Sunteți pe pagina 1din 3

SECTIUNEA 1: DEFINITII FORMALE

Constitutia este un act juridic si politic cu o semnificatie de o importanta deosebita care reflecta si
consolideaza evolutiile democratice ale societatii si statorniceste cucerirea puterii de stat de catre
popor , noile structuri social economice si politice, precum si drepturile si indatoririle fundamentale
ale cetatenilor.
In consecinta:
 Constitutia nu este un simplu act normativ, ci o lege fundamentala care exprima
evolutia legislativ in sensul subodonarii legii unor principii fundamentale descrise de constitutie.
Notiunea de constitutie este ulterioara legii
 Constitutia este o categorie istorica deoarece a aparut pe o anumita treapta de
evolutie istorica a societatii, anume intr-o perioada in care organizare feudala nu mai corespundea si
trebuia inlocuita.
In acest sens, fenomenul constitutional cunoaste o dinamica a sa proprie de natura legislativa, dar si
influente puternice ale intereselor economice si sociale ale celor sub diferite denumiri, instituie reguli
constitutionale
Permanent se pot aduce adaosuri conceptului de constitutie, adaosuri care alaturi de elemente
traditionale consacrate vin sa puna in evidenta realitati si perspective, ideologii si traditii
In acest sens, initial, constitutia a fost conceputa ca ansamblul normelor juridice care au ca scop
limitarea puterilor guvernantilor si garantarea drepturilor fundamentale ale omului si cetateanului.
Ulterior a fost completa, in sensul ca normele constitutionale trebuie sa fie cuprinse intr-o lege
sistematica si sa se bucure de eficienta juridica superioara tuturor celorlalte legi.
In sens formal, constitutia este ansamblul regulilor de drept, indiferent de obiectul de reglementare,
elaborata in scris si sistematic, deci intr-o forma distincta, de catre un organ de stat constituit in acest
scop si urmand o procedura specifica denumita rigiditate constitutionala.
SECTIUNEA A 2-A: DEFINITII MATERIALE
La inceputul sec. XX, s-a renuntat la conceptia traditional si s-a afirmat ca in sens material prin
constitutie se desemneaza orice lege care reglementeaza organizarea politica a statului.
Evolutia istorica a notiunii de constitutie este marcata de definitile care au fost marcate in literatura
de specialitate precum cea a lui C.Dissescu ( pleaca de la ideea ca obiectul dreptului constitutional
este format din organizarea si exercitiul suveranitatii iar obiectul dreptului constitutional este crearea
si reglementarea atributiilor puterilor publice, precum si stabilirea garantiilor individuale si drepturile
recunoscute cetatenilor pentru consacrarea libertatilor lor) sau cea lui P.Negulescu (defineste
constitutia ca fiind „o norma care cuprinde principiile referitoare la organizarea statului si la
raporturile de echilibru dintre diferitele puteri ale statului”).
Ca o concluzie putem spune ca elementul comun al acestor definitii este elementul stat-putere.
Alaturi de aceste elemente se mai adauga si alte elemente de forma care individualizeaza contitutia:
forma scrisa, solemnitatea adoptarii, procedura speciala de modificare.
Constitutia ca izvor al dreptului constitutional reglementeaza relatii socialeesentiale pentru
instaurarea, mentinerea si exercitare puterii in stat.. forta juridica a constitutiei este definita ca fiind
principala caracteristica a acesteia avand calitatea de a fi o forta juridica suprema, ceea ce situeaza
constitutia in fruntea ierarhiei izvoarelor de drept.
Prin controlulu constitutionalitatii legilor exercitat de Curtea Constitutionala s-a creat instrumentul
juridic prin care se asigura aceasta conformitate.
Definitiile materiale pun accentul pe obiectul de reglementare al normelor de drept constitutional,
adica pe relatiile sociale reglementate de normele constitutionale.
Si aceste definitii precum si cele formale sunt considerate unilaterale deoarece nu pun accentul si pe
celelalte caracterisitici ale constitutilor.
SECTIUNEA A 3-A: ANALIZA ELEMENTELOR DEFINITORII ALE CONSTITUTIEI
Plecand de la definitia data de prof. Ioan Muraru se poate spune ca: „Constitutia trebuie
considerata legea fundamentala a unui stat constituita din norme juridice, investita cu forta juridica
suprema si care reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru
instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii politice a poporului”.
Ca trasaturi definitorii distingem:
 Forta juridica suprema
 Forta sa juridica ce sta la baza organizarii statale
 Forma scrisa a constitutiei
 Forma sistematica
 Solemnitatea adoptarii
Consideram ca pentru o definitie moderna a constitutiei trebuie sa avem in vedere urmatoarele
aspecte:
 Elementul comun care este in toate definitiile este statul si puterea de stat
 Caracterul de lege al constitutiei
 Caracterul de lege fundamentala. Rezulta din continutil complex ( cuprinde principii
fundamentale pentru toate domeniile vietii politice, economice, culturale, juridice), calitatea si
forma reglementarilor
 Definitorie este si forta sa juridica
 Totodata se impune si forma scrisa