Sunteți pe pagina 1din 1

CENTRALIZATOR CU FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE SPITALICETI, DE RECUPERARE A SĂNĂTĂłII, PROGRAME NATIONALE DE

SANATATE,
DE URGENłĂ I TRANSPORT SANITAR I DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU,
CARE AU ÎNCHEIAT CONTRACTE CU CAS ALBA ÎN ANUL 2008

LEI

DENUMIRE FURNIZOR Adresele furnizorilor NR. REPREZENTANT TIPUL SERVICIULUI MEDICAL


CONTRACT LEGAL
CU CAS /Data
CS
Spitalul JudeŃean de UrgenŃă ALBA IULIA Alba Iulia, Bd. RevoluŃiei, nr. 23 147/24.04.2008
Dr. POTOR CĂLIN Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

Servicii medicale în cabinete de oncologie i

diabet zaharat i boli de nutriŃie

CS
Programe naŃionale de sănătate:medicamente s
150/24.04.2008
CS
Spitalul Orăenesc ABRUD Abrud, str.Republicii, nr. 13 143/24.04.2008
Ec. ARDELEANU LIVIU Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

CS
Spitalul Municipal AIUD Aiud,str. Spitalului, nr. 2 142/24.04.2008
Dr. DOBRA OVIDIU Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

CS
Centrul de Sănătate BAIA DE ARIE Baia de Arie, str. Spitalului, nr.1 140/24.04.2008
Ing. Ec. ANCA IONELA Servicii spitaliceti în unitati sanitare cu paturi

CS
Spitalul Municipal BLAJ Blaj, str. Republicii, nr.2 139/24.04.2008
Dr.NEMEłI MIHAI Servicii spitalicesti in unitati sanitare cu paturi

CS
Programe naŃionale de sănătate:medicamente s
153/24.04.2008
Spitalul Orăenesc CÂMPENI Câmpeni, str. Horea, nr. 63
CS
Dr.MICLEA GABRIELA Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi
144/24.04.2008
CS
Programe naŃionale de sănătate:medicamente s
157/24.04.2008
CS
Spitalul Orăenesc CUGIR CUGIR, str. Nicolae Bălcescu, nr.7 145/24.04.2008
Dr. SÂNTU ANA Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

Servicii medicale în cabinete de diabet

zaharat i boli de nutriŃie

CS
Programe naŃionale de sănătate:medicamente s
156/24.04.2008
CS
Spitalul Orăenesc OCNA MURE OCNA M., str. Axente Sever, nr.43 141/24.04.2008
Dr.FABIAN MARIA Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

CS
Programe naŃionale de sănătate:medicamente s
154/24.04.2008
CS
Spitalul Municipal SEBES SEBE, str. urianu, nr.41 138/24.04.2008
Dr. STANCIU NICOLAE Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

CS
Programe naŃionale de sănătate:medicamente s
155/24.04.2008
CS
Spitalul Orăenesc ZLATNA ZLATNA, str. Horea, nr.1 146/24.04.2008
Ing. NEGREA N. DANIEL Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

CS
Spitalul de PNEUMOFTIZIOLOGIE AIUD Aiud,str. Ecaterina Varga, nr. 6 127/17.04.2008
Dr. GOMBO VIRGINIA Servicii spitaliceti în unităŃi sanitare cu paturi

CS
Programe naŃionale de sănătate medicamente
151/24.04.2008
Sanatoriul TBC CÂMPENI Câmpeni, str. Crian, nr.11
CS
Dr.MARINA SILVIA Servicii recuperare în unităŃi sanitare cu paturi
118/17.04.2008
CS
Programe naŃionale de sănătate medicamente
152/24.04.2008
CS
Serviciul de AmbulanŃă JudeŃean Alba Alba Iulia, str. MoŃilor, nr.83 149/24.04.2008
Dr. ULUłIU MARIUS Servicii de urgenŃă i transport sanitar

Servicii transport hemodializă copii

CS
CARITAS A. IULIA pt.lucru Alba Alba Iulia, str. Pacii, nr.7 119/17.04.2008
as.med. BLENDEA ALIDA Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS
CARITAS A. IULIA pt.lucru Aiud Aiud,str. Sg. Hategan, bl.A3, ap.5 119/17.04.2008
as.med. KIS LIDIA Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS as.med. BOGDAN
CARITAS A. IULIA pt.lucru Sebes Sebes, str.Kogalniceanu, bl.188, sc.A, ap.4 119/17.04.2008 SORINA
Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS
CARITAS Mitropolitan BLAJ pt. lucru Blaj Blaj,str. Republicii, nr.8 120/17.04.2008
Dir. ANUCĂ NICOLAE Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS
CARITAS Mitropolitan BLAJ pct. lucru Teiu Teiu, str. Clujului, nr. 80 120/17.04.2008
Dir. ANUCĂ NICOLAE Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS
Fundatia POLIANA Alba Iulia, str. Motilor, nr.17A 121/17.04.2008
Dir. BARBU LUCREłIA Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS
S.C NURSING PLUS SRL Alba Iulia, str. Zlatnei, nr.58 122/17.04.2008
Ec. RĂU VALIN Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CS
S.C MEDLINE SERVICE SRLpt. lucru Alba Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr.81 123/17.04.2008
Dr. MIHON IOAN Servicii de ingrijiri medicale la domiciliu