Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru ca soţii să poată divorţa la notariat atunci când au copii minori, ei trebuie să se înțeleagă asupra

numelui de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către
ambii părinţi, stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ, program de vizitare pentru părintele
separat şi fiecare dintre copiii minori și pensia de întreținere.

Pentru constatarea acordului asupra aspectelor menţionate mai sus, notarul public va autentifica
convenţia soţilor, care va fi menţionată în certificatul de divorţ. Covenția încheiată cu ocazia divorțului
are aceeași forță probantă ca și o hotărâre judecătorească și este titlu executoriu conform art. 100 din
Legea nr. 36/1995 a notarilor publici.

Dacă din raportul de anchetă socială că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii
părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, va emite dispoziţie de
respingere a cererii de divorţ, soţii urmând să se adreseze instanţei de judecată.

Dacă din căsătorie au rezultat mai mulți minori, este posibil ca locuința acestora să fie stabilită la fiecare
dintre părinți. De exemplu, în cazul căsătoriei din care au rezultat doi minori, este posibil ca un copil să
locuiască la mamă, iar celălalt, la tată. În acest caz se vor efectua două anchete sociale.

Cereți o CONSULTAȚIE JURIDICĂ

Avocat Adrian-Nicolae ALBU (20 de ani de experiență).

0721.39.39.39*

Prezentare servicii pe www.albuavocat.ro