Sunteți pe pagina 1din 2

F-32 „_____” _________________ 20 ______ ________________________

_________________________________ Către ________________________________________ (semnătura подпись)


(data ridicării certificatului) В (organul stare civilă орган ЗАГС)
_________________________________ De la _________________________________________
(funcţionarul)
От (numele, prenumele фамилия, имя)
„SE APROBĂ”
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Funcţionarul _________________________
(numărul de identificare, IDNP) (denumirea organului de stare civilă)
Eliberat certificatul / extrasul
Domiciliat (ă) _________________________________ ____________________________________
Sr. ______ nr. _____________ (numele, prenumele şi semnătură)
Проживающий (ая) по адресу
________________________________ _________________________________________________________ „_______” ___________________ 20_____
(semnătura)
Act de identitate sr.______ nr. ___________________
Документ удостоверяющий личность

Gradul de rudenie______________________________ Concomitent solicit efectuarea modificării, rectificării sau completării actului de căsătorie
Одновременно прошу произвести изменение, исправление или дополнение записи акта о браке
Степень родства

1. în baza actului anterior de _________________nr. _____, din ______ ______________


на основании записи предыдущей записи акта о № от
CERERE Nr. _________
înregistrat de ________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ зарегистрированной в (denumirea organului de stare civilă наименование органа ЗАГС)

Solicit eliberarea duplicatului certificatului de căsătorie (extrasului) în termen de ____ în rubrica __________________________________________________________________
Прошу выдать повторное свидетельство о браке (архивную выписку) в течении в рубрике

din ________________________________________________________________________
El _______________________________________________________________________ c
Он ( numele, prenumele фамилия, имя)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| în _________________________________________________________________________
(numărul de identificare, IDNP) на
Ea ______________________________________________________________________
2. în conformitate cu normele onomasticii naţionale,
Он а ( numele pînă la căsătorie şi prenumele фамилия до регистрации брака и имя)
в соответствии с нормами национальной ономастики,

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| în rubrica __________________________________________________________________


(numărul de identificare, IDNP) в рубрике
Înregistrarea căsătoriei s-a efectuat “______” _____________________ __________ din ________________________________________________________________________
Регистрация брака была произведена (data, luna, anul число, месяц, год) с

__________________________________________________________________________ în _________________________________________________________________________
(denumirea organului de stare civilă название органа ЗАГС) на
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Выражаю согласие на обработку персональных данных
_____________________________
(semnătura подпись)