Sunteți pe pagina 1din 2

I DE MASUR

TRANSFORMARI

UNITAT
A.
1. Unit
ati de m
asur
a pentru lungime
Unitate principala: metrul (m)
Submultipli

Multipli

decimetrul (dm): 1 dm=0,1 m

decametrul (dam): 1 dam=10 m

centimetrul (cm): 1 cm=0,01 m

hectometrul (hm) : 1 hm=100 m

milimetrul (mm): 1 mm=0,001 m

kilometrul (km) : 1 km=1000 m

2. Unit
ati de m
asur
a pentru arie
Unitate principala: metrul patrat (m2 )
Submultipli

Multipli
decametrul patrat pdm2 q
: 1 dm2 =1 ar=100 m2
sau arul (ar)
hectometrul patrat phm2 q
: 1 hm2 =1 ha=10000 m2
sau hectarul (ha)
kilometrul patrat (km2 ) : 1 km2 =1000000 m2

decimetrul patrat (dm2 ): 1 dm2 =0,01 m2


centimetrul patrat (cm2 ): 1 cm2 =0,0001 m2
milimetrul patrat (mm2 ): 1 mm2 =0,000001 m2

3. Unit
ati de m
asur
a pentru volum
Unitate principala: metrul cub (m3 )
Submultipli
3

Multipli
3

decimetrul cub (dm ): 1 dm =0,001 m

decametrul cub (dam3 ): 1 dam3 =1000 m3

centimetrul cub (cm3 ): 1 cm3 =0,000001 m3

hectometrul cub (hm3 ) : 1 hm3 =1000000 m3

milimetrul cub (mm3 ): 1 mm3 =0,000000001 m3

kilometrul cub (km3 ) : 1 km3 =1000000000 m3

Teme de recapitulare pentru Evaluarea National


a
Geometrie: Unit
ati de m
asur
a. Transform
ari

Profesor Marius Damian, Br


aila

4. Unit
ati de m
asur
a pentru capacitate
Unitate principala: litrul (l)
Submultipli

Multipli

decilitrul (dl): 1 dl=0,1 l

decalitrul (dal): 1 dal=10 l

centilitrul (cl): 1 cl=0,01 l

hectolitrul (hl) : 1 hl=100 l

mililitrul (ml): 1 ml=0,001 l

kilolitrul (kl) : 1 kl=1000 l

Observatie. Intr-un cub cu muchia de 1 dm ncape 1 litru de lichid, adica 1 dm3 =1 litru.
5. Unit
ati de m
asur
a pentru mas
a
Unitate principala: kilogramul (kg)
Submultipli

Multipli

hectogramul (hg): 1 hg= 0,1 kg

chintalul (q): 1 q=100 kg

decagramul (dag): 1 dag=0,01 kg

tona (t) : 1 t=1000 kg

gramul (g): 1 g= 0,001 kg


decigramul (dg): 1 dg= 0,0001 kg
centigramul (cg): 1 cg= 0,00001 kg
miligramul (mg): 1 mg= 0,000001 kg

6. Unit
ati de m
asur
a pentru timp
Unitate principala: secunda (s)
minutul (min): 1 min=60 s
ora (h) : 1 h=60 min=3600 s
Multiplii secundei

ziua : 1 zi=24 h
luna : 1 luna=28 zile, 29 zile, 30 zile sau 31 zile
anul : 1 an=365 zile sau 366 zile

7. Unit
ati de m
asur
a pentru unghiuri
Unitate principala: gradul hexagesimal ( )
Submultiplii gradului

Teme de recapitulare pentru Evaluarea National


a
Geometrie: Unit
ati de m
asur
a. Transform
ari

minutul ( 1 ): 1 601
secunda ( 2 ): 11 602

Profesor Marius Damian, Br


aila