Sunteți pe pagina 1din 10

Strategia didactică

Momentele Mijloace
Ob op. Conținut educational Metode şi Forme de
lectiei de Evaluare
procedee organizare
învăţare
Moment • Asigur condiţiile optime desfăşurării lecţiei: iniţială a
organizatoric aerisesc clasei, pregătirea materialului necesar. conversaţia frontal comporta-
mentului
Reactualizarea • Ţinuta corectă conversaţia
conținuturilor Cer elevilor să adopte o poziţie corectă: spatele observaţia
și deprinderilor drept, rezemat de scaun, cu mâinile pe genunchi. explicaţia sistematică
formate și
activităţi • Exerciţii prevocale
introductive de O1 • Exerciţii de respiraţie frontal
pregătire a Mirositul florilor exerciţiul
vocii Zboară fulgul capacitatea
Stinge lumânarea de a rezolva
- se recită versurile: sarcinile
,,Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim
Şi rostim: evaluare
- Ce frumos miroase floarea! orală
(inspirăm – tragem aer în piept exerciţiul
Expirăm – dăm aerul afară)
,,Balonul mare acum îl umplem
Deci cu toţii aer în el să suflăm!”
(exerciţii – joc pentru dezvoltarea unei respiraţii frontal
corecte şi profunde)

• Exerciţiile de dicţie se vor face la început pe


formule vorbite, rar şi apoi din ce în ce mai repede. explicaţia
Ex.1: frontal
O2 Bra bre bri bro bru
Cra cre cri cro cru
Dra dre dri dro dru capacitatea
Fra fre fri fro fru exerciţiul de a rezolva
Gra gre gri gro gru sarcinile
Ex. 2:
Ux ux ux ux ux……. observaţia
Ex. 3:
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară. frontal
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”. evaluare
(se încearcă o rostire clară, corectă şi cât mai repede) orală
Ex. 4:
Toba bate: bum, bum ,bum
Hai copii cu toţi la drum!
Ex. 5: conversaţia
,,Într-un lift pe covoraş
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.”
O2 • Exerciţii de încălzire vocală:
,,Haideţi să ne închipuim că suntem nişte delfinași
care au plecat într-o călătorie în lumea minunată a
MUZICII.
In calatoria noastra vom avea nevoie sa ne folosim
glasul, pentru a canta asadar trebuie sa facem cateva
exerciţii de încălzire a vocii.
Cer apoi copiilor să execute după mine următorul exerciţiul frontal
exerciţiu pentru pregătirea vocii:
- Cum face trenul?
- Este un sunet lung sau unul scurt?
- Cum facem când ne doare măseaua? demonstra-
- Este un sunet lung sau unul scurt? ţia
• Exerciţii de cultură vocală:
Intonez model sunete de înălţimi diferite, după care
la comanda mea vor intona şi elevii Anexa 1.
a a a a a a a a a a a a a a ……..
frontal
ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa
evaluare
ta ta orală
ta ta ta ta taaaaaaaaa exerciţiul

ra ra
ra ra ra ra raaaaaa

o frontal
o o capacitatea
o o oooooooo de a rezolva
sarcinile
coş
e conversaţia bilete cu
e e cântecele evaluare
e eeeeeeeee exerciţiul învăţate orală

jocul
Mo...mo...mo...mo...mo muzical capacitatea
Mi....mi...mi....mi....mi frontal de a rezolva
Di.....da....di....da....di sarcinile
La ....li....la....li.....la
Mi …ma…mi…ma…mi
Na….ni…..na….ni...na
Li …la….li…..la…..li
Ma ...mo…me…mi….mu
Na…no….ne….ni….nu
Ra…ro…re…..ri…..ru
Da…do….de…..di….du
Solicit şi urmăresc execuţia copiilor.

Captarea •Le voi spune elevilor ca urmează să rezolvăm conversaţia observaţia


atenţiei/ ultima sarcină pentru a putea deschide cadoul de la sistematică
Moment Moș Nicolae.
aperceptiv Pentru a putea deschide panglica, elevii vor cânta evaluare
cântecul ,,Am o școala frumoasa”. frontal orală
Pentru a putea desface hârtia de împachetat, elevii capacitatea
vor cânta o strofă a cântecului ,,Stâng, drept exerciţiul de a rezolva
învățăm” și vor executa mișcarile corespunzatoare individual sarcinile
versurilor
.
Anunţarea • Anunt elevii că pentru a putea descoperi ce se conversaţia frontal observarea
temei şi a ascunde in interiorul cadoului va trebui sa învățăm sistematică
obiectivelor un cântec special pentru Moș Nicolae, cântecul explicaţia
operaţionale ,,Vine Moș Nicolae”.

Prezentarea Elevii vor viziona la video – proiector cântecul „Vine conversaţia frontal videopro- observarea
noului Moș Nicolae” explicaţia iector sistematică
conținut/ Intonez și eu cantecul model Anexa 1. calculator
Dirijarea CD
învățării Ştii la noapte cine vine
O4 Pe acasă, pe la tine, exerciţiul evaluare
Cine? orală
Este Moşul Nicolae
Pe furiş intră-n odaie, audiţia
Vine?
Moşule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule? frontal

El le pune-n ciuboţele individual


Ciocolată, bombonele, exerciţiul evaluare
Da? pe grupe orală
Multe daruri, jucării (rând)
Pentru cei mai mulţi copii, În perechi
Da! Individual
Moşule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule? conversaţia frontal
în cor, pe
grupe,
- Repet de 2-3 ori cuvintele de la primele două individual
versuri împreună cu copiii.
- Cânt de 3-4 ori primele două versuri cu toată clasa.
- Cânt cu fiecare rând separat.

• Solicit doi copii să intoneze primele doua versuri,


apoi unul singur.
• Procedez în mod asemănător şi pentru celelelte
versuri.
Repet în întregime cântecul cu toată clasa, apoi pe
grupe şi individual.
Le voi spune elevilor ca având în vedere ca au
învățat cântecelul putem deschide cadoul.
Evaluarea • Cum se numeşte cântecul învăţat azi? conversaţia frontal CD evaluare
performanţei • Pun cântecul „Vine Mos Nicolae” şi le cer elevilor calculator orală
şi asigurarea să cânte cu toţii.
retenţiei şi a • Voi scoate în faţa clasei doi – trei elevi pentru a
transferului cânta individual. exerciţiul individual
• Activitate interdisciplinară explicaţia
• Coloreaza fisa cu Moș Nicolae. Anexa 2. exerciţiul fisa şi evaluare
creioane practică
colorate

Aprecieri și • Apreciez modul în care au interpretat cântecul, explicaţia frontal evaluare


recomndări acord recompense şi le cer copiilor să mai cânte orală
cântecul şi acasă.
Anexa 1

Exerciţii de respiraţie
Mirositul florilor / Zboară fulgul / Stinge lumânarea

Poezie pentru poziţia corectă


,,Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim
Şi rostim: - Ce frumos miroase floarea!
(inspirăm – tragem aer în piept - expirăm – dăm aerul afară)

,,Balonul mare acum îl umplem


Deci cu toţii aer în el să suflăm!”

Exerciţiile de dicţie se vor face la început pe formule vorbite, rar şi apoi din ce în ce mai repede.
Ex.1:
Bra bre bri bro bru
Cra cre cri cro cru
Dra dre dri dro dru
Fra fre fri fro fru
Gra gre gri gro gru
Ex. 2:
Ux ux ux ux ux…….
Ex. 3:
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”.
(se încearcă o rostire clară, corectă şi cât mai repede)
Ex. 4:
Toba bate: bum, bum ,bum
Hai copii cu toţi la drum!
Ex. 5:
,,Într-un lift pe covoraş
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.”
a a a a a a a a a a a a a a ……..

ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaa

ra ra
ra ra ra ra raaaaaaa

o e
o o e e
o o oooooooo e e eeeeeeeee

Mi....mi...mi....mi....mi Li …la….li…..la…..li
Di.....da....di....da....di Ma ...mo…me…mi….mu
La ....li....la....li.....la Na…no….ne….ni….nu
Mi …ma…mi…ma…mi Ra…ro…re…..ri…..ru
Na….ni…..na….ni...na Da…do….de…..di….du
Anexa2
PROIECT DIDACTIC

Data: 04.12.2018
Clasa: Pregatitoare D
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 88
Profesor învățământ primar: Poenaru Nicoleta
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Muzică și mișcare
Unitatea de ȋnvăţare: Cadoul Corinei
Subiectul lecţiei: Vine Moș Nicolae
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoștinte

Scopul lecţiei: Însușirea melodiei și a versurilor cântecului “Vine Moș Nicolae”.

Competențe generale:
1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării,
individual sau în grup

Competenţe specifice:

MM
1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură, cu durate, intensităţi şi
viteză de succesiune contrastante
1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO1-DO2, alcătuite din formule
ritmicomelodice simple şi repetate
2.1. Cântarea individuală sau în grup, asociind mişcarea sugerată de text şi de ritm
2.3. Emiterea unor onomatopee asemănătoare cu sunetele din mediul înconjurător, cu
durate, intensităţi şi viteză de succesiune diferite
3.2.Executarea unui dans cu mişcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiţie

AVAP
2.2. Exprimarea ideilor si trairilor personale prin utilizarea liniei,punctului, culorii si
formei

Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1 – Să imite unele animale si fenomene ale naturii cu onomatopee, cantate tare-incet,
repede- lent, pe baza expicatiilor profesorului. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii
imita cel puțin unele animale si fenomene ale naturii cu onomatopee cantate tare-incet.
O2 - să intoneze corect exerciţiile de încălzire vocală; Obiectivul se consideră realizat
dacă toți elevii vor intona corect cel puțin 75% din exercițiile de încălzire vocală, pe baza
demonstrației făcută de profesor.
O3 - Să interpreteze în grup cantecele insusite, pe baza experienței dobândite anterior.
Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii interpretează minim 2 din 3 cantece.
O4 - Să interpreteze in grup cantecul „Vine Moș Nicolae” pe baza materialului didactic si
a indicatiilor profesorului. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii interpreteaza minim 1
din 2 strofe respectând melodia cântecului.

Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: conversaţia, , exerciţiul,
2. Mateiale didactice: videoproiector,cantece, fișa de lucru
3. Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
4. Forme de Evaluare: formativa, orala

Resurse umane : 29 de elevi


Resurse temporale : 45 de minute

Bibliografie:
 Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a;
 Vasile Vasile , (2004), M etodica educatiei musicale”, Editura Muzicala
 Georgeta Aldea, Gabriela Munteanu- “Didactica educaţiei muzicale în
învăţământul primar”, E.D.P, Bucureşti, 2001

S-ar putea să vă placă și