Sunteți pe pagina 1din 1

Classificarea GOLD a grupelor de risc

Clasa A Clasa B Clasa C Clasa D


• Risc scazut • Risc scazut • Risc crescut • Risc crescut
• Simptome reduse • Simptome semnificative • Simptome reduse • Simptome semnificative
• Stadiul I sau II de ob- • Stadiul I sau II de ob- • Stadiul III sau iV de ob- • Stadiul III sau IV de ob-
structive dupa VEMS structive dupa VEMS structive dupa VEMS structive dupa VEMS
• 0-1 exacerbari pe an • O-1 exacerbari pe an • >=2 exacerbari pe an • >=2 exacerbari pe an
• CAT <10 • CAT >=10 • CAT<=10 • CAT >10
• MMRC 0 sau 1 • MMRC>=2 • MMRC 0 sau 1 • MMRC>=2
• Prima optiiune: BADSA • Prima optiune: BADLA • Prima optiune: asociere • Prima optiune: asocierea
sau anticolinergic cu sau anticolinergic cu CSI + BADLA sau antico- CSI +BADLA sau anticoliner-
durata scurta de acti- durata lunga linergic cu durata lunga gic cu durata lunga
une • Alternativa: anticoliner- • Alternative: anticoliner- • Alternative: CSI +BADLA
• Alterna- gic cu durata lunga SI gic cu durata lunga + +anticolinergic cu durata
tive:anticolinergic cu BADLA BADLA, anticolinergic cu lunga; CSI+ BADLA+IPDE4;
durata lunga sau BAD- • durata lunga sau BAD- anticolinergic cu durata
Alta optiune:
LA sau combinatie LA+ IPDE4 lunga +BADLA; anticoliner-
BADSA cu anticoliner- • BADSA si/sau anticolin- gic cu durata lunga+ IPDE4
• Alta optiune: BADSA si/
gic cu durata scurta ergic cu durata scurta
sau anticolinergic cu du- • Alta optiune: mucolitice,
de actiune; teofilina
• Alta optiune Teofiliina rata scurta de actiune; teofilina, BADSA si/sau an-
teofilina ticolinergic cu durata scur-
ta de actiune