercări, la o revizuire care ne conduce către realizarea de sine.

Ce se întâmplă cu intelectualul care se agaţă, pentru a-şi rezolva dificultăţile, doar de lecţia
învăţată? Ceea ce mi s-a întâmplat! Când destinul loveşte, trebuie să te extragi cu greu din acest
corp de humă, cu efort şi cu durere, pentru a te trezi. Afară de cazul în care ratând demararea în
această viaţă, te înfunzi definitiv, înglodat prin efectele drogurilor… legale. Folosirea exagerată a
drogurilor în perioadele de criză ne face să străbatem acest timp de sensibilizare într-o stare de
indiferenţă artificială. Agitaţi prin excitante, desprinşi de anxietate prin tranchilizante, aducând
somnul cu ajutorul hipnoticelor, individul nu se mai recunoaşte, nu-şi mai aparţine. Şi totuşi aceste
măşti ale sufletului care-i sunt oferite sunt prezentate ca progrese ale ştiinţei… ştiinţă fără
conştiinţă… Şi dacă nu se poate nega utilitatea unor medicamente prescrise parcimonios şi adecvat,
nu trebuie oare mai întâi să credem în om şi apoi în ştiinţă? Căci „Ştiinţă fără conştiinţă nu
înseamnă decât ruina sufletului”.

Editura: Dharana
Dimensiuni: 13×20 cm
Număr pagini: 304
Data apariţiei: martie 2014
Preţ: 29 RON

Cartea se poate achiziţiona cu reducere, la preţul de 27 RON accesând acest link

Preţul de pe site se poate modifica ulterior.

Sursa: http://www.eusunt.ro/

În continuare găsiţi detalii referitoare la alte cărţi scrise de autoarea Janine Fontaine:

Medicina chakrelor (Editura Dharana) – link

Descris pană atunci în mod hazrdat şi contradictoriu, descoperim aici sistemul chakrelor analizat
scrupulos şi experimental. Aplicaţiile sale în medicina energetică sunt descrise în funcţie de
patologii. Janine Fontaine ne prezintă chakrele principale şi chakrele secundare, legătura lor cu
circulaţia energiei, relaţia dintre ele şi stările de conştiinţă ordinare şi extraordinare, fenomenele
parapsihologice şi chakrele, precum şi individualizarea celui de Al Treilea Ochi, al cărui rol în
stările de stres este evidenţiat aici. O lucrare care introduce cu eficienţă ezoterismul în medicină.

Suferinţe dispreţuite. Despre alimentaţie, regimuri, alergii, intoleranţe şi multe altele (Editura
Dharana) – link

Alergiile digestive produc o deteriorare ascunsă a imunităţii, care se află la originea nenumăratelor
boli a căror adevărată provenienţă şi al căror tratament nu au fost cunoscute până acum. Aici
alimentele sunt clasificate pe categorii, fiecare fiind purtătoarea unor vibraţii diferite şi care pot să
fie sau să nu fie în acord vibrator cu subiectul. Cititorii fideli ai doctorului Fontaine vor găsi în a
cincea sa lucrare marea experienţă a unuia dintre cei mai renumiţi autori din domeniul medicinii
neconvenţionale.

Viaţa vine din afară. Itinerariul unui medic diferit de ceilalţi (Editura Dharana) – link

Scopul cărţii este acela de a demonstra fiecăruia dintre noi că avem un drum de parcurs, că trebuie
să fim informaţi ca să devenim noi înşine. Astfel eu, medic, prizonieră a unei anumite viziuni
despre medicină, m-am proiectat în alte realităţi, mi-am căutat calea de urmat şi am devenit un
medic diferit de ceilalţi… Încep să cred că pentru a înţelege tot ce se află aici, sub ochii noştri orbi,
în realitatea vizibilă, este necesar să fi trăit, cel puţin o clipă, în acel invizibil. Acolo unde se
formează ordinea şi Legile. Brusc, am impresia că lumea se naşte acolo, în Invizibil. Acolo se
pregătesc lucrurile, fericirea, nefericirea, boala. Acolo trebuie să acţionăm înainte ca ele să apară în
lumea vizibilă.

Alte postări în categoria Vindecare spirituală:


Calea energiei – Synthia Andrews
Medicina virtuală – Keith Scott-Mumby
Exerciţii de meditaţie pentru depăşirea depresiei – Mark Williams