Sunteți pe pagina 1din 56

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Zalau, 4700, P-ta 1 Decembrie 1918 nr.12


[el: 0040-260414120', fax: 0040-0260481097
NNW/ cjai ro officettecjsj ro

JUDETUL SALAJ

w • •

IMIUMIRE LUNAR

INLOCUIRE;IPODEME TURULARE
PEI DJ 108 B 17+80-54 DJ 191 D
6+6390„ Dj1110 A Em 7+336'
PROIECT MR 3/2013
FAIL PROJECT TEHNIC
BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ
PROIECTME JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)
DIRECTIA TEHNICA-BIROUL PROJECTARE
INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE
DJ 108 B Km:17+805
DJ 191 D Km: 6+670
DJ 110 A Kin: 7+336

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ ( CONSILIUL JUDETEAN )


DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

Project nr. 3 / 2013

IUNIE 2013
Beneficiar CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
Proiectant : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ — DIRECTIA TEHNICA

INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE


DJ 108 B Km:17+805
DJ 191 D Km: 6+670
DJ 110 A Km: 7+336

Beneficiar: JUDETUL SALAJ

Proiectant: JUDETUL SALAJ (CONSILIUL JUDETEAN)


DIRECTIA TEHNICA - BIROU PROIECTARE

LETA DE SEMNATURI

Presedinte C.J.S. TIBERIU MARC


A ilk
Director - Ing. MIRCEA GHIURCO
Directia Tehnica .
Sef Project ing. DUMITRU BERAR
rili-13
Echipa de pro j ect Ing. NICOLAE POP- -
/- •
Ing. BONCIDAI
Ing. MIHAI --/-7
Teh. RODICA OLAH
Verificator intern Ing. MIRCEA GHIURCO

Ing. MIRCEA GHIURCO )


Aprobat

Project nr. 3 2013

IUNIE 2013
MEMORIU TEHNIC
pentru investitia

„ INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ:

DJ 108 B: KM 17+805
DJ 191 D: KM 6+670
DJ 110 A: KM 7+336 "

I. DATE GENERALE.
1.1. Denumirea lucrarii: „ INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ:

DJ 108 B: KM 17+805
DJ 191 D: KM 6+670
DJ 110 A: KM 7+336 „

1.2. Elaborator documentatie: Consiliul Judetean SMaj — Directia Tehnicd


1.3. Ordonator principal de credite: Consiliul Judetean &Maj.
1.4. Autoritatea contractanta: Consiliul Judetean Salaj.
1.5. Amplasament:
-Podetele tubulare carea fac obiectul acestei documentatii, sunt situate pe drumurile judetene, dupa
cum urmeaza:
podetul tubular de la Km 17+805 este situat in localitatea Cemuc
pe drumul judetea DJ 108 B -
(iesire spre limita de judet)
podetul tubular de la Km 6+670 este situat in localitatea Boghis
-pc drumul judetea DJ 191 D -
podetul tubular de la Krn 7+336 este situat la 20 m la intrarea in
pc drumul judetea DJ 110 A -
localitatea Coseiu

1.6.Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii:


S-a solicitat elaborarea documentatiei tehnice, faza „PT + DE" pentru lucrarile:
„INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ :

DJ 108 B: KM 17+805
DJ 191 D: KM 6+670
DJ 110 A: KM 7+336"
Amplasamentcle podetelor tubulare care fac obiectul acestei investitii, fac pane din domeniul
public al judetului Salaj.

1.7. SITUAT1A EXISTENTA :


Podetcle tubulare existente de pc DJ 108 8, DJ 191 D, DJ 110 A, sunt colmatate in proportie de
. Datorita alunecarilor de teren produse in zona podetelor, tuburile sunt deplasate, debitul da apa
70- 85
nu poate fi tranzitat in aval, apele se infiltreaza in platforma drurnului , din care cauza au aparut cedarile
de tcrasamente (alunecari de teren), lucru care cste un potential pericol pentru producerea de accidente
rutiere. De asemenea timpanele sunt complet degradate iar in aval si amonte de podetul existent nu exista
nici un fel de amenajari.
Sectiunea actuala a podetelor existente aproape complet colmatata si nu face fata debitului de apa,
astfel in amonte de podet se produce o acumulare cu efecte distructive asupra taluzurilor santurilor de
scurgere si a drumului.
In situatia mai sus mentionata (degradare avansata a podetelor si crevasa aparuta in corpul
drumului ), podetele nu pot fl mentinute in stare de exploatare, nu poate fi asigurata stabilitatea acestora
si exista riscul cedarii si intreruperii circulatiei pc drumurile judetene cu toate consecintele posibile.
Podetul ovoidal de pe drumul judetean DJ 191 D situat la Km 6+670 este degradat , timpanele sunt
deteriorate , tuburile sunt fisurate si deplasate. Din acest motiv sunt infiltratii de apa si cedari de
teresamente.
Podetul tubular de pe drumul judetea DJ 108 B situat la Km 17+805 este degradat si colmatat. In
zona podetului datorita infiltratiei de apa sum cedari de terasamente, fisuri longitudinale pc o lungime de
45 m cu denivelari de circa 20 cm.
Podetul tubular de pe drumul judetean DJ 110 A situat la Km 7+336 este degradat si colmatat. In
zona podetului datorita infiltratiei de apa sunt cedari de terasamente, fisuri longitudinale pe o lungime de
70 m Cu denivelari de circa 15 cm.

In baza celor prezentate mai sus se impune realizarea urgenta a 3 podete tubulare :
- pe DJ 108 B Km 17+805 - un podet tubular 0800 avand lungimea de 8.00 m
- pe DJ 191 D Km 6+670 - un podet tubular 01200 avand lungimea de 8.00 m
- pe DJ 110 A Km 7+336 - un podet tubular 0800 avand lungimea de 8.00 m

1.8. DESCRIEREA FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA :

Drumul judetean DJ 108 B are originea din DN 1 H (Surduc), strabate localitatile : Braglez,
Fabrica Garbou, Cemuc-Lim.Jud.Cluj. Podetul tubular deteriorat existent pe acest drum este situat la
Km 17+805. Datorita infiltratiilor de apa in corpul drumului, pe o lungime de 45 m s-a treat o fisura
longitudinala, avand o diferenta de cota in dreptul fisurii de circa 20 cm. de asemenea podetul este
colmatat, iar partea de podet din aval este miscat, neasigurand traversarea apelor pluviale din amote
Pentru remedierea situatiei se propune:
daramarea podetului tubular existent deteriorat
- scarificarea si dislocarea materialului pietros de pe partea carosabila pe o lungime de 45 m,
adancime de 60 cm
refacerea podetrului tubular deteriorat
- refacerea sistemului rutier.
Podetul tubular 0 800 proiectat are lunginea de 8 m, cu sectiunea de scurgere de 0.54 nip, montate
pe un radier de beton in grosime de 20 cm din beton armat cu plasa STNB 0 6mm;

- amenajarea in aval se va realiza prin betonarca santului pe o lungime de 3.00 m , un


pinteni de protectie cu inaltimea de 0.90 m , lungimea de 1.8 m si grosimea de 0.50 m;
- peste hidroizolatie se va pune un strat filtrant din balast in grosime de 20 cm .
- structura rutiera ;
- strat de balast 30 cm
- strat de piatra sparta 20 cm
- racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarca caii rutiere pe podet
- in partea de amonte se va realiza o camera de cadere
-refacere carosabil:
- strat de balast 50 cm
- strat de piatra sparta 20 cm
- strat de legatura din mixtura asfaltica de 5 cm
2
- strat de uzura din mixtura asfaltica de 4 cm
- refacere acostamente:
- strat de balast 30 cm
- strat de piatra sparta 10 cm.

Drumul judetean DJ 191 D are originea din DN 1 H (Nusfalau), strabate localitatile : Boghis,
Valcau de Jos, Fizes, Sag, Tusa-Lim.Jud.Cluj. Podetul tubular deteriorat existent pe acest drum este situat
la Km 6+670 in localitatea Boghis. Podetul ovoidal existent este deteriorate, tuburile sumt fisurate,
miscate, apa se infiltraza in corpul drumului si apar cedari de terasamente . De asemenea podetul este
colmatat, timpanele sunt deteriorate si nu este amenajat aval si amonte
Pentru remedierea situatiei se propune:
- daramarea podetului tubular existent deteriorat
- refacerea podetrului tubular deteriorate.
Podetul tubular 0 1200 proiectat are lunginea de 8 m, cu sectiunea de scurgere de 1.13 rap, montat
pe un radier de beton in grosime de 20 cm din beton armat cu plasa STNB 0 6mm;
amenaj area in aval se va realiza prin betonarea santului pe o lungime de 3.00 m,
realizarea a doua aripi de protectie din beton armat asezate pe o fundatie din beton , un pinten de protectie
cu inaltimea de 1.30 m , lungimea de 3.20 m si grosimea de 0.50 m;
peste hidroizolatie se va pune un strat filtrant din balast in grosime de 20 cm .
- structura rutiera pe podet
- dren di balast 20 cm
- strat de balast 35 cm
strat de piatra sparta 15 cm
strat de legatura din mixtura asfaltica de 5 cm
strat de uzura din mixtura asfaltica de 4 cm
racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin
refacerea umpluturilor in zona prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet
-in partea de amonte se va realiza o betonare a santului si doua aripi de protectie din
beton armat asezate pe o fundatie din beton
- refacere carosabil:
- strat de balast 35 cm
strat de piatra sparta 15 cm
strat de legatura din mixtura asfaltica de 5 cm
- strat de uzura din mixtura asfaltica de 4 cm
- refacere acostamente:
- strat de balast 30 cm
- strat de piatra parta 10 cm.

Drumul judetean DJ 110 A are originea din DN 1 H, strabate localitatile : Guruslau, Coseiu-Lim.
jud. Satu Mare. Podetul tubular deteriorat existent pe acest drum este situat la Km 7+336. Datorita
infiltratiilor de apa in corpul drumului, pe o lungime de 70 m s-a treat o fisura longitudinala, avand o
diferenta de cota in dreptul fisurii de circa 15 cm. De asemenea podetul este colmatat, iar partea de podet
din aval este miscat, neasigurand traversarea apelor pluviale din amote .
Pentru remedierea situatiei se propune:
- daramarea podetului tubular existent deteriorat
- reciclarea in situ a partii carosabile pe o lungime de 80 m, adancime de 50 cm
- refacerea podetului tubular 0800 deteriorat
- realizarea unui dren longitudinal in lungime dc 76.00 ni/2.50 m/I .00 m cu descarcare in aval
prin corpul drumului
- realizarea unui camin de vizitare din 4 tuburi prefabricate prevazut cu un capac, asezate pc
un radicr din beton de 50 cm grosime
-realizarea unui sant trapezoidal betonat in amonte de drum pe o lungime de 72 in, avand
grosimea betonului marca C25/30 de 10 cm, asezat pe un substrat de balast de 10 cm
Podetul tubular 0 800 proiectat are lunginea de 8 m, cu sectiunea de scurgere de 0.54 mp, montate
pe un radier de beton in grosime de 20 cm din beton armat cu plasa STNB 0 6mm;

- amenajarea in aval se va realiza prin betonarea santului pe o lungime de 6.00 m , doi


pinteni de protectie cu inaltimea de 0.90 m , lungimea de 1.8 m si grosimea de 0.50 m;
- peste hidroizolatie se va pune un strat filtrant din balast in grosime de 20 cm
- structura rutiera pe podet
- strat de balast 40 cm
strat de piatra sparta 20 cm
strat de legatura din mixtura asfaltica de 5 cm
- strat de uzura din mixtura asfaltica de 4 cm

racordarea cu drumul judetean nu se va face prin rampe de acces, ci numai prin


refacerea umpluturilor in zone prefabricatelor si realizarea caii rutiere pe podet
-in partea de amonte se va realiza o camera de cadere din beton C25/30
refacere carosabil:
material reciclat 50 cm
- strat de legatura din mixtura asfaltica de 5 cm
strat de uzura din mixtura asfaltica de 4 cm
-refacere acostamente:
- strat de balast 30 cm
- strat de piatra sparta 10 cm

II. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI


2.1. Suprafata si situatia juridica a terenului.
Podetele propuse pentru refacere vor ramane pc traseul existent al drumurilor judetene
DJ 108 B, DJ 191 D si DJ 110 A prezentate anterior.
Conform HG 966 / 2002, drumurile judetene DJ 108 B, DJ 191 D si DJ 110 A fac parte din
domeniul public al judetului Salaj si in conformitate cu prevederile OG 43 /1997 cu modificarile si
completarile ulterioare sunt administrate de catre Consiliul Judetean Salaj.
Suprafata totala ocupata de podete este:
-DJ 108 B Km 17+805 - 810 m2
-DJ 191 D Km 6+670 - 41 m2
- DJ 110 A Km 7+336 - 820 m2

2.2. Cracteristicile principale ale podetelor cuprinse in proiect:


- podetele realizate din tuburi PREMO 0800, 0 1200, cu dimensiunea sectiunii de scurgere
de 0.50 mp, 1.13 mp, sunt asezate pe radier din beton armat cu plasa sudata STNB 0 6 mm
betonarea sntului in aval din beton C 25/30
- lungimca podetului ( in axa drumului ) = 8.00 m.
- latimea acostamentelor pc podet este de 0.70 m
latimea partii carosabi le 4 - 6,00 tn.
2.3. Solutia constructive propusa :
Se propune inlocuirea podetelor tubulare existents deteriorate cu podete tubulare proiectate
astfel
4
a.l. - demolarea totala a podetului existent ;
a.2. - realizarea unui radier din beton C25/30cu dimensiunile h = 0,20 m;
L = 7.00 m ; asezat pe un strat de nisip pilonat cu grosimea de 20 cm.
a.3 suprastructura din tuburi PREMO
- amenajarea in aval prin betonarea santului existent pe o distanta de 3.00-7.00 m din beton
simplu C25/30 si realizarea unui pinten de protectie din beton simplu de 1.80/0.90/0.50 iar in amontese
se va realiza o camera de captare din beton armat si se vor betona intrarile in camera pe o distanta de 2 m,
la capatul betonarii se va realiza un pinten de protectie
- pentru podetul de pc DJ 191 D la Km 6+670 se vor amenaj a intrarile si iesirile din tub pe
o distanta de 3 m , prin betonarea talvegului de sant, iar terasamentele si malurile canalelor se vor proteja
prin realizarea aripilor de protectie pe o distanta de 3 m atat in aval cat si in amonte
a.6. - structura rutiera pe podet ;
- dren din dalast de 20 cm
- strat de balast de 20 cm:
- strat de legatura din mixtura asfaltica de 5 cm
- strat de uzura din mixtura asfaltica de 4 cm
Tumarea radierului se va realiza in doua etape astfel :
in prima etapa se va tuma tronsonul nr.1 pe banda de circulatie din partea stanga in sensul de
kilometraj, pe o latime de lungime de 5 m , dupa care se va lasa rost de lucru,
in etapa a doua se va tuna tronsonul nr. 2 din radier , pe banda dreapta de circulatie, pe
diferenta de latime ramasa de 3.00 m.
- se vor asigura astfel conditiile de lucru astfel incat la asezarea semifabricatelor din beton pe
radier rostul de lucru al acestuia va cadea pe locul de imbinare a tuburilot
Astfel se elimina pericolul cedarii radierului sub greutatea semifabricatelor si a suprastructurii rutiere
existente .

III. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A


LUCRARILOR

3d Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarilor ,


tinand cont de categoriile de lucrari care trebuie realizate );

Denumirea Lucrarii tuna


Nr.crt.
1 INLOCUIRE PODETE
TUBULARE PE DE
108 B:KM 17+805
191 D:KM 6+670
110 A:KM 7+336

5
SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj : 99981.09 lei

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN


REALIZAREA INVESTITIEI
5.1 Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0 .
5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.
In faza de operare nu se creaza not locuri de munca

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONIMICI Al


INVESTITIEI

6.1. Valoarea totala a investitiei fara TVA. INV = 80.629.91 lei

valorile sunt calculate in preturi din tuna aprilie 2013,


1 euro = 4,41 lei ( curs valutar BNR din data de 01.04. 2013 )

6.2. Esalonarea investitiei: INV (fan TVA) = 80.629,91 lei din care :
- C+M ( fara TVA) = 79.048,93 lei
cheltuieli diverse si neprevazute = 1.580,98 lei ( fara TVA)

- annl I — 2013 : 99.981,09 mii lei ( inclusiv TVA)

6.3. Durata de realizare a investitiei : 30 zile.


- anul 2013 - 30 zile.
6.4. Capacitati :
DJ 108 B Km 17+805-podet tubular 0 800
- lungimea totala a podetului : L = 8.00 m
latimea partii carosabile : 1, = 6.00 m
- suprafata totala ocupata : S c = 810.00 mp
DJ 191 D Km 6+670-podet tubular 0 1200
lungimea totala a podetului : L = 8.00 m
- latimea partii carosabile : I = 6.00 m
suprafata totala ocupata : S c = 41.00 mp
DJ 110 A Km 7+335-podet tubular 0 800
- lungimea totala a podetului : L = 8.00 m
latimea partii carosabile : I = 6.00 m
suprafata totala ocupata : S c = 820.00 mp

VII. REGLEMENTARI TEHNICE


Realizarea lucrarilor de refacere a podurilor si podetelor presupun utilizarea de materials si
utilaje care indeplinesc conditiilc de calitate prevazute in actele nonnative in vigoare astfel:
STAS 2914 / 84 Lucrari de drumuri.Terasamente.Conditii
tchnice generale de calitate
STAS 6400 / 84 Straturi de baza si dc fundatic Conditii tehnice
de calitate
SR 662 / 2002, Lucrari de drumuri . Agregate naturale de
balastiera Conditii tehnice de calitate.
SR 667 / 2001, Agregate naturale si piatra prelucrata pentru
lucrari de drumuri . Conditii tchnice de calitate.
6
SR 1120-1995 Lucrari de drumuri.Straturi de baza si
imbracaminti bituminoase din macadam
semipenetrat si penetrate. Conditii tehnice de
calitate
STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida
pentru lucrari de drumuri ;

SR 754 / 1999 , Bitum neparafinos pentru drumuri.


STAS 2924 /91 Poduri de sosea —gabarite.
STAS 3221 / 86 Poduri de sosea - convoaie tip si clase de
incarcare.
STAS 8270 /86 Poduri de sosea —dispozitive pentru acoperirea rosturilor .
STAS 10111/1/77 Poduri de sosea —prescriptii de proiectare.
STAS 10111/2 /87 Poduri de sosea -prescriptii de proiectare.
NE 012 /99 Codul de practica pentru executarea lucrarilor din
beton beton armat si beton precomprimat.
Ordin 45 / 1998, Ordinul ministrului transporturilor pentru
aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea,construirea si modemizarea drumurilor.
Legea 10 /1995 Lege privind calitatea in constructii .
Tinand cont de specificul investitiei , a zonei si de necesitatea mentinerii intr-o stare tehnica buna
a podetului nou realizat , se vor realiza lucrari de intretinere periodica avand in vedere urmatoarele:
- intretinerea partii carosabie a podetului si podurilor asigurand evacuarea apei si inlaturarea
noroiului pentru a evita degradarea caii pe pod si a hidroizolatiei ;
- intretinerea lucrarilor de protejare a malurilor pentru a mentine stabilitatea ]or si implicit
asigurarea functiunilor proiectate ;
- realizarea integrala a lucrarilor specifice perioadei de vara si acelor specifice de iama .
7.1. Principalele utilaje de dotare a constructiei
Pentru realizarea si exploataera constructiei ( a podetului) nu sunt necesare dotari cu utilaje
tchnologice.
7.2. Instalatii aferente constructiei
Pentru realizarea si exploaterea constructiilor (podetelor si podului ) nu sunt necesarc instalatii.
7.3. Utilitati
In perioada de executie si in perioada de exploatare a obiectivului nu este necesara asigurarea de
utilitati de natura energiei electrice ,gaze , apa , canal.
VIII. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA DUPA
REALIZAREA INVESTITIEI
8.1. Total personal

7
Realizarea investitiei nu presupune crearea de not locuri de munca
IX. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI.
9.1. Masuri pentru siguranta circulatiei, protectia si securitatea muncii si P.S.I.
La executarea lucrarilor care fac obiectul prezentei documentatii, seful de santier,
seful de echipa, trebuie sa cunoasca prevederile tuturor legilor si actelor normative in vigoare, referitoare
la problemele de siguranta circulatiei , de tehnica securitatii si protectiei muncii specifice locului de
executie a lucrarilor (pe drum public si sub circulatie ).
Lucrarile de realizare a podetului nou si de scoatere din functiune a podetului vechi se vor face
prin inchiderea unui fir de circulatie cu reglementarea de rigoare a traficului tattier. Realizarea unui podet
de serviciu este dificila datorita proprietatilor private existente .
Se va asigura semnalizarea rutiera si se vor introduce restrictiile de circulatie conform
prevederilor de mai sus si a reglementarilor legate in vigoare.
Executia lucrarilor va incepe dupa obtinerea aprobarii de introducere a restrictiilor de circulatie
din partea administratiei drumului si a politiei rutiere
Masurile de protectia muncii la lucrarile de executie pentru prezenta lucrare se vor aplica pentru
toate fazele de executie, in special la lucrarile de terasamente, lucrarile de betonare, transport, incarcarea
si descarcarea materialelor, transportul si montarea prefabricatelor, exploatarea utilajelor si masinilor de
ridicat.
Pentru evitarea surparilor la lucrarile de terasamente se va pastra o distanta de cel putin 1,50 —
2,00 m de la marginea gropii sau a malului.
Pe toate locurile periculoase ( gropi, santuri, utilaje, instalatii, depozite, etc. ) se vor monta
placi avertizoare vizibile atat ziva cat si noaptea.
Este interzisa stationarea muncitorilor in santuri, gropi sau maluri, precum si pe marginea
gropii. In timpul lucrului se interzice trecerea sau stationarea pe sub sageata sau cupa utilajului,bratul
macaralei sau in zonele de rotire a acestora, marcandu-se zona respectiva.
Descarcarea pamantului in autovehicul se face de la inaltime redusa si din spatele vehiculelor.
Este interzisa folosirea legaturilor sau carligelor improvizate.
La lucrarile de beton sau beton armat, tumarea betonului de la o inaltime mai mare de 1,50 m
se face de pe o podina speciala, prevazuta cu balustrade, folosind jgheaburi sau burlane telescopice, bine
prinse de schele sau mal.
Toti angajatii vor trebui sa cunoasca obligatiile si raspunderile pentru respectarea masurilor de
siguranta circulatiei, protectie si igiena a munch si de prevenirea si combaterea incendiilor.
Indicatiile pentru protectia muncii si P.S.I.si siguranta circulatiei cuprinse in acest capitol nu
sunt limitative, seful de santier si al locului de munca avand obligatia de a aplica si alte masuri impuse de
conditiile specifice ale lucrarilor respective, cuprinse in normele in vigoare.
9.2. Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;
Pe timpul exccutarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul ) trebuie sa
aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si securitatea muncii
specifice, corelate cu modul de organizare a executiei.
Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in munca:
( I )Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate
aspectele legate de munca.
In cazul in care tin Antreprenor ( Angajator ) apcleazh la servicii exteme, accsta nu este exonerat de
responsabilitatilc sale in acest domeniu.
Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sändtiiiii in munca nu aduc atingere principiului
responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul rcsponsabilitatilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sä is masurile necesare
pentru:
al) asigurarea securithtii $i protectia sanatatii lucrhtorilon
b I ) prevenirea riscurilor profesionale;
cl) informarea $i instruirea lucfatorilor;
dl) asigurarea cadrului organizatoric $i a mijloacelor necesare securithtii $i sandthlii in munch.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa urinal-eased adaptarea masurilor in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca tinând seama de modificarea conditiilor, $i pentru imbundthtirea situatiilor existente.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sä implementeze masurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmdtoarelor principii generale de prevenire:
a2) evitarea riscurilor;
b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c2) combaterea riscurilor la sursh;
d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce prive$te proiectarea posturilor de munch, alegerea
echipamentelor de munch, a metodelor de munch $i de productie, in vederea reducerii monotoniei munch,
a muncii cu ritm predeterminat $i a diminuhrii efectelor acestora asupra shnätätii;
e2) adaptarea la progresul tehnic;
f2) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin
periculos;
g2) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprincld telmologiile, organizarea muncii,
conditiile de munch, relatiile sociale $i influenta factorilor din mediul de munch;
h2) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectivA fath de masurile de protectie
individuals;
i2) fumizarea de instructiuni corespunzdtoare lucrátorilor
9.3. Protectia mediului
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediului in vigoare. OUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului $i a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
- lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului ,
microclimatului apelor de suprafata, vegetatiei, faunei, zgomotului si peisajului,
- data pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri accidentale de carburanti si lubrifianti on
degradari ale vegetatiei in zona de lucru, se vor lua masurile necesare pentru remedierea imediata a
acestor situatii .
9.4. Formarea depozitelor de agregate.
Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in locuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarie. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforms va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiei. Suprafata ocupata va fi redusa la minimum necesar, iar
terminarea lucrarilor intreaga platforms va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiei.
9.5. Stationarea si intretinerea utilajelor.
Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .
Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.
In cazul in care se produc eventuate contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

Intocinit,
ing. Berar O,umitru
Beneficial- CONSILIULJUDETFAN SALAJ
Proiectant:CONSILIUL JUDE ILAN SALAJ-DIRECTIA TEIINICA

PROGRAMUL

PENTRU CONTROLUL PE SANTIER AL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 — Lege privind calitatea constructiilor, a


Regulamentului conducerea si asigurarea calitatii in constructii aprobat prin HGR nr. 766/1997, a
Regulamentului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HGR nr.
273/94, a Normativului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente - indicativ C 56-85,
proiectantul lucrarii stabileste, pentru lucrarea a Inlocuire podete tubulare pe DJ 108 B km : 17+805 ; DJ
191 D km : 6+670 ; DJ 110 A km : 7 + 336 D urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se
controleaza, se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc documente scrise:

Nr. LUCRARILE DOCUMENTE PARTICIPANT!


Crt. CONTROLATE INCHEIATE

Predarea-primirea amplasamentului si Proces verbal de predare- P+E+B


marcarea reperilor principali pt.trasare primire amplasament

Verificarea cotelor sapaturii inainte de P.V.L.A. P+E+B


realizarea turnarii betonului din fundatie si
radierul podetului.

3. Verificarea in faza premergatoare montarii Proces verbal de continuare a P+E+B


tuburilor din beton prefabricat . lucrarilor.
Verificarea hidroizolatiei si realizarii stratului P+E+B
4 de piatra sparta ( materiale utilizate, PVLA
tehnoloqie aplicata ,calitatea stratului ).
Verificarea turnarii betonului in fimpane si in Proces verbal de continuare a P+B+E
5 aripi de protectie lucrarilor
Receptia la terminarea lucrarilor si la P.V.R. P+E+B
6 expirarea termenului de g_aranfie.

Legenda: P—proiectant, E—executant, I-investitor, L-Iaborator B- beneficiar.

E si I vor fi reprezentati de RTE, CQ si diriginti de santier cu atestate tehnico-profesionale emise de MLPTL


valabile.

PROIECTANT, INVESTITOR, EXECUTANT,


CJ SALAJ - DIRECTIA TEHN ICA

cc'
ANTEMASURATOARE
Podet tubular 0 800, L= 10 m pe D.J. 108 B, km: 17+805.

Constructie podet proiectat 6 800


1.. Ts.C.02.D I — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21-0,39 mc cu descarcare in vehicul.
9,00 x 1,04 x 0,40 = 3.74 mc ( radier podet )
( 2.0 x 1,00 x 0,50) x 2 = 2.00 mc ( fundatii timpane )
300 x 1,00 x 0,60 = 1,80 mc ( amenajare aval )
2,00 x 1,75 x 1,00 = 3.50 ( camera cadere )
(2.00 x 1.00 x 0.60) x 2 = 2.40 (amenajare sant amonte)
(1.80 x 0.5 x I) x 3 = 2.70 mc (pinteni de protectie)
Total = 16.14 mc
Rot.100mc = 0,16
Ts.C.35.B.31. — Incarcarea cu incarcator frontal pe pneuri in auto
16.10 mc
Rot.100mc = 0.16
TR.A.01 A...P- Transport pamant cu auto la km
16.10 mc x 1.8 = 28.98
Rot.to = 29.00
4. Ts.D.16.B 1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 = 1.89 mc
- camera cadere : 2,00 x 1,75 x 0,20 = 0,70 mc
amenajare aval : 3.00 x 2.40 x 0,20 = 1.44 mc
amenajare amonte : 4 x 2.40 x 0,20 = 1.92 mc
Total = 5.95 mc Rot.mc = 6.00
5. P.B.07.A1 - Tumare beton armat la podete tubulare
- radier podet : 9,00 x 1,05 x 0,20 =1.89 mc
- amenajare talveg aval 3.00 x 2.40 x 0,20 = 1.44 mc
- amenajare talveg amonte 4.00 x 2.00 x 0,20 = 1.60 mc
- camera cadere : 2.50 x 1,75 x 0,30 = 1,31 mc
- fundatie timpan : ( 2.00 x 1,00 x 0,50) x 2 = 2.00 mc
- pinten : (1,80 x 0,50 x 1,00) x 3 = 2.70 mc
Total = 10.94 mc
Rot.mc = 11.00
6419019 Procurare tub circular 0 800 din beton precomprimat
2 tub
Rot.buc = 2.00
P.1.06.A1. Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 5 to
2 buc.
Rot.buc. =2.00
8. P.C.02.A.1 - Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )
timpan [ ( 2.00 x 2,00 ) — ( 3,14 x 0,45 2 )1 x 4= 13.44 mp
camera cadere 2 R 1,50 x 1,60 )1 + ( 2 x 1,60) = 8,00 mp
Total = 21.44 mp
Rot.mp = 21.40
- Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
9. P.D.01.A 1
- timpane-105.80 kg
- camera cadere-53.20ku
Total = 159.00 kg
Rot.ku = 159.00
C.Z.03.02.A1.- Confectionarea armaturii pentru beton conform art.14
Rot.kg = 159.00

P.F.05.A.1 - Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
10x ( 2 x 3,14 x 0,45 ) = 28.26 mp
Rot.mp = 28.30
P.B.12.A1 - Tumarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [( 2.00x 2 x 0,30) - ( 3,14 x 0,45 2 x 0,30 )] x 2 = 2.02 mc
- camera cadere 1( 2,25 + 2,25 + 1,50) x 1,70] x 0,25 = 2,55 m
Total = 4,57 mc
Rot.mc = 4.60
C.Z01.09.D I.- Preparat beton B 400 in instalatii necentralizate
11.00 mc + 4.60 mc x 1.008 = 15,72 mc
Rot.mc = 15.70
P.E.01.C.I - Dren din balast de 20 cm ( asimitat).
( 1,88 + 1) x 0,20 x 9,00 = 5.18 mc
Rot.mc = 5.20

Ts.D.01.0 lmprastierea cu lopata a pamantului afanat


(1,50 +1,50)
x 10 x 2=30 mc
2
Rot.mc = 30.00
Ts.D.06.A1 Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor conform art.20
Rot.100mc = 7.50
D.A.06.A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu astemere manuala
45.00 m x 6,80m x 0,50m -= 153.00 mc carosabil
2x 1.00 x 45.00 x 0.30 = 27.00 mc
Rot.mc = 180.00
TR.A.01 A... Transport balast cu auto
(180 + 6.00+ 5.20) x 1.7 x 1.311 = 426.13 to
Rot.to = 426.10

D.A.11.B1. - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu astemere manuala.
- carosabil 45.00 m x 6.80 x 0.20 = 61.20 mc.
- acostamente 2 x 1.00 x 0.10 x 45.00 = 9.00 mc.

Rot. mc-= 70.20


Tr.A.01.A.... - Transport piatra spartat cu auto la km.
70.20 mc x 1.37 x 1.5 = 144.26 to
Rot.to.= 144.30

TR A.05.A.. - Transport beton cu auto la km


15.70 mc x 2,35 = 37.68 to
Rot.to = 37.70
"IR.A.02.A.. - Transport clement° prefabricate cu auto
10,0 ni x 650 kg/ml - 6500 kg
Rot.to = 6.5
D.B.01.A1 - Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
( 45 m x 6.80 m ) x 2 operatii = 612.00 mp
Rot.mp = 612.00
D.B.02.D1 - Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
( 45 m x 6.80 m ) x 2 operatii = 612.00 mp

Rot.100mp = 6.12

D.B.13.A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu astemere manuala


45.00 m x 6.80 m = 306.00 mp x 0,05 x 2.30 = 35.19 to x 1,003 = 35.30 to

Rot.to =35.30
D.B.16.D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu astemere
manuala
45.00 m x 6.80 m= 306.00 nip
Rot.mp = 306.00

D.F.15.D% - Prepararea binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum in inst.


tip Marini
Rot.to = 35.30

D.F.10.B% - Prepararea betonului asfaltic executat la cald cu bitum in inst.tip Marini


45.00 m x 6.80 m= 306.00 mp x 0.04 x 2.30 x 1.003 = 28.24 to
Rot.to = 28.20

29. TR.A.01.A... - Transport mixtura asfaltica cu auto la km


35.30 + 28.20 = 63.50 to
Rot.to = 63.50

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing Boncidai M. drd. mg. Pop Nicolae
i C-1-5z-k- 2__,
7_9
Beneficiar. CONSILIUL JUDE . ] EAN SAI Al
Princeton(' CONSILIUL JUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHN/CA

ANTEMASURATOARE
Podet tubular 0 1200 pe D.J. 191 D, km: 6+670

Constructie podet proiectat 0 1200

Ts.C.02.D1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21-0,39 mc cu descarcare in vehicul.


7 x 1,44 x 0,40 = 4.03 mc ( radier podet )
( 3.20 x 1,30 x 0,50 ) x 2 = 4.16 mc ( fundatii timpane )
(3.00 x 2.00 x 0,60) x 2 = 7.20mc ( amenajare aval+amonte )
(3.00 x 0.50 x 1,00) x 4 = 6.00 ( fundatii aripa )
Total = 21.39 mc
Rot 00mc = 0.21
TRA.01A.. - Transport pamant cu autobasculanta la km
21.40 mc x 1,8 = 38.52 to
Rot to =38.50

3. Ts.D.16.B1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare


- radier podet :7,00 x 1,44 x 0,20 = 2.02 mc
- amenajare aval+amonte : (2.5 x 2.80x 0,20 x 2 ) = 2.80 mc
Total = 4.82 mc
Rot.mc = 4.80
4.P.B.07.A1 Tumare beton armat la podete tubulare
- rather podet : 7,00 x 1,44 x 0,20=2.02 mc
- amenajare talveg : (2.50 x 2.80 x 0,20) x2 = 2.80 mc
- fundatie timpan : ( 3.20 x 1,30 x 0,50) x 2 = 4.16 mc
-fundatie aripi: (3.00 x 1.00 x 0.50) x 4 = 6.00 mc
- pinten : (2.50 x 0,50 x 1,40)x2 = 3.50 mc
Total = 18.40 mc
Rot.mc = 18.40
6419576. - Procurare Tub circular 0 1200 din beton precomprimat
Rot.buc = 2.00
P.1.06.A1. - Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 5 to
- 2 buc.
Rot.buc. = 2.00
P.C.02.A 1. - Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )
- timpan [ ( 3.20 x 2,70 )- ( 3,14 x 0,75 2 ) ] x 4 = 27.52 mp
- elevatie aripi ( 2.00 +1.00) x 3.00/2 x 8 = 36 mp
Total = 63.52 mp
Rot.mp = 63.50
P.D.01A1 - Montarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- timpan-140 kg
- aripi-200kg
Total =346.59 kg
Rot.kg = 346.60
9. C.Z.03.02.A.- Confectionarea annaturii pentru beton
Rot.kg = 346.00

In ((Jet( ire
Beneficiary CONSILIEJLJUDETEAN SALAJ
Prolectant CONSILIULJUDETEAN SALAJ-D1RECTIA TEHNICA

10. P.F.05.Al - Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
- 7 x ( 2 x 3,14x 0,65 ) = 28.57 mp
Rot.mp = 28.60
II. P.B.12.A - Tumarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in aripi
- timpan [( 3.20x 2.70 x 0,30 ) - ( 3,14 x 0,752 x 0,30)] x 2= 4.12 mc
- timpan ( 2.00 + 1.00) x3.00/2 x 0.30 x 4 = 5.40 mc
Total = 9.52 mc
Rot.mc = 9.50
P.E.01.C1. - (Asimilat)Dren din balast de 20 cm
( 2.00 + 1 ) x 0,20 x 7,00= 4.20 mc
Rot.mc = 4.20
C.Z01.09.D Preparat beton B 400 in instalatii necentralizate
- 18.40 mc + 9.50 mc = 27.90 x 1,008 = 28.12 mc
Rot.mc = 28.10
Ts.D.01.C1- Imprastierea cu lopata a pamantului afanat
1.50 x 0.90 x 7 x 2 = 18.90 mc
Rot.mc = 18.90
Ts.D.06.A1. - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot.100mc = 0,19
TR.A.01A... - Transport balast cu auto la ... km.
-4.20 mc +4.80 mc x 1,311 x 1,7 = 20.05 to
Rot.to = 20.10
TR.A.05.A... - Transport beton cu auto la km
- 28.10 mc x 2,4 = 67.44 to
Rot.to = 67.40
18. TR.A.02.A... - Transport elemente prefabricate cu auto la km
- 8 m x 800 kg/ml = 6400 kg
Rot.to = 6.40
D.A. 06.A1. - Strat de agregate naturale cilindrate din balast avand functia de rezistenta,izolatoare
cu astemere manuala
-carosabil 6.00 m x 60.00 m x 0.35 = 126.00 mc
-acostamente 2 x 1.00 m x 60.00 x 0.30 = 36.0 mc

Rot. me 162.00
D.A.I I.B 1. - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu astemere manuala.
- carosabil. 6.00 m x 60.00 m x 0.15 = 54.00 mc
- acostamente 2 x 1.00 m x 60.00 x 0.15 = 18.0 mc.

Rot. mc= 72.00


TR.A.0I.A. Transport balast sparta cu auto la km
162.00 x 1.31 x 1.7 = 360.77 to
Rot.to =361.00

7R.A.01.A. - Transport piatra sparta cu auto la km


72.00x 1.27 x 1.5 = 137.16 to
Rot.to =137.20
Inlocu 1 re podete tubs lare se DJ 191 D
Benefician CONSILIULJUDEI EAN SAIAJ
Proleccant. CONSILIULJUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

D.B.01.A1. — Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura


( 6m x 6m ) x 2 operatii = 72 mp
Rot.mp = 72.00
D.B.02.D1. — Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
(6m x 6m ) x 2 operatii = 72 mp
Rot 100mp = 0,72
D.B.13.A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu astemere manuala
- 6m x 6m = 36 mp x 0,05 x 2.33= 4.19 to x 1,008 = 4.23 to
Rot.to = 4.20
D.B.16.D1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu astemere
manuala
- 6m x 6m= 36 mp
Rot.mp = 36,00
D.F.15.D% - Prepararea binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum ininstalatii
Tip Marini
Rot.to = 4.20
D.R1O.B% - Prepararea betonului asfaltic executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
- 6m x 6m = 36 mp x 0.04 x 2.33 x 1.008 = 3.38 to
Rot.to = 3.40
29. TR.A.01A - Transport mixtura asfaltica cu auto la km
-4.20+3.40 = 7.6 to
Rot.to = 7.60

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing.Boncidai Mihai drd. ing. Pop Nicolae

Inlocuire /NEER wbulvrc e 1111911


ANTEMASURATOARE
Podet tubular 0 800, L= 8 m pe D.J. 110 A, km: 7+336.

Constructie podet proiectat 6 800


Ts.C.02.D1 — Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21-0,39 mc cu descarcare in vehicul .
7,00 x 1,04 x 0,40 = 2.91 mc ( radier podet )
( 2.0 x 1,00 x 0,50) x 2 = 2.00 mc ( fundatii timpane )
6.00 x 1,00 x 0,60 = 3.60 mc ( amenajare aval )
2,00 x 1,75 x 1,00 = 3.50 ( camera cadere )
(1.80 x 0.5 x 1) x 2 = 1.80 mc (pinteni de protectie)
Total = 13.81 mc
Rot.100mc = 0.14
Ts.C.35.B.31. — Incarcarea cu incarcator frontal pe pneuri in auto
13.80mc
Rot.100mc = 0.14
TR.A.01 A...P - Transport pamant cu auto la km
13.80 mc x 1.8 = 24.84
Rot to = 24.80
Ts.D.16.B 1 - Strat de reparatie din balast, compactat cu placa vibratoare
radier podet : 7,00 x 1,05 x 0,20 = 1.47 mc
camera cadere : 2,00 x 1,75 x 0,20 ---- 0,70 mc
amenajare aval : 6.00 x 2.40 x 0,20 = 2.88 mc
Total = 5.05 mc Rot.mc = 5.10
5.P.B.07.A1 - Tumare beton armat la podete tubulare
- radier podet : 7,00 x 1,05 x 0,20 =1.47 mc
- amenajare talveg aval 6.00 x 2.40 x 0,20 = 2.88 mc
- camera cadere : 2.50 x 1,75 x 0,30 = 1,31 mc
- fundatie timpan : ( 2.00 x 1,00 x 0,50) x 2 = 2.00 mc
- pinten : (1,80 x 0,50 x 1,00) x 2 = 1.80 mc
Total = 9.46 mc
Rot.mc = 9.50
+6419019 Procurare tub circular 0 800 din beton precomprimat
2 tub
Rot.buc = 2.00
P.I.06.A I. Montarea elementelor prefabricate cu automacara de 5 to
- 2 buc.
Rot.buc. = 2.00
P.C.02.A1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )
- timpan [ ( 2.00 x 2,00 ) — ( 3,14 x 0,45 2 ) x 4= 13.44 mp
- camera cadere 2 [( I 50 x 1,60 )1 + ( 2 x 1 60) = 8 00 mp
Total = 21.44 mp
Rot.mp = 21.40
P.D.01.A1 - Montarea armaturilor pentru bcton aramt OB = PC 52
- timpan-105.80 kg
- camera cadere-
Total -= 159.00 kg
Rot.kg = 159.00
10.C.Z.03.02.A1.- Confectionarea armaturii pentru beton conform art.14
Rot.kg = 159.00
I1. P.F.05.A.1 - Hidroizolatie din doua straturi de carton bitumat tip C.A. 400 lipite cu mastic
bituminos aplicat cu peria
- 8 x ( 2 x 3,14 x 0,45 ) = 22.61 mp
Rot.mp = 22.60
12. P.B.12.A1 - Tumarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului si in camera de cadere
- timpan [( 2.00x 2 x 0,30) - ( 3,14 x 0,45 2 x 0,30 )1 x 2 = 2.02 mc
- camera cadere 1(2 25 + 2 25 + 1 50) x 1,701 x 0,25 = 2,55 m
Total = 4,57 mc
Rot.mc = 4.60
C.Z01.09.D1.- Preparat beton B 400 in instalatii necentralizate
- 9.50 mc + 4.60 mc x 1.008 = 14.21 mc
Rot.mc = 14.20
P.E.01.C.1 - Dren din balast de 20 cm ( asimilat).
( 1,88 + 1) x 0,20 x 7.0 = 4.03 mc
Rot.mc = 4.00

15. Ts.D.01.C1 - Imprastierea cu lopata a pamantului afanat


(1,50 +1,50)
x 8 x 2 = 24.00mc
2
Rot.mc = 24.00
Ts.D.06.A1. - Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
Rot.100mc = 0.24
D.A.06.A1 - Strat de agregate naturale cilindrate cu astemere manuala
3.00 m x 6,00m x 0,20m = 3.60 mc carosabil
2x 1.00 x 3.00 x 0.30 = 1.80 mc
Rot.mc = 5.40
TR.A.01 A.. - Transport balast cu auto
( 5.40 + 5.10+ 4.00) x 1.7 x 1.311=32.31 to
Rot.to = 30.00

D.A.11.B1. - Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri cu astemere manuala.
- carosabil 3.00 m x 6.00 x 0.20 = 3.60 mc.
- acostamente 2 x 1.00 x 0.10 x 3.00 = 0.60 mc.

Rot. mc= 4.20


Tr.A.01A.. Transport piatra spartat cu auto la Km.
4.20 mc x 1.37 x 1.5= 8.63 to
Rot.to.= 8.60

TR.A.05.A - Transport beton cu auto la km


- 14.10 mc x 2,35 = 33.13 to
Rot.to = 33.10
TR.A.02.A.... Transport clemente prefabricate cu auto
-8 m x 650 kg/m1= 5200 kg
Rot.to = 5.20
DC 26F% -Reciclare in profunzime a straturrilor rutiere drgradate din beton sau mortare rutiere si a
stratului de fundatie existent cu recielatorul cu frezarc prestabilita pana la 50 cm grosime
80.00 m x 6.0 m = 480.00 mp
Rot mp.= 480.00
D.B.01.A1 - Curatirea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
( 80 m x 6.00 m ) x 2 operatii 960.00 mp
Rot.mp = 960.00
D.B.02.D1. - Amorsarea suprafetelor in vederea aplicarii unui strat de uzura
( 80 m x 6.00 m) x 2 operatii = 960.00 mp
Rot.100mp = 9.60
D.B.13.A1 - Strat de legatura ( Binder ) executat la cald cu astemere manuala
80.00 m x 6.00 m = 480.00 mp x 0,05 x 2.30 = 55.20 to x 1,003 = 55.36 to
Rot.to = 55.40
D.B.16.D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, cu astemere
manuala
80.00 m x 6.00 m = 480.00 mp
Rot.mp = 480.00
D.F.15.D% - Prepararea binderului de margaritar si pietris executat la cald cu bitum in inst.
tip Marini
Rot.to = 55.40
D.F.10.B% - Prepararea betonului asfaltic executat la cald cu bitum in inst.tip Marini
80.00 m x 6.00 m = 480.00 mp x 0.04 x 2.30 x 1.003 = 44.29 to
Rot.to = 44.30
30. TR.A.01.A. Transport mixtura asfaltica cu auto la km
55.40+ 44.30 = 99.70 to
Rot.to = 99.70

INTOCMIT, VERIFICAT,
ing.Boncidai Mihai drd. ing. P p Nicolae

":,(c
Beneficiar COMMIS_ JUDETEAN SALAD
Prolectanr CONSILIULJUDETLAN SALAJ-DIRECTIA TEHNICA

ANTEMASURATOARE
DREN FUND DE SANT-SANT DIN BETON

1.Ts.C. 04.C.1 Sapatura mecanica cu excavator de 0.71-1.25 mc cu descarcare in depozit


- 76.00m x 1.00 x 2.50 =190.00 mc

Rot.100 mc=1.90

2.Ts.C. 35.B11 Incarca,transportat pamant cu incarcator frontal la distanta de 11-20 m


190 mc
Rot.100 mc=1.90
3.Tr.A.01 A .. Transport material pamant cu auto la km.
190 mc x 1.8 = 342.00 to
Rot to.=342.00

4.Ts.D. 02.B Imprastierea cu buldozer pe tractor pe senile a pamantului afanat in straturi uniforme de
10-30 cm grosime
190.00 mc
Rot100.mc-1.90
5.Ts.F.08.B1 - Sprijiniri de maluri cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii
'imitate avand latimea de 1.51-2.50 m intre maluri

76 x 2.8 x 2= 425.60 mp
Rot. mp- 425.60
6.1.F.F.33.Al. - Filtru din material textile netesut sintetic filtrant.
76 m x 7.5 =570.00 mp
Rot.mp=570.00
7.A.C.E(+20023860) - Tub drenaj gofrat D= 110 m.
76.00 ml
Rot ml. = 76.00
8.IFF32 Al - Element filtrant pentru drenuri din sort 7-15 mm
76.00 m x 1 x 2.50 = 190 mc
Rot mc.=190.00

9.TR.A.01.A - Transport material drenant (sort 7-15mm) cu auto la km


190.00 mc x 1.5 =- 285.00 to
Rot.to = 285.00
I 0.TsAl2.12. - Sapatura manuala de pamant pana la 6 madancimein gropi cu sectiune circulara avand
diametrul de 1.5 m, executata cu sprijiniri cu excavare manuala
(4.70 mx 1.40 mx 0.70 x 0.7 x 3.14) = 10.12 mc
Rot. mc= 10.10
11.TsC35.F311 Incarcat, transportat pamant cu Incarcator frontal la11-20 m
(4.70m x 1.40 nix 0.70 x 0.7 x 3.14) = 10.12 mc

Rot. 100mc=0.10

DREN FUND DI: SAN LSANI DIN DEION Ph DI 110 A Km0+330


Beneficiar. CONSILIULJUDLITAN SALAJ
Prolectani.CONSILIULJUDETEAN SALAJ-DIRECTIA TLFINICA

12.TR.A.01.A - Transport pamant cu auto la ....km


10.10 mc x 1.8 = 18.18 to
Rot.to = 18.20

13.IFF37KI. - Camin de vizitare si decantare pentru drenuri D int.lm, L=4.70 m


Rot. buc. = 1.00
14.TR.A.02.A - Transport camin dren cu auto la .. km
Rot.to = 3.00
15.P.B.07.A1 - Turnare beton simplu in fundatii
3.14 x 0.7 x 0.7 x 0.55 = 0.84 mc
Rot.mc = 0.90
16.C.Z01.07.D1.- Preparat beton B 250 in instalatii necentralizate
3.14 x 0.7 x 0.7 x 0.55 x 1.008 = 0.85 mc
Rot.mc = 0.85
17.TR.A.05.A... - Transport beton cu auto la km
-0.85 mc x 2,2= 1.87 to
Rot.to = 2.00
- Tumare beton simplu in fundatii
18.P.B.07.A1
- fundatie cap dren 1.30 x 0.6 x 0.60 = 0.47 mc
- elevatie cap dren ( (0.40+0.20) x 0.60)/2 x 1.30 = 0.23 mc
Total = 0.70 mc
Rot.mc = 0.70
19.C.Z01.07.D I Preparat beton B 250 in instalatii necentralizate
0.70mc x 1.008 = 0.71 mc
Rot.mc = 0.70
20.TR.A.05.A. - Transport beton cu auto la km
-0.70 mc x 2,2 = 1.54 to
Rot.to = 1.50
21. TSD 15 B 1 - Strat de repartitie din nisip sub dale si centura din beton
1 72 x (0.90+0.50+1.10) x 0.10 = 18.00 mc

Rot. mc. =18.00


CZ 01.09 Fl - Preparare beton in instalatii necentralizate. B400

{ 72 x (0.90+0.50+1.10) x 010 x 1.008= 18.14 mc

Rot. mc. = 18.10


PB 12 A 1 - Tumarea manuala a betonului la rigole betonate.

Rot mc. = 18.10


24. CB 08 A I - Cofraje pentru bcton la santul dalat.

72 m x 0.10 x 2 = 14.40 mp
2.50 x 0.10 x 25 rosturi = 6.25 mp

Rot. mp. = 20.70

PRI , N HIND DE SANISANI DIN RIfION 11: DJ 110A Km 7+336


Benefician CONSILIULJUDETEAN SALAJ
Proiectant CONSILIUL JUDETEAN SATATDIRECTIA TEHNICA

TRO5 A .. - Transport beton la distanta de km.

18.10 mc x 2,3 to/ mc = 41.63 to.


Rot. to. = 41.60 to.
TRA 01 A - Transport nisip la distanta de km .
18.00 mc x 1,7 to /mc = 30.60 to.
Rot to = 30.60 .

Intocmit, Verificat,
ing. Boncidai Mihai drd. ing. Pop Nicolae
-4_

DREN FUND IN . SANT-SAN I DIN HI ION PE DJ I10 A Km.7-ilb


OBIECTIVUL: 40. INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ 108 B, KM:17+805; DJ 191 D


KM:6+670; DJ 110 A KM: 7+336
OBIECTUL: 40.1. Podet tubular o 800, L=10 m pe DJ 108 B, km:17+805
STADIUL FIZIC 40.1.1. Lista de cantitati - Podet o 800 pe DJ 108 B

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe- Lei - categorii de lucrari 15-May-13
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 TSCO2D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.16
612-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in me material:
:pamant cu umiditate naturala descarcare auto
in teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport
2 TSC351331 Excavattransportcu incarcator frontal,la 100 0.16
distante de incarcare in autovehicul cu mc material:
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de manopera:
11-20 m utilaj:
transport:
3 TRAOIA.P Transportul rutier alpamantului sau molozului tona 29.00
cu autobasculanta dist = km material:
manopera:

transport:
4 TSD16131 Strat de repartitie din balast cu granulatie de tat 6.00
0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., material:
compactat cu:placa vibratoare de 0.7 t cu
motor cu ardere interna < 10 CP manopera:
utilaj:
transport:
5 PBO7A1 Tumare beton simplu b400 in arce,bolti mc 11.00
podetetubularemanual material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 + 6419019 Tub aduct. premo D= 800 p = 10 L= buc 2.00
5 b600sbp islgc t2027

7 P106A1 Montarea elementelor prefabricate din beton buc 2.00
armat cu macaraua pe pneuri de9,9 tf material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 PCO2A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 21.40
panouri cu placaj p cu suprafeteplane material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 PD01A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 159.00
Radiereelev, infrastr. suprastr. pod grinzi material:
drepte,cadre etc.
manopera:
utilaj:
transport:

Page 1 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: Deviz estimativ podet o 800 pe DJ 108 B


0 1 2 3 4 5 6=4x5
10 CZ0302A1 Confectionarea arrnOturilor din cite/ beton kg 159.00
pentru beton armat in elemente de constructii
turnate In cofraje, exclusiv tale executate in material:
cofraje glisantefasonarea barelor pentru per* manopera:
grinzi, stalpi ei diafragme la construclii'utilaj:
obi8nuite, in atelier° centralizate, OB 37 D = transport:
6-8 mm

11 PF05A1 Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum filerizat mp 28.30


apricata la rece in doua straturi
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 PB12A1 Turnare beton armat MOO in mc 4.60
bolfiarce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete
tubularemanuaj material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 CZ0109D1 Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate mc 15.70
cu granulatia Nana la16 mm, pentru elemente
speciale 8i monolitiz8ri la prefabricate, preparat material:
cu ciment P 45 in instalatii necentralizate ; manopera:
utilaj:
transport:
14 PEO1C1 Dren din balast de 20 cm ( asimilat) mc 5.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 TSDO1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 30.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
terenpamant coeziv material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TSDO6AI Compactarea cu p/aca vibratoare a 100 7.50
umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din pamant manopera:
necoeziv,compactat cu:placa vibratoare de 0.7 utilaj:
transport:
17 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 180.00
functia de rezidenta filtranta, izolatoare,
antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala; material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRAOIA... Transportul rutier tona 426.10
almaterialelor,semitabricatelor cu
autobasculanta pe disk= .... km. material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 70.20
Sparta pentru Crumuri, cu asternere manuals
executate cu irnpanare fara innoroire; material:
manopera:
utilaj:
transport.
20 TRADIA... Transportul rutier tona 144.30
a lmaterialelo p semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= ... km. material.
manopera:
utilaj:
transport:

Page 2 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: Deviz estimativ nodal o 800 pe DJ 108 B


0 1 2 3 4 6=4x5
21 TRAO5A... Transport rutier materiale,semifabricate tuna 37.70
cuautovehi c.s peciale(cisterna,beton,etc) pe
dist de ... material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRAO2A... Transpodul rutier al tona 8.50
materialelorsemifabricatelor cu autocamionul
pe dist.= km. materia/:
manopera:
utilaj:
transport:
23 DBO1A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 612.00
imbracaming lor sau tratamentelor bituminoase
a straturilor suport alcatuite din :suprafete material:
bituminoase din beton cimentat sau pavaje din manopera:
piatra bitumate, executata cu peria mecanica; utilaj:
transport:
24 DBO2D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 6.12
a imbracamintilor existente in wederea aplicarii mp material:
unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu: emulsie cationica cu rupere manopera:
rapida utilaj:
transport:
25 DB13A1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau tona 35.30
pietris,executat la cald cu asternere manuala
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 306.00
marunte executata la cald, in grosime de :4,0
cm cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 DF15D% Prepararea binderului de cribluM §i pietri§ 35.30
margäntar la cald cu bitum in :instalatii tip
material:
MARINI-80-100 cu pietri§ margaritar;
manopera:
utilaj:
transport:
28 DF10B% Prepararea betonurui asfaltic fin, bogat in t 28.20
criblura, executat la cald cu bitum infinstalati
tip MARINI-80-100; material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 TRAOIA... Transportul rutier tuna 63.50
a l materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.= material:
km.
manopera:
utilaj:
transport.
total manopera ore 582.87
total greutate materiale tone 740.62
articole TRA 1,348.85
transport auto 0.00

Page 3 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: Do y le estimatot podet o 800 pe DJ 108 B


0 1 2 3 4 5 6=4x5
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe


CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL fare TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL:

1 EURO Lei, curs la data de

Intocrrut,
Olah Rodica

Rapott generat cu programer WinDoc Deviz. Web-site: www &wife. E-mail.


weidoci@softmagaon ro; Telefon- 0236407076

Page 4 of 4

OBIECTIVUL: 40. INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ 108 B, KM:17+805; DJ 191 D


KM:6+670; DJ 110 A KM: 7+336
OBIECTUL: 40.2. Podet tubular o 1200 pe DJ 191 D, km:6+670
STADIUL FIZIC 40.2.1. Lista de cantitati - Podet o 1200 pe DJ 191 D

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe


- Lei - categorii de lucrari 15-May-13
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 TSCO2D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.21
a 12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material:
:pamant cu umiditate naturala descarcare auto
in teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport:
2 TRA01A P Transportul rattier alpamantului sau mololului tona 38.50
cu autobasculanta dist. = km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSD76B1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de mc 4.80
0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., malaria!:
compactat cu:placa vibratoare de 0.7 t cu
motor cu ardere intern< 10 CP manopera:
utilaj:
transport:
4 PBO7A1 Tumare baton simplu b400 in arce,bolti mc 18.40
podetetubularemanual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 + 6419576 Tub aduct.iprerom D --- 1200 p = 10 L = buc 2.00
5 b600sbp islgc t2027
6 P106A1 Montarea elementelor prefabricate din baton buc 2.00
armat cu macaraua pe pneuri de9,9 tf material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 PCO2A1 Cofraje pentru baton elevatie si ziduri sprij. din mp 63.50
panouri cu placaj p cu suprafeteplane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 PDO1A1 Montare armaturi pentru baton armat in fund. kg 346.60
Ftartereelev. infrastr. suprastr. pod grinzi
material:
drepte,cadre etc
manopera:
utilaj:
transport.
9 CZ0302A1 Confectionarea armaturilor din Mel baton kg 346.00
pentru baton armat in elemente de constructa
material:
turnate in cofraje, exclusiv tale executate
cofraje glisantefasonarea barelor pentru pereb, manopera:
grinzi, stalpi diafragme la construcbi utilaj:
obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = transport:
6-8 mm

Page 1 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: Deviz estimatl y podet o 1200 pe DJ 191 D

0 1 2 3 4 5 6=4x5

10 PF05A1 Hidroizolatiila lucran de aria din bitum filenzat mp 28.66
aplicata la rece in doua stratus material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB12A1 Turnare baton armat b400 in me 9.50
boltkarce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete material:
tubularemanuaj
manopera:
utilaj:
transport:

12 PEO1C1 Dren din balast de 20 cm ( asimilat ) mc 4.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 CZ0109D1 Baton marca Et 400, cu agregate grele, sortate me 28.10
cu granulatia On g 1a16 mm, pentru elemente
material:
speciale si monolifizEri la prefabricate, preparat
Cu ciment P 45 in instalatii necentralizate ; manopera:
utilaj:
transport:
14 TSDO1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 18.90
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg material:
terenpamant coeziv
manopera:
utilaj:
transport:
15 TSDO6A1 Compactarea cu placa vibratoare a 100 0.19
umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din pamant manopera:
necoeziv,compactat cu:placa vibratoare de 07 utilaj:
transport:
16 TRACI A... Transportul rutier tona 20.10
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist.= km.
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRAO5A... Transport rutier materiale,semifabricate tona 67.40
cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe material:
dist.de
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRAO2A... Transportul rutier al tona 6.40
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material:
pe dist.= ... km.
manopera:
utilaj:
transport:
19 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 162.00
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material:
antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;
manopera:
utilaj:
transport:

20 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 72.00
sparta pentru drumun, cu asternere manuals material:
executate cu impanare fara innoroire,
manopera:
utilaj:
transport:

Page 2 of 4
CATEGORIA DE LUCRAII: Deviz estimativ podet o 1200 pr DJ 191 D

0 1 2 3 4 5 6=4x5
21 TRAO1A... Transportul rutier tona 361.00
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe disk = km. manopera:
utilaj:
transport:
22 TRAO1A. Transportul rutier tona 137.20
almaterialelortsemifabricatelor cu material
autobasculanta pe dist. = ... km.
manopera:
utilaj:
transport:
23 DBO1A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 72.00
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase material:
a straturilor suport alcatuite din :suprafete
manopera:
bituminoase din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria mecanica; utilaj:
transport:

24 DBO2D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de ban sau 100 0.72


a imbracamintilor existente in wederea aplicarii mp material:
unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
manopera:
executata cu: emulsie cationica cu rupere
rapida utilaj:
transport:
25 I31913A1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau tona 4.20
pietris,executat la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport
26 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 36.00
marunte executata la cald in grosime de :4,0 material:
cm cu asternere manuala
manopera:
utilaj:
transport:
27 DF1513%. Prepararea binderului de criblura si plate; t 4.20
margaritar la cald cu bitum in :instalatii tip material:
MARINI-80-100 cu plate§ margaritar;
manopera:
utilaj:
transport:
28 DF1013% Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in t 3.40
criblura, executat la cald cu bitum material:
tip MARINI-80-100;
manopera:
utilaj:
transport:
29 TRAM A. Transportul rutier tona 7.60
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist. = ... km.
manopera:
utilaj:
transport:
total manopera ore 549.94
total greutate materiale tone 672.56
articole TRA 1,449.40
transport auto 0.00

Page 3 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI Deviz estimativ podet o 1200 pe DJ 191 D


0 1 2 3 4 5 6=4x5
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe


CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL:

1 EURO Let curs la dale de

Intocnid
Olah Rodica

Rapon general cu programul WinDoc. newt Web-site www.deviz ro, windoo@softmagazin fo; Telefon. 0236407076
Page 4 of 4

OBIECTIVUL: 40. INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ 108 B, KM:17+805; DJ 191 D


KM:6+670; DJ 110 A KM: 7+336
OBIECTUL: 40.3. Podet tubular o 800 pe DJ 110 A km: 7+336
STADIUL FOG 40 31 Lista de cantitati - Podet pe DJ 110A

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe


- Lei - categorii de lucrari 15-May-1a
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 6=4x5
1 TSCO2D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.14
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material:
:pamant cu umiditate naturala descarcare auto
manopera:
in teren catg 2
utilaj:
transport:
2 TSC351931 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.14
distante de :incarcare in autovehicul cu mc material:
incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0
manopera:
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de
11-20 m utilaj:
transport:
3 TRAO1A...P Transportul rutier alpamantului sau molozului tona 24.80
cu autobasculanta dist.= km material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSD16131 Strat de repaditie din balast cu granulatie de mc 5.10
mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., material:
compactat cu:placa vibratoare de 0.7 t cu
manopera:
motor cu ardere interne < 10 CP
utilaj:
transport:
5 PBO7A1 Turnare beton simplu b400 in arce,bolti me 9.50
podetetubularemanual material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 + 6419019 Tub aduct. premo D= 800 p = 10 L= buc 2.00
5 b600sbp islgc t2027
7 P106A1 Montarea elementelor prefabricate din beton bue 2.00
armat cu macaraua pe pneuri de9,9 tf material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 PCO2A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 21.40
panouri cu placaj p cu suprafeteplane material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 PDO1A1 Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 159.00
Radiereelev. infrastr suprastr. pod grinzi material:
drepte,cadre etc. manopera
utilaj:
transport:

Page 1 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: Davis estimativ Podet pe DJ 110A


0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
10 CZ0302A1 Confectionarea armäturilor din old beton kg 159.09
pentru beton armat in elemente de constructii material:
tumate in cofraje, exclusiv cele executate in
manopera:
cofraje glisantefasonarea barelor pentru pereli,
grinzi, stalpi si diafragme la constructii Ufilaj:
obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = transport:
6-8 mm

11 PF05A1 Hidroizolatiila lucrari de arta din bitum filerizat rap 22.60


aplicata la rece in doua straturi material:
manopera:
ufilaj:
transport:
12 PB12A1 Turnare beton armat b400 in mc 4.60
boltkarce,cadreerinzi cu sect. plina,podete material:
tubulare manual
manopera:
utilaj:
transport:
13 CZ0109D1 Baton marca B 400, cu agregate grele, sortate mc 14.20
cu granula5a pána 1a16 mm, pentru elemente material:
speciale monolifizari la prefabricate, preparat
manopera
cu ciment P 45 in instalatii necentralizate ;
ufilaj:
transport:
14 PEO1C1 Dren din balast de 20 cm ( asimilat) mc 4.00
material:
manopera:
ufilaj:
transport:
15 TSDO1C1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 24.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material:
terenpamant coeziv
manopera:
utilaj:
transport:
16 TSDO6A1 Compactarea cu place vibratoare a 100 0.24
umpluturilor in straturi de 20-30 cm mc material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din pamant manopera:
necoeziv,compactat cu:placa vibratoare de 0.7 utilaj:
transport:

17 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 5.40


functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material.
antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;
manopera:
utilaj:
transport.
18 TRAOIA... Transportul rutier tam 30.00
almaterialelopsemifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist. = ... km.
manopera:
utilaj:
transport:
19 DA11B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 4.20
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala material:
executate cu impanare fara innoroire;
manopera:
ublaj:
transport:
20 TRAO1A. Transportul rutier tona 8.60
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe disk= ... km.
manopera:
utilaj:
transport:

Page 2 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: Deviz estimativ Pedal pe DJ 110A
0 1 2 3 4 5 6=4x5
21 TRAO5A.. Transport rutier materiale,semifabricate tona 33.10
cuautovehic.speciale(cistema,beton .etc)pe material:
dist.de km
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA02A... Transportul rutier al tona 5.20
materialelor,semifahricatelor cu autocamionul material:
pe dist. = km.
manopera:
utilaj:
transport
23 DC26F% Reciclarea in profunzime a structurilor rutiere mp 480.00
degradate din betoane sau mortare rutiere material:
(uzura ut stratul de baza) cu reciclatorul
WITGEN-WR-4200 de 400 t/h productivitate cu manopera:
frezare prestabilita de pans is 10 cm grosime ui utilaj:
adaugarea de materials not (ccu liant transport:
bituminoui bitum spumat sau emulsii 21-30
materiale not adaugate-pietriu ciuruit 3-16 mm;

24 DBO1A1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 960.00


imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase material:
a straturilor suport alcatulte din :suprafete
manopera:
bituminoase din beton cimentat sau pavaje din
piatra bitumate, executata cu peria mecanica; utilaj:
transport:
25 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 9.60
a imbracamintilor existente in wederea aplicarii mp material:
unui strat de uzura din mixtura asfaltica,
executata cu: emulsie cationica cu rupere manopera:
rapida utilaj:
transport:
26 DB13A1 Strat de legatura (binder) de margaritar sau tona 55.40
pietris,executat la cald cu asternere manuala material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate mp 480.00
marunte executata la cald, in grosime de :4,0 material:
cm cu astemere manuala
manopera:
utilaj:
transport:
28 DFISD% Prepararea binderului de criblura ;I pietriu t 55.40
margaritar la cald cu bitum in :instalatii tip material:
MARINI-80-100 cu pietriu margäntar;
manopera:
utilaj:
transport:
29 DF10B% Prepararea betonului asfaltic fin, bogat in t 44.30
criblurá, executat la cald cu bitum in:instalatii material:
tip MARINI-80-100;
manopera:
utilaj:
transport.
30 TRA0IA... Transportul rutier tona 99.70
almaterialelorsemifabricatelor cu material:
autobasculanta pe dist. = ... km.
manopera:
utilaj:
transport:
total manopera ore 353.81
total greutate materiale tone 236.99
articole TRA 494.15

Page 3 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI: Deviz estimativ Podet pe DJ 110A


0 1 2 3 4 5 6=4x5
transport auto 0.00

procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe


CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL:

1 EURO Lei. curs la data de

Intocmit,
Olah Rodica
i

Raport genera( co programul WinDoc Deviz. Welgs4e . Peppy devrz ro, E-mail wincloc@soltmaga gn ro, Teleran. 0236407076
Page 4 of 4

OBIECTIVUL: 40. INLOCUIRE PODETE TUBULARE PE DJ 108 B, KM:17+805; DJ 191 D


KM:6+670; DJ 110 A KM: 7+336
OBIECTUL: 40.3. Podet tubular o 800 pe DJ 110 A km: 7+336
STADIUL FIZIC 40.3.2. Lista de cantitati: Oren fund de sant-Sant betonat

FORMULARUL F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe


- Lei - categorii de lucrari 31-May-13
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea


Nr. Simbol

0 1 2 3 4 5 6=4x5
1 TSC04C1 Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 100 1.90
0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si mc material:
comanda hidraulicajn:pamant cu umiditate
manopera:
naturala,descarcare in depozite teren catg 3
utilaj:
transport:
2 TSC35B11 Excavat,transpol,cu incarcator frontal,la 100 1.90
distante de :incarcare in autovehicul cu mc material:
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99
manopera:
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de
11-20m utilaj:
transport:
3 TRAOIA...P Transportul rutier alpamantului sau molozului tona 342.00
cu autobasculanta dist.= km material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSDO2B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 1.90
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer roc material:
pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu
manopera:
grosimea de:21-30 cm
utilaj:
transport:
5 TSFO8B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati mp 425.60
orizontal,la sapaturi in terenuri cu impingeri material:
markexecutate in conditii speciale,la &owl si
manopera:
canale de adancime,avand latimea de pana la
1.50 m intro maluri adancimea sapaturii 0.00-2 utilaj:
m interspatii intro dulapi de 0.05-0.20 m transport:

6 IFF33A1 Filtru din material textil netesut sintetic filtrantla mp 570.00


drenuri cu sau fara sprijiniri, adancime 7 m material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 + 20023860 Tub drenaj gafrat dublu strat, D=110 m 76.00
mm (colac 50 m)
IFF32A1 Element filtrantpentru drenuri agricole. mc 190.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 TRAO1A. Transportul rutier tona 285.00
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe first. ._ km.
manopera:
utilaj:
transport:

Page 1 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: Oren fund do sant-Sant betonat
0 1 2 3 4 6=4x5
10 75Al2J2 Sapatura manuala de pamant,de pana la 6.00 mc 10.10
m adancime,in gropi cu sectiune poligonala material:
sau circulara,avand latimea sau diametrul
cercului de pana la 1.50m,executata cu manopera:
sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,puturi utilaj:
etcin pamant imbibat cu apa adancimea transport:
sapaturii 3.01-4.5 m teren foarte tare

11 TSC351311 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.10


distante de :incarcare in autovehicul cu mc material:
incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99
mc,pamant din teren categoria 2 la distanta de manopera:
11-20m utilaj:
transport:
12 TRAO1A...P Transportul rutier alpamantului sau molozului tona 18.20
cu autobasculanta dist.=.... km material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 IFF37K1 Camin de vizitare si decontare pentru drenuri : buc 1.00
in camp cu capacul caminului find de Q35 m material:
deasupra terenului, inaltimea bazinului de
decanter° find de 0,35 m; la drenuri cu manopera:
adancimea de 1,5 m, camera avand diametrul utilaj:
de 0,8 m si inaltimea de 3,7 m, adancimea de transport:
sapare hind de 3,8 m iar dimensiunile fundatiei
1,3x1,3,0,3 m

14 TRAO2A... Transportul rutier al tona 3.00


materialelonsemifabricatelor cu autocamionul material:
pe dish = km.
manopera:
utilaj:
transport:
15 PBO7A1 Turnare baton simplu b250 in arce,bolti mc 0.90
podetetubularemanual material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0107D1 Beton marca B 250, cu agregate grele, sortate mc 0.85
cu granulatia pänä la 16 mm, pentru material:
executarea pe 'antler a elementelor
prefabricate sau preturnate din baton armat manopera:
tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 in utilaj:
instalatii necentralizate ; transport:
17 TRAO5A20 Transport rutier materiale,semifabricate tona 2.00
cuautovehic.speciale(cisterna,beton. etc)pe material:
dist.de 20
manopera:
utilaj:
transport:
18 PBO7A1 Turnare baton simplu b250 in arce,bolti mc 0.70
podetetubulare manual material:
manopera:
utilaj:
transport'
19 CZ010701 Baton marca B 250, cu agregate grele, sortate mc 0.70
cu granulatia pane la 16 mm, pentru material:
executarea pe santier a elementelor
prefabricate sau preturnate din baton armat manopera:
tratate termic, preparat cu ciment Pa 35 in utilaj:
instalatii necentralizate ; transport:

Page 2 of 4
CATEGORIA DE LUCRARI: g ran fund de sant-Sant betonat
0 1 2 3 4 5 6=4x5
20 TRAO5A... Transport rutier materiale,semifabricate tona 1.50
cuautovehic.speciale(cistema,beton.etc)pe material:
dist.de ... km
manopera:
utilaj:
transport:
21 T5D15B1 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mc 18.00
mm,prevazut sub prisma de balansare material:
c.f,compactat cu:cu placa vibratoare de 0.7 t cu
manopera:
motor cu ardere intern< 10 CP
utilaj:
transport:
22 CZ0109F1 Beton marca B 400, cu agregate grele, sortate mc 18.10
cu granulatia Oita 1a16 mm, in beton armat in material:
structuri ci elemente din beton precomprimat,
manopera:
preparat cu ciment P 45 in instalaki
necentralizate : utilaj:
transport:
18.10
23 PB12A1 Turnare beton armat b400 in MC
bolti,arce,cadre,grinzi cu sect. plina,podete material:
tubularemanuaj
manopera:
utilaj:
transport:
24 CB08A1 Cofraje pentru beton simplu armat turnat in mp 20.7D
construcVa apeductelor, canalelor si anexelor material:
executate din scinduri de rasinoase ci anexelor
manopera:
executate din scanduri de rasinoase
Ala):
transport:
25 TRAO5A.. Transport rutier materiale,semifabricate tona 41.60
cuautovehic.speciale(cisterna,betometc)pe material:
dist.de manopera:
utilaj:
transport:
26 TRAO1A.. Transportul rutier tona 30.60
almaterialelor,semifabricatelor cu material:
autobasculanta pe disk= km.
manopera:
utilaj:
transport:
total manopera ore 1,667.35
total greutate materiale tone 408.27
articole TRA 1,582.50
transport auto 0.00

Page 3 of 4

CATEGORIA DE LUCRARI Dren fund de sant-Sant betonat


0 1 2 3 4 5 6=4x5
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe


CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si
indemnizatii
Total Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL fara TVA:
TVA:
TOTAL GENERAL:

1 EURO = Lei. curs Is data de


Intocm4
Olah Rodica

Report generat cu programul WmDoc Detez Web-site: wwweleviz ro windoc©soltmagazin ro, Telefon: 0236 407076
Page 4 of 4
prolcoant; CONSILULJUDETEAN SALAJ -DIRECTIA TEIINICA

CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea

PODETE TUBULARE PE:

DJ 108 B: Km: 17+805


DJ 191 D: Km: 6+670
DJ 110 A: Km: 7+336


Refaccre padete tubulare 1
pro) Lam, CONSILUL JUDE] LAN SALA.' -DIRECTIA TEHNICA

PODETE TUBULARE

OBIECT SI DOMEN1U DE APLICARE

Caietul de sarcini privete lucrarile de inlocuire a podetelor tubulare existente deteriorate


de pe drumurile judetene:
pe DJ 191 D Km 6+670 - un podet tubular 01200 avand lungimea de 8.00 m
pc DJ 110 A Km 7+336 - un podet tubular 0800 avand lungimea de 8.00 m
- pe DJ 108 B Km 17+805 - un podet tubular 0800 avand lungimea de 8.00 m

pentru lucrArile de realizarea investitiei Refacere podete tubulare, Pozitiile kilometrice la care pot
fi identificate podetele tubulare transversale de 800 mm , 1200 mm, 800mm, sunt cele prezentate in
" Memoriul Tehnic " al prezentului proiect.
In cadrul actiunii de inlocuire podete tubulare , au fost cuprinse schimbarea tuburilor din
beton, amenajarea capetelor podetelor (camere de cadere si santuri de evacuare) , ca §i realizarea
timpanelor /coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Partite componente ale podetelor tubulare , infrastructura, suprastructura, se execute dupá


acele* reguli ca pentru poduri.
Conditiile de fundare, modul de realizare a lucrdrilor de skpaturd, cofrare , betonare,
ummazd sd indeplineasca conditiile din protect si pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de
sarcini.
In cazul in care podetele se execute din materiale prefabricate, in uzind sau pe santier,
acestea trebuie sa fie Insotite de certificate de calitate.
Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipulkrii sau montajului se vor
face pe baza unei tehnologii intocmith de antreprenor si aprobatá de beneficiar.
Lucrkrile ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de §antier.
Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, Mate lucitile la podet vor fi
executate pe ckte o singurd bandà de circulatie, cu asigurarea corespunzAtoare a semnalizarii
provizorii pe toatd durata executiei.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptatk in cazul acestei lucräri prevede:


- demolarca podetelor existente ;
- executia podetelor transversalc de 0 800 , 0 1200 , 0 1500 ,mm.
Camera de cadere- beton armat, timpanele beton armat iar santul de evacuare se va realiza
din beton simplu tumat monolit. Betoanele utilizate pentru pärtile componente la podetele dalate
sunt:
- prefabricate (tuburi) - C 25/30;
radier - C 25/30;
- fundatie pi nten de sprijin pentru pereu in aval de podet - C 25/30;
- fundatie pentru timpan - C 25/30
- coronamentele sc vor executa din beton monolit armat - C25/30.
amenajare talveg - C 25/30.


Refacere podctc tubulare 2
prolectant; CONSILUL JUDI: ILAN SALAJ -DIRECTIA TEHNICA

Prefabricatele se vor monta pe un radier din beton simplu tumat Pe un strat de


balast pilonat de 20 cm. conform Normativului P 19 /03. Radierul va avea partea superioara sub
forma unui arc de cerc .
Betoanele utilizate la podetul dalat sunt;
elevatii culei C25/30.
cuneta C25/30.
-pinten de protectie C 25/30.
Betoanele folosite au urmãtoarele cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-99:
clasa de expunere - 2.a.(mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
normativ)
- grad de impermeabilitate - P4 (tabel 5.4. din normativ)
- grad de gelivitate -
- tipul de ciment - vezi pct.8.1.2. din caiet de sarcini
- valoarea maxima a raportului - 0,5 (label 5.4. din normativ)
apd/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 Kg/m.c.
Amplasamentul, dimensiunile si alcbituirea constructive pentru podetele care fac obiectul
acestui caiet de sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care trateazd acest obiectiv.

Art.4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE


Trasarea axului podetului.
Inainte de a incepe lucrkile pregätitoare de terasamente se stabileste axa podetului.
Se materializeazd cu ajutorul reperilor, unghiul pe care it face axa podetului cu axa
drumului.
Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pastrati $i folositi spre a
materializa axa $i cotele drumului.
Reperii trebuie sa materializeze :
axa podetului, unghiul pe care II face cu axa drumului;
punctele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu
terenul natural ;
- cota proiectata a caii pe podet;
- pichetarea camerei de cadere $i adáincimea ei;
- pozitia pragului de fund;
- inclinarea taluzelor $i racordarea ]or la terenul natural.
Orice modificare a elementelor de trasare se va face numai cu aprobarea beneficiarului si a
proiectantului.
Lucrdrile necesare la podete se vor executa inaintea lucrärilor de terasamente pe drum.

Art.5. CONDITII TEHN10E PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR


FUNDATIILOR DIRECTE
Lucrarile de sApäturA se vor executa respectand prevederile Nomiativului C 169-83 $i
prevederile din documentatie. La temiinarea sapaturilor se verifies dimensiunile cotele de nivel
realizate $i se vor compara cu dimensiunile din proiect, respectändu-se prescriptiile STAS
9824/4-83 (trasarea de teren a lucrárilor de aria) $i din Nomiativul C 169-83 (executarea lucr5rilor
de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile industriale).
In cazul in care la cota stabilita prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avutä in
vedere la proicctare, continuarea lucrárilor se poate face numai pe baza unci dispozitii scrise a
proiectantului (Normativul C 56-85) .


Rclaccre podete tuhulare 3
proiectant; CONSILUL JUDE IEAN SALAJ nz 1 EHNICA
Cu privire la verificarea cotei de fundare $i a naturii terenului, se vor intocmi procese
verbale distincte intre beneficiar si constructor.
Lucrdrile de sgpáturd (de dezafectare a podetului existent) se vor executa respectând
prevederile Normativului C 169-83 si prevederile din documentatie. La terminarea sdpäturilor se
verified dimensiunile cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect,
respectându-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a Inc-Ardor de artd) si din
Normativul C 169-83 (executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile industriale).
In cazul in care la cota stability prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avut g in
vedere la proiectare, continuarea lucfgrilor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a
proiectantului (Normativul C 56-85) .
Cu privire la verificarea cotei de fundare $i a naturii terenului, se vor intocmi procese
verbale distincte Intre beneficiar, constructor si proiectant.

Art. 6. INFRASTRUCTURI DIN BETON (FUNDATII, RADIERE)


Infrastructurile vor trebui sd respecte conditiile prev gzute in proiect si in prezentul Caiet
de sarcini.
Nu este admisa fundarea infrastructurilor deasupra addncimii de inghet, prevázing in STAS
6054-77 „Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei". Aceastg
conditie a fost respectatd prin proiect .
Dupd materializarea pe teren a axei fundatiei, executantul va instiinta beneficiarul, care
urmealg sg-si dea avizul pentru inceperea lucrarilor.
Deoarece fundatiile se vor realiza din beton armat, la tumarea betonului se vor respecta
prevederile mentionate la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu.
Clasele de betoane sunt cele prevázute in proiectul tehnic si detaliile de executie.
Dupd terminarea fimdatiilor se vor efectua de cant antreprenor, not mdsurgtori.
Antreprenorul are obligatia sa semnaleze beneficiarului once fel de abateri de la trasarea initiald
sa propund solutii de remediere in cazul unor eventuate nepotriviri.

Art.7. ELEVATE DIN BETON


Se vor realiza conform detaliilor de executie din proiect.
La podetle tubulare prefabricatele (tuburile) vor fi din beton armat, C 25-30, vor fi protejate
printr-o hidroizolatie din 2 straturi de carton bitumat C A 400 .
Montarea tuburilor se va face numai dupa intarirea betonului din radier.
Elevatiile timpanelor vor fi realizate din beton armat (constructiv) C25/30.
Se prevede realizarea unui sistem de drenare, colectare si evacuare a apelor din spatele
podetului constand din:
- strat de piatra sparta (40/63) in grosime de 20 cm pentru drenare;
- cuneta pentru colectarea si dirijarea apei spre capatul din aval al podetului, realizata din
beton simplu C 25/30;
- barbacanc rcalizatc in timpanul din avalut podetului pentru evacuarea apei.
Dune terminarea acestui tip de lucr gri, ca 5i a color de hidroizolatii si drenuri, se vor putea
executa cele de refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art.8.STRUCTURA RUTIERA PE PODETE TUBULARE.

Structura rutiera pe podetel tubulare se realizeaza , dintr-un srtat de balast si unul de piatra
sparta in grosimea prevazuta in proiect ,precum si din imbracaminte asfaltica usoare in grosime de
5 cm ( binder) si 4 cm uzura.
Stratul de fundatie este din piatra sparta cu granulatia pina la 63 mm, conform SR 667/2002.
„Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate" si se
realizeaza conform STAS 179-1995 „Lucrari dc drumuri . Macadam".


Refaccie podcw Ribulatc
4
prolectant, CONSILUI. RIDETEAN SALA.' DIRECTIA TEHNICA

Realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va face numai dupa compactarea adecvata
a umpluturilor si realizarea stratului de balast conform prevederilor proiectului.
Se va trece la realizarea stratului superior numai dupa ce se constata ca stratul inferior este
realizat la nivelul calitativ prevazut de normativele in vigoare si se consemneaza acest lucru in
procesul verbal de lucrari ascunse intocmit .

Art.9. NATURA, CALITATEA SI DEPOZITAREA MATERIALELOR


UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SI PEREERI

Materiale utilizate
Agregate :
Vor corespunde STAS 1667-76 „Agregate naturale grele pentru betoane $i mortare la
drumuri" $i „Codul de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat" indicativ NE 012-99.
Nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului
de concasaj .
Partea levigabila pentru agregatele de cariera este de maximum 2%.
Se va folosi pietris de rau sorturile 7-16 $i 16-31 mm, care se vor inscrie in zona curbei
granulometrice.
Partea levigabild admisa la pietris este de 0,5%.
In functie de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate $i anume:
0-3; 3-7 (Ia betoanele de clasa mai mica sortul este 0-7 mm); criblurd 8-16 $i 16-25 sau pietri$ 7-
16 $i 16-31 .
Se vor folosi numai agregate provenite din surse autorizate si numai insotite de documente
care sa ateste calitatea lor. Amestecul format din cele trei (paten) sorturi de agregate se va inscrie in
zona foarte build a curbei granulometrice.
Este interzisd folosirea agregatelor inghetate
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spdlate $i sortate.
Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

Cimentul:
Va corespunde SR 1500:1996, SR 7055: 96,SR 3011:96 $i Normativului NE 012-99.
Se va folosi ciment tip II A 32,5.
Daca lucralrile se vor executa pe timp friguros, se recomanda utilizarea cimenturilor cu
intarire rapida (II A 32,5 R).
Pentru betoanele simple de clasd C 25/30, in tabelul 1.2.1. din NE 012-99 este prevazuta
utilizarea cimenturilor tip II/B, II/A-V/A 32,5.
Cimentul se va livra in cantitati astfel determinate, Meat stocul rezultat M. fie consumat in
maxim 2 luni. Weft utilizatorul prom:1rd cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea
cimentului va fi insotiS de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:
tipul de ciment $i fabrica produStoare;
- data sosirii in depozit;
numarul certificatului de calitate eliberat de producator $i datele inscrierii in acesta;
- garantia respectdrii conditiilor de pastrare;
-numarul buletinului de analiza a calita.tii cimentului efectuata de un laborator autorizat $i
datele continute in acesta, inclusiv precizarca conditiilor de utilizare in toate cazurile in care
tennenul de garantie a expirat.
In cazul cimentului vrac transportul se va face numai in vehicule rutiere cu recipiente
speciale sau vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descdrcare pneumaticd.
Nu se Smite amestecarea cimenturilor diferite $i utilizarea lor ca atare.
Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incapere, un siloz sat] un bunker separat, in
vederea protejarii lui de umezealà $i impuritati, avandu-se in vedere asigurarea starii de


Refaccic podeic tubul4IC 5
proiectant; CONSILUI JUDETEAN SALAD —DIRECTIA TEHNICA

conservare, care se va verifica conform prevederilor din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-99
mai sus mentionat.
Apa:
Apa utilizatd la prepararea betoanelor poate proveni din reteaua publica sau altd sursd, dar
in acest caz va indeplini conditiile tehnice prevAzute in STAS 790-84.
Aditivi
La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:
-imbundtkirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate
in medii agresive;
obtinerii unor betoane de rezistenta superioard;
imbunatatithi comportdrii la inghei-dezghet repetat;
reglani procesului de intarire, intdrziere sau accelerare in functie de cerinte tehnologice;
-cresterii rezistentei, durabilitkii si imbunAtAtirii omogenitkii betonului.
Grupele uzuale de aditivi $i conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din
Normativul NE 012-99.
Betoanele
Prepararea si transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele prevAzute in project.


Compozitia betonului se stabileste pe bazd de incercari preliminare, folosindu-se materiale
aprovizionate. Compozitiile betoanelor se vor aproba de care beneficiar.
Stabilirea compozitiei se va face in functie de caz:
la intrarea in functiune a unei statii de betoane;
- la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;
la introducerea utilizárii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;
la pregkirea executdrit unei lucrdri ce necesith un beton cu caracteristici deosebite de cele
curent preparate, sau de clasA egalA sau mai mare de C25/30.
In cursul preparkii betonului reteta se va corecta de Cake laboratorul statiei $i cu acceptul
beneficiarului, in functie de rezultatele incerckilor privind:
-umiditatea agregatelor;
-granulozitatea sorturilor;
-densitatea aparentd a betonului proaspAt;
-lucrabilitatea betonului.
Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Abaterile admise la dozare sunt:
± 2 % pentru ciment si apa.
f 3% pentru agregate
± 5% pentru aditivi
± 3 % pentru cenusA de termocentrald.
Abaterile admise la dozare se vor incadra $i in prevederile Normativului NE 012-99.
Pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor components si a betonului.
Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum dupd fiecare schimbare de stare
atmosferied. Betoancle se prepara in statii de beton verificate si atestate conform reglementarilor in
vigoareigheaburile, autovehiculele de transport beton, etc., vor trebui pdstrate curate si spAlate
dupa fiecare intreruperc a lucrului. Pe timp de arsità sau ploaic, in cazul transportului cu
autobasculanta pe distantd mai mare de 3 Km, suprafata liberd a betonului se va proteja pentm a
impiedica evaporarea apei si modificarca caracteristicilor betonului.
La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase
vibrante si/sau vibratoare de cofraj (eventual, pentru cicmentele prefabricate) si vibratoare de
actâncime (pentru cele monolite).

Depozitarea

Refacere podctc tubularc


6
prolectant,CONSILULJUDETEAN SAIAJ -DIRECTIA TEIINICA

Depozitarea agregatelor pentru betoane


Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care sa evite antrenarea de
noroi a1 impurificarea agregatelor.
In cazul aproviziondrii cu mijloace pc calea feratä se va asigura un spatiu (compartiment)
pentru depozitarea loturilor refuzate, conform anexei V1.1. pct. B.2. din Normativ NE 012-99.Nu
se admite depozitarea direct pe Smartt sau pc platforme balastate.
Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.
Verificarea calitatii agregatelor se va face:
la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct.A.2.
inainte de utilizare, conform anexei V1.1. pct.B.2.
Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.
Depozitarea cimentului.
Depozitarea cimentului se va face numai dupà constatarea existentei
certificatului de calitate sau de garantie si verificarea capacitätii libere de depozitare in silozuri
destinate tipului respectiv de ciment, sau in incaperile special amenaj ate.
Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate
anterior alte materiale. Pe intreaga perioadd de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor
de ciment depozitate in fiecare siloz, prin inregistrarea zilnica a primirilor si livrarilor.
Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incaperi inchise. Sacii vor fi aaezati in
stive, lasandu-se o distanta libera de 50 cm de la peretii exteriori $i pastrand imprejurul for un
spatiu suficient de circulatie.
Durata de depozitare nu va dep *. 60 de zile de la data expedierii de calm producator pentru
cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor Card adaosuri.
Cimentul Camas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elemente de
beton $i de beton armat decat dupd verificarea starii de conservare si in conformitate cu
prevederile din anexa V1.1. Normativ NE 012-99.
Verificarea calitatii cimentului se va face :
la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct. A.1.
inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.1 Normativ NE 012-99

Art.10. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI


Lucrari pregatitoare (cofraje);
Acest tip de lucrari sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cadere,
timpanelor/coronamentelor si santurilor de evacuare.In principiu, acestea pot Li de cloud tipuri, care
satisfac necesitatile cerute de lucrarile proiectate:
cofraje plane obianuite, utilizate la suprafetele nevazute;
cofraje plane de fats vazuta, utilizate la suprafetele expuse vederii.
Antreprenorul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vazute a betoanelor, pentru
care va obtine aprobarea beneficiarului;Cofrajele ai sustinerile ]or se executa in conformitate cu
prevederile STAS 7721-76 si trebuie sa fie astfel alcatuite Meat sa indeplineasca urmatoarele
conditin
- sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor gradului de finisare prevazute in proiect,
pentru elementele ce urmeazd a fi executate, respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile
prevazute in Normativul NE 012-99, anexa 111.1;
- sa fie etanse astfel Meat sä nu pemnta pierderea laptelui de ciment;
- sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar in procesul executiei;
sä asigure ordinea de montare si demontare stabilitd, Min a se degrada elementele de
beton cofrate, sau componentele cofrajclor si sustinerilor;
-sa pennità, la decofrare, o preluare treptani a incarciirii de cave elementele care se
decofreaza;
sä aiba fetele, care yin in contact cu betonul, curate, fain cranaturi, sau alte defecte.
Din punt de vedere al modului de alcatuire, cofrajele care sc vor utiliza pot fi:


Refacere podctc lubulare
7
prolectant, CONSILUL RUM EAN SALAD —DIRECTIA TEIINICA

-cofraje fixe, confechionate $i montate la loud de tumare a betonului $i folosite, de


obicei, la o singura lucrare ;
-cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar daca permit
realizarea dimensiunilor elementelor cofrate prevazute in proiect.
Din punt de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :
cofraje din lemn sau captusite cu lemn, pentru suprafetele nevazute;
cofraje tego, pentru suprafetele expuse vederii;
-cofraje metalice de inventar, din panouri.

in afara prevederilor generale de mai sus, cofrajele vor trebui sa mai indeplineasca $i
urmatoarele conditii specifice:
-sa permits pozitionarea corectä a annaturilor din otel-beton;
- sä asigure posibilitatea de deplasare $i pozifia de lucru corespunzdtoare a muncitorilor
care execute tumarea $i compactarea betonului.
La realizarea cofrajelor pentru luerdrile proiectate din beton simplu sau armat , se va tine
seama $i de prevederile din Normativul NE 012-99.
Pregatirea receptia lucrarilor de cofrare;
Inainte de fiecare refolosire, panourile de cofraje tego vor fi revizuite $i, in caz de
necesitate, reparate.
In scopul refolosirii, panourile de cofraj vor fi supuse urmatoarelor operatiuni:
-curatirea cu grija, repararea $i spalarea, inainte dupd refolosire;
tratarea suprafetelor ce yin in contact cu betonul cu o suprafata care trebuie sa u$ureze
decofrarea, in scopul desprinderii usoare a cofrajului. In cazul in care se folosesc substance
lubrifiante, uleioase, nu este permis ca acestea sa vine in contact cu armaturile.
In vederea asigurdrii unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate,
astfel:
preliminar, controlandu-se lucrarile pregatitoare $i elementele sau subansamblurile de
cofraje $i sustineri;
-in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a
elementelor;
receptia cofrajelor $i consemnarea constatdrilor in „Registrul de procese verbale
pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse".

Montarea cofrajelor, pregatirea in vederea tumarii betonului;


Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operaCiuni:
-trasarea pozitiei cofrajelor;
-asamblarea susfinerea provizorie a panourilor;
-verificarea $i corectarea pozitiei panourilor;
incheierea, legarea $i sprijinirea definitive a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de susfinere a cofrajelor reazemd pe teren, se va asigura


repartizarea solicitarilor, tinand seama de gradul de compactare $i posibilitatile de inmuiere , astfel
Inca sa se evite producerea tasdrilor.
In cazurilc in care terenul este inghetat sau expus inghetului, rezemarea suscinerilor se va
face astfel incât sä se evite deplasarea acestora , in fondle de conditiile de temperature.

Tumarea betonului ;
Reguli generale de betonare
Executarea lucrarilor de betonare poate incepe numai dupd ce s-a veri ficat indeplinirea
unnatoarelor conditii:
- compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar;


Refac c podctc mbu I are 8
prolectant; CONSILUL JUDE FLAN SALAJ —DIRECTIALEHNICA

-sunt realizate masurile pregatitoare, sunt aprovizionate verificate materialele necesare


(agregate, ciment, etc.) $i sunt in stare de functionare utilajele necesare;
-au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje amiaturi (data la montarea $i
receptionarea armaturii a trecut o perioada de timp indelungatd $i se constata prezenta
frecventa a ruginei neaderente, armatura se va demonta, iar dupa curdtire $i remontare se va
proceda la o noua receptie calitativa);
suprafetele de beton turnat anterior $i intarit nu prezinta zone necompactate sau egregate $i
au o rugozitate necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele cloud betoane;
nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi abundente,
furtuna, etc.);
in cazul fundatiilor (la realizarea radierului, a fundatiilor pentru timpane si a pintenului) se
vor lua mäsuri de dirijare a apelor din precipitatii, infiltratii si a celor colectate astfel incat
acestea sa nu se acumuleze in zona in care se va betona.
Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.
Betonul preparat trebuie tumat in cofraje in maximum I ora de la preparare in cazul folosirii
cimenturilor obipuite $i V, ora cand se utilizeaza cimentul cu prize rapidd sau sand betonul proaspat
are o temperaturà de 40°C. Betonul adus in vederea tumarii nu trebuie sa aiba agregatele segregate.
In perioada dintre preparare tumare se interzice adaugarea de apa in beton.
Betonul trebuie sa tie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de
tumare. Se admite un interval de maximum 30 de minute numai in cazuri in care durata
transportului este mai mica de 30 minute.
La tumarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generate:
-cofrajele de lemn, betonul vechi sau ziddriile, care vor veni in contact cu betonul
proaspät, vor fi udate cu apd de 2- 3 on inainte imediat inainte de tumare, iar apa ramasa in
denivelari va fi indepartatd;
-din mijlocul de transport betonul se va descarca in bene, jgheaburi sau direct in lucrare;
-dad, betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de lucrabilitate
admise, sau prezinta segregari, va fi refuzat, fi ind interzisd punerea lui in lucrare; se admite
imbunatatirea lucrabilitatii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul
beneficiarului;
-inaltimea in cadere liberd a betonului nu va depd$i 3 m pentru elementele cu latime maxima
de 1 m, respectiv 1,5 m inaltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata de tip
plack
-betonul se va raspandi uniform in iungui clementului, urmarindu-se realizarea de straturi
orizontale de maxim 50 cm inaltime;
se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor f lap de pozitia
prevazutk data totusi se vor produce asemenea fenomene, ele se vor corecta in timpul tumdrii;
se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a annaturilor, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire prevazutd in proiect;
nu este pennisd ciocanirea sau scuturarea anhaturii in timpul betondrii nici asezarea pe
amiaturi a vibratorului;
se va umtari comportarca $i mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor $i sustinerea acestora,
luandu-sc mäsuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau caderi;
-circulatia muncitorilor $i utilajului de transport in timpul betonalrii se va face pe podine, astfel
rezemate Meat sa nu modi fire pozitia annaturii; este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pc
zonele cu beton proaspät;
-betonarea se va face continuu, nand la rosturile de lucru prevazutc in proicct (care sunt
acelea$i cu rosturile dintre fundatie $i clevatic);
-in cazul cand s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea tumati este
permisa numai dupa pregaiirea suprafetei rostului $i cu acordul beneficiarului.


Re facer° padete tubularc 9
proNclant, CONSILULJUDETEAN SALA.' —DIRFCTIA TEHNICA

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-99 $i tinand seams de prevederile


proiectului privind tipul elementelor din beton simplu/armat, clasele de consistenta necesare sunt
T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4.
Betoanele avand clasa de consistenta >T3 se transpond cu autoagitatoare.
Compactarea:
Compactarea mecanica a betonului se face prin vibrare.
Se admite compactarea manuald (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocanirea cofrajului)
numai in cazuri accidentale, de intrerupere a functiondrii vibratorului (defectiune sau intrerupere de
curent), caz in care betonarea trebuie sa continue pans la pozitia corespunzatoare unui rost.
Dat find faptul Cal elementele tumate sunt dezvoltate mai ales pe verticald si datorita
cofrajului utilizat, se recomanda utilizarea vibrarii interne, folosind vibratoare de interior.
La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-99, referitoare la
compactarea betonului.
In masura in care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel
Ca betonarea sa se faca fata intrerupere pe intregul element.
Pentru a se asigura conditii favorabile de intärire $i a se reduce deformatiile din contractie,
se va asigura mentinerea umiditätii betonului, protejand suprafetele libere prin:
acoperirea cu materiale de protectie;
stropirea periodica cu apà.
Pe timp ploios suprafetele de beton proaspdt se vor acoperi cu prelate sau folii de
atat timp cat prin caderea precipitatiilor exists pericolul antrenärii pastei de ciment.
Decofrarea se va face numai dupd ce betonul a capatat rezistenta necesara, cu respectarea
termenelor minime recomandate in Normativul NE 012-99.

Tolerante de executie
Abaterile maxime admire la executarea lucrarilor de betoane se vor incadra in prevederile
cuprinse in anexa HIT din Normativul NE 012-99.
Executarea lucrarilor de beton in conditii speciale
La executarea lucrarilor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativului
C 16-84.

DREN FUND DE SANT

PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplicd lucrarilor de drenuri flexibile in sapaturd deschisa cu rol
de:
colectarea si evacuarea dirijata a apelor din infiltratii;
coborarea nivelului apei freatice, atunci cand aceasta influentearn defavorabil comportarea
corpului drumului sau a altor lucrari;
consolidarea taluzurilor, terasamentelor si versantilor.
Caietul de Sarcini cuprinde conditiile ce trebuie indeplinite pe parcursul executiei lucrarilor,
precum si controlul de calitate si criteriile de receptie a lucrärilor.

MATERIALE

Material drenant


ReEA:ere podele m bulare 10
proiectant; CONSILUL JUDE LEAN SALA.' —DIRECTIA TEHNICA

Balast

Materialul drenant din corpul drenului este balastul de rau care trebuie sa respecte cerintele
din SR 662/2002 cap. 2.3.4.1. tabel 13, iar incercarile, conform cap. 5.2. tabel 19.
Nu se admit corpuri straine, iar continutul de parti levigabile va fi conform STAS 1667/76.
Pietris

Pietrisul folos trebu e sa respecte SR 662/2002, avand sortul 8 — 31 mm.


Tuburi de drenaj

Tuburi riflate

Pentru colectarea evacuarea apei din drenuri se vor folosi tuburi riflate perforate din PVC
sau polietilena.
Fantele de la tuburile perforate, de dimensiuni 1,0 x 5,0 mm sau 1,5 x 8,0 mm, trebuie sa asigure o
suprafaIS activS (de intrare a apei in tub) de 24 ... 50 cm2 pe
1 m de tub.
Tuburi netede neperforate rigide din PVC sau PE

Tuburile netede neperforate se folosesc pentru realizarea capetelor de aerisire la drenuri spic
si la racordarea tuburilor riflate la caminele de vizitare.
Conditiile de calitate ale tuburilor stint conform STAS 6675/2.
Diametrul tuburilor este precizat in proiect.

Filtru

Ca filtru la dren se va folosi material geotextil de tipul netesut $i neimpregnat conform


Normativului pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii — Indicativ NP
075-2002, cu urmatoarele caracteristici:
rezistenta la tractiune: min. 7kN/m;
alungirea la mpere: <70%;
coeficient de perrneabilitate transversala: KT>1 x 10-4m/s;
poansonarea cu CBR >1000N;
dimensiunea porilor ce retin 90% din cantitatea de particule ce poate fi retinuta de geotextil:
d90<0,15mm.
Beton

Pentru protectia capetelor de dren (longitudinal, ranfort, spic) si pentru realizarea radierului
caminelor de vizitare se foloseste betonul C 16/20 preparat si pus in opera confomi NE 012/1999 si
a Caietului de Sarcini „Structuri de sprijin din beton cu fundare directa".
Elemente prefabricate din beton armat

Pentru realizarea caminelor de vizitare se vor folosi elemente tubulare cu diametral d=1000
mm in conformitate cu STAS 816-80 si capace prefabricate din beton annat in conformitate cu NE
013/2002.
Otel beton


Retacere podetc mbulurc
11
prolectant, CONSILUL JUDETEAN SALAD -DIRECTIA TEHNICA

Pentru scarile de acces si capacele de acoperire ale caminelor de vizitare otelul beton folosit
va fi de tipul OB 37 si PC 52 conform Caietului de Sarcini „Structuri de sprijin din beton cu fundare
directa".

LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise, Antreprenorul va executa lucearile pregatitoare:


semnalizarea zonei de lucru;
verificarea existentei pozitiei eventualelor utilitati in vecindtatea amprizei si va lua Coate
masurile pentru executarea lucrarilor in siguranta;
trasarea lucrarilor;
asigurarea scurgerii apei din amplasament.

EXECUTIA LUCRARILOR

Sapatura

Panta longitudinala a drenurilor cu radier elastic se stabileste in functie de relief, cu


asigurarea scurgerii apei (intre 0,2 % $i panta maxima admisa pentru santuri $i rigole neprotejate,
conform STAS 2916-87).
Lucrafile se vor executa din aval catre amonte, cu asigurarea permanents a scurgerii apelor
colectate.
Fiecare tronson de dren inceput, va fi umplut cu material drenant in aceeasi zi de lucru.
Sapaturile se vor executa cu pereti verticali, fara sprijiniri pana la adancimea de:
1,0 m in pantanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesatä;
1,5 m in pamantuil tafi.
Peste aceste adancimi, sapaturile se vor face cu sprijiniri sau cu taluze.
Distanta minima fata de marginea sapaturii pana la care este permisa circulatia rutiera este de 1.5 H
— 2.0 H (unde H este adancimea drenului).
Umplutura in corpul drenului

Dupa astemerca filtrului geotextil $i pozarea tubului drenant, corpul drenului se realizeaza in
straturi compactate manual, pe toata lungimea tronsonului. Primii 30 cm se realizeaza din pietris
sort 8 — 31mm, peste care se executa umplutura din balast.
Suprapunerea fasiilor de geotextil trebuic sa fie pe o lungime de 20cm.
Capacul drenului

Capacul impermeabil al drenului se realizeaza din parnant argilos, bine compactat, protejat
cu pal mant vegetal insamantat pentru drenurile ranfort sau este constituit din rigola betonata a
drumului pentru drenurile longitudinale.
Puturi de aerisire

La capatul amonte al drenurilor se monteaza tuburi netede din PVC cu 0 110 mm, preluerate
la capatul superior pentru realizarea de fante care asigura ventilatie natural& Puturile de acrisire
stint fixate la suprafata terenului printr-un radier din beton simplu C16/20 cu dimensiunile
0.40x0.40x0.30m.
Caput de dren


Refacere podete 12
prolectant, CONSILULJUDETEAN SALAI DIRECI IA IEIiNICA

Capul de dren are rolul de evacuare controlara a apelor colectate de dren si de a asigura
conditiile pentru revizie $i intretinere.
Capul de dren se executd din beton C25/30 cu dimensiunile in conformitate cu plansele de executie.

Camine de vizitare

Pentru controlul operativ at modului de functionare al drenurilor in timpul si dupa


executarea acestora, se vor prevedea camine de vizitare amplasate la distante de 40...70 m pe toata
lungimea drenului. Caminele de vizitare se vor prevede si in cazul schimbarilor de directie sau la
intersectia dintre doua sau mai multe drenuri.
Caminul de vizitare este realizat din tuburi prefabricate din beton, cu diametrul de 1000 mm
si prevazut cu capac cu gauri pentru ventilare naturala.
Radierul caminelor se realizeaza din beton simplu de clasa C25/30. Cota radierului va fi mai
jos Cu 0.50m fata de coca tubului drenului de acces in camin.
Tuburile de acces si evacuare au lungimea de 1.00 m si sunt din tub neted de PVC, avand
acelasi diametm cu al tuburilor perforate. Tubul de acces trebuie sa fie cu cel putin 10cm deasupra
tubului de evacuare.
Spatiul perforat din jurul tuburilor netede, in zona de intrare in tubul de beton se colmateaza
cu mortar de ciment M100.
Nota: La realizarea drenului se vor avea in vedere „Instrucliunile tehnice departamentale privind
proiectarea, executia, revizia $i intretinerea drenurilor pentru dmmuri publice" — Indicativ AND
513/2002.

CONTROLUL EXECUTIEI

Controlul calif* executiei lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari:


Faza Verificare
- tubul drenant — tip, dimensiune, suprafatal activä
Preliminara aprobarea - geotextil — certificat de calitate, caracteristici
materialelor - balast — granulometrie, corpuri straine, pArti levigabile
- pietris — granulometrie
- trasarea
Sapatura - receptia terenului de fundare
- panta fundului drenului
Corpul drenului - geotextil — mod de asezare, suprapuneri
- umplutura drenantA" si capacul drenului
Capul de dren - dimensiuni


R e l acere podele wbu I are 13
proiectant, CONSILUI. JUDETEAN SALAJ —DIRECTIA TEHNICA

SEMNALIZARE RUTIERA
Art.1 Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectorului in lucru conform Ordinului comun
MI/MT/1112/411/2000.
Semnalizarea lucrarilor executate pe drumurile publice este obligatorie si se
realizeaza in scopul asigurarii desfasurarii in conditii corespunzatoare a circulatiei pe
sectorul de drum pe care se executa lucrari de once fel .
Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucrari trebuie semnalizate de catre
executantul acestora, prin grija administratorului drumului , pe intreaga perioada de
executie a lucrarilor dar si in timpul intrruperii acestora din diverse motive .
Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de drum afectate de lucrari cu
umiatoarele indicatoare rutiere:
- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu
pietris ; semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lu
- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare
portsemnalizare ; palete de semnalizare ).
Art.2. Semnalizarea rutiera a punctelor de lucru la lucrarile de intretinere si reparatii din
zona drumurilor,, precum si asugurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va face conform
" Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si / sau de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii lucrarii in zona drumului public si /sau pentru
protejarea drumului " aprobata prin Ordinul MI si MT nr.1124/411 din 2000.
Art.3.Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din
urmatoarele acte normative:
Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.

Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului) privind Securitatea si Sanatatea in munca:


(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea $i sanatatea lucrátorilor in
toate aspectele legate de munca.
In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazá la servicii exteme, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
Obligatiile lucrdtorilor in domeniul securitätii si sándtdtii in munca nu aduc atingere
principiului responsabilitatii Antreprenorului ( Angajatorului ).
In cadrul responsabilitátilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa is masurile
necesare pentru:
asigurarea securiiätii $i protectia sAndtütii lucratorilor;
prevenirea riscurilor profesionale;
informarea $i instruirca lucratorilor;
asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securithlii si saMitritii in munca.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sii unnäreasca adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tinand seama de modificarea conditiilor, si pentni imbundtaErea
situatiilor existents.

Refacere podcic tubulare 14
proleclant, CONSILULJUDETEAN SALAJ -DIRECTIA I EIINICA

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia sa implementeze masurile masurilor in domeniul


Sanatatii si Securitatii in munca pe baza urmatoarelor principii generate de prevenire:
evitarea riscurilor;
evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
combaterea riscurilor la sursh;
adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munch, alegerea
echipamentelor de munch, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei
munch, a munch cu ritm predeterminat si a diminuárit efectelor acestora asupra sandatii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
I) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau Cu ceea ce este mai putin
periculos;
dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care ad cuprincld tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munch, relatiile sociale $i influenta factorilor din mediul de munch;
adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fath de masurile de protectie
individualk
i) fumizarea de instructiuni corespunzãtoare lucratorilor

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxuliare de semnalizare se


realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumului . Inainte de inceperea lucrarilor inspectorul de santier are obligatia verificarii modului de
semnalizare a sectorului de drum conform reglementarilor in vigoare prezentate in prezentul caiet
de sarcini. Dupa terminarea lucrarilor se va realiza semnalizarea pe intreg sectorul de drum
reabilitat.

CONTROL DE CALITATE SI RECEPTIE


Art.l. Controlul calif*
Pe parcursul realizdrii lucrárii este obligatorie verificarea in toate fazele de executie a
amplashrii corecte a partilor componente ale ansamblului alchtuit din podet, camera de cadere
panful de evacuare precum si a elementrlor constructive de rezistenta din beton armat ale podetului
dalat. De asemenea se va verifica grosimea straturilor componente ale structurii rutiere si calitatea
realizarii acestora.
Art.2. Receptia la terminarea lucrdrilor
Receptia la terminarea lucrarilor se face de catre o comisie numita in acest sens atunci cand
lucrarile prevazute in documentatie sunt complet terminate si toate verifichrile sunt efectuate. In
umm verificarilor se incheie un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Comisia de receptie numita de beneficiar examineazd lucrarile si verifica indeplinirea
conditiilor de executie si calitative impuse de proiect si caietul de sarcini, precum si constatarile
consemnate pe parcursul executiei de &Ire organele de control.
Comisia incheie „Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor" in care se
consemneaza concluziile si hotararea finala .

Receptia la terminarea lucrarilor se va face conform „Regulamentului privind efectuarea


receptiei lucrarilor si scrviciilor de intretinere si reparatii curente la drumurile publice ", indicativ
AND 514-2000.

1NTOCMIT .
mg. ra Dhmitru


Re lacere poilete tubs] c 15