Sunteți pe pagina 1din 2

Personaje Functie/Varsta/Statut Cronos Topos

DOAMNA MARIA IRINA Fata, pârcălabului Dajbog E o zi de toamnă Ograda domnească


REVECA fata comisului Huru La noapte În stânga
BĂLAŞA fata pârcălabului Oană Primăvara toate sunt În dreapta
ILINCA fata pârcălabului Gherman proaspete, dar nu depline, v În fund, o parte din oraşul Suceava şi
ILEANA fata pârcălabului Ivaşcu ara toate coapte şi vii, toamna toate valea râului Suceava
DOMNICA fata hatmanului Arbore pălesc şerpuind dinspre munte.
ANCUŢA fata pârcălabului Toader Aproape de doi ani… Şi se-mplinesc din turnul Cetăţii-Albe...
OLEANA fata vornicului Duma douăzeci de ani… la Războieni
FIRA fata pârcălabului Dragoş Sunt douăzeci şi şapte de ani încheiaţi De la dreapta din ogradă
LISANDRA fata pârcălabului Alexa În patruzeci şi şase de anI… în Dumbrava Roşie
JOIŢA fata pârcălabului Ivanco Apune soarele Din turnul de la Orhei
HERA fata pârcălabului Grumază Iarnă e aici În Soroca
NEAGA fata pârcălabului Şandru Mai târziu În Ţara de Jos
STĂNIŞOARA fata pârcălabului Ieremia De douăzeci de ani turcii stăpânesc în Cernăuţi
OANA Chilia şi Cetatea Albă şuvoaiele în Suceava
DOCHIA Atins la miazăzi
ŢUGULEA MOGHILĂ. la miazănoapte. Sunt vro şase ani..
ŞTEFAN CEL MARE De trei ori
ARBORE, hatmanul zi peste zi,
NEGRILĂ, pârcălabul La 2 noiembrie.
DRAGOŞ, pârcălabul
ALEXA, pârcălabul
COSTEA, pârcălabul
ŞANDRU, pârcălabul
HRĂMAN, fostul pârcalab bătrânul
JURJ Vornicul
BOGDAN,
TĂUT, bătrânul logofăt
ŞTEFUL, bătrânul postelnic
GRUMAZĂ, pârcălabul
HRINCOVICI, clucerul
CHIRACOLA, vameşul
TOADER, postelnicul
ULEA, paharnicul
DRĂGAN, stolnicul
STAVĂR, jitnicerul
MOGHILĂ, clucerul
PETRU RAREŞ,
mai mulţi căpitani,
hânsari etc.