Sunteți pe pagina 1din 4

Exerciții diverse

1.A sau F?

Suma poate fi mai mare decât unul din termeni. ___

Scă ză torul e mai mare ca descă zutul. ___

Dacă schimbă m locul termenilor unei adună ri rezultatul nu se schimbă . ___

După secolul al-XXI-lea va urma secolul al-XX-lea.___

2.Câte cifre are rezultatul fiecă rei operație?Calculează și încercuiește

613 + 6 113 + 3,4,5 (cifre)

67 x 8 = 3,6,9 (cifre)

954 : 3= 1,2,3 (cifre)

Calculați 3x + 7x – 8x știind că

a)x=12

b)x=5

c)x=100

4.Calculează

758 – 123 – 415

849 – 323 – 142

1 835 – 351 – 42 – 174

5.Calculează respectând ordinea efectuă rii operațiilor

18 + 56 + 17 – 21+ 39 = 28 + 28 + 14 – 35 =
=......................................................... =...........................................................
=........................................................ =..........................................................
=........................................................ =..........................................................
=........................................................ =........................................................

6.Află termenul necunoscut folosind metoda mersului invers!


1. [(624+123:3-a):6]x3+254=254
2. [936-(8x100+a)]:[10+(35:5+8)]=4
3. (ax9-78:2)+4x25=1492
4. [(a+540:6)x7-100]:20=30
5. [56:(a+20)+7]x5-30=15
6. [(a:7+69):9+71]:20+8=12
7. {[(a+20)-108:47]x32+19x25}-258=569
8. [(3+a:2):11+7]x5-8=41
9. {[(76xa-8):4-96]x3-72}:45=2
10. 725-[(72x6-32x6):a]x5=125

7. Completati enunturile cu cuvintele potrivite:


Adună rile ş i scă derile sunt operaţii de ordinul.............. iar înmulţirile şi împă rțirile sunt
operaţii de ordinul ................. .
Într-un exerciţiu cu mai multe operaţii , fă ră paranteze efectuă m prima dată
.............................. ....................................................... apoi ....................... ....................... ..................... .

8. Andrei a citit texte informative. Rezolvând exercițiul, vei descoperi numă rul de texte
citite de Andrei.
124 -2 x [ 150 x ( 4+16 )]:60 =
.....................................................
.....................................................
....................................................

9.Ră spunde la întrebă ri și transcrie-le pe caiet!


a) Câte unită ți sunt într-o zece?
b) Câte zeci sunt într-o sută ?
c) Câte sute sunt într-o mie?Dar zeci?

10.Numește numerele cuprinse între 100 și 200 care conțin cifra 1 de exact 2 ori.

11.Care sunt numerele naturale cuprinse între 450 și 470 care nu conțin 0?

12. Care e cel mai mare numă r de 3 cifre care are cifra zecilor 5?

13.Acum colorează !

S-ar putea să vă placă și