Sunteți pe pagina 1din 2

Radiologie clinică

CUPRINS

BAZELE RADIOLOGIEI ŞI IMAGISTICII MEDICALE ........................................... 1


RADIOLOGIA CONVENŢIONALĂ..................... Error! Bookmark not defined.
TOMOGRAFIA COMPUTERIZATĂ (scanografia)Error! Bookmark not defined.
ECHOGRAFIA .................................................. Error! Bookmark not defined.
IMAGISTICA PRIN REZONANŢĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂError! Bookmark not defined.
RADIOLOGIA INTERVENŢIONALĂ .................. Error! Bookmark not defined.
RADIODIAGNOSTICUL APARATULUI RESPIRATORError! Bookmark not defined.
EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI RESPIRATORError! Bookmark not
defined.
RADIOANATOMIA APARATULUI RESPIRATOR . Error! Bookmark not defined.
SEMIOLOGIE RADIOLOGICĂ PULMONARĂ ... Error! Bookmark not defined.
RADIOLOGIA CLINICĂ A APARATULUI RESPIRATORError! Bookmark not defined.
RADIODIAGNOSTICUL CORDULUI ŞI VASELOR MARIError! Bookmark not defined.
EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI CARDIO-VASCULARError! Bookmark not
defined.
ANATOMIA RADIOLOGICĂ A CORDULUI ....... Error! Bookmark not defined.
SEMIOLOGIE RADIOLOGICĂ CARDIO-VASCULARĂError! Bookmark not defined.
RADIOLOGIE CLINICĂ CARDIO-VASCULARĂ .... Error! Bookmark not defined.
RADIODIAGNOSTICUL AFECŢIUNILOR APARATULUI DIGESTIVError! Bookmark not
defined.
TEHNICA EXPLORĂRII TUBULUI DIGESTIV .. Error! Bookmark not defined.
RADIOANATOMIA TUBULUI DIGESTIV........... Error! Bookmark not defined.
RADIOSEMIOLOGIE DIGESTIVĂ..................... Error! Bookmark not defined.
RADIOLOGIE CLINICĂ DIGESTIVĂ ................. Error! Bookmark not defined.
RADIODIAGNOSTICUL AFECŢIUNILOR APARATULUI URINARError! Bookmark not
defined.
EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A APARATULUI URINARError! Bookmark not defined.
RADIOANATOMIA APARATULUI URINAR ...... Error! Bookmark not defined.
SEMIOLOGIA RADIOLOGICĂ A APARATULUI URINARError! Bookmark not defined.
RADIOLOGIA CLINICĂ A APARATULUI URINARError! Bookmark not defined.
RADIOLOGIA SISTEMULUI OSTEOARTICULAR Error! Bookmark not defined.
TEHNICI DE EXPLORARE RADIOLOGICĂ...... Error! Bookmark not defined.
RADIODIAGNOSTICUL SISTEMULUI NERVOS .. Error! Bookmark not defined.
EXPLORAREA RADIOLOGICĂ A RAHISULUI ..... Error! Bookmark not defined.
RADIOANATOMIA COLOANEI VERTEBRALE. Error! Bookmark not defined.
RADIOSEMIOLOGIA COLOANEI VERTEBRALEError! Bookmark not defined.
RADIOLOGIA CLINICĂ A COLOANEI VERTEBRALEError! Bookmark not defined.
TEHNICILE DE EXPLORARE ŞI RADIO-ANATOMIA CRANIULUIError! Bookmark not
defined.
RADIOSEMIOLOGIA AFECŢIUNILOR CRANIO-CEREBRALEError! Bookmark not
defined.
RADIOLOGIE CLINICĂ ..................................... Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ................................. Error! Bookmark not defined.
BAZELE RADIOLOGIEI ŞI IMAGISTICII
MEDICALE

Radiologia este ştiinţa utilizării radiaţiilor "X" în scopuri medicale. Radiaţiile "X" au
fost descoperite în 1896 de prof. Wilhelm Conrad Roentgen de la Universitatea din
Würzburg, Germania. Descoperirea sa a fost urmată de un lung şir de îmbunătăţiri la
care şi-au adus aportul fizicieni, medici, ingineri etc. Industria radiologică ce a apărut, s-
a bazat pe descoperirile mari ale secolului: tuburile catodice mereu perfecţionate,
generatori de înaltă tensiune, transportul energiei prin cablu, telegraful, telefonul,
iluminatul prin fibre optice, ecranele fluorescente, substanţele de contrast etc.
Radiologia mondială datorează recunoştiinţă unor personalităţi ca: Schönberg,
Holzknecht, Beclére, Forsell, Van der Plaats, Schinz, iar personalităţi ale radiologiei
româneşti ca Gerota, Severeanu, Negru, Schmitzer s-au aliniat ilustrelor personalităţi
mondiale.
Radiologia medicală modernă a devenit o disciplină complexă ce cuprinde:
- radiodiagnosticul - care se ocupă cu investigarea morfologică şi funcţională a
organismului cu ajutorul razelor "X";
- radioterapia - care foloseşte radiaţiile ionizante pentru tratamentul diferitelor
afecţiuni;
- radiobiologia medicală - care studiază efectele radiaţiilor asupra diverselor
structuri ale organismului;
- medicina nucleară - care studiază emisia unor izotopi radioactivi, care
introduşi în organism se fixează selectiv la nivelul unor organe.
Cursul nostru este axat pe radiodiagnostic. Deoarece în decursul anilor au apărut
noi achiziţii tehnice ce au îmbunătăţit explorarea radiologică, a apărut o nouă concepţie
unitară: imagistica medicală. Aceasta cuprinde radiologia convenţională, tomografia
computerizată, echografia şi imagistica prin rezonanţă magnetică nucleară.

S-ar putea să vă placă și