Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Dunarea de Jos din Galați

Facultatea Transfrontalieră de Științe Umaniste,


Economice si Inginerești
Știinte Penale și Criminalistică

REFERAT
La disciplina
Justiția juvenilă
TEMA:
Audierea minorului în procesul penal.

A elaborat: Vanghelii Vergiliu

Coordonator științific : Guțu Alexei

Conf.dr.

Chişinău 2018

S-ar putea să vă placă și