Sunteți pe pagina 1din 6

Viitorul meu

Domeniul ales
 Medicina (lat.: ars medicina = arta de a vindeca) este o ramură a
științelor biologice care are ca scop pe de o parte studiul corpului
omenesc și al funcționării lui, pe de altă parte - pe baza acestor
cunoștințe - conservarea și restabilirea sănătății. Medicina operează
cu concepte mai noi sau mai vechi din majoritatea științelor, de la
anatomia umană fundamentală, până la modele matematice
complexe și chiar noțiuni împrumutate din câmpul filosofiei și al artei.
 În medicina sunt diferite specialități ca Alergologie și imunologie
clinică,Anestezie și terapie intensivă,Boli
infecțioase,Cardiologie,Dermatovenerologie,Diabet zaharat, nutriție
și boli metabolice,Endocrinologie etc.
Competențe necesare profesiei
alese
 Competenţe fundamentale:Comunicarea interactivă la locul de
muncă,Lucrul în echipă
 Competenţe specifice:Aprovizionarea tehnico-materială a
laboratorului de tehnică,Confecţionarea aparatelor (protezei)
ortodontice mobile pe baza machete,Confecţionarea
microprotezei şi a punţii dentare fizionomice şisemifizionomice pe
baza machete,Confecţionarea microprotezei şi a punţii dentare
nefizionomice pe baza machetei
Analiza capacitățișor personale
 Un bun tehnician dentar este o persoană cu
aptitudini de viziune spațială și atenție la detalii,
la care se adaugă precizia, răbdarea și
dexteritatea.
Instituția de învățământ

 Eu am ales Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”


din Iași deoarece:
 este unul din cele mai vechi așezăminte de învățământ superior din
Romania.Universitatea poartă numele lui Grigore T. Popa, om de
știință cu renume internațional în domeniul neuro-endocrin și, de
asemenea, titular al catedrei de Anatomie Funcțională și
Embriologie. Cercetările sale au dus la descoperirea sistemului port
hipofizar.Sediul său principal se află în Palatul Calimachi, datat 1793
și aflat pe lista monumentelor istorice cu codul IS-II-m-B-04085.În 2011
a fost clasificată în prima categorie din România, cea a
universităților de cercetare avansată și educație.fiind una din cea
mai renumită universitate din România.
 fiind aproape de casă
Planul personal de acțiuni
 1.Plec în Universitate pentru obținerea studiilor superioare 3 ani
 2.Acumulez experiență 1-2 ani
 4.Construiesc propriul laborator 2-3 ani
Rezultaltele așteptate
Eu aștept rezultate bune in plan de studii si muncă.