Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DISCIPLINEI

Universitatea Universitatea Sapientia


Facultatea Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Specializarea Fotografie, cinematografie, media
I.
Denumirea disciplinei Categoria disciplinei
Se marchează cu x SCENOGRAFIE, COSTUME, MACHIAJ DF DD DS DC

II.
Structura disciplinei (Nr. ore pe săptămână)
Semestrul Nr.credite Curs Seminarii Laborator Proiect
VI. 2 ore/ săptămână
III.
Statutul disciplinei Obligatorie Opţională Facultativă
Se marchează cu X X
IV.
Forma examenului Examen Colocviu Seminar
Se marchează cu X X
V.
Titular de disciplină
Curs Seminar Laborator Proiect
Numele si prenumele Esztán Mónika
Instituţia Universitatea
Sapientia
Catedra /Departament
Titlul ştiinţific
Gradul didactic
Încadrarea (titular cu norma cadru didactic invitat
de bază /asociat)
Vârsta 33
VI.
Obiectivele disciplinei
SCENOGRAFIE – la răscruce între vis şi realitate. Acest curs se ocupă cu conceperea, proiectarea şi realizarea scenografiei
filmelor şi oferă îndrumări (sfaturi) practice prin exemple concrete legate de scenografie, pentru problemele ce pot apărea
pe parcursul procesului creator.
VII. Conţinutul disciplinei
VII.1. Curs (capitole şi subcapitole) Nr. ore
VII.2. Seminarii (dacă este cazul)
Imaginea ca experienţă, spaţiul ca textură. Introducere în scenografie prin prezentarea creaţiilor 2
personale.
Etapele scenografiei I. Planificarea. 2
Citirea scenariului, pregătirea listelor, strângerea accesoriilor, căutarea şi examinarea locaţiilor, machete,
desenarea proiectelor
Etapele scenografiei II. Execuţia. 2
Amenajare, construcţii, tehnică, pirotehnică, SFX, Backlot
Tipuri de scene (tablouri). Stiluri pentru genurile cinematografice. 2
Filme contemporane (reale, ireale), filme istorice, fantastice, musical, road movie. Discuţii despre
scenografia filmelor.
Filmări: muncă complexă de echipă. 2
Funcţiile şi sarcinile membrilor echipajului, comunicarea între ei. Dicţionar de expresii cinematografice
engleze, necesare pentru comunicarea corectă.
Costume şi machiaj. Psihologia creatorului. 2
Scenografia digitală. Exerciţii de photoshop. 2
Caracteristici de stil in istoria arhitecturii, mobilei şi de îmbrăcăminte. 2
Antichitate: Egipt, grecii, romanii, orientul
Evul mediu, renaşterea, barocul, clasicism 2
Epoca victoriană, eclectica, art deco 2
Bauhaus, arta contemporană 2
Reclame. Scenografia filmelor cu buget înalt. 2
Introducere în scenografia reclamelor. Art department, în filmele cu buget înalt.
Analiza temelor de căutarea locaţiilor. Studenţii trebuie să găsească două locaţii pentru un film despre 2
ei. şi Analiza temei de schimbarea locaţiilor.
Cum a fost centrul oraşului cu 100 ani în urmă (căutarea fotografiilor) şi cum va arăta peste 100 de ani
(desen)
Colocviu 2
VI.3. Laborator (dacă este cazul)
VIII. Tematica proiecte (dacă este cazul)
1. Studenţii trebuie să găsească două locaţii pentru un film despre ei.
2. Schimbarea locaţiilor. Cum a fost centrul oraşului cu 100 ani în urmă (căutarea fotografiilor) şi cum va arăta peste
100 de ani (desen)
IX. Bibliografie / Filmografie
Peter Ettedgui: Production Design and Art Direction. Crans-Pres-Celigny, RotoVision, 1999.
Ray Crozier: Pszichológia és design.Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001
Bruzzi Stella: Undressing Cinema. Clothing and Identity in the Movies. Routledge, London, 1997.
Filme:
ALEXANDER (Oliver Stone) - film istoric, dramă
MONGOL (Sergei Bodrov) - film istoric,biografic, dramă
MARIE-ANTOINETTE (Sophia Coppola) - film istoric,biografic, dramă
ANYEGIN (Martha Fiennes) - film romantic, istoric, dramă
ÉN, PÁN PÉTER (Mark Foster) - film biografic, dramă
CHARLIE ŞI FABRICA DE CIOCOLATĂ(Tim Burton) - film de comedie, fantasy
JURNAL DE (Walter Salles) - road movie biografic
O IUBIRE IMPOSIBILĂ (Wong Kar Wai) - dramă romantică
TOTUL DESPRE MAMA (Pedro Almodovar) - dramă
ARTA VISELOR (Michel Gondry) - comedie romanică fantasy
CHICAGO (Rob Marshall) - musical poliţist
JESUS CHRIST SUPERSTAR (Norman Jewison- Dramă în stil musical
MAŞINA TIMPULUI (Simon Wells) - sci-fi, aventură
GATTACA (Andrew Niccol) - sci-fi, thriller romantic
SUNSHINE (Danny Boyle) - sci-fi, thriller de aventură
BRAM STOKER'S DRACULA (Francis Ford Coppola) - horror
TAMARA (Hajdu Szabolcs) - dramă lirică
AVENTURIERII (Paczolay Béla) - comedie, road-movie
VIII.
Forme de activitate Metode didactice folosite
Curs
Seminar Introducere teoretică. Vizionări de filme şi analiza scenografiei, costumului şi
machiajului. Consultaţii pt. proiectele individuale ale studenţilor.
Laborator
Proiect
IX.
Forme de evaluare Evaluare Procent
(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele) din notă
Examen Prezentarea exerciţiilor realizate ca temă de casă. 70%
Colocviu
Seminar Frecvenţa şi activitatea la ore 30%
Laborator
Proiect
Alte precizări:
prezenţa la ore 75 %. Cei care lipsesc mai mult primesc exerciţii în plus. Cei cu prezenţa sub 50% nu se pot prezenta la
examen.

Data Titular de curs/ disciplina,


Grad didactic, Prenume, Nume
Mónika Esztán

Observaţii:
Discipline: DF- fundamentale; DD- in domeniu; DS- de specialitate; DC - complementare
Fisa disciplinei se va concentra pe max. 2 -3 pagini.

S-ar putea să vă placă și