Sunteți pe pagina 1din 36

Documentatia de atribuire

Copyright © 2017 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.


Documentatia de atribuire

Table of contents

Descriere generala .............................................................................................. 3


Accesarea documentatiilor de atribuire ................................................................. 4
Lista de documentatii de atribuire ........................................................................ 4
Crearea documentatiei de atribuire ....................................................................... 5
Completare documentatiei de atribuire ................................................................. 7
Sectiunea Documente ................................................................................... 10
Sectiunea I .................................................................................................. 13
Sectiunea II ................................................................................................. 16
Sectiunea III ................................................................................................ 23
Sectiunea IV ................................................................................................ 27
Sectiunea VI ................................................................................................ 32
Actiuni in ecranul de modificare ..................................................................... 33
Previzualizare documentatie de atribuire ............................................................. 34
Vizualizare documentatie de atribuire .................................................................. 34

2 / 36
Documentatia de atribuire

Descriere generala

Fisa de date reprezinta un formular electronic care contine informatii structurate legate de achizitia ce
urmeaza a fi efectuata. Orice procedura se initiaza prin completarea de catre autoritatea contractanta a fisei
de date. Fisa de date impreuna cu documentele asociate (caiet de sarcini, formulare, model de contract,
etc) vor constitui documentatia de atribuire a procedurii.

Documentatia de atribuire poate face obiectul validarii ANAP (Agentia Nationala pentru Achizitii Publice),
functie de indeplinirea anumitor conditii sau, in cazul neindeplinirii conditiilor, daca este selectata aleator de
sistem pentru verificare. Conditiile de validare obligatorie a documentatiei de atribuire de catre ANAP sunt:
1. Toate documentatiile a caror finantare este asigurata prin fonduri europene;
2. Toate documentatiile a caror valoare estimata (valoare fixa sau limita maxima a intervalului)
depasesc urmatoarele praguri:
· Non-sectoriale:
o 225.000 lei pentru contractul de furnizare si servicii;
o 2.250.000 lei pentru contractul de lucrări.
· Sectoriale:
o 750.000 lei pentru furnizare si servicii;
o 5.000.000 lei pentru lucrari.

Toate documentatiile republicate dupa respingerea ANAP, indiferent de modul cum au ajuns prima data la
validare (prin indeplinirea conditiilor de validare obligatorie sau prin algoritmul aleatoriu) vor beneficia de
validarea ANAP.

Documentatia de atribuire care face obiectul validarii ANAP va putea fi utilizata pentru publicarea anuntului
de initiere (si deci a procedurii) numai dupa primirea acceptului din partea ANAP. Daca documentatia de
atribuire nu necesita verificarea ANAP, autoritatea contractanta va putea defini si publica imediat anuntul de
initiere. In cazul respingerii documentatiei de atribuire, ANAP va indica pe langa motivul respingerii si
sectiunile din fisa in care autoritatea contractanta va putea opera modificari. Motivul respingerii se va indica
pentru fiecare sectiune in parte.

Autoritatea contractanta va clona documentatia de atribuire respinsa, pentru a nu mai completa de la


inceput o noua documentatie, va modifica conform indicatiilor primite si va retransmite documentatia la
validat. Sistemul va permite modificarea doar in sectiunile indicate de ANAP, blocand restul sectiunilor. In
sistem se va pastra intreg istoricul documentatiilor de atribuire respinse, impreuna cu observatiile ANAP.

Daca autoritatea contractanta nu retransmite (prin operatia de clonare) documentatia respinsa de ANAP in
termenul prevazut, nu va mai putea face acest lucru dupa expirarea termenului, starea documentatiei
respinse devenind "Respins si blocat". Va putea copia informatiile din documentatia respinsa pe o alta
documentatie, insa o va transmite la ANAP ca o documentatie noua si nu ca o documentatie revenita, fara a
mai beneficia de termenul redus de validare aferent unei documentatii revenite.

ANAP poate sa respinga documentatia de atribuire fara a mai acorda autoritatii contractante posibilitatea
revenirii cu o alta documentatie prin trecerea documentatiei in starea "Respins fara revenire". Si in acest caz
autoritatea contractanta va putea copia informatiile din documentatia respinsa pe o alta documentatie si va
transmite documentatia la ANAP ca o documentatie noua, nu ca una revenita, fara a beneficia de termenul
redus de validare aferent unei documentatii revenite.

Documentatiile de atribuire care indeplinesc anumite conditii (valoarea estimata a achizitiei depaseste un
anumit prag valoric si obiectul contractului contine coduri CPV specifice) vor beneficia de o validare
suplimentara efectuata de Operatorul CTE (Comitetul Tehnico-Economic). Validarea CTE se va efectua
anterioar validarii ANAP. Doar la primirea acceptului din partea CTE documentatia se va transmite la ANAP
pentru validare, altfel se va intoarce la autoritatea contractanta pentru corectare. La respingerea
documentatiei de catre CTE nu se vor indica si sectiunile pentru modificare, ci se va completa doar motivul
respingerii. Dupa clonarea documentatiei de catre autoritatea contractanta toate sectiunile se vor putea
modifica. Daca documentatia a fost respinsa de ANAP, nu se mai intoarce la CTE pentru validare (decat in
situatia in care initial nu a indeplinit conditiile pentru a necesita validarea CTE, iar dupa o republicare
indeplineste pentru prima data aceste conditii).

3 / 36
Documentatia de atribuire

Documentatiile de atribuire aferente legislatiei de aparare nu vor trece printr-un proces de validare, ci vor fi
automat acceptate in sistem.

Pe baza documentatiei de atribuire aprobate se pot initia ulterior proceduri. Procedurile se initiaza prin
publicarea unui anunt specific functie de tipul de procedura aplicata:
· pentru cererea de oferta se publica o invitatie de participare;
· pentru procedura simplificata se publica un anunt de participare simplificat;
· pentru licitatia deschisa, restransa, negociere, dialog competitiv sau parteneriat pentru inovare se
publica un anunt de participare;
· pentru concesionari de lucrari publice sau servicii se publica un anunt de concesionare;
· pentru concursul de solutii se publica un anunt de concurs;

Anunturile de initiere se vor autocompleta cu datele din fisa. Campurile din anunturi care nu au un
corespondent in fisa de date se vor edita manual (de ex: informatii legate de termene). Anunturile de initiere
aferente documentatiilor de atribuire care nu au fost supuse verificarii ANAP, nu se vor valida de catre ANAP
ci se vor publica automat, cu transmiterea prealabila la JOUE (daca e cazul). Exceptie fac anunturile de
initiere aferente legislatiei de aparare care se vor valida in mod obligatoriu de catre ANAP.

O documentatie de atribuire poate fi asociata unei singure invitatii / anunt. Exceptia o constituie cazul in
care procedura se anuleaza, situatie in care documentatia se poate refolosi pentru initierea unei alte
proceduri.

Accesarea documentatiilor de atribuire

Accesarea modulului de documentatii de atribuire se realizeaza dupa autentificarea in sistem, selectand din
meniul "Initieri de proceduri de achizitie" optiunea "Documentatii de atribuire". Fereastra nou
deschisa afiseaza Lista de documentatii de atribuire. Toate documentatiile de atribuire se vor gestiona dintr-
un singur loc, indiferent de tipul de procedura pentru care se defineste documentatia.

Fig. Meniu de acces la modulul de documentatii de atribuire

Lista de documentatii de atribuire

Informatii privind modul de accesare al listei de documentantii de atribuire gasiti aici.

Lista de documentatii de atribuire contine toate documentatiile de atribuire definite de autoritatea


contractanta, indiferent de starea in care se afla.

4 / 36
Documentatia de atribuire

In lista sunt afisate informatii de indentificare ale documentatiei de atribuire ca de ex: numar, denumire
contract, tip de contract, tip de procedura, etc, dar si informatii legate de procesul de validare: starea
documentatiei, data de acceptare / respingere.

Fig. Lista de documentatii de atribuire

Lista este prevazuta cu filtre de cautare grupate in doua categorii: filtre standard (filtre comune, des utilizate
in cautari) si filtre avansate (utilizate mai rar, dar utile in anumite situatii) vizibile la actionarea linkului "Mai
multe filtre". Se completeaza / selecteaza filtrele de cautare dorite si se apasa tasta "Enter" sau se
actioneaza butonul "Filtreaza" pentru aplicarea filtrelor. Daca se doreste afisarea intregii liste de
documentatii se actioneaza butonul "Sterge filtre".

Lista poate fi ordonata dupa criteriile afisate deasupra listei, in dreptul etichetei "Sortare". Se actioneaza
denumirea criteriului de ordonare si lista va fi sortata crescator / alfabetic dupa respectivul criteriu. Daca se
mai apasa o data denumirea criteriului, lista se va orodna descrescator / invers alfabetic dupa respectiviul
criteriu.

Rezultatele afisate in lista pot fi exportate in diverse formate: excel, pdf sau csv.

La click pe denumirea contractului din lista de rezultate, utilizatorul va directionat in ecranul de modificare al
documentatiei de atribuire daca documentatia este in starea "In definire" sau in ecranul de vizualizare al
documentatiei, daca starea documentatiei este in alta decat cea "In definire".

Pentru a defini o documentatie de atribuire noua se actioneaza butonul "Adauga" pozitionat in bara de
comenzi aflata in partea dreapta sus a ecranului, care va avea ca efect deschiderea ecranului de creare al
documentatiei.

Crearea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire se poate crea fie prin adaugarea unei documentatii noi, fie prin clonarea sau
copierea dintr-o documentantie existenta. In acest capitol vom acoperi doar primul caz.

Pentru adaugarea unei documentatii noi se actioneaza butonul "Adauga" pozitionat in bara de comenzi din
partea dreapta sus a ecranului de lista de documentatii de atribuire. Actiunea va avea ca efect deschiderea
ecranului de configurare al documentatiei de atribuire.

5 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Creare documentatie de atribuire

Fereastra de adaugare documentatie va contine toate informatiile necesare crearii unei documentatii. Restul
de informatii se vor completa ulterior crearii documentatiei. Fereastra contine o rubrica cu informatii care
odata completate nu se mai pot modifica ulterior, functie de care se configureaza sablonul de documentatie
si anume:
· Tipul anuntului de initiere. Optiunile disponibile sunt: „Anunt de participare“, „Anunt de
Concesionare“, „Anunt de concurs de solutii“, "Invitatie de participare“, "Anunt de participare
simplificat".

· Tipul de legislatie. Optiunile disponibile pentru aceast camp sunt: "Legea nr. 98/23.05.2016", "Legea
nr. 99/23.05.2016", "Legea nr. 100/23.05.2016" sau "OUG nr.114/2011". Optiunile se activeaza /
dezactiveaza functie de tipul de anunt de initiere selectat la pasul anterior, dar si de domeniul de
activitate "sectorial" sau "non-sectorial" setat in profilul autoritatii contractante.

· Modalitatea de atribuire. Se poate selecta din urmatoarele variante:


a) Un contract de achizitii publice - Optiunea este disponibila daca s-a selectat pentru tipul de
anunt una din variantele: "Anunt de participare", "Invitatie de participare" sau "Anunt de participare
simplificat".
b) Sistem de achizitie dinamic (SAD) - Aceasta modalitate de atribuire este disponibila doar daca s-
a optat pentru "Anunt de participare" si tipul de legislatie "Legea nr. 98/23.05.2016"
c) Incheierea unui acord-cadru - Se poate alege daca s-a selectat pentru tipul de anunt una din

6 / 36
Documentatia de atribuire

variantele: "Anunt de participare", "Invitatie de participare" sau "Anunt de participare simplificat".

· Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru - Optiunea este vizibila daca s-a
selectat incheierea unui acord-cadru si are ca variante "DA" sau "NU".

· Reluarea competitiei se va face in SEAP - Acest camp este afisat daca s-a ales optiunea "DA" pentru
posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru.

· Se va organiza o licitatie electronica - Optiunea este disponibila daca s-a selectat tipul de anunt:
"Invitatie de participare" sau "Anunt de participare".

A doua rubrica a ferestrei de adaugare documentatie contine informatii care se pot modifica ulterior crearii:
· Denumire contract - se introduce denumirea contractului;
· Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire - Optiunea este disponibila daca s-a selectat pentru
tipul de anunt una din variantele: "Anunt de participare", "Invitatie de participare" sau "Anunt de
participare simplificat".

Dupa completarea tuturor campurilor se actioneaza butonul "Salveaza" din bara de comenzi aflata in partea
dreapta sus a ecranului, care va avea ca efect crearea documentatia de atribuire in starea "In definire" si
directionarea in ecranul ce contine formularul de editare al documentatiei de atribuire.

Completare documentatiei de atribuire

In ecranul de modificare al documentatiei de atribuire se poate ajunge in doua moduri:


· din ecranul de adaugare al documentatiei de atribuire, imediat dupa crearea documentatiei;
· din lista de documentatii de atribuire prin selectarea unei documentatii de atribuire aflate in starea "In
definire".

Ecranul de modificare al documentatiei de atribuire contine:


· Bara de actiuni afisata in partea dreapta sus;
· Zona cu informatii de identificare ale documentatiei: denumirea contractului, starea documentatiei, tipul
de anunt de initiere, tipul de legislatie, domeniul sectorial sau non-sectorial;
· Navigatorul de sectiuni, care permite accesarea directa a sectiunii la actiunea de click pe denumirea
sectiunii.
· Formularul de editare al documentatiei de atribuire.

Fig. Antetul paginii pentru formularul de definire al documentatiei de atribuire

Formularul de editare al documentatiei de atribuire este structurat in sase sectiuni:


· Sectiunea Documente – contine fisiere care se ataseaza la documentatie (caiet de sarcini, formulare,
strategii de contractare etc);
· Sectiunea I – contine informatii despre AC, adrese de contact;
· Sectiunea II – contine informatii despre obiectul contractului;
· Sectiunea III – contine informatii juridice, economice, financiare si tehnice;
· Sectiunea IV – contine informatii despre procedura;
· Sectiunea VI – contine informatii suplimentare si informatii legate de procedurile de contestare.

7 / 36
Documentatia de atribuire

Reguli generale si facilitati de completare a formularului:


- sectiunile formularului se pot completa in orice ordine;
- campurile marcate cu simbolul * sunt campuri obligatorii; nu este permisa salvarea unei sectiuni care
contine campuri obligatorii necompletate;
- campurile in care se completeaza texte sunt prevazute cu o eticheta pozitionata in partea dreapta sus a
campului, in care se afiseaza numarul de caractere introduse si numarul maxim de caractere permise.
Prima informatie se actualizeaza pe masura ce se scrie in camp. Informatiile apar daca focusul este in
campul editabil.

Fig. Afisare numar de caractere ramas


- informatiile din formular sunt afisate in modul "vizualizare"; pentru a completa / modifica informatiile unei
rubrici se actioneaza butonul de editare corespunzator rubricii respective (iconita cu creion din partea
dreapta ).

Fig. Rubrica in mod vizualizare

- dupa actionarea butonului de editare rubrica se va afisa in modul "editare" permitand completarea /
modificarea campurilor. Se poate edita o singura rubrica la un moment dat. Daca o rubrica este in modul
"editare", se va inhiba butonul de editare pentru celelalte rubrici.

Fig. Rubrica in mod editare

- iesirea din modul "editare" inapoi in modul "vizualizare" se poate face in doua moduri: fie prin salvarea
informatiilor (iconita ), fie prin anularea modificarilor (iconita ). La actionarea butonului de salvare

8 / 36
Documentatia de atribuire

aplicatia va efectua validarea informatiilor introduse (verificarea completarii tuturor campurilor obligatorii,
validari de format, de lungime, etc) cu afisarea unor mesaje sugestive de eroare.
- mesajele de eroare obtinute la incercarea de salvare a informatiilor aferente unei rubrici se afiseaza
deasupra zonei de editare, intr-un chenar rosu. La plasarea mouse-ului pe chenarul rosu apare butonul
"Inchide", care are ca efect ascunderea mesajelor de eroare.

Fig. Afisare mesaj de eroare la salvarea informatiilor dintr-o rubrica

- la iesirea din modul "editare" prin actiunea de anulare, in cazul in care s-au modificat informatii in rubrica,
utilizatorul va fi avertizat printr-un mesaj de confirmare cu privire la acest lucru. Daca se apasa butonul
"Confirmati" modificarile efectuate nu vor fi aplicate si se va reveni in modul "vizualizare". Daca se apasa
butonul "Renunta" rubrica va ramane in modul "editare".

Fig. Confirmare anulare modificari

- in cazul in care prin actiunea de scroll se paraseste zona in care se afla rubrica in modul "editare" va
aparea un buton in partea dreapta jos ("Inapoi la sectiunea editabila") la actionarea caruia ecranul va reveni
la rubrica care se editeaza.

Fig. Afisare buton acces rapid la rubrica aflata in editare

- in cazul documentatiilor de atribuire create prin clonarea dintr-o documentatie respinsa, se vor putea opera
modificari doar asupra sectiunilor respinse de ANAP. Deasupra fiecarei sectiuni respinse se va afisa motivul
de respingere indicat de ANAP.

9 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Afisare motiv de respingere la nivel de rubrica

Fig. Afisare sectiuni cu rubrici respinse

- completarea sau modificarea unei documentatii de atribuire se poate face doar atat timp cat aceasta se
afla in starea "In definire". Exceptie face declaratia functii decizie, care se poate actualiza prin crearea unor
noi versiuni, operatie disponibila pe o documentatie de atribuire in starea "Acceptat".

Sectiunea Documente
Sectiunea Documente cuprinde urmatoarele rubrici:
· Documente atasate care compun Documentatia de atribuire
· Declaratie functii decizie
· Documente solicitate din dosarul companiei
· Sablon de contract
· Consultare de piata

Documente atasate care compun Documentatia de atribuire


Reprezinta o lista de fisiere pe care autoritatea contractanta le ataseaza la documentatie. Se pot incarca
trei tipuri de documente: document de atribuire, strategie de contractare sau document DUAE. Este
obligatoriu de completat cel putin un document de tip "Document de atribuire" si cel putin un document de
tip "DUAE", exceptand achizitiile pe legislatie de aparare. Documentele incarcate trebuie semnate
electronic.

Incarcarea documentelor
Pentru adaugarea fisierelor la documentatia de atribuire, se va actiona butonul albastru cu simbolul plus (
) aflat in partea stanga, deasupra listei de documente. Apoi se selecteaza din lista tipul de document ce
se doreste adaugat, care va deschide fereastra de "Incarcare fisiere".

10 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Adaugare documente

Se actioneaza butonul "Adauga document" pentru a selecta fisierele de pe statia de lucru. Se pot selecta
unul sau mai multe fisiere si apoi se actioneaza butonul "Open". Documentele selectate vor fi afisate in
fereastra "Incarcare fisiere". Pentru a finaliza incarcarea fisierelor (upload-ul) se va actiona butonul
"Ataseaza documente", care va avea ca efect atasarea fisierelor selectate la documentatia de atribuire. In
cazul in care un fisier a fost selectat din gresala se poate deselecta prin actionarea butonului de stergere (
) afisat in dreptul fisierului. Se poate continua selectia de fisiere actionand din nou butonul "Adauga
document". Daca se doreste renuntarea la operatiunea de incarcare documente se va actiona butonul
"Renunta" din coltul din dreapta jos al ferestrei.

Fig. Incarcare fisiere

Stergerea documentelor
Actiunea de stergere a documentelor afisate in zona "Documente atasate ce compun Documentatia de
Atribuire" se va realiza actionand butonul de stegere din dreptul documentului ( ). Se va afisa mesajul de
atentionare asupra operatie de stergere. Pentru a finaliza stergerea utilizatorul va actiona butonul
"Confirmati" sau butonul "Renunta" daca se doreste respingerea actiunii de stergere.

Descarcarea documentelor
Documentele incarcate se pot copia pe statia de lucru actionand butonul de download ( ) din dreptul
documentului vizat sau link-ul din denumirea fisierului. Se va deschide in partea de jos o fereastra ce contine
trei butoane:
· Butonul "Open" descarca fisierul si il deschide;
· Butonul "Save" descarca fisierul fara a-l deschide;
· Butonul "Cancel" renunta la operatiunea de descarcare.

Declaratie functii decizie


Reprezinta un formular electronic in care autoritatea contractanta completeaza denumirea persoanelor
care fac parte din comisia de achizitie. La publicarea documentatiei se va genera automat un fisier
pdf cu informatiile completate in aceasta rubrica, fisier ce se va adauga la rubrica "Documente
atasate ce compun Documentatia de atribuire".

11 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare declaratie functie decizie

Adaugare persoana
Adaugarea unei noi persoane la declaratie se efectueaza actionand butonul de adaugare (cu semnul +) din
zona declaratiei. Se va afisa un ecran de editare care contine urmatoarele campuri: Nume, Prenume, CNP,
Adresa si Functie. Pentru finalizare se actioneaza butonul de salvare.

Modificare informatii persoana


Pentru modificarea datelor unei persoane deja introduse se actioneaza butonul cu simbolul creion
corespunzator persoanei vizate. Se va afisa ecranul de editare precompletat cu informatiile anterior
introduse. Dupa finalizarea modificarilor se actioneaza butonul de salvare. Pentru renuntarea la modificari se
actioneaza butonul cu simbolul X.

Stergere persoana
Stergerea unei persoane se face selectand butonul de stergere ( ) din dreptul persoanei respective.
Aplicatia va afisa mesajul de confirmare a actiunii de stergere impreuna cu doua butoane (Confirmati si
Renunta). Actionand butonul "Confirmati" se va efectua stergerea persoanei, iar actionand butonul "Renunta"
operatia de stergere va fi intrerupta.

Se pot crea versiuni ale declaratiei functii decizie pe o documentatie de atribuire in starea "Acceptat".

Documente solicitate din Dosarul companiei


Reprezinta tipuri de documente de calificare standard pe care autoritatea contractanta le solicita operatorilor
economici la procedura curenta. Rubrica este disponibila doar in cazul procedurilor online. Operatorii
economici gestioneaza in sistem aceste tipuri de documente in cadrul modulului "Dosarul companiei",
documente ce se pot reutiliza la mai multe proceduri.

In modul editare tipurile de documente vor apare sub forma unei liste prevazute cu butoane de selectie.
Autoritatea contractanta va selecta din lista doar acele tipuri de documente pe care le solicita operatorilor
economici la procedura curenta. Apoi va actiona butonul de salvare sau de anulare (daca nu se doreste
salvarea modificarilor).

Fig. Selectare documente din dosarul companiei

In modul vizualizare se vor afisa doar tipurile de documente selectate. Pentru a sterge unul sau mai multe

12 / 36
Documentatia de atribuire

tipuri de documente se revine in modul editare si se deselecteaza tipurile de documente vizate, apoi se
actioneaza butonul de salvare.

Sablonul de contract
Autoritatea contractanta are posibilitatea configurarii unui model de contract direct in sistem, pe baza unor
sabloane predefinite. La publicarea documentatiei de atribuire se va genera automat un fisier pdf pe baza
informatiilor completate, care se va adauga la rubrica "Documente atasate ce compun documentatia de
atribuire". Prin urmare nu trebuie incarcat explicit un model de contract la rubrica respectiva, in cazul in care
se defineste sablonul de contract in sistem.

Pentru a putea configura modelul (sablonul) de contract trebuie mai intai selectat tipul contractului in
sectiunea II.1.3. Apoi se revine in sectiunea "Documente" si selecteaza link-ul de configurare contract de la
rubrica "Sablon de contract". Utilizatorul este directionat in pagina de configurare contract, in care va putea
decide ce capitole sa includa in contract (din cele deja predefinite in sistem) precum si continutul acestora.
De mentionat ca anumite capitole sunt obligatorii, prin urmare autoritatea contractanta nu va putea decide
excluderea lor din modelul de contract.

Dupa completarea sablonului de contract se actioneaza butonul de salvare. Pentru a vizualiza modelul de
contract in format pdf, se actioneaza butonul "Genereaza sablon de contract electronic".

Pentru stergerea sablonului de contract se actioneaza butonul de stergere sablon de contract din rubrica
"Sablon de contract" a sectiunii "Documente".

Consultarea de piata
Autoritatea contractanta trebuie sa specifice daca a organizat sau nu o consultare de piata prealabila, cu
oferirea de informatii privind obiectul consultarii.

In modul editare vor aparea doua butoane "DA" si "NU" pentru optiunea "S-a organizat o consultare de
piata". In cazul in care se selecteaza butonul "DA", se va afisa o casuta pentru furnizarea obiectului
consultarii (camp obligatoriu de completat).

Fig. Completare informatii despre consultarea de piata

Sectiunea I
Sectiunea I contine informatii despre autoritatea contractanta si este alcatuita din urmatoarele rubrici:
· Denumire si adrese
· Achizitie comuna
· Comunicare
· Tipul autoritatii contractante
· Activitatea principala

Denumire si adrese
Rubrica se completeaza automat cu informatii preluate din profilul entitatii. Toate campurile cu exceptia
campurilor "Denumire oficiala" si "CIF" se pot modifica de catre AC. Telefonul si faxul au un format

13 / 36
Documentatia de atribuire

prestabilit. Exemple de formate acceptate: +40 12345678, +40 12345678-0001, +40 12345678/79/80/81,
+40 12345678/+49 987654321 / +40 9988776655.

Fig. Completare adresa principala

Achizitie comuna
Rubrica se completeaza de catre autoritatea contractanta in cazul in care contractul implica o achizitie
comuna sau este atribuit de un organism central de achizitie. Altfel se considera implicit optiunea "NU"
pentru ambele informatii. In cazul in care autoritatea contractanta va alege pentru cel putin una din informatii
optiunea "DA", va trebui sa completeze adresele celorlalte autoritati contractante (minim o adresa, maxim
50 de adrese).

Formularul de adresa pentru adresa celeilalte autoritati contractante contine un set restrans de informatii
fata de formular de adresa anterior. Autoritatea contractanta in numele careia se actioneaza poate fi
selectata din sistem prin tastarea unor litere din denumirea entitatii in campul "Denumire oficiala". Pe
masura ce se completeaza caractere din denumirea entitatii, sistemul va afisa denumiri de autoritati
contractante inregistrate in sistem care contin setul de caractere introdus. La selectarea unei entitati din
cele propuse de aplicatie, campurile formularului de adresa se vor precompleta cu informatiile
corespunzatoare adresei sediului social ale entitatii selectate. Informatiile preluate din sistem se pot
modifica de catre autoritatea contractanta. In cazul in care entitatea nu este inregistrata in sistem,
autoritatea contractanta va putea completa formularul de adresa cu date noi.

Fig. Completare adresa pentru o alta AC

Dupa salvarea adresei unei autoritati contractante aceasta va aparea in lista de adrese. Daca se doreste
modificarea adresei se actioneaza butonul de editare corespunzator acesteia (iconita ), care va avea ca
efect deschiderea ecranului de editare adresa. Daca se doreste stergerea unei adrese se actioneaza
butonul de stergere din dreptul acesteia (iconita ).

14 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Lista de adrese pentru celelalte autoritati contractante

Atentie! Pentru a salva modificarile legate de adresele celorlalte autoritati contractante (creare de adrese,
modificari de adrese, stergeri de adrese), trebuie actionat butonul de salvare al rubricii "Achizitie
comuna" (iconita ).

Comunicare

Rubrica de comunicare contine informatii referitoare la modalitati de contact suplimentare.

Campul "Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si
gratuit la (url)" are valoare implicita "www.e-licitatie.ro" si se poate modifica doar daca tipul de legislatie este
OUG nr. 114/2011. Campul "Accesul la documentele de achizitii publice este restrictionat. Informatii
suplimentare pot fi obtinute de la (url)" se poate completa doar pentru tipul de legislatie OUG nr. 114/2011,
altfel este needitabil.

Campul "Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/
candidaturilor" este obligatoriu de completat. Accepta doar valori numerice intregi pozitive.

Adresele "Informatii suplimentare pot fi obtinute de la" si "Ofertele, candidaturile sau cererile de participare
trebuie depuse" se pot completa doar in cazul procedurilor cu desfasurare offline. Pentru procedurile cu
desfasurare online sunt needitabile intrucat in acest caz informatiile suplimentare se solicita prin sistem, iar
ofertele se depun tot in sistem.

15 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare rubrica Counicare

Tipul autoritatii contractante


Informatia se preia din profiul autoritatii contractante si nu se poate modifica.

Activitatea principala
Informatia se preia din profiul autoritatii contractante si nu se poate modifica.

Sectiunea II
Sectiunea II contine informatii despre obiectul contractului si este alcatuita din urmatoarele rubrici:
· Rubrica II.1.1, II.1.2, II.1.3 (Titlu, Cod CPV principal, Tip contract)
· Rubrica II.1.4 (Descriere succinta)
· Rubrica II.1.5, II.1.6 (Valoare estimata, Loturi)
· Rubrica II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4 (Coduri CPV secundare, Loc de executare, Descrierea achizitiei)
· Rubrica II.2.5 (Criterii de atribuire)
· Rubrica II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9 (Durata, Limitarea numarului de candidati)
· Rubrica II.2.10, II.2.11, II.2.12, II.2.13, II.2.14 (Variante, Optiuni, Mod de finantare, Informatii
suplimentare)
· Rubrica II.3 (Ajustarea pretului contractului)

Rubrica II.1.1, II.1.2, II.1.3


Campul "Titlul" contractului este precompletat cu informatia furnizata in ecranul de adaugare al
documentatiei de atribuire, cu posibilitatea modificarii. Este un camp obligatoriu. Campurile "Numar de
referinta" si "Justificarea achizitiei" sunt optionale.

Fig. Completare rubrica II.1.1, II.1.2, II.1.3

Codul CPV principal este un camp obligatoriu si se completeaza prin selectarea unui cod din nomenclator
in doua moduri:
o Completand cateva caractere din cod sau denumire in campul "Cod CPV Principal", ce va
determina filtrarea in nomenclatorul de coduri CPV dupa caracterele tastate. Se identifica codul
sau denumirea din lista si se efectueaza click pe denumirea aceastuia.
o Actionand butonul cu simbol lupa din dreptul campului "Cod CPV Principal" ( ) se va
deschide fereastra "Selector CPV" impartita in doua zone. Prima zona este cea de cautare

16 / 36
Documentatia de atribuire

dupa cod sau denumire si functioneaza similar ca in cazul primului mod de cautare. A doua
zona numita "Navigare in Lista de Coduri CPV" afiseaza intreg nomeclatorul de coduri CPV in
forma ierarhica. Pentru a expanda o categorie se va efectua click pe sageata din fata codului.
Dupa identificarea codului dorit, acesta se selecteaza (linia devine verde) si se va efectua click
pe butonul de salvare aflat in partea dreapta jos a selectorului ( ), avand ca efect intoarcerea
in rubrica de editare avand precompletat codul selectat. Butonul de anulare ( ) din fereastra
"Selector CPV" se actioneaza daca se doreste revenirea in fereastra principala fara a efectua
selectarea codului CPV.

Fig. Selector CPV

Tipul de contract se completeaza prin selectarea uneia din optiunile: "Lucrari", "Furnizare", "Servicii".
Este un camp obligatoriu. In cazul concesionarii doar ultimele doua optiuni sunt disponibile, iar in cazul
concursului de solutii doar ultima optiune. Dupa completarea tipului de contract se selecteaza detalierea
acestuia prin alegerea unei optiuni din lista de selectie afisata.

Rubrica II.1.4
Contine descrierea succinta a contractelor si / sau a achizitiei. Este un camp obligatoriu.

Fig. Completare rubrica II.1.4

Rubrica II.1.5, II.1.6


Contine informatii despre valoarea estimata si impartirea contractului pe loturi.

Valoarea estimata este camp obligatoriu si se exprima fie ca valoare fixa, fie ca interval (caz in care
trebuie introduse ambele limite: valoare minima si valoare maxima). De asemenea, trebuie selectata
moneda in care se exprima valoarea estimata prin selectarea uneia din cele trei variante posibile: RON,
EUR, USD. In cazul documentatiilor de atribuire aferente anunturilor de initiere de tip: anunt de participare,
concesionare sau concurs de solutii, valoarea estimata completata in acest camp (valoarea fixa, respectiv
limita superioara a intervalului) va fi luata in considerare pentru a decide daca anuntul de initiere se va

17 / 36
Documentatia de atribuire

transmite la JOUE pentru publicare.

Rubrica Impartire pe loturi are ca valoare implicita optiunea "NU". In cazul in care contractul este impartit
pe loturi autoritatea contractanta va selecta optiunea "DA" si va completa suplimentar urmatoarele informatii:
· Numarul de loturi pentru care se pot depune oferte prin selectarea uneia din cele trei variante: "Un singur
lot", "Toate loturile", "Numarul maxim de loturi"; daca se opteaza pentru ultima varianta, atunci
autoritatea contractanta va furniza si numarul acestora.
· Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant. Nu este camp obligatoriu. Daca nu se
completeaza, se considera ca nu exista limitare.
· Informatii privind gruparea loturilor in vederea atriburii. Se completeaza optional de catre autoritatea
contractanta. Daca nu sunt furnizate informatii se considera ca nu exista reguli de grupare a loturilor.
Rubrica nu este in vizibila in cazul concursului de solutii.

Fig. Completare rubrica II.1.5, II.1.6

In cazul in care contractul este impartit pe loturi, rubricile sectiunii II.2 (II.2.1 - II.2.14) se vor completa pentru
fiecare lot in parte. Suplimentar pentru fiecare lot se va completa numarul si denumirea lotului, precum si
valoarea garantiei de participare (in cazul in care se aplica).

La adaugarea unui lot nou sistemul va propune urmatorul numar disponibil, cu posibilitatea modificarii de
catre autoritatea contractanta. Numarul lotului este numeric si este unic la nivel de fisa de date.

Autoritatea contractanta va putea crea un lot nou cu reutilizarea informatiilor dintr-un alt lot, actionand
butonul de copiere corespunator lotului din care se doreste copierea informatiilor. Actiunea de copiere va
avea ca efect deschiderea unei ferestre de editare cu informatiile preluate din lotul copiat. In campul numar
lot se va afisa urmatorul numar disponibil. Dupa salvarea lotului se va crea un lot nou, care se va afisa in
lista de loturi.

18 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare lot

Lista de loturi este prevazuta cu filtre de cautare dupa numar / denumire si valoare estimata. Deasupra listei
de loturi se va afisa in permamenta totalul valorii estimate din loturi. Pentru a putea publica documentatia
este necesar ca valoarea estimata din loturi sa fie egala cu valoarea estimata a contractului declarata la
rubrica "II.1.5 Valoarea totala estimata".

Pentru modificarea informatiilor unui lot se actioneaza butonul de editare corespunzator lotului respectiv, iar
pentru stergerea unui lot din lista se actioneaza butonul de stergere.

19 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Lista de loturi

Rubrica II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4

Contine informatii despre codurile CPV secundare, locul de executare si descrierea achizitiei.

Codurile CPV secundare se completeaza utilizand selectorul de loturi, similar ca la rubrica II.1.2. Dupa
selectarea codului CPV se actioneaza butonul de adaugare ( ) pentru introducerea codului CPV in lista
de coduri CPV secundare. Nu exista o limitare privind numarul de coduri CPV secundare. Pentru eliminarea
unui cod CPV din lista de coduri secundare se actioneaza butonul de stergere aflat in dreptul acestuia (
).

Pentru Locul de executare AC va furniza:


· Codul NUTS - prin selectarea unei valori dintr-o lista predefinita;
· Locul principal de executare - prin completarea unui text;
Campul "Descrierea achizitiei publice" este obligatoriu de completat. Se furnizeaza informatii despre
natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele.

Fig. Completare rubrica II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4

20 / 36
Documentatia de atribuire

Rubrica II.2.5
Contine informatii despre criteriul de atribuire si factorii de evaluare. In cazul concursului de solutii se
completeaza criteriile de evaluare a proiectelor.

Pentru criteriul de atribuire autoritatea contractanta va selecta una din urmatoarele optiuni: "Pretul cel mai
scazut", "Costul cel mai scazut", "Cel mai bun raport calitate – pret", "Cel mai bun raport calitate – cost". In
cazul ultimelor trei variante autoritatea contractanta va trebui sa furnizeze factorii de evaluare si punctajul
maxim total, care reprezinta suma punctajelor maxime ce poate fi obtinuta pentru toate componentele
tehnice si financiare.

Factorul de evaluare pret este automat adaugat de sistem in lista de factori. Autoritatea contractanta va
completa doar ponderea factorului pret. Trebuie definiti minim doi factori de evaluare. Suma ponderilor
factorilor de evaluare trebuie sa fie 100. Pe baza ponderii factorilor de evaluare introduse de autoritatea
contractanta si a punctajului maxim total, sistemul va calcula punctajul maxim ce poate fi obtinut pentru
fiecare factor.

Pentru introducerea unui factor se actioneaza butonul de adaugare pozitionat deasupra listei de factori in
partea dreapta, care va avea ca efect adaugarea unei linii noi in lista de factori in modul "editare". Autoritatea
contractanta va completa denumirea factorului, descrierea, ponderea si optional algoritmul de calcul. Pentru
salvare va actiona buntonul de salvare ( ), iar pentru renuntarea la modificari butonul de anulare ( ).
Pentru modificarea proprietatilor unui factor de evaluare deja adaugat se va actiona butonul de editare din
dreptul factorului ( ), iar pentru stergerea factorului se va actiona butonul de stergere ( ).
Daca se desfasoara etapa finala de licitatie electronica si / sau reluare de competitie in SEAP la acord
cadru, autoritatea contractanta va indica factorii de evaluare care intra in licitatie electronica (ca faza finala),
respectiv reluare de competitie la acord-cadru. Factorul pret este automat selectat in ambele cazuri.

Fig. Completare rubrica II.2.5

Rubrica II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9


Contine informatii despre durata contractului si limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati.

Durata contractului este camp obligatoriu si se exprima fie ca numar de luni, fie ca numar de zile. De
asemenea, autoritatea contractanta va preciza daca se face sau nu reinnoirea contractului, cu furnizarea de
informatii privind reinnoirile, in caz afirmativ.

21 / 36
Documentatia de atribuire

Informatii privind limitarea numarului de candidati se completeaza doar in cazul procedurilor restranse,
prin introducerea numarul estimat de candidati fie ca valoare fixa, fie sub forma de interval, precum si prin
precizarea criteriilor de preselectie.

Fig. Completare rubrica II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9

Rubrica II.2.10, II.2.11, II.2.12, II.2.13, II.2.14

Contine informatii despre Variante, Optiuni, Mod de finantare, Informatii suplimentare.

Pentru campurile "Variante", "Optiuni" si "Utilizarea cataloagelor electronice" AC va selecta una din
optiunile "DA" / "NU". In cazul campului de "Optiuni" este necesara furnizarea descrierii optiunilor daca se
raspunde afirmativ.

Autoritatea contractanta va preciza daca achizitia este sau nu finantata din fonduri comunitare selectand
una din optiunile "DA" / "NU". Functie de optiunea aleasa se va popula lista de variante a campului "Tip de
finantare".

Optional AC poate furniza informatii suplimentare in campul cu aceasta denumire.

22 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare rubrica II.2.10, II.2.11, II.2.12, II.2.13, II.2.14

Rubrica II.3
Se refera la ajustarea pretului contractului. Daca se selecteaza optiunea "DA", autoritatea contractanta va
trebui sa furnizeze informatii despre modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cum, cand,
formula de ajustare aplicabila).

Fig. Completare rubrica II.3

Sectiunea III
Sectiunea III contine informatii juridice, economice, financiare si tehnice si e formata din urmatoarele rubrici:
· Rubrica III.1.1 (Situatia personala, Capacitatea de exercitare)
· Rubrica III.1.2 (Capacitatea economica si financiara)
· Rubrica III.1.3.a) (Capacitatea tehnica si/sau profesionala)
· Rubrica III.1.3.b) (Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului)
· Rubrica III.1.5, III.1.6, III.1.7, III.1.8 (Contracte rezervate, Depozite valorice si garantii, Modalitati de

23 / 36
Documentatia de atribuire

finantare, Forma juridica a grupului de operatori)


· Rubrica III.1.9 (Legislatia aplicabila)
· Rubrica III.1.10 (Criterii de selectie a participantilor)
· Rubrica III.2 (Conditii referitoare la contract)

Rubrica III.1.1
In componenta rubricii III.1.1 intra doua campuri "Situatia personala a candidatului sau ofertantului" si
"Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale" obligatorii de completat.

Fig. Completare rubrica III.1.3

Rubrica III.1.2
Este o rubrica repetitiva in care autoritatea contractanta completeaza criteriile ce constituie "Capacitatea
economica si financiara". Pentru fiecare cerinta se vor preciza: "Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" si "Modalitatea de indeplinire". Rubrica nu este vizibila in
cazul procedurii simplificate.

Pentru introducerea unei cerinte se actioneaza butonul de adaugare ( ) pozitionat in dreptul rubricii.
Actiunea are ca efect deschiderea ecranului de adaugare cerinta. Se completeaza cele doua campuri
"Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)" si "Modalitatea de indeplinire" apoi se actioneaza butonul de salvare (
).

Fig. Adaugare cerinta

Cerinta este adaugata la finalul listei de cerinte (pe ultima pozitie). Pozitiile cerintelor din lista se pot
modifica prin actionarea butoanelor de mutare corespunzatoare cerintei. Actionarea butonului va avea
ca efect mutarea cu o pozitie in sus a cerintei, iar actionarea butonului va avea ca efect mutarea cu o
pozitie in jos a cerintei.
Pentru modificarea continutului unei cerinte se va actiona butonul de editare ( ), iar pentru stergerea
cerintei se va actiona butonul de stergere corespunzator cerintei ( ). O cerinta se poate copia in vederea
crearii unei alte cerinte prin actionarea butonului de copiere ( ).

24 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Lista cerinta

Rubrica III.1.3 a
Este o rubrica repetitiva in care autoritatea contractanta completeaza criteriile ce constituie "Capacitatea
tehnica si/sau profesionala". Pentru fiecare cerinta se vor preciza: "Informatii si/sau nivel(uri) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" si "Modalitatea de indeplinire". Rubrica nu este
vizibila in cazul procedurii simplificate. Modul de completare este similar ca la rubrica III.1.2.

Rubrica III.1.3 b
Este o rubrica repetitiva in care autoritatea contractanta completeaza criteriile ce constituie "Standarde de
asigurare a calitatii si de protectie a mediului". Pentru fiecare cerinta se vor preciza: "Informatii si/sau
nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate" si "Modalitatea de
indeplinire". Rubrica nu este vizibila in cazul procedurii simplificate. Modul de completare este similar ca la
rubrica III.1.2.

Rubrica III.1.5, III.1.6, III.1.7, III.1.8


Contine informatii referitoare la Contracte rezervate, Depozite valorice si garantii, Modalitati de finantare,
Forma juridica a grupului de operatori.

Daca se selecteaza optiunea "DA" pentru campul "Contracte rezervate" autoritatea contractanta poate
selecta optiunile (niciuna, una sau ambele): "Contractul este rezervat unor ateliere protejate" si / sau
"Contractul va fi executat exclusiv in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate". Campul
nu este vizibil la concursul de solutii.

Pentru campul "Depozite valorice si garantii de participare" autoritatea contractanta va furniza informatii
despre "Garantia de participare" si "Garantia de buna executie" (daca se aplica) prin completarea
campurilor corespunzatoare.

Campul "Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante" este
obligatoriu. Autoritatea contractanta va specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit
(buget de stat, buget local sau alte surse).

25 / 36
Documentatia de atribuire

Campul "Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie
contractul" va avea precompletat numarul articolului de lege, cu posibilitatea modificarii / completarii de
catre autoritatea contractanta.

Fig. Completare Rubrica III.1.5, III.1.6, III.1.7, III.1.8

Rubrica III.1.9
Contine informatii referitoare la legislatie aplicabila. In aplicatie se afiseaza implicit legislatia in vigoare si
trimiterea catre site-ul ANAP. Campul "Legislatie aplicabila" este obligatoriu de completat de catre
autoritatea contractanta.

Fig. Completare Rubrica III.1.9

Rubrica III.1.10
Contine campul "Criterii de selectie a participantilor" care apare doar in cazul procedurii de concurs de
solutii. Este optional de completat.

Fig. Completare Rubrica III.1.10

26 / 36
Documentatia de atribuire

Rubrica III.2

Contine informatii referitoare la conditiile de contract. Campurile "Prestarea serviciilor in cauza este
rezervata unei anumite profesii" si "Executarea contractului este supusa altor conditii speciale" au
implicit valoarea "NU". In cazul in care AC selecteaza optiunea "DA", va trebuie sa furnizeze informatii
suplimentare despre actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile, respectiv descriere
conditiilor de executare a contractului.

Optional AC poate completa campul "Informatii privind personalul responsabil cu executarea


contractului".

Fig. Completare Rubrica III.2

Sectiunea IV
Sectiunea IV contine informatii despre procedura si cuprinde urmatoarele rubrici:
· Rubrica IV.1.1 (Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare)
· Rubrica IV.1.2 (Tipul de concurs)
· Rubrica IV.1.3 (Modalitatea de atribuire)
· Rubrica IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.8 (Informatii despre negociere, licitatie electronica, acordul privind
achizitiile publice)
· Rubrica IV.2 (Informatii administrative)
· Rubrica IV.3 (Recompense si juriu)
· Rubrica IV.4 (Prezentarea ofertei)

Rubrica IV.1.1
Cuprinde informatii despre tipul de procedura si modalitatea de desfasurare. Rubrica difera functie de tipul de
anunt de initiere. Nu este vizibila in cazul concursului de solutii.

In cazul procedurii simplificate autoritatea contractanta va alege in cate etape se organizeaza procedura.
Daca modalitatea de desfasurare este "Online" se poate selecta doar varianta "Intr-o singura etapa".
Daca modalitatea de desfaurare este "Offline" se poate selecta din variantele "In doua etape" sau "In trei
etape". Daca procedura simplificata se organizeaza in doua etape, autoritatea contractanta va indica cele
doua tipuri de etape prin selectarea dintr-o lista care va contine urmatoarele elemente: "Selectie
candidati", "Evaluare", "Negociere".

27 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare rubrica IV.1.1 la procedura simplificata

Pentru o documentatie de atribuire care are ca anunt de initiere anuntul de participare, autoritatea
contractanta va avea urmatoarele variante de tipuri de proceduri: "Licitatie deschisa", "Licitatie deschisa
accelerata", "Procedura restransa", "Procedura competitiva cu negociere", "Procedura competitiva cu
negociere accelerata", "Dialog competitiv", "Parteneriat pentru inovare". Daca modalitatea de desfasurare a
procedurii este "Online" doar primele trei optiuni se pot selecta. Pentru tipurile de proceduri accelerate
autoritatea contractanta va furniza si o justificare cu privire la alegerea acestui tip de procedura.

Fig. Completare rubrica IV.1.1 la un anunt de participare

Pentru o documentatie de atribuire care are ca anunt de initiere anuntul de concesionare, autoritatea
contractanta va avea urmatoarele variante de tipuri de proceduri: "Licitatie deschisa" si "Dialog competitiv".
Pentru acest tip de anunt de initiere modalitatea de desfasurare a procedurii este doar "Offline".

Fig. Completare rubrica IV.1.1 la un anunt de concesionare

Tipul de procedura "Cerere de oferta" va fi disponibil doar pentru o documentatie de atribuire aferenta
legislatiei "OUG nr.114/2011", cu posibilitatea desfasurarii procedurii atat in varianta "Online", cat si
"Offline".

Rubrica IV.1.2
Contine informatii despre tipul concursului de solutii. Este vizibilia doar in cazul concursului de solutii.
Autoritatea contractanta va avea urmatoarele variante de tipuri de proceduri: "Concurs deschis" si "Concurs
restrans". Pentru acest tip de anunt de initiere modalitatea de desfasurare a procedurii este doar "Offline".
Autoritatea contractanta va preciza daca procedura este urmata de atribuirea unui contract subsecvent de
servicii. In cazul concursului restrans autoritatea contractanta va indica si numarul estimat de participanti,

28 / 36
Documentatia de atribuire

fie ca valoarea fixa, fie sub forma de interval, precum si numele participantilor selectati. Autoritatea
contractanta va oferi informatii cu privire la criteriile de evaluare a proiectelor.

Fig. Completare rubrica IV.1.1 la un anunt de concurs

Rubrica IV.1.3
Contine informatii despre modalitatea de atribuire a procedurii. Modalitatea de atribuire se furnizeaza in
ecranul de creare al documentatiei de atribuire si nu se poate modifica. Informatii suplimentare se pot
completa doar in cazul acordului-cadru, prin furnizarea informatiilor legate de numarul de operatori cu care
se incheie acordul-cadru, durata acordului-cadru, justificarea duratei in cazul depasirii pragului de 4 ani,
frecventa si valoarea contractelor subsecvente.

Fig. Completare rubrica IV.1.3

Rubrica IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.8


Contine informatii despre negociere, licitatie electronica si acordul privind achizitiile publice. Pentru fiecare
din aceste informatii autoritatea contractanta va preciza daca se aplica sau nu prin selectarea uneia din
optiunile "DA" / "NU". Posibilitatea desfasurarii licitatiei electronice se configureaza in ecranul de creare al
documentatiei de atribuire si nu se poate modifica in aceasta rubrica. Se pot doar oferi informatii
suplimentare despre modalitatea de desfasurare a licitatiei electronice.

29 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare rubrica IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.8

Rubrica IV.2
Contine informatii despre publicarile anterioare, limbile de redactare a ofertei, moneda de depunere a ofertei
de pret si perioada minima pe parcusul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta.

Pentru publicarile anterioare autoritatea contractanta va indica anuntul de intentie publicat anterior in sistem,
prin selectarea dintr-o lista in care se vor afisa toate anunturile de intentie publicate de autoritatea
contractanta curenta. In cazul in care anuntul de intentie a fost transmis spre publicare la JOUE, autoritatea
contractanta va completa si numarul sub care anuntul a fost publicat in TED.

Limbile in care se redacteaza oferta se completeaza fie prin selectarea acestora din nomenclator, fie prin
completarea campului "Altele" in cazul in care limba nu se regaseste in nomenclator.

Moneda in care se depune oferta de pret se selecteaza din urmatoarele variante: "RON", "EUR", "USD".
Este camp obligatoriu.

Pentru perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta autoritatea contractanta
va preciza numarul de luni de la termenul limita de primire al ofertelor.

Fig. Completare rubrica IV.2

Rubrica IV.3
Rubrica se afiseaza doar in cazul concursului de solutii si contine informatii despre recompense si juriu.

In cazul in care se acorda premii autoritatea contractanta va indica numarul si valoarea lor. De asemenea va

30 / 36
Documentatia de atribuire

preciza platile care se fac pentru toti participantii. Autoritatea contractanta va selecta una din variantele
"DA" / "NU" pentru posibilitatea atribuirii unui contract de servicii castigatorului, precum si cu privire la
aplicarea deciziei juriului.

Fig. Completare rubrica IV.3

Autoritatea contractanta va indica numele membrilor juriului prin completarea unei liste. Pentru adaugarea
unei noi persoana se actioneaza butonul de adaugare pozitionat in partea dreapta sus a listei. Se va
deschide un camp in care se va completa numele si prenumele membrul juriului. Pentru modificarea numelui
unei persoane se actioneaza butonul de editare din dreptul acesteia ( ), iar pentru stergerea unei
persoane se actioneaza butonul de stergere ( ) corespunzator acesteia.

Fig. Completare rubrica IV.3.5

Atentie! Pentru a salva modificarile legate de persoanele care constituie membrie juriului (adaugare,
modificari de persoane, stergeri de persoane), trebuie actionat butonul de salvare al rubricii "IV.3.
Recompense si juriu" (iconita ).

Rubrica IV.4
Contine informatii despre modul de prezentare al ofertei si anume al propunerii tehnice, financiare si modul
de prezentare al ofertei. Campurile sunt optional de completat.

31 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare rubrica IV.4

Sectiunea VI
Sectiunea VI contine informatii despre periodicitatea achizitiei, fluxurile electronice de semnare si proceduri
de contestare.

In cazul in care autoritatea contractanta selecteaza optiunea "DA" pentru campul "Aceasta achizitie este
periodica" va trebui sa indice si programul estimat de publicare a anunturilor viitoare. Rubrica privind
fluxurile de lucru ramane inactiva pana la reglementarea acestora. Pentru furnizarea de orice alte informatii
care nu se regasesc in campurile formularului se poate folosi campul "Informatii suplimentare".

Fig. Completare rubrica VI.1, VI.2, VI.3

Pentru rubrica de proceduri de contestare autoritatea contractanta va indica adresa organismului de


solutionare a contestatiilor (adresa prepopulata de aplicatie cu datele de contacta ale CNSC), informatii
privind termenul pentru procedurile de contestare si adresa serviciului de la care se pot obtine informatii
privind procedura de contestare.

32 / 36
Documentatia de atribuire

Fig. Completare rubrica VI.4

Actiuni in ecranul de modificare


In ecranul de modificare al documentatiei de atribuire sunt disponibile urmatoarele actiuni:

Verificare documentatie
Actiunea de verificare documentatie are ca efect identificarea sectiunilor care contin erori de validare (de ex:
informatii necompletate). La apasarea butonului "Verifica" din bara de comenzi aplicatia va identifica prima
rubrica ce contine erori de validare si va pozitiona ecranul pe rubrica respectiva cu afisarea mesajelor de
eroare. Autoritatea contractanta va opera modificarile indicate si va salva rubrica. Apoi va actiona din nou
butonul "Verifica" si va corecta erorile din rubrica indicata. Operatia de verificare - corectare se va face
repetitiv pana la epuizarea erorilor de validare. Daca nu mai exista sectiuni cu erori, la actiunea de verificare
se va afisa mesajul "Documentatia de atribuire a fost verificata cu succes". La obtinerea acestui mesaj
autoritatea contractanta va putea transmite spre publicare documentatia de atribuire.

Previzualizare documentatie
Previzualizarea documentatiei se poate realiza in orice moment prin actionarea butonului "Previzualizare",
indiferent daca documentatia are sau nu erori la verificare. Actiunea are ca efect vizualizarea tuturor
informatiilor introduse pana la acel moment pentru a face o revizuire inaintea transmiterii spre publicare a
documentatiei. Transmiterea spre publicarea a documentatiei se va efectua din ecranul de previzualizare.

Stergere documentatie
O documentatie aflata in starea "In definire" se poate sterge oricand actionand butonul "Sterge" din
ecranul de modificare al documentatiei. Operatia are ca efect eliminarea tuturor informatiilor despre
documentatie din sistem fara posibilitatea de recuperare a acestora.

Copiere documentatie
Autoritatea contractanta poate folosi functionalitatea de copiere daca doreste sa creeze o noua
documentatie de atribuire dintr-o alta in vederea reutilizarii informatiilor. La copiere se creeaza o
documentatie noua, in starea „in definire“, preluand toate informatiile din documentatia din care se copiaza
informatiile, incluzand si fisierele atasate din rubrica "Documente atasate la Documentatia de atribuire".
Spre deosebire de actiunea de clonare (operatie care se poate realiza doar pentru o documentatie respinsa)
la copiere nu se va pastra legatura la documentatia din care s-a creat. Se pot crea un numar nelimitat de
documentatii prin copiere.

Asociere utilizator

33 / 36
Documentatia de atribuire

Autoritatea contractanta poate desemna un utilizator din utilizatorii proprii ca responsabil pe documentatie.
Prin aceasta operatie nu se introduc restrictii cu privire la actiunile pe care alti utilizatori ai entitatii le pot
efectua pe documentatia respectiva. Unicul scop al acestei actiuni este acela de a putea realiza o filtrare in
lista de documentatii dupa criteriul "Utilizator asociat". Aceasta facilitate se recomanda a fi utilizata de
catre autoritati contractante a caror activitate de achizitie in SEAP este gestionata de mai multi utilizatori.
Utilizand criteriul de filtrare "Utilizator asociat", utilizatorului i se vor afisa in lista doar acele documentatii
de care este responsabil.

Previzualizare documentatie de atribuire

Ecranul de previzualizare al documentatiei de atribuire se acceseaza prin actionarea butonului


"Previzualizare" din ecranul de modificare al documentatiei de atribuire. Ecranul de previzualizare contine:
· Bara de actiuni afisata in partea dreapta sus;
· Zona cu informatii de identificare ale documentatiei: denumirea contractului, starea documentatiei, tipul
de anunt de initiere, tipul de legislatie, domeniul sectorial sau non-sectorial;
· Navigatorul de sectiuni, care permite accesarea directa a sectiunii la actiunea de click pe denumirea
sectiunii.
· Sectiunile documentatiei de atribuire in modul "vizualizare".

Actiuni disponibile in ecran de previzualizare


Tiparire documentatie
Inainte de publicarea documentatiei de atribuire, autoritatea contractanta va putea genera fisierul pdf care va
contine toate informatiile completate in fisa de date, prin apasarea butonului "Tipareste". Reprezinta un
preview pentru fisierul care se va genera automat la momentul publicarii documentatiei de atribuire.

Publicare documentatie
Dupa ce autoritatea contractanta face revizuirea tututor informatiilor completate va actiona butonul de
transmitere la validare prin apasarea butonului "Publica". Actiunea se poate realiza doar daca nu exista erori
de validare (la operatia de verificare din ecranul de modificare al documentatiei se obtine mesajul de
succes), documentatia este in starea „In definire“ si daca ziua curenta este una lucratoare. In urma realizarii
actiunii se efectueaza urmatoarele operatii:
o Se acorda un numar unic documentatiei de atribuire;
o Se genereaza fisa in format pdf;
o Se stabileste urmatoarea stare pentru documentatia de atribuire functie de conditiile
intrunite. Poate trece in una din urmatoarele stari:
§ "Acceptata"; in acest caz nu are nevoie de validare iar autoritatea contractanta
poate incepe definirea anuntului de initiere;
§ "In asteptare validare CTE", daca sunt intrunite conditiile de validare CTE;
§ "In asteptare validare", daca documentatia necesita validarea ANAP.

Copiere documentatie
Operatia fost descrisa la actiunile ecranului de modificare documentatie de atribuire.

Asociere utilizator la documentatie


Operatia fost descrisa la actiunile ecranului de modificare documentatie de atribuire.

Vizualizare documentatie de atribuire

Ecranul de vizualizare al documentatiei de atribuire se acceseaza din mai multe contexte (ex: ecranul de
vizualizare a anunturilor de initiere, istoricul de documentatii respinse), insa modalitatea principala de acces
este din lista de documentatii de atribuire prin selectarea unei documentatii care nu se afla in starea "In
definire".

34 / 36
Documentatia de atribuire

Ecranul de previzualizare contine:


· Bara de actiuni afisata in partea dreapta sus;
· Zona cu informatii de identificare ale documentatiei: denumirea contractului, starea documentatiei, tipul
de anunt de initiere, tipul de legislatie, domeniul sectorial sau non-sectorial;
· Navigatorul de sectiuni, care permite accesarea directa a sectiunii la actiunea de click pe denumirea
sectiunii.
· Sectiunile documentatiei de atribuire in modul "vizualizare".
· Sectiunea cu informatii despre validarea documentatiei de atribuire realizate de ANAP si / sau CTE cu
afisarea recomandarilor / motivelor de respingere.
· Istoricul documentatiilor respinse cu afisarea tuturor documentatiilor anterior respinse.

Actiuni disponibile in ecranul de vizualizare

Clonarea documentatiei
Actiunea de clonare presupune crearea unei documentatii de atribuire dintr-o documentatie respinsa,
indiferent de entitatea care face respingerea (ANAP sau CTE) cu pastrarea legaturii la documentatia parinte
pentru asigurarea trasabilitatii. Dintr-o documentatie respinsa se poate crea o singura documentatie de
atribuire prin clonare, insa se pot crea un numar nelimitat de fise prin copiere. Butonul este vizibil doar daca
documentatia a fost respinsa si nu s-a creat o alta documentatie pe baza ei. La clonare se creeaza o
documentatie noua, in starea „In definire“, preluand toate informatiile din documentatia din care se copiaza
informatiile, incluzand si fisierele din rubrica "Documente atasate la Documentatia de atribuire".

Copiere documentatie
Operatia a fost descrisa la actiunile ecranului de modificare documentatie de atribuire.

Asociere utilizator la documentatie


Operatia a fost descrisa la actiunile ecranului de modificare documentatie de atribuire.

Creare versiune la declaratia functii decizie


Crearea de versiuni la declaratia functii decizie se poate realiza doar pe o documentatie de atribuire aflata in
starea "Acceptat". Se acceseaza in sectiunea "Documente" la rubrica "Declaratie functii decizie" linkul
"Arata istoric modificari". Se va afisa o lista cu toate versiunile anterior publicate ale declaratiei. Prima
vesiune de declaratie se publica odata cu publicarea de catre autoritatea contractanta a documentatiei de
atribuire.

Fig. Creare versiune la declaratia functii decizie

Pentru crearea unei noi versiuni se actioneaza butonul "Adauga versiune" care va avea ca efect adaugarea
unei noi versiuni de declaratie in starea "in definire" prin preluarea informatiilor din precedenta versiune. Nu
se va permite crearea unei noi versiuni de declaratie pana la publicarea celei aflate in starea "in definire". Pe
versiunea nou adaugata autoritatea contractanta va putea opera orice tip de modificare (adaugarea de noi
persoane, stergerea unora existente, actualizarea informatiilor pentru cele existente). Operatiile de
modificare sunt similare cu cele descrise in Sectiunea "Documente", rubrica "Declaratie functii decizie"
de la completarea fisei de date. La final va semna declaratia si apoi se va actiona butonul "Publica

35 / 36
Documentatia de atribuire

versiune". Ultima versiune de declaratie publicata va deveni versiunea curenta.

36 / 36