Sunteți pe pagina 1din 4

TEST 7 E.

Centrozomi
COMPLEMENT SIMPLU: 8. Neuroplasma conţine următoarele, cu
1. Lizozomii excepţia:
A. Conţin enzime hidrolitice A. Butoni terminali
B. Prezintă o membrana interna plicaturata B. Organite celulare comune
C. Realizează fosforilarea oxidativa C. Incluziuni pigmentare
D. Sunt sediul sintezei proteice D. Organite specifice
E. Au rol in excreţia unor substanţe celulare E. Corpii tigroizi
2. Stimularea parasimpatica are efect 9. Următoarele afirmaţii despre sinapse
asupra: sunt corecte cu excepţia:
A. Forţei de contracţie a inimii A. Exte o conexiune funcţionala intre neuron
B. Ficatului si o alta celula
C. Splinei B. Transmiterea la nivelul sinapsei se face in
D. Arborelui bronsic ambele sensuri
E. Medulosuprarenala C. Sinapsa neuromusculara se numeşte placa
3. Stimularea simpaticului nu determina motorie
scăderea secreţiei pentru: D. Sinapsa neuromusculara se numeşte
A. Glandele lacrimale joncţiune neuromusculara
B. Glandele salivare E. Sinapsa neuroneuronala este similara cu
C. Glandele gastrice cea neuromusculara
D. Medulosuprarenala 10. Sinapsele chimice:
E. Pancreas A. Se afla aproape in toate sinapsele din creer
4. Următoarele afirmaţii despre B. Se afla la nivelul miocardului
potenţialul membranar de repaus sunt C. Se relizeaza intre doua celule alipite in
adevărate cu excepţia: zonele de rezistenta electrica minima
A. Este un potenţial membranar constant, in D. Se afla la nivelul muşchiului neted
absenta unui stimul E. Realizează o conducere bidirecţionala
B. O celula menţine relativ constanta 11. Calea sistemului piramida! conţine:
concentraţia Na+ A. Un neuron periferic, de comanda
C. O celula menţine relativ constanta B. Un neuron inferior, de execuţie, situat
concentraţia K+ numai in măduva
D. Se datorează unor curenţi electrici care C. Un neuron cortical, central, de execuţie
apar la trecerea ionilor prin canalele D. Un neuron inferior care poate fi situat in
membranare specifice nuelei motori ai nervilor cranieni
E. Are o valoare de - 65 mV pana la - 85 raV E. Trei neuroni
5. Epiteliul pluristratificat se găseşte la 12. Nervii cranieni motori sunt:
nivelul: A. V
A. Epiteliului traheal B. VI
B. Uroteliului C. VII
C. Mucoasei tubului digestiv D. IX
D. Mucoasei bronhiolelor E. X
E. Tunicii interne a vaselor sangvine 13. Nervul oculomotor nu inervează:
6. Ţesut conjunctiv elastic se nu este bine A. Drept intern al globului ocular
reprezentat la nivelul: B. Drept superior al globului ocular
A. Pavilionului urechii C. Oblicul inferior al globului ocular
B. Epiglotei D. Ridicător al pleoapei
C. Ganglionilor limfatici E. Drept extern al globului ocular
D. Tunicii medii a arterelor 14. Următoarele perechi de nervi cranieni au
E. Tunica medii a venelor fibre parasimpatice, cu excepţia:
7. Axonul este o prlungire a neuronului ce A III
prezintă: .
A. Axoplasma B V
B. Mitocondrii .
C. Vezicule ale reticulului endoplasmic C VII
D. Neurofibrile .
D IX 22. Următoarele acţiuni nu aparţin
. hormonilor tiroidieni:
E X A. Stimularea diferenţierii neuronale
. B. Creşterea frecventei respiratorii
15. Extirparea cerebelului produce C. Scăderea forţei de contracţie pe muşchii
următoarele efecte, cu excepţia: scheletici
A. Astazie D. Vasodilatatia
B. Atonie E. Creşterea frecventei cardiace
C. Astenie 23. Sunt hormoni hipofizari non-
D. Creşterea tonusului muscular glandulotropi:
E. Tulburări ale ortostatismului A. ACTH
16. HC1 are următoarele efecte: B. TSH
A. Reduce Fe'+ absorbabil C. LH
B. Secreţia sa este stimulata de acetilcolina D. STH
C. Secreţia sa inhibată secretina si gastrina E. FSH
D. Este necesar pentru digestia lipidelor 24. Osificarea desmala poate da naştere
E. Reduce Fe3+ absorbabil oaselor A. Mandibulei
17. Pepsinogenul: B. Femurului
A. Este activat numai in contact cu HCÎ C. Craniului, in intregime
B. Scindează proteinele in aminoacizi D. Bazei craniului
C. Este secretat sub forma activa. E. Oaselor scurte
D. Poate fi activat si de pepsina anterior 25. Următoarele structuri nu se afla in
formata stretura acinului pulmonar:
E. Este activ in mediu alcalin (pH 1,8-3,5) A. Duetele alveolare
18. Următoarele afirmaţii despre B. Saculetii alveolari
absoarbtia fierului sunt corecte: C. Bronhiile lobare
A. Are loc numai in jejun D. Bronhiolele respiratorii
B. Vitamina C inhiba absortia fierului E. Alveolele pulmonare
C. Fe2+ se absoarbe mai uşor decât Fe3^" 26. Membrana alveolo-capilara:
D. Are loc numai in ileon A. Este alcătuita din epiteliu capilar
E. Fe2" nu se absoarbe. B. Este alcătuita din endoteliu alveolar
19. Măduva spinării prezintă: C. Nu prezintă interstiţiu pulmonar
A. Coarne anterioare ce conţin neuroni ai D. Prezintă surfactant, un lichid tensioactiv
cailor senzitive E. Nu influenţează difuziunea gazelor
B. Substanţa reticulata intre coarnele laterale 27. Presiunea parţial a oxigenului la nivel
si posterioare tisular este de:
C. La periferie substanţa cenuşie constituita A. 80mmHg
din corpul neuronilor B. 40mmHg
D. Central substanţa cenuşie formata de C. 50mmHg
axonii neuronilor D. 90mmHg
E. Substanţa alba dispusa la periferie sub E. l00mmHg
forma de coarne 28. .In lipsa ADH:
20. Receptorii cai vizuale se afla la nivelul: A. Nu se produce reabsorbtia obligatorie
A. Pupilei B. Nu se produce reabsorbtia facultativa
B. Coroidei C. Se elimina 5 1 de urina concentrata
C. Irisului D. Se elimina 10 1 de urina diluata
D. Retinei E. Nu se reabsoarbe 80% din apa filtrata
E. Comei 29. Următoarele afirmaţii despre secreţia de
21. Următoarele afirmaţii despre ¥T sunt corecte:
neurohipofiza sunt corecte: A. Are loc numai la nivelul tubului contort
A. Reprezintă 2% din masa hipofizei proximal
B. Secreta numai prolactina B. Are loc numai la nivelul tubului contort
C. Eliberează oxitocina distal
D. Secreta numai vasopresina C. Are loc prin mecanism pasiv
E. Secreta vasopresina si oxitocina D. Prin secreţia sa, rinichiul participa la
reglarea echilibrului acido-bazic proteica:
E. Mecanismele de transport prin schimb 1. Reticulul endoplasmic rugos
ionic sunt controlate de către STH 2. Reticulul endoplasmic neted
30. Următoarele afirmaţii despre vezica 3. Ribozomii
urinara sunt corecte, cu excepţia: 4. Dictiozomii
A. Prezintă pereţi cu musculara neteda 37. Lipaza se găseşte la nivelul:
B. Prezintă un sfincter intern 1. Sucului intestinal
C. Prezintă 2 parti: corpul si trigonul vezical 2. Stomacului
D. Prezintă un col vezical ce se continua in 3. Sucului pancreatic
jos cu ureterul 4. Bilei
E. Prezintă un sfmcter extern 38. Receptorii pentru sensibilitatea tactila
31. Prin secreţia tubulara rinichii nu epicritica sunt:
intervin in: 1. Corpusculii Meissner
A. Reglarea concentraţiei plasmatice a K+ 2. Aceeaşi ca si pentru sensibilitatea tactila
B. Reglarea concentraţiei plasmatice a protopatica
creatininei 3. Discurile tactile Merkel
C. Reglarea concentraţiei plasmatice a ureei 4. Corpusculii neurotendinosi ai lui Golgi
D. Completarea funcţiei eliminare a unor 39. Nervul spinal este format din 2 rădăcini:
substanţe alcaline 1. Ventrala - motorie
E. Eliminarea unor medicamente 2. Posterioara care prezintă pe traiectul ei un
32. Următoarele afirmaţii despre glicogen ganglion spinal
sunt adevărate: 3. Dorsala - senzitiva
A. Se mobilizează din depozite prin procesul 4. Posterioara care prezintă pe traiectul ei un
de glicogenoliza ganglion spinalla nivelul căruia se afla numai
B. Se formează prin reacţie de depolimerizare neuroni somatosenzitivi
C. Este un polimer al galactozei 40. Nervii trohleari
D. Se formează prin proces de glicoliza 1. Sunt nervi micsti
E. Este forma circulanta a glucozei 2. Au originea aparenta sub lama
33. Chilomicronii sunt scindaţi in următorii cvdrigemina
compuşi, cu excepţia: 3. Au originea reala in nucleul motor din
A. Fosfolipide punte
B. Trigliceride 4. Au originea aparenta pe fata posterioara a
C. Acizi graşi trunchiului cerebral
D. Colesterol 41. Bila conţine:
E. Glicerol 1. Biliverdina
34. Nu fac parte din caile spermatice 2. Metaboliti ai hemoglobinei
extratesticulare: 3. Colesterol
A. Canalul epididimar 4. Lecitina
B. Canalele eferente 42. Următoarele afirmaţii despre absortia
C. Canalul deferent calciului sunt false:
D. Tubii seminiferi drepţi 1. Se absoarbe cu ajutorul unui transportor
E. Canalul ejaculator activat de vitamina D
35. Următoarele afirmaţii despre testiculul 2. Se absoarbe pasiv izoosmotic, ca urmare a
sunt corecte: gradientului osmotic
A. îndeplineşte funcţia de spermatogeneza, 3. Se absoarbe cu ajutorul unui transportor
care se realizează la nivelul tubilor seminiferi legat de membrana celulara
drepţi 4. Are o dieta normala de 0.5-0,7 g/kg corp
B. Este situat in bursa scrotala, o punga pe zi.
conjunctiva 43. Care dintre următorii hormoni pot
C. Are o masa de aproximativ 30 g produce vasoconstrictie:
D. Are forma unui ovoid turtit longitudinal 1. Tiroxina
E. Are anexat un organ alungit, epididimul, 2. ADH in doze mari
care face parte din conductele seminale 3. ACTH
COMPLEMENT GRUPAT: 4. Noradrenalina
36. Următoarele organite au rol in sinteza
44. Glucagonulproduce: 52. Parathormonul:
1. Scăderea forţei de contracţie miocardica 1. Acţionează aupra osului prin efecte directe
2. Creşterea secreţiei biliare 2. Acţionează aupra osului prin efecte
3. Gliocogenogeneza vitaminei D3
4. Scăderea secreţiei gastrice 3. Determina creşterea absortiei intestinale a
45. Oaselor îndeplinesc o serie de roluri calciului
funcţionale: 4. Inhiba reabsortia tubulara a fosfatilor
1. Rol in metabolismul fosforului 53. Aldosteronul determina:
2. Rol de sediu principal al organelor 1. Rebsorbtia Na+
hematopoietice 2. Reabsorbtia K7
3. Rol antitoxic 3. Excreţia H+
4. Rol in metabolismul apei. 4. Excreţia Na"
46. In canalul toracic se colectează limfa 54. Debitul renal este:
din următoarele grupe de ganglioni: 1. 20% din debitul cardiac de repaus
1. Ganglionii axilari stângi 2. 420 ml/1 OOg tesut/min
2. Ganglionii inghinali drepţi 3. 1200ml/min
3. Ganglionii inghinali stângi 4. 1500ml/min
4. Ganglionii axilari drepţi 55. Pe fata mediala a emisferei cerebrale se
47. In compoziţia spermei gasimlichide găsesc :
provenite din: 1. Corpul calos
1. Prostata 2. Sântul olfactiv
2. Glandele bulbouretrale 3. Scizura calcarina
3. Veziculele seminale 4. Girul precentral
4. Canalul deferent 56. Despre celulele cu conuri sunt adevărate
48. Referitor la zgomotul I sunt adevărate următoarele
următoarele afirmaţii: 1. Sunt celule nervoase modificate
1. Este intens 2. Sunt adaptate pentru vederea nocturna
2. Este mai scurt 3. Sunt in număr de 6-7 milioane
3. Are tonalitate joasa 4. Se găsesc numai in fovea centralis
4. Este zgomotul diastolic 57. Capacitatea vitala este suma dintre:
49. Despre labferment sunt adevărate 1. Volumul inspirator de rezerva
următoarele : 2. Volumul curent
1. In urma acţiunii lui rezulta acizi graşi 3. Volumul expirator de rezerva
2. Are efect asupra cazeinogenului 4. Volumul rezidual
3. Hidrolizeaza gelatina 58. Muşchii lojei posterioare a coapsei sunt:
4. Este secretat la sugar 1. Semitendinos
50. Microvili se găsesc la nivelul epiteliului: 2. Biceps brahial
1. Tubilor renali 3. Semimembranos
2. Mucoasei traheale 4. Solear
3. Mucoasei intestinale 59. Vezicula seminala este:
4. De la nivelul epidermei 1. Secreta lichidul seminal
51. Insulina are următoarele efecte: 2. Situata inferior de prostata
1. Scade sinteza enzimelor lipogenetice 3. Un organ median nepereche
2. Creste lipoîiza 4. Situata lateral de canalele deferente
3. Scade glicogenogeneza la nivelul ficatului 60. Vena porta se formează din unirea:
4. Scade captarea aminoacizilor in muşchi 1. Venei mezenterica superioara
2. Venei mezenterica inferioara
3. Venei splenice
4. Venei renale

S-ar putea să vă placă și