Sunteți pe pagina 1din 20

Anunt de intentie -

Autoritate contractanta

Copyright © 2016 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.


Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Table of contents

Descriere generala .............................................................................................. 3


Accesarea anunturilor de intentie ......................................................................... 3
Lista de anunturi de intentie ................................................................................ 3
Adaugare anunt de intentie ................................................................................. 5
Editare anunt de intentie ..................................................................................... 5
Sectiunea Detalii ............................................................................................ 7
Sectiunea I .................................................................................................... 8
Sectiunea II ................................................................................................. 11
Sectiunea III ................................................................................................ 12
Sectiunea IV ................................................................................................ 13
Sectiunea VI ................................................................................................ 15
Actiuni in ecranul de modificare ..................................................................... 17
Previzualizare anunt de intentie .......................................................................... 18
Vizualizare anunt de intentie .............................................................................. 19

2 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Descriere generala

Anuntul de intentie reprezinta anuntul prin care autoritatea contractanta face cunoscuta intentia de
achizitii pe anul in curs. De regula anuntul de intentie se publica la inceptul anului dupa aprobarea
planului anual de achizitii publice.

Anuntul de intentie nu obliga autoritatea contractanta sa demareze respectiva achizitie. In schimb, in


cazul initierii unei proceduri de achizitie, existenta anuntului de intentie ii permite autoritatii contractante
sa-si micsoreze termenele din anuntul de initiere aferent procedurii.

Formularul de editare a anuntului de intentie respecta ca forma si continut formularul standard al JOUE
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

Daca valoarea estimata a anuntului de intentie depaseste pragurile legale acesta se va transmite
automat la JOUE. Autoritatea contractanta poate opta sa transmita anuntul la JOUE chiar daca valoarea
estimata nu depaseste pragurile legale.

Accesarea anunturilor de intentie

Accesarea modulului de anunturi de intentie se realizeaza dupa autentificarea in sistem, selectand din
meniul „Initieri de proceduri de achizitie” optiunea „Anunturi de intentie”.

Figura 1: Meniu de acces la modulul de anunturi de intentie

Lista de anunturi de intentie

Lista afisata in pagina contine toate anunturile de intentie definite de autoritatea contractanta indiferent
de starea in care se afla.

3 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

In lista sunt afisate informatii care definesc un anunt de intentie cum ar fi: denumire contract
(concatenate daca sunt mai multe), stare, numar anunt, tip contract, cod sau denumire CPV principal
(concatenate daca sunt mai multe contracte), data transmitere spre publicare, data publicare /
respingere, valoarea estimata (insumarea din toate contractele) etc.

Figura 2: Lista de anunturi de intentie

Filtrarea listei de anunturi de intentie


Lista este prevazuta in partea superioara cu o zona de filtrare, zona impartita in doua sectiuni:
sectiunea vizibila care contine filtre frecvent utilizate si sectiunea ascunsa care contine filtre mai rar

utilizate si care devine vizibila prin actionarea butonului . Obtinerea unei liste filtrate

se face completand/selectand filtrele dorite si apoi actionand butonul . Revenirea la lista

completa/nefiltrata se face actionand butonul si apoi butonul .

Figura 3: Zona de filtrare a listei de anunturi de intentie

Ordonarea listei de anunturi de intentie

Lista poate fi ordonata dupa criteriile afisate deasupra listei, in dreptul etichetei .
Se actioneaza denumirea criteriului de ordonare si lista va fi sortata crescator / alfabetic dupa
respectivul criteriu. Daca se mai apasa o data denumirea criteriului, lista se va ordona descrescator /
invers alfabetic dupa respectiviul criteriu. Daca se apasa a treia oara pe acelasi criteriu, se inlatura
ordonarea dupa respectivul criteriu..

Figura 4: Criteriile de ordonare a listei de anunturi de intentie

4 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Exportul listei de anunturi de intentie

Lista afisata poate fi exportata in format excel, pdf sau csv prin actionarea butonului
si apoi selectarea tipului de format dorit.

Adaugare anunt de intentie

Pentru adaugarea/definirea unui anunt de intentie se actioneaza butonul (buton aflat in


partea dreapta sus, deasupra zonei de filtrare). Prin actionarea butonului utilizatorul va fi directionat in
ecranul de adaugare anunt de intentie.

Adaugare anunt de intentie

Formularul de adaugare anunt de intentie se acceseaza prin actionarea butonului "Adauga" din pagina
Lista de anunturi de intentie (buton pozitionat in bara de comenzi aflata in partea dreapta sus, deasupra
zonei de filtrare). Actiunea va avea ca efect deschiderea ecranului de configurare a anuntului de intentie.

In prima pagina a formularului de adaugare se completeaza cateva informatii cu caracter general in


functie de care se va configura formularul (cu exceptia denumirii contractului, informatiile introduse in
aceasta pagina nu se mai pot modifica ulterior).Avem 2 alegeri pentru anunturi de intentie si anume:

o Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic


o Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Figura 5: Pagina de configurare a formularului de adaugare/editare anunt

Dupa completarea informatiilor cerute si actionarea butonului (buton aflat in bara de


comenzi din partea dreapta sus a paginii).

Editare anunt de intentie

Ecranul de editare a unui anunt de intentie se acceseaza in doua moduri:

· din ecranul adaugare anunt de intentie, dupa completarea informatiilor de configurare si actionarea

butonului .

· din ecranul lista de anunturi de intentie prin click pe denumirea contractului (doar pentru anunturile care
se afla in starea ).

5 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Figura 6: Ecranul de editare a unui anunt de intentie

Ecranul de modificare al anuntului de intentie contine:

o Bara de actiuni, aflata in partea dreapta sus;

o Zona cu informatii de identificare ale anuntului de intentie: denumirea contractului, starea


anuntului, tipul de legislatie, domeniul sectorial sau non-sectorial, daca reprezinta sau nu anunt
de participare, daca se transmite sau nu la JOUE;

o Navigatorul de sectiuni care permite accesarea directa a unei sectiunii prin actiunea de click pe
denumirea sectiunii;

o Formularul de editare a unui anunt de intentie.

Formularul de editare al unui anunt de intentie este structurat pe sectiuni:

o Sectiunea Detalii – contine informatii despre anunt: transmitere la JOUE (se poate alege
transmiterea la JOUE chiar daca nu atinge plafonul de transmitere);

o Sectiunea I – contine informatii despre autoritatea contractanta;

o Sectiunea II – contine informatii despre obiectul contractului;

o Sectiunea III – contine informatii juridice, economice, financiare si tehnice;

o Sectiunea IV – contine informatii despre procedura;

o Sectiunea VI – contine informatii suplimentare si informatii legate de procedurile de contestare.

Reguli generale si facilitati de completare a formularului:

- Sectiunile formularului se pot completa in orice ordine;

- Campurile marcate cu simbolul * sunt obligatorii (nu este permisa salvarea unei sectiuni care
contine campuri obligatorii necompletate).

- Campurile in care se completeaza texte sunt prevazute cu o eticheta (pozitionata in partea

6 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

dreapta sus a campului) in care se afiseaza numarul de caractere introduse si numarul maxim de
caractere permise (daca la numarul maxim avem simbolul * in loc de o cifra, atunci se pot introduce
oricate caractere). Prima informatie se actualizeaza pe masura ce se scrie in camp. Informatiile
apar daca focusul este in campul editabil.

Figura 7: Camp de tip text cu afisare numar de caractere introdus/maxim

- Informatiile din sectiuni care se pot completa/modifica sunt in mod implicit needitabile (exceptie
face un camp din sectiunea Detalii). Completarea/modificarea acestor informatii se poate face pe

sectiuni actionand butonul corespunzator sectiunii dorite. Butonul este vizibil doar
daca sectiunea este extinsa.

- Este permisa editarea unei singure sectiuni la un moment dat: trecerea unei sectiuni in modul
editare duce la inhibarea butoanelor de editare aferente celorlalte sectiuni. Salvarea informatiilor

introduse in sectiune se face actionand butonul iar renuntarea la informatiile

introduse in sectiune se face actionand butonul .

Figura 8: Sectiune in mod editare

- La actionarea butonului de salvare a modificarilor aplicatia va efectua validarea


informatiilor introduse (verificarea completarii tuturor campurilor obligatorii, validari de format, validari
de lungime etc). In cazul unor neconformitati aplicatia va afisa mesaje de eroare sugestive.

Figura 9: Mesaje de eroare

- La nivelul fiecarei sectiuni exista un set de butone, in stanga si in dreapta denumirii sectiunii /

care semnalizeaza posibilitatea de extindere sau inchidere sectiune.

Sectiunea Detalii

Sectiunea Detalii contine o singura informatie in ecranul de editare:

o transmitere la JOUE (da/nu) - daca valoarea estimata este mai mare decat pragul legal optiunea
este setata pe DA si needitabila, altfel este editabila

7 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Figura 10: Sectiunea Detalii

Observatie: singurul camp editabil din cadrul sectiunii ("Transmitere la JOUE") se poate edita direct,
sectiunea neavand buton de trecere in modul editare cum au celelalate sectiuni.

Sectiunea I

Sectiunea I contine informatii despre autoritatea contractanta si este alcatuita din urmatoarele rubrici:

o I.1) Denumire si adrese

o I.2) Achizitie comuna

o I.3) Comunicare

o I.4) Tipul autoritatii contractante

o I.5) Activitatea principala

I.1) Denumire si adrese


Rubrica se completeaza automat cu informatii preluate din profilul autoritatii contractante. In functie de
necesitate se poate edita adresa, mai putin denumirea si codul fiscal al autoritatii contractante.

Figura 11: Rubrica I.1) Denumire si adrese

I.2) Achizitie comuna


Rubrica este compusa din doua informatii de tip optiune:

o Contractul implica o achizitie comuna (Da/Nu). In situatia in care aceasta optiune este DA, in
cazul unei achizitii comune care implica diferite tari, trebuie completata si informatia despre
legislatia nationala privind achizitiile publice in vigoare.

o Contractul este atribuit de un organism central de achizitie (Da/Nu).

Figura : Rubrica I.2) Achizitie comuna

In cazul in care autoritatea contractanta va alege pentru cel putin una din informatii optiunea "DA",
va trebui sa completeze adresele celorlalte autoritati contractante.

8 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Formularul de adresa pentru adresa celeilalte autoritati contractante contine un set restrans de
informatii fata de formular de adresa anterior. Autoritatea contractanta in numele careia se
actioneaza poate fi selectata din sistem prin tastarea unor litere din denumirea entitatii in campul
"Denumire oficiala". Pe masura ce se completeaza caractere din denumirea entitatii, sistemul va
afisa denumiri de autoritati contractante inregistrate in sistem care contin setul de caractere
introdus. La selectarea unei entitati din cele propuse de aplicatie, campurile formularului de adresa
se vor precompleta cu informatiile corespunzatoare adresei sediului social ale entitatii selectate.
Informatiile preluate din sistem se pot modifica de catre AC. In cazul in care entitatea nu este
inregistrata in sistem, AC va putea completa formularul de adresa cu date noi.

Dupa salvarea adresei unei AC aceasta va aparea in lista de adrese. Daca se doreste modificarea

adresei se actioneaza butonul de editare corespunzator acesteia (iconita ), care va avea ca


efect deschiderea ecranului de editare adresa. Daca se doreste stergerea unei adrese se

actioneaza butonul de stergere din dreptul acesteia (iconita ).

Atentie! Pentru a salva modificarile legate de adresele celorlalte autoritati contractante (creare de
adrese, modificari de adrese, stergeri de adrese), trebuie actionat butonul de salvare al rubricii

"Achizitie comuna" (iconita ).

I.3) Comunicare
Rubrica este compusa din urmatoarele tipuri de informatii:

o Informatii despre accesul la documentele de achizitii publice. Se alege una din urmatoarele
doua optiuni si se completeaza website-ul unde se regasesc respectivele documente/informatii:
§ Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat,
complet si gratuit la:
sau
§ Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii suplimentare
pot fi obtinute la:

Figura : Rubrica I.3) Comunicare - modalitatea de acces la documentele de achizitii publice

o Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:


§ adresa mentionata mai sus
sau
§ o alta adresa; in cazul in care se alege aceasta optiune, utilizatorul trebuie sa
completeze datele respectivei adrese

9 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Figura : Rubrica I.3) Comunicare - adresa de unde se pot obtine informatii suplimentare

o Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse (aceste informatii se furnizeaza daca anuntul
este o invitatie la o procedura concurentiala de ofertare sau daca anuntul vizeaza reducerea
termenelor pentru primirea ofertelor):
§ pe cale electronica via: - in situatia in care utilizatorul alege aceasta optiune se
completeaza adresa website-lui unde se pot depune ofertele/cererile de participare
sau
§ la o adresa fizica:
· adresa mentionata mai sus
sau
· o alta adresa; in cazul in care se alege aceasta optiune, utilizatorul trebuie sa
completeze datele respectivei adrese

o Comunicarea electronica necesita utilizarea de instrumente si de dispozitive care nu sunt


disponibile in mod general. Accesul direct nerestrictionat si complet la aceste instrumente si
dispozitive este gratuit, la: (Website) - in situatia in care utilizatorul alege aceasta optiune se
completeaza adresa website-lui unde se regasesc instrumentele si/sau dispozitivele necesare.

I.4) Tipul autoritatii contractante


Informatia se preia automat din profilul autoritatii contractante. Acesta informatie este doar cu rol
informativ si nu se poate modifica.

I.5) Activitatea principala


Informatia se preia automat din profilul autoritatii contractante. Acesta informatie este doar cu rol
informativ si nu se poate modifica.

10 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Sectiunea II

Sectiunea II contine informatii despre obiectul contractului, iar in cazul in care este nevoie sa se
completeze mai multe sectiuni de acest tip (posibil in cazul contractelor de „Furnizare/Servicii“) aceasta

sectiune e prevazuta cu butonul , buton ce se foloseste pentru


adaugarea unei noi sectiuni.

Sectiunea este alcatuita din urmatoarele rubrici:

o II.1) Obiectul achizitiei


§ Rubrica II.1.1) Titlu
§ Rubrica II.1.2) Cod CPV
§ Rubrica II.1.3) Tipul contractului
§ Rubrica II.1.4) Descriere succinta
§ Rubrica II.1.5) Valoarea totala estimata
§ Rubrica II.1.6) Informatii privind loturile
o II.2) Descriere
§ Rubrica II.2.1) Titlu
§ Rubrica II.2.2) Coduri CPV suplimentare
§ Rubrica II.2.3) Locul de executare
§ Rubrica II.2.4) Descrierea achizitiei publice
§ Rubrica II.2.5) Criterii de atribuire
§ Rubrica II.2.6) Valoarea estimata
§ Rubrica II.2.7) Durata contractului, a acordului cadru sau a sistemului dinamic de
achizitii
§ Rubrica II.2.10) Informatii privind variantele
§ Rubrica II.2.11) Informatii privind optiunile
§ Rubrica II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene
§ Rubrica II.2.14) Informatii suplimentare

o II.3) Data estimata pentru publicarea anuntului de participare

Ecranele de editare se schimba in functie de alegerea de la inceput si anume:


o Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic
o Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

1.Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic


Figura 12: Sectiunea II
Obiect

11 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

2.Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor


Figura 12: Sectiunea II
Obiect

Diferenta majora intre cele doua fiind ca la un anunt de intentie orientativ periodic putem adauga mai
multe obiecte .

Sectiunea III

Sectiunea III contine informatii juridice, economice, financiare si tehnice. Sectiunea se completeaza
daca anuntul este o invitatie la o procedura concurentiala de ofertare sau daca anuntul vizeaza
reducerea termenelor pentru primirea ofertelor, in masura in care aceste informatii sunt deja cunoscute.
Aceasta sectiunea se regaseste doar pentru anunturile de intentie care vizeaza reducerea termenelor.

Sectiunea este alcatuita din urmatoarele rubrici:

o III.1) Conditii de participare


§ Rubrica III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele
privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
§ Rubrica III.1.2) Situatia economica si financiara
§ Rubrica III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
§ Rubrica III.1.5) Informatii privind contractele rezervate

o III.2) Conditii referitoare la contract


§ Rubrica III.2.1) Informatii privind o anumita profesie
§ Rubrica III.2.2) Conditii de executare a contractului
§ Rubrica III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului

12 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

III.1) Conditii de participare


III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in
registrele profesionale sau comerciale

In aceasta rubrica se completeaza lista conditiilor si o descriere succinta a acestor conditii.

III.1.2) Situatia economica si financiara

In aceasta rubrica se poate preciza ca exista criterii de selectie privind situatia economica si
financiara si, se pot descrie aceste criterii si se pot specifica niveluri minime ale standardelor care ar
putea fi impuse.

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala

In aceasta rubrica se poate preciza ca exista criterii de selectie privind capacitatea tehnica si
profesionala si, se pot descrie aceste criterii si se pot specifica niveluri minime ale standardelor care
ar putea fi impuse.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate

In aceasta rubrica se pot face urmatoarele doua precizari:


1. Contractul este rezervat atelierelor protejate si operatorilor economici al caror scop este
integrarea sociala si profesionala a persoanelor cu handicap sau defavorizate.
2. Contractul poate fi executat numai in cadrul unor programe de angajare protejata.

III.2) Conditii referitoare la contract


III.2.1) Informatii privind o anumita profesie

Aceasta rubrica se adreseaza doar contractelor de servicii si in cadrul ei se poate preciza ca


prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii (impreuna cu actele cu putere de lege
si
actele administrative aplicabile).

III.2.2) Conditii de executare a contractului

Daca este cazul in aceasta rubrica se completeaza conditiile de executare a contractului.

II.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului

In aceasta rubrica se specifica daca exista sau nu obligatia de a preciza numele si calificarile
profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului.

Sectiunea IV

Sectiunea IV contine informatii despre procedura si este alcatuita din urmatoarele rubrici:

o IV.1) Descriere
§ Rubrica IV.1.1) Tipul procedurii

13 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

§ Rubrica IV.1.3) Informatii privind un acord cadru sau un sistem dinamic de achizitii
§ Rubrica IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica
§ Rubrica IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

o IV.2) Informatii administrative


§ Rubrica IV.2.2) Termen limita pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului
§ Rubrica IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare
§ Rubrica IV.2.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire

IV.1) Descriere
IV.1.1)Informatii privind modalitatea de atribuire

§ Contract de achizitii publice


§ Acord-cadru
§ Sistem de achizitie dinamic(SAD)

IV.1.3) Informatii privind un acord cadru sau un sistem dinamic de achizitii

Aceasta rubrica se completeaza daca anuntul este o invitatie la o procedura concurentiala de


ofertare sau daca anuntul vizeaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor.
Rubrica este compusa din urmatoarele optiuni:

§ Achizitia implica incheiere unui acord cadru. Bifarea acestei optiuni implica alegerea
uneia din urmatoarele doua variante:
· Acord cadru cu un singur operator economic
sau
· Acord cadru cu mai multi operatori economici; alegerea acestei variante
implica si precizarea numarului maxim preconizat de participanti la acordul
cadru, daca este cazul

§ Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii. In cadrul acestei optiuni
putem face precizarea ca "Sistemul dinamic de achizitii ar putea fi utilizat de achizitori
suplimentari".

Tot in cadrul acestei rubrici, in cazul acordurilor cadru, se completeaza justificarea oricarei
durate care depaseste patru ani.

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica

In aceasta rubrica se precizeaza daca exista licitatie electronica si, in cazul in care exista, se
pot completa informatii suplimentare despre licitatia electronica.

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

In aceasta rubrica se precizeaza (prin "Da" sau "Nu") daca achizitia intra sub incidenta
acordului privind achizitiile publice.

IV.2) Informatii administrative


IV.2.2) Termen limita pentru primirea scrisorii de exprimare a interesului

14 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Aceasta rubrica se completeaza daca anuntul este o invitatie la o procedura concurentiala de


ofertare. Termenul limita se introduce sub forma de data si ora locala.

IV.2.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire

Aceasta rubrica se completeaza daca anuntul este o invitatie la o procedura concurentiala de


ofertare sau daca anuntul vizeaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor, in masura in care
aceasta informatie este cunoscuta.

Ecranul de editare difera in functie de ce a fost ales la definirea anuntului de intentie si anume:
o Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic
o Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

1.Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic


Figura 13:
Sectiunea IV:Procedura

2.Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

Figura 13:
Sectiunea IV:Procedura

Sectiunea VI

Sectiunea VI contine diverse informatii complementare (fluxuri de lucru electronice, proceduri de


contestare, data expedierii anuntului, alte informatii) si este alcatuita din urmatoarele rubrici:

o VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

15 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

o VI.3) Informatii suplimentare

o VI.4) Proceduri de contestare


§ Rubrica VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor
§ Rubrica VI.4.3) Procedura de contestare
§ Rubrica VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de
contestare

VI.3) Informatii suplimentare


In aceasta rubrica se completeaza eventualele informatii suplimentare, daca este cazul.

VI.4) Proceduri de contestare


Aceasta rubrica se completeaza daca anuntul este o invitatie la o procedura concurentiala de
ofertare sau daca anuntul vizeaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor.

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor

Aceasta rubrica se completeaza cu date despre organismul de solutionare a contestatiilor:


denumire, adresa, date de contact etc.

VI.4.3) Procedura de contestare

In aceasta rubrica se fac precizari privind termenul/termenele pentru procedurile de contestare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

Daca este cazul, aceasta rubrica se completeaza cu date despre serviciul de la care se pot
obtine informatii privind procedura de contestare: denumire, adresa, date de contact etc.

Ecranul de editare difera in functie de ce a fost ales la definirea anuntului de intentie si anume:
o Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic
o Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

1.Prezentul anunt este doar un anunt orientativ periodic


Figura 14: Sectiunea
VI:Informatii complementare

2. Prezentul anunt viseaza reducerea termenelor pentru primirea ofertelor

16 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

Figura 14:
Sectiunea VI:Informatii complementare

Actiuni in ecranul de modificare

In ecranul de modificare al anuntului de intentie sunt disponibile urmatoarele actiuni:


Verificare anunt

Verificarea unui anunt se face prin actionarea butonului . Actiunea consta in verificarea
corectitudinii completarii informatiilor de la nivelul fiecarei sectiuni in parte. In cazul identificarii unei
rubrici cu erori de validare (informatii necompletate etc.), aplicatia va pozitiona ecranul pe sectiunea din
care face parte rubrica respectiva si va afisa mesajele de eroare corespunzatoare. Utilizatorul va face
corectiile cerute, le va salva, si va initia din nou procesul de verificare. Se procedeaza in acest fel cu
toate sectiunile care contin erori de validare. Cand nu o sa mai existe erori de validare, aplicatia va afisa
un mesaj in care se mentioneaza ca anuntul de intentie a fost verificat cu succes.

Previzualizare anunt

Previzualizarea unui anunt se face prin actionarea butonului . In urma actionarii


butonului utilizatorul va fi directionat in ecranul de Previzualizare anunt de intentie. Actiunea are ca efect
vizualizarea tuturor informatiilor introduse pentru a face o revizuire inaintea transmiterii spre publicare a
anuntului de intentie. Transmiterea spre publicarea a anuntului se va efectua din ecranul de
previzualizare.

Copiere anunt

Copierea unui anunt se face prin actionarea butonului . La copiere se creaza un anunt nou
in starea , anunt care preia toate informatiile din anuntul de intentie din care se copiaza
fara a se pastra insa vreo legatura cu acesta.

Stergere anunt

Stergerea unui anunt se face prin actionarea butonului . Actiunea este disponibila doar daca

17 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

anuntul se afla in starea si are ca efect eliminarea din baza de date a anuntului, fara
posibilitatea de recuperare a acestuia.

Asociere utilizator la anunt


Prin actionarea butonului "Alocat:" se deschide o caseta populata cu toti utilizatorii acelei autoritati
contractante din care se alege utilizatorul dorit. Pentru finalizarea asocierii, dupa alegerea utilizatorului,

se actioneaza butonul iar daca se doreste renuntarea la asociere, se actioneaza butonul .


Actiunea este disponibila doar daca utilizatorul curent are un drept specific.
Prin aceasta operatie nu se introduc restrictii cu privire la actiunile pe care alti utilizatori ai entitatii le pot
efectua pe anuntul respectiv. Unicul scop al acestei actiuni este acela de a putea realiza o filtrare in
lista de anunturi dupa criteriul "Utilizator asociat". Aceasta facilitate se recomanda a fi utilizata de
catre autoritati contractante a caror activitate de achizitie in SEAP este gestionata de mai multi
utilizatori. Utilizand criteriul de filtrare "Utilizator asociat", utilizatorului i se vor afisa in lista doar acele
anunturi de care este responsabil.

Extindere/Inchidere sectiuni anunt

La nivelul fiecarei sectiuni exista un set de butone, in stanga si in dreapta denumirii sectiunii /
care semnalizeaza posibilitatea de extindere sau inchidere sectiune.

Renuntare si intoarcere in lista de anunturi

Prin actionarea butonului utilizatorul este directionat in lista de anunturi de intentie.

Previzualizare anunt de intentie

Ecranul de previzualizare al anuntului de intentie se acceseaza prin actionarea butonului


"Previzualizare" din pagina Editare anunt de intentie si contine toate informatiile completate in
formularul de editare/adaugare anunt de intentie.

Ecranul de previzualizare contine:

o Bara de actiuni aflata in partea dreapta sus;

o Zona cu informatii de identificare: denumirea contractului, starea anuntului, tipul de legislatie,


domeniul sectorial sau non-sectorial, daca reprezinta sau nu anunt de participare, daca se
transmite sau nu la JOUE;

o Navigatorul de sectiuni: permite accesarea directa a unei sectiunii prin actiunea de click pe
denumirea sectiunii;

o Sectiunile anuntului de intentie afisate in mod "vizualizare".

Actiunile pe care utilizatorul le poate realiza in pagina de previzualizare anunt sunt


urmatoarele:
Publicare

Publicarea anuntului se realizeaza prin actionarea butonului . Actiunea se poate realiza


doar daca anuntul este in starea . In urma realizarii actiunii se efectueaza urmatoarele

18 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

operatii:
o Se acorda un numar unic anuntului de intentie;
o Anuntul trece in starea „Publicat“ daca nu are nevoie de transmitere la JOUE, sau in „In
asteptare transmitere la JOUE“ daca are nevoie.

Salvare si tiparire anunt

Prin actionarea butonului anuntul se poate salva pe statia locala in format pdf si apoi
tipari/imprima oricand se doreste.

Renuntare si intoarcere la editare anunt


Prin actionarea butonului utilizatorul este directionat in formularul de editare a anuntului.

Vizualizare anunt de intentie

Ecranul de vizualizare anunt de intentie se acceseaza prin click pe denumirea contractului (doar pentru
anunturile care NU se afla in starea "In definire") din lista de anunturi aflata in pagina Lista de anunturi
de intentie.
Ecranul de vizualizare va contine, pe langa informatiile completate in formularul de editare/adaugare
anunt de intentie, informatii suplimentare aferente anuntului: informatii despre validare/respingere si lista
de erate la anunt.

Ecranul de vizualizare contine:

o Bara de actiuni aflata in partea dreapta sus;

o Zona cu informatii de identificare: denumirea contractului, starea anuntului, tipul de legislatie,


domeniul sectorial sau non-sectorial, daca reprezinta sau nu anunt de participare, daca se
transmite sau nu la JOUE;

o Navigatorul de sectiuni: permite accesarea directa a unei sectiunii prin actiunea de click pe
denumirea sectiunii;

o Sectiunile anuntului de intentie afisate in mod vizualizare;

o Sectiunea cu informatii despre validarea anuntului;

o Sectiunea cu informatii despre eratele anuntului.

Actiunile pe care utilizatorul le poate realiza in pagina de vizualizare anunt sunt


urmatoarele:
Tiparire anunt

Prin actionarea butonului anuntul se poate salva pe statia locala in format pdf si apoi
tipari/imprima oricand se doreste.

Asociere utilizator la anunt

Prin actionarea butonului se deschide o caseta populata cu toti utilizatorii acelei autoritati
contractante din care se alege utilizatorul dorit. Pentru finalizarea asocierii, dupa alegerea utilizatorului,

19 / 20
Anunt de intentie - Autoritate contractanta

se actioneaza butonul iar daca se doreste renuntarea la asociere, se actioneaza butonul .


Actiunea este disponibila doar daca utilizatorul curent are un drept specific.
Prin aceasta operatie nu se introduc restrictii cu privire la actiunile pe care alti utilizatori ai entitatii le pot
efectua pe anuntul respectiv. Unicul scop al acestei actiuni este acela de a putea realiza o filtrare in
lista de anunturi dupa criteriul "Utilizator asociat". Aceasta facilitate se recomanda a fi utilizata de
catre autoritati contractante a caror activitate de achizitie in SEAP este gestionata de mai multi
utilizatori. Utilizand criteriul de filtrare "Utilizator asociat", utilizatorului i se vor afisa in lista doar acele
anunturi de care este responsabil.

Extindere/Inchidere sectiuni anunt

La nivelul fiecarei sectiuni exista un set de butone, in stanga si in dreapta denumirii sectiunii /
care semnalizeaza posibilitatea de extindere sau inchidere sectiune.

Vizualizare erata
Daca se doreste vizualizarea unei erate atunci se face click pe erata dorita. Lista de erate este detaliata
intr-un manual separat (manual Anunturi de erata).

Filtrare lista de erate


Filtrarea se poate face prin utilizarea sectiunii de filtrare aflata in partea superioara a listei de erate.
Lista de erate este detaliata intr-un manual separat manual Anunturi de erata).

Initiere adaugare erata


Adaugarea unei erate la anunt se poate face si de aici, prin actionarea butonului "Adaugare erata".
Modul de adaugare este detaliat intr-un manual separat (manual Anunturi de erata).

Renuntare si intoarcere in lista de anunturi


Prin actionarea butonului utilizatorul este directionat in lista de anunturi de intentie.

20 / 20