Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE MEDIU,

IN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Prin această declaraţie Subsemnatul, Dl. COLOMBO GIANCARLO, reprezentant al SC CONSORZIO


STABILE EBG BOLOGNA SUCURSALA BUCURESTI S.R.L., in calitate de ofertant la procedura simplificata
organizata de COMUNA FORASTI pentru atribuirea contractului de lucrari - „Extindere retea de canalizare în
satele Manolea si Boura" DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi uz
de fals în declaraţii, că la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la obligatiile relevante din
domeniile medului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor desfasura pe parcursul indeplinirii
contractului de lucrari, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea
265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului si a celorlaltor reglementari aplicabile.

Data completării 14/05/2018

Operator economic
SC CONSORZIO STABILE EBG BOLOGNA SUCURSALA
BUCURESTI SRL

Dl. COLOMBO GIANCARLO