Sunteți pe pagina 1din 1

6.

Adancimea Fundatiei:
3.2. Criterii pentru alegerea adâncimii minime de fundare

3.2.1. Adâncimea de fundare este distanţa măsurată de la nivelul terenului (natural sau
sistematizat) până la talpa fundaţiei

3.2.2. Adâncimea minima de fundare se stabileşte în funcţie de:


- adâncimea de îngheţ;
- nivelul apei subterane;
- natura terenului de fundare;
- înălţimea minima constructive a fundaţiei;
- condiţiile tehnologice.

3.2.3. Adâncimea de îngheţare valorile indicate în reglementarea tehnică de referinţă


 STAS6054/77.

3.2.4. Adâncimea minimă de fundare se stabileşte conform tabelului 3.1 în funcţie de


natura terenului de fundare, adâncimea de îngheţ şi nivelul apei subterane.Tabelul

7. Latimeafundatiei:

Latimea bazei fundatiei(B) se stabileste in functie de calculul terenului de fundare la


eforturile transmise de fundatie

Dimensiunile bazei fundaţiei se aleg astfel încât presiunile la contactul între fundaţie
Şi teren să aibă valori acceptabile, pentru a se împiedica apariţia unor stări limită care
să perecliteze siguranţa construcţiei şi/sau exploatarea normală a construcţiei .Stările
limită ale terenului de fundare pot fi de natura unei stărilimităultime(SLU), a
căreidepăşire conduce la pierdereaireversibilă, în parte sauîntotalitate, a
capacităţiifuncţionale a construcţieisadenaturaunei stărilimită a
exploatăriinormale(SLEN), a căreidepăşire conduce la întrerupereaexploatăriinormale a
construcţiei

starea limitădedeformaţii(SLD), care poate fi de naturauneistărilimităultime (SLD.U),


dacădeformaţiileterenuluiconduc la deplasărişideformaţii ale construcţieiincompatibile
cu structuraderezistenţăsau de naturauneistărilimităa exploatăriinormale (SLD.EN),
dacădeformaţiileterenuluiîmpiedicăexploatarea normal a construcţiei

- starea limităde capacitate portantă (SLCP) corespundeuneiextinderi a zonelor


în care seîndeplineştecondiţia de rupere (efortultangenţialefectivesteegal cu rezistenţa
la forfecareamaterialului) astfelîncât are locpierdereastabilităţiiterenului
şi a construcţiei, în parte sauîntotalitate; starealimităde capacitate portantăa terenului de
fundareesteîntotdeauna de naturauneistărilimiteultime