Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare sumativă nr.

3
Clasa IX-a „_____”
Nume şi prenume elev _________________________ Calificativul:

SUBIECTUL I
Găsește un sinonim pentru următoarele cuvinte:
1. Stres
2. Risc
3. Abstinență
4. Poliță de asigurare

SUBIECTUL II
Numește trei argumente pentru care adolescenții nu ar trebui să consume alcool.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SUBIECTUL III
Estimează efectele asupra sănătății a următorilor factori practicați de mulți oameni. Stabilește
legătura cauză-efect și prezintă o măsură de depășire
Cauză Efect Măsură de depășire
1. Consum de droguri

2. Traficul de persoane

3. Exces alimentar

4. Lipsa abstinenței
Concluzie: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

SUBIECTUL IV
Scrie un eseu, analizând un caz de risc studiat.
”Acțiunile mele de acordare a ajutorului premedical”
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și