Sunteți pe pagina 1din 2

iau de un an încoace, ai îl iau si, ca sa ştie domnul Tric ce

o sa însemne c#nd i-oi striga biciul!, ii strig+ biciul! si-


BIETUL TRIC
i trag si o straşnica lo%itura. /l tace sub arsura care i-a
de Ioan Alexandru Bratescu-Voinesti încolăcit tru"ul si se culca ruşinat la "icioarele mele in
brişca...
Să ştii ca o sa mă întorc iar cu mana goala, ca ieri,
ca alaltăieri, fară un sitar ...Si ce frumos stă, bietul Tric!... Am a$uns. A dat ai-noa"te o bura de "loaie...
e la ece "aşi ii simte. Se taraste "e br#nci, tinandu-si Trebuie sa fi "icat sitari mul0i... In ade%ăr, abia du"ă cati%a
răsuflarea, si abia calcă de gri$a ca nu cum%a sa fosneasca "aşi din şosea Tric îşi sc1imba mersul, se t#răste, stă... )ă
iarba, iar c#nd a a$uns la "atru "aşi de sitar, sta nemişcat, a"ro"ii... /l ridica ni0el ca"ul si se uita in oc1ii mei, "arca
"arca e turnat de bron, aste"tand sa mă a"ro"ii. ar ar %rea să-mi s"uie ce%a. )-a0iu gata si-mi încorde
fruna e "rea deasa. &-a dat inca o bruma s-o rărească, si "ri%irea, sa "ot ări sitarul "rin frune... (#inele sta
sitarii sireti boară fara a se înalta deasu"ra lăstarului. 'e nemişcat. 2este o cli"a aud lămurit "al"airea unui bor, dar
aud f#lf#itul, dar nu-i %ad. ouăeci mi-au burat aşa nu %ad nimic. 'a al doilea sitar aceeaşi "ri%ire a c#inelui,
alaltăieri, tot atatia ieri si n-am a"ucat sa trag intr-unul. aceeaşi "ri%ire in oc1ii mei si acelaşi gomot al borului
(#inele o sa se ener%ee si iar o sa mă necă$ească d#nd unei "asări care nu se %ede si care isi bate $oc de noi. Tric
buna "este ei ca ieri. )ai bine ar fi sa aşte"t sa dea o s-a ener%at. Acum caută in galo". 3ncet! strig eu 4
bruma. încet, n-aui 5ite biciul! ar "atima striga "e
dinăuntru-i mai tare dec#t mine. Iată-l la de "aşi... Sta o
ar "atima nu %rea sa ştie de "o%etile mintii* mă cli"a si se nă"usteşte ca un nebun... Sitarul, s"eriat, boară
îm"inge, mă biciuieşte, mă imbranceste. )i-am is"ră%it ridic#ndu-se o cli"ă deasu"ra lăstarului. &-am "utut trage...
treburile, îmi fac socotelile. Abia sunt doua du"ă-amiaa. Tric sta in loc, uit#ndu-se in oc1ii mei mirat. 2ri%irea lui
(u brişca, in c#te%a minute sunt la "ădure si am "#nă înseamnă lămurit+ &u l-ai %ăut A"oi o "orneşte iar in
deseară "atru ceasuri înaintea mea. Si ca sa-mi galo".
adarniceasca orice şo%ăire, Tric se gudura "e l#ngă mine,
mă bate cu coada si mă întreabă cu o "ri%ire mai eloc%enta Strigatele mele nu-l mai "ot stă"#ni... Trebui e sa-l
dec#t %orba+ )ergem, nu e aşa mergem... A! dar ai "rind numaidec#t si sa-i trag o bătaie... ar sta...
am cu ce sa-i domolesc ener%area. Biciul, "e care nu-l mai
1
)-a"ro"ii* iar c#nd sunt la c#0i%a "aşi de d#nsul, o Abia acum în0eleg rostul nă"ustirii lui... Vroia sa
"orneşte s"re st#nga, "ărăsind urma... Vin6 aici! n-aui! ă"ăcească sitarul, să-l facă sa se ridice mai sus dec#t îl
strig eu. ar nu mă asculta... Biciul, Tric! răcnesc din "o%ă0uia instinctul lui de conser%are... Si "entru do%ada
toate "uterile. In acelaşi moment, s"eriat de strigatul meu, strălucita de în0ele"ciune "e care %roia sa mi-o dea,
sitarul 4 fără sa-l "ot %edea 4 boară din locul unde stase "ărăsind locul unde încremenise o cli"ă şi încerc#nd să
c#inele... Vasăică, si-a "ierdut mirosul, îmi ic eu... 3l încon$ure sitarul, l-am bătut... l-am bătut... )i-e ruşine si
c1em, "refăc#ndu-mi glasul a m#ng#iere si, c#nd %ine, îl mă simt umilit înaintea acestei "ri%iri in care străluceşte
a"uc de garda si, des"rin#nd biciul de la geanta, înce" numai bucuria ib#ndei si in care nu e nici umbra unei
sa-l bat... /l tace sub "loaia de lo%ituri. Abia la a cincea duşmănii "entru o c1inuire nemeritată...
înce"e sa c1elălăie "l#ngător... (e-ai făcut, ticălosule!...
u"ă încă o lo%itura ii dau drumul... /l se scutura, "arca ar Iartă-mă, Tric, iartă-mă...
%rea sa le"ede de "e dansul cingătoarea de $ăratic care-l
arde si înce"e iar sa caute cu ardoare... Aci e lăstarul mai
rar... "ot sa-l urmăresc cu oc1ii... Se o"reşte... 7răbesc
"asul. In %remea aceasta, Tric, încetişor, face un încon$ur
si iar sta, de asta data cu fa0a către mine* iar c#nd "arcă
socoteşte ca m-am a"ro"iat îndea$uns, face re"ede doi "aşi
înainte... Sitarul, "rins la mi$loc, intre Tric si mine, se
ridica acum dre"t in sus... Trag, îl ucid* si Tric, triumfător,
îl aduce "ana la "icior... Stau $os, ii cu"rind ca"ul cu
m#inile am#ndouă si, uit#ndu-mă in oc1ii lui frumoşi, îl
m#ng#i "este urec1ile dulci la "i"ăit ca mătasea... îl
m#ng#i numai "e ca" ..."e tru" nu... o, nu! ca "oate dor
încă nedre"tele mele lo%ituri. (a abia acum cu mintea mea
de om "rice" $udecata lui de c#ine...
Abia acum în0eleg îndemnul "ri%irii lui de
adineauri "e c#nd sta+ Treci dincolo, eu mă ştiu aici...
2

S-ar putea să vă placă și