Sunteți pe pagina 1din 1

11.

Informații în legătura cu măsurile care trebuie adoptate după recepția


lucrărilor terminate de către Entitatea Contractantă pentru exploatarea și
întreținerea echipamentelor incluse în Lucrări

Modul de acces la
Cerințe pentru
Identificare Durata de viață piesele de schimb
Echipament mentenanța
Fișă tehnică a echipamentelor necesare pentru
periodică
mentenanța
[introduceți] [introduceți nr. Fișa [introduceți] [introduceți] [introduceți modul în
tehnică asociată care Beneficiarul are
completată cu acces la piesele de
numele schimb necesare
producătorului] pentru mentenanță
după expirarea
perioadei de garanție]