Sunteți pe pagina 1din 8

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA I – 23-24 ianuarie 2015
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD

1. Care este suma numerelor 67 şi 29?


a. 38; b. 86; c. 96; d. 95.

2. Cu cât este mai mare numărul 83 decât 52?


a. 135; b. 31; c. 32; d. 41.

3. Suma numerelor pare cuprinse între 17 şi 23 este:


a. 76; b. 70; c. 65; d. 60.

4. Cel mai mic număr de trei cifre pare diferite este:


a. 204; b. 102; c. 402; d. 246.

5. Numărul necunoscut din egalitatea a – 18 – 120 = 341 este:


a. 203; b. 45; c. 479; d. 71.

6. Cu cifrele 8, 9 şi 4 se pot forma ... numere de trei cifre diferite.


a. 4; b. 5; c. 6; d. 8.

7. Care este suma a trei numere consecutive impare, ştiind că cel din mijloc este 121?
a. 242; b. 343; c. 266; d. 363.

8. Valoarea lui a din egalitatea 23 – a = a + 23 este:


a. 3; b. 0; c. 46; d. 20.

9. Dacă vei scădea din cel mai mare număr par de trei cifre, cel mai mic număr impar de trei cifre
diferite, vei obţine numărul:
a. 895; b. 864; c. 887; d. 642.

10. Diferenţa numerelor impare din şirul 346, 203, 408, 547 este:
a. 143; b. 344; c. 205; d. 323.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2014-2015, Clasa a II-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Al şaselea număr impar care urmează după numărul 322 este:
a. 352; b. 354; c. 333; d. 350.

12. Mă gândesc la un număr. Îi adaug 290, din rezultat scad cel mai mare număr par de două cifre
şi obţin 201. Numărul la care m-am gândit este:
a. 36; b. 7; c. 12; d. 9.

13. Diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr care se pot forma cu cifrele 5, 0, 2 este:
a. 260; b. 327; c. 315; d. 320.

14. Doi ursuleţi şi două păpuşi costă 240 de lei. Pentru patru ursuleţi şi patru păpuşi identice cu
cele două, vânzătoarea va încasa:
a. 480 lei; b. 380 lei; c. 540 lei; d. 280 lei.

15. Mihai şi Andrei au împreună 16 ani. Peste 4 ani vor avea împreună:
a. 21 ani; b. 20 ani; c. 26 ani; d. 24 ani.
 
16. Dacă Sara i-ar da 100 lei Ioanei, atunci fiecare ar avea 300 lei. Cȃţi lei are fiecare?
a. 200 lei Sara, 300 lei Ioana; b. 500 lei Sara, 100 lei Ioana;
c. 200 lei Sara, 400 lei Ioana; d. 400 lei Sara, 200 lei Ioana.

EXCELENȚĂ

17. Dacă la suma vârstelor lui Doru şi Raul adăugăm 34, obţinem 60. Dacă Doru avea 9 ani în
urmă cu 3 ani, Raul are acum:
a. 26 ani; b. 12 ani; c. 10 ani; d. 14 ani.

18. Dacă la un număr adăugăm 150, obţinem 365. Dacă scădem 150 din acelaşi număr, obţinem:
a. 330; b. 65; c. 205; d. 125.

ComPer – Matematică, Etapa I – 2014-2015, Clasa a II-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA a II-a – 8-9 mai 2015
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

Citeşte cu atenție enunțurile, apoi bifează în grilă răspunsul corect:

STANDARD

1. Produsul numerelor 8 și 7 este:


a. 54; b. 56; c. 63; d. 64.

2. Câtul numerelor 48 și 6 este:


a. 6; b. 9; c. 8; d. 7.

3. Triplul numărului 9 este:


a. 27; b. 28; c. 36; d. 18.

4. Treimea numărului 6 este:


a. 18; b. 2; c. 12; d. 3.

5. Care este suma a trei numere naturale diferite, știind că produsul lor este 10?
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9.

6. Dacă un iepuraș mănâncă 3 kg de morcovi într-o lună, câte kilograme de morcovi mănâncă 6
iepurași într-o lună?
a. 9 kg; b. 6 kg; c. 12 kg; d. 18 kg.

7. Dacă un factor este 6, iar produsul este răsturnatul lui 45, care este al doilea factor?
a. 6; b. 7; c. 8; d. 9.

8. 267 este diferența numerelor:


a. 597 și 280; b. 880 și 323; c. 600 și 333; d. 608 și 141.

9. Cu cât este mai mare triplul numărului 8 față de jumătatea lui 10?
a. 20; b. 19; c. 18; d. 14.

10. Triplul unui număr este 27. Care este treimea acelui număr?
a. 18; b. 6; c. 4; d. 3.

ComPer – Matematică, Etapa a II-a – 2014-2015, Clasa a II-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

11. Șase arici merg la petrecere. Fiecare arici se ia la întrecere cu șase broscuțe.
La petrecere participă:
a. 12 animăluțe; b. 36 animăluțe; c. 42 animăluțe; d. 24 animăluțe.

12. Irina are 8 ani, iar mama ei are de 4 ori mai mulți. În urmă cu doi ani aveau împreună:
a. 30 ani; b. 32 ani; c. 26 ani; d. 36 ani.

13. Bunica are în ogradă opt cocoși, trei cai și patru iepurași. Câți ochi au toate animalele din
ograda bunicii?
a. 16 ochi; b. 30 ochi; c. 32 ochi; d. 36 ochi.

14. Care este produsul a 3 numere consecutive, ştiind că cel din mijloc este 3?
a. 12; b. 16; c. 24; d. 30.

15. Două caiete şi două penare costă 180 de lei. Pentru 4 caiete şi 4 penare identice cu celelalte,
Ina plăteşte:
a. 360 lei; b. 380 lei; c. 320 lei; d. 340 lei.
 
16. Sara are 8 ani, iar bunica ei are vârsta de 7 ori mai mare. Câți ani avea bunica când s-a născut
Sara?
a. 56 ani; b. 15 ani; c. 48 ani; d. 52 ani.

EXCELENȚĂ

17. Veverița are 8 nuci şi de 6 ori mai multe alune. Vine Veverițel şi mănâncă jumătate din
numărul nucilor. Câte fructe mai are veverița?
a. 14; b. 24; c. 44; d. 52.

18. În ograda lui Andrei sunt 9 găini, 8 purcei şi un număr de iepuri. Câți iepuri sunt, dacă în
ogradă sunt 90 de picioare?
a. 20; b. 15; c. 10; d. 63.

ComPer – Matematică, Etapa a II-a – 2014-2015, Clasa a II-a


2
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER


EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA NAŢIONALĂ, IUNIE 2015
COMPER – MATEMATICĂ, CLASA a II-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute.

Citeşte cu atenţie enunțurile, apoi bifează răspunsul corect:

STANDARD

1. Produsul vecinilor dublului lui 4 este:


a. 12; b. 20; c. 63; d. 15.

2. Numărul cu suma cifrelor 12, iar produsul lor 32 este:


a. 93; b. 84; c. 36; d. 74.

3. Împărţitorul este 6, iar câtul este 9. Deîmpărţitul este:


a. 15; b. 63; c. 54; d. 56.

4. Adăugând produsul numerelor 9 şi 5 la 480 vei obține:


a. 435; b. 525; c. 445; d. 545.

5. Jumătatea jumătății unui număr este 7. Numărul este:


a. 14; b. 42; c. 21; d. 28.

6. În arena circului sunt 6 elefanți. Fiecare elefant are în spate 6 maimuțe. Câte
animale sunt în arenă?
a. 42; b. 36; c. 12; d. 24.

7. Rilă-Iepurilă are 34 de morcovi, adică mai puțin cu 16 decât iepuraşul Ţup. Câți
morcovi are iepuraşul Ţup?
a. 18; b. 60; c. 46; d. 50.

8. Matei şi Alin au împreună18 ani. Peste 6 ani vor avea împreună:


a. 24 de ani; b. 30 de ani; c. 26 de ani; d. 40 de ani.

9. Unul dintre produsele de mai jos nu este identic cu 9  6. Care?


a. 3  3  6; b. 2  3  9; c. 9  0  6; d. 9  1  6.

ComPer – Matematică, Etapa Națională 2014-2015, Clasa a II-a


1
FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢE ŞI ARTE PARALELA 45

10. Câte numere de forma 37a se pot scrie, cu cifre diferite?


a. 10; b. 6; c. 5; d. 8.

11. Un atlas costă cât 3 pixuri. Cât costă un pix, dacă atlasul costă 30 de lei?
a. 10 lei; b. 3 lei; c. 15 lei; d. 6 lei.

12. Ce număr trebuie scăzut din 832 pentru a obţine produsul numerelor 8 şi 9?
a. 700; b. 760; c. 560; d. 800.

13. Rezultatul calculului 7  8 – 63 : 7 este:


a. 42; b. 51; c. 47; d. 43.

14. Jumătatea unui număr este 4. Triplul numărului este:


a. 12; b. 8; c. 7; d. 24.

15. Bunica are 37 de păsări: găini, curci şi raţe. Găini sunt 24, curci sunt un sfert din
numărul găinilor, iar restul raţe. Câte raţe are bunica?
a. 6; b. 7; c. 12; d. 28.
 
16. Micşorează de 6 ori suma produselor numerelor 9 şi 4, respectiv 3 şi 8. Vei obţine:
a. 10; b. 30; c. 6; d. 8.

EXCELENȚĂ

17. Alex este cu 9 ani mai mic decât vărul lui. Peste 4 ani vărul lui Alex va avea 32
de ani. Alex are:
a. 13 ani; b. 36 ani; c. 19 ani; d. 3 ani.

18. Bunica dă nepotului jumătate din numărul merelor şi un sfert din numărul perelor.
Câte fructe a avut bunica ştiind că nepotul are de la ea 4 mere şi 3 pere?
a. 15; b. 20; c. 8; d. 23.
 

RĂSPUNSURI CORECTE:

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Răspuns c b c b d a d b c d a b c d b a c b

ComPer – Matematică, Etapa Națională 2014-2015, Clasa a II-a


2

S-ar putea să vă placă și