Sunteți pe pagina 1din 18

Zidăria Portantă

Zidăria portantă este un tip de structură de rezistență foarte des folosită. De fapt s-ar putea
spune că zidăria portantă este poate cel mai eficient tip de structură pentru că:

 folosește la maxim materialele de construcții (zidurile folosesc și la separarea spațiului


interior de cel exterior sau la compartimentare, contribuind în același timp și la rezistența
structurii.
 materialele folosite sunt printre cele mai uzuale, fiind astfel posibil de găsit cu ușurință
muncitori suficient de bine calificați pentru astfel de lucrări

Totuși, zidăria portantă nu este întotdeauna aleasă ca structură deoarece:

 Planurile de arhitectură nu permit alegerea zidăriei portante, având în general spații mai
largi la parter și mai fragmentate la etaje
 Datorită golurilor (uși, ferestre exterioare), confinarea cu elemente din beton armat în
mod corect ar duce la apariția unui număr prea mare de sâmburi din beton armat, iar
continuarea lor pe verticală ar fi prea dificilă

Deși tot zidărie portantă, există mai multe tipuri de structuri:

 Zidăria confinată cu sâmburi și centuri din beton armat – singura acceptată de exigențele
contemporane privind stabilitatea și rezistența structurilor
 Zidăria portantă neconfinată (zidăria clasică, pe care o au majoritatea caselor construite
înainte de război, sau aflate în mediul rural), la care planșeele sunt din lemn, sau, mai
rar, din bolțișoare de zidărie, cu nervuri metalice.
Zidăria portantă poate fi clasificată și după materialele folosite:

 cărămidă plină (tot mai rar)


 cărămidă eficientă energetic (cu goluri)
 blocuri ceramice mari (Ex: Porotherm și cărămizile similare)
 Blocurile de zidărie din beton – bolțari
 Zidăria din BCA. Aici se poate face și o distincție: deși BCA-ul are și anumite calități
portante, modul de conformare și armare al elementelor din beton armat sunt similare
structurilor de rezistență în cadre, de aici rezultând și consumuri similare pentru beton și
oțel.
 Zidării din cărămizi din lemn nearse: ex: chirpici

Procesul de consolidare al unei construcții


Găsiți mai jos o descriere cât mai corectă a întregului proces necesar consolidării, modernizării,
etajării, restaurării sau extinderii unei construcții. Din păcate, nu întotdeauna astfel de proiecte sunt
tratate cu suficientă atenție și clădiri valoroase sau cu un mare potențial sunt distruse de
intervențiile neavenite.

Consolidarea este un demers delicat, deoarece lucrările trebuie proiectate și executate de


persoane bine pregătite, cu experiență în acest domeniu. Un șantier de consolidare seamănă prea
puțin cu unul pentru construcția unei case, de exemplu.
I. RELEVARE și INVESTIGARE
1.Releveu de arhitectură:

Măsurători cu ruleta laser ale clădirii: Planuri, secțiuni, fațade (lungime, lățime, înălțime),
determinarea grosimii pereților. + Releveu fotografic

2. Releveu de avarii:

Se identifică existența și tipurile avariilor existente, poziția lor în cadrul clădirii.

3. Studiu geotehnic

Studiu realizat prin sondarea solului din care rezultă calitățile portante ale acestuia.
4. Sondaje fundații:

Se determină tipul, adâncimea și alcătuirea fundațiilor.

5. Teste pe materialele de construcții:

Determinarea rezistenței unor cărămizilor, mortarului sau betonului armat. Sunt teste distructive și
nedistructive.

6. Studiu umiditate:

Se determină condițiile favorabile apariției condensului prin compararea umidității relative a


aerului, temperaturii și a umidității materialelor de construcții.
II. ANTEPROIECT și EXPERTIZĂ TEHNICĂ
Impuneri Urbanistice
Certificatul de Urbanism
 Regimul de înălțime, retrageri și alinieri, impuneri funcționale și volumetrice.
 Stabilește condițiile eliberării Autorizației de construire: lista avizelor, acordurilor, studiilor
și documentelor ce trebuie atașate cererii înaintate primăriei.

Client și Arhitect: Acum stabilim împreună ce intervenții vom face asupra construcției.

Unele consolidări pot fi un prilej extraordinar nu numai pentru asigurarea seismică, dar și pentru
rezolvarea problemelor funcționale, estetice și aducerea la nivelul secolului 21 al utilizării sale.

Impuneri Tehnice
Expertiza Tehnică
 Evaluează gradul de asigurare seismică a clădirii
 Stabilește soluțiile tehnice de intervenție pentru asigurarea acestora.
 Stabilește soluțiile tehnice necesare realizării modificărilor impuse de tema convenită de
Client și Arhitect.
Ce este Anteproiectul
Este propunerea arhitectului, discutată cu beneficiarul (clientul) privind intervențiile asupra clădirii.
Anteproiectul este discutat cu inginerul de structuri și respectă soluția de intervenție structurală a
expertului tehnic.
În faza de anteproiect putem explora variante și idei. Tatonăm astfel drumuri care altfel ar fi prea
costisitoare

Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu Anteproiectul. Acesta devine:


Tema de proiectare pentru proiectul tehnic
III. PROIECTUL TEHNIC
Echipa de proiectare

Proiectele după care se vor realiza lucrările sunt întocmite de o echipă de proiectare. Echipa de
proiectare este coordonată de arhitect, care, cel mai adesea, este șeful de proiect.

Proiectul tehnic se realizează având ca temă Anteproiectul și Expertiza Tehnică.

Pe lângă acestea, proiectul va trebui să respecte și normele și normativele în vigoare. De


respectarea acestora se asigură verificatorii de proiecte atestați, în timp ce Expertul tehnic
urmărește corectitudinea soluției de consolidare indicate în expertiză.
Verificarea Proiectului

Verificatorii de proiecte și Expertul tehnic verifică proiectele pentru exigențele de proiectare


specifice.
Proiectul de arhitectură

Proiectul structurii de rezistență

Proiectele de instalații
IV. OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI de CONSTRUIRE
Avize și Acorduri

Avizul Ministerului Culturii este necesar pentru intervențiile la clădirile monument istoric sau la cele
aflate în zonele protejate, ori în zonele de protecție ale unor monumente istorice.
Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții este solicitat întotdeauna pentru proiectele care
presupun intervenții la clădirile existente.

Avizul pentru Protecția Mediului este necesar pentru orice tip de lucrări.

Documentația Tehnică pentru Obținerea


DTAC Autorizației de Construire.
DTAC-ul se întocmește în acord cu legislația în vigoare și conține:
– Extrase din proiectele tehnice de arhitectură, rezistență și instalații
– Avize, acorduri, studii și alte documente solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Cererea pentru emiterea autorizației de construire este semnată de proprietarul clădirii.


Autorizația de construire

Primăria trebuie să elibereze autorizația de construire în 30 de zile. Deși cel mai adesea aceasta
nu se întâmplă, nu se poate considera că aceasta este un accept tacit.
V. ORGANIZARE SELECȚIE DE OFERTĂ
Documentația pentru selecția de ofertă sau licitație

Documentația pentru selecția de ofertă este constituită din proiectele tehnice de arhitectură,
rezistență și instalații, caiete de sarcini, precum și listele de cantități de materiale pe baza cărora
constructorii vor estima și necesarul de muncă (manopera), precum și transporturi.
Licitația Online pentru Selecția Constructorului

Documentația este postată online pe site-ul nostru. Constructorii o pot accesa în format PDF
(planuri, piese desenate, dar și memoriiletehnică tehnice, caietele de sarcini, expertiza ) și tabele
editabile (listele de cantități).
Asistența tehnică online
Când ofertanții au întrebări, noi le răspundem tuturor, astfel încât toți constructorii să beneficieze
de aceleași condiții pentru a asigura o competiție corectă.
Constructorii depun ofertele de execuție

După negocierile cu primii doi clasați privind nu numai costurile, dar și calendarul execuției, condiții
tehnice, modalități de plată, se va putea încheia contractul de execuție.

Contractul de construcții
VI. ȘANTIER : Urmărirea Lucrărilor
Fazele Determinante

Fazele determinante sunt


stabilite de către proiectantul clădirii, fiecare dintre aceștia pentru specialitatea sa. În general ele
vizează lucrările de consolidare a structurii de rezistență care vor deveni ascunse.

Sistemul calității constă în responsabilizarea tuturor factorilor implicați: Constructor, proiectant și


proprietar. Acest sistem presupune verificarea lor reciprocă, urmărindu-se ca lucrările efectuate să
respecte întocmai proiectul clădirii.
Sistemul calității în construcții
1. Constructorul, prin șeful de șantier și prin responsabilul tehnic cu execuția.
2. Beneficiarul (clientul), prin dirigintele de șantier.
3. Proiectantul, prin specialistul proiectant (inginerul de structuri).
4. Autoritățile locale, prin inspectorul de stat în construcții și, la recepția finală,
prin reprezentantul primăriei.

Prin procese-verbale se constată corectitudinea lucrărilor și conformitatea acestora cu proiectul.

Neavând pregătire tehnică, proprietarul (beneficiarul) este reprezentat prin Dirigintele de șantier.
Procesul de consolidare al unei construcții
Găsiți mai jos o descriere cât mai corectă a întregului proces necesar consolidării, modernizării,
etajării, restaurării sau extinderii unei construcții. Din păcate, nu întotdeauna astfel de proiecte sunt
tratate cu suficientă atenție și clădiri valoroase sau cu un mare potențial sunt distruse de
intervențiile neavenite.

Consolidarea este un demers delicat, deoarece lucrările trebuie proiectate și executate de


persoane bine pregătite, cu experiență în acest domeniu. Un șantier de consolidare seamănă prea
puțin cu unul pentru construcția unei case, de exemplu.
I. RELEVARE și INVESTIGARE
1.Releveu de arhitectură:

Măsurători cu ruleta laser ale clădirii: Planuri, secțiuni, fațade (lungime, lățime, înălțime),
determinarea grosimii pereților. + Releveu fotografic

2. Releveu de avarii:

Se identifică existența și tipurile avariilor existente, poziția lor în cadrul clădirii.

3. Studiu geotehnic

Studiu realizat prin sondarea solului din care rezultă calitățile portante ale acestuia.
4. Sondaje fundații:

Se determină tipul, adâncimea și alcătuirea fundațiilor.

5. Teste pe materialele de construcții:

Determinarea rezistenței unor cărămizilor, mortarului sau betonului armat. Sunt teste distructive și
nedistructive.

6. Studiu umiditate:

Se determină condițiile favorabile apariției condensului prin compararea umidității relative a


aerului, temperaturii și a umidității materialelor de construcții.
II. ANTEPROIECT și EXPERTIZĂ TEHNICĂ
Impuneri Urbanistice
Certificatul de Urbanism
 Regimul de înălțime, retrageri și alinieri, impuneri funcționale și volumetrice.
 Stabilește condițiile eliberării Autorizației de construire: lista avizelor, acordurilor, studiilor
și documentelor ce trebuie atașate cererii înaintate primăriei.

Client și Arhitect: Acum stabilim împreună ce intervenții vom face asupra construcției.

Unele consolidări pot fi un prilej extraordinar nu numai pentru asigurarea seismică, dar și pentru
rezolvarea problemelor funcționale, estetice și aducerea la nivelul secolului 21 al utilizării sale.

Impuneri Tehnice
Expertiza Tehnică
 Evaluează gradul de asigurare seismică a clădirii
 Stabilește soluțiile tehnice de intervenție pentru asigurarea acestora.
 Stabilește soluțiile tehnice necesare realizării modificărilor impuse de tema convenită de
Client și Arhitect.
Ce este Anteproiectul
Este propunerea arhitectului, discutată cu beneficiarul (clientul) privind intervențiile asupra clădirii.
Anteproiectul este discutat cu inginerul de structuri și respectă soluția de intervenție structurală a
expertului tehnic.
În faza de anteproiect putem explora variante și idei. Tatonăm astfel drumuri care altfel ar fi prea
costisitoare

Proiectul tehnic se va întocmi în conformitate cu Anteproiectul. Acesta devine:


Tema de proiectare pentru proiectul tehnic
III. PROIECTUL TEHNIC
Echipa de proiectare

Proiectele după care se vor realiza lucrările sunt întocmite de o echipă de proiectare. Echipa de
proiectare este coordonată de arhitect, care, cel mai adesea, este șeful de proiect.

Proiectul tehnic se realizează având ca temă Anteproiectul și Expertiza Tehnică.

Pe lângă acestea, proiectul va trebui să respecte și normele și normativele în vigoare. De


respectarea acestora se asigură verificatorii de proiecte atestați, în timp ce Expertul tehnic
urmărește corectitudinea soluției de consolidare indicate în expertiză.
Verificarea Proiectului

Verificatorii de proiecte și Expertul tehnic verifică proiectele pentru exigențele de proiectare


specifice.
Proiectul de arhitectură

Proiectul structurii de rezistență

Proiectele de instalații
IV. OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI de CONSTRUIRE
Avize și Acorduri

Avizul Ministerului Culturii este necesar pentru intervențiile la clădirile monument istoric sau la cele
aflate în zonele protejate, ori în zonele de protecție ale unor monumente istorice.
Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții este solicitat întotdeauna pentru proiectele care
presupun intervenții la clădirile existente.

Avizul pentru Protecția Mediului este necesar pentru orice tip de lucrări.

Documentația Tehnică pentru Obținerea


DTAC Autorizației de Construire.
DTAC-ul se întocmește în acord cu legislația în vigoare și conține:
– Extrase din proiectele tehnice de arhitectură, rezistență și instalații
– Avize, acorduri, studii și alte documente solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Cererea pentru emiterea autorizației de construire este semnată de proprietarul clădirii.


Autorizația de construire

Primăria trebuie să elibereze autorizația de construire în 30 de zile. Deși cel mai adesea aceasta
nu se întâmplă, nu se poate considera că aceasta este un accept tacit.
V. ORGANIZARE SELECȚIE DE OFERTĂ
Documentația pentru selecția de ofertă sau licitație

Documentația pentru selecția de ofertă este constituită din proiectele tehnice de arhitectură,
rezistență și instalații, caiete de sarcini, precum și listele de cantități de materiale pe baza cărora
constructorii vor estima și necesarul de muncă (manopera), precum și transporturi.
Licitația Online pentru Selecția Constructorului

Documentația este postată online pe site-ul nostru. Constructorii o pot accesa în format PDF
(planuri, piese desenate, dar și memoriiletehnică tehnice, caietele de sarcini, expertiza ) și tabele
editabile (listele de cantități).
Asistența tehnică online
Când ofertanții au întrebări, noi le răspundem tuturor, astfel încât toți constructorii să beneficieze
de aceleași condiții pentru a asigura o competiție corectă.
Constructorii depun ofertele de execuție

După negocierile cu primii doi clasați privind nu numai costurile, dar și calendarul execuției, condiții
tehnice, modalități de plată, se va putea încheia contractul de execuție.

Contractul de construcții
VI. ȘANTIER : Urmărirea Lucrărilor
Fazele Determinante

Fazele determinante sunt


stabilite de către proiectantul clădirii, fiecare dintre aceștia pentru specialitatea sa. În general ele
vizează lucrările de consolidare a structurii de rezistență care vor deveni ascunse.

Sistemul calității constă în responsabilizarea tuturor factorilor implicați: Constructor, proiectant și


proprietar. Acest sistem presupune verificarea lor reciprocă, urmărindu-se ca lucrările efectuate să
respecte întocmai proiectul clădirii.
Sistemul calității în construcții
1. Constructorul, prin șeful de șantier și prin responsabilul tehnic cu execuția.
2. Beneficiarul (clientul), prin dirigintele de șantier.
3. Proiectantul, prin specialistul proiectant (inginerul de structuri).
4. Autoritățile locale, prin inspectorul de stat în construcții și, la recepția finală,
prin reprezentantul primăriei.

Prin procese-verbale se constată corectitudinea lucrărilor și conformitatea acestora cu proiectul.

Neavând pregătire tehnică, proprietarul (beneficiarul) este reprezentat prin Dirigintele de șantier.