Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 21.11.

2019
Clasa: a III-a F
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nicolae Labiș
Profesor învățământ primar: Enache Raluca - Mihaela
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de ȋnvăţare: O lume de poveste
Subiectul lecţiei: “Ghetuţa lui Moş Nicolae”
Tipul lecţiei: formare de priceperi și deprinderi
Scopul lecţiei: realizarea unui colaj prin îmbinarea materialelor ; dezvoltarea şi
consolidarea mişcării mâinii.

Competențe generale:
2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind materiale și tehnici
adecvate

Competenţe specifice:

Arte vizuale și abilități practice


2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora
și de tehnici de lucru adecvate
2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții
textile, ceramică, sticlă etc.)

Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de
mişcare şi a acompaniamentului instrumental

Obiective operaţionale:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției toți elevii vor fi capabili:
O1: să identifice materialele de lucru primite pe bănci. Obiectivul se considera realizat
daca toti elevii identifică cel putin 4 din 6 materiale pe baza experientelor anterioare.
O2: să expună etapele realizării colajului. Obiectivul se considera realizat daca toti
elevii expun cel putin 3 din 5 etape pe baza materialului didactic.
O3: să asambleze corect părţile componente ale colajului. Obiectivul se considera
realizat daca toti elevii asamblează cel putin 4 din 6 părți pe baza explicațiilor cadrului
didactic.
O4: să aprecieze calitatea produsului final în funcţie de criteriile specificate.
Obiectivul se considera realizat daca toti elevii apreciază utilizând cel puțin 2 criterii din 3, pe
baza explicațiilor cadrului didactic.
Strategii didactice:
1. Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, audiţia, demonstraţia, munca independentă,
turul galeriei.
2. Mateiale didactice: hârtie xerox color, lipici, părţile componente ale colajului decupate în
ora anterioară, laptop, videoproiector
3. Forme de organizare: frontal, individual

Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică a elevilor; se evaluează corectitudinea si


atenţia acordata sarcinilor de lucru, autoevaluare, interevaluare
.

Resurse umane : 26 de elevi


Resurse temporale : 45 de minute

Bibliografie:
MECTS- Programa şcolară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice aprobată
prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
Lucian Stan, Ileana Stan, Gabriela Dorobanţu, Ecaterina Ghiţă, Abilităţi practice –
ghid metodologic, Bucureşti, Editura Aramis, 2006
Faliboga Violeta, Ghergu Virginia, Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic,
Editura Axxa, 2001
Scenariu didactic
MOMENTELE Ob. DESFASURAREA LECTIEI SRATEGIA DIDACTICA EVALUARE
LECTIEI Op
Metode si Forma de Materiale
procedee organizare didactice
Se asigura climatul necesar defășurării activităţii; sunt
1.Momentul împărțite materialele si sunt oferite ultimele indicaţii Conversaţia Frontal
organizatoric privind organizarea în bănci.
Se anunță elevii că la ora de arte vizuale și abilități Observarea
2. Anuntarea practice vor realiza un colaj cu titlul „Ghetuţa lui Moş Conversaţia Frontal sistematică a
titlului si a Nicolae” și până la sfârşitul orei vor reuşi să assambleze elevilor
obiectivelor
ghetuţa şi să o decoreze cu elementele pe care le-au
decupat data trecută.
Se va audia poezia “Ghetuţa lui Moş Nicolae” care va Conversaţia Frontal Video
3. Captarea constitui pretextul pentru a purta o scurtă discuţie despre Explicaţia proiector
atenţiei anotimpul iarna şi sărbătoarea care se apropie şi care este Youtube
mult aşteptată de copii: Moş Nicolae.
- În ce anotimp suntem?
- Ce sărbătoare se apropie?
- Cum ne pregătim pentru această sărbătoare?
4. Dirijarea  Elevii vor identifica materialele de lucru primite pe Conversaţia Frontal Hârtie Observarea
învățării banci (lipici, părţile componente ale lui Moş Nicolae colorată sistematică a
conturate şi decupate în ora anterioară, două ghetuţe, vată, Lipici elevilor
lipici). Vată
a) Prezentarea şi
Ghetuțe
analiza modelului  Se prezintă elevilor lucrarea model realizată prin Explicația
diferite tehnici de lucru (conturare, decupare, asamblare şi
lipire);

 Se demonstrează tehnica de lucru (se dă cu lipici pe Demonstrația Frontal


b)Explicarea şi marginea unei ghetuţe, mai puţin pe partea superioară şi
demonstrarea apoi se aşază peste cealaltă perfect potrivită. Se asamblează
modului de lucru elementele componente ale moşului şi apoi se lipesc.
Urmează asamblarea şi lipirea florii Crăciunului);
 După explicarea modului de lucru, un elev va repeta
etapele obţinerii colajului;
 Înainte de începerea lucrului propriu-zis, elevii vor
intona o strofă din câtecul „Vine Moș Nicolae”.
 Fiecare elev va urmări etapele de lucru la Munca Individual Video
videoproiector si le va respecta pentru asamblarea corectă independentă proiector
c) Executarea şi obţinerea unei lucrări reuşite (corectă şi estetică ). Laptop
 Elevii vor lucra pe un fond muzical plăcut (Colinde
lucrării de către
de Crăciun);
elevi Se va urmări executarea lucrării ajutând elevii care au
nevoie, dând indicaţii individuale suplimentare, făcând
observaţii. Aorecieri
Toate lucrările vor fi expuse în faţa clasei. Fiecare elev verbale
va primi câte o bulină roşie, după care vor merge şi o va
d ) Evaluarea ataşa celei mai frumoase lucrări.
Criteriile pe care le vor avea în vedere sunt: Turul galeriei
- suprapunerea exactă a ghetuţelor;
- asamblarea corectă a moşului;
- lucrul îngrijit;
Lucrările lor fi expuse, elevii aşteptând ca Moş
Nicolae să-i răsplătească.
5. Încheierea Se formuleazǎ concluzii şi aprecieri cu privire la Conversaţia Frontal Aprecieri
lecției modul de lucru. verbale

S-ar putea să vă placă și