Sunteți pe pagina 1din 7

Sunetele și notele Sol, Mi, La, Do, Re, Fa 1.

Colorează treapta corespunzătoare notelor învățate:

2.Completează portativul, repetând modelul:

3. Scrie sub portativdenumirea fiecărei note muzicale :

Să ne reamintim poziția notelor muzicale pe portativ: 4. Scrie pe portativ notele muzicale indicate dedesubt:

Sunetele și notele Sol, Mi, La, Do, Re, Fa 1. Colorează treapta corespunzătoare notelor învățate:

2.Completează portativul, repetând modelul:

3. Scrie sub portativdenumirea fiecărei note muzicale :

Să ne reamintim poziția notelor muzicale pe portativ: 4. Scrie pe portativ notele muzicale indicate dedesubt:
Sunetul și nota DO2 2. Colorează treapta corespunzătoare notei Do2:

3. Completează portativul cu nota Do2, repetând modelul:

Să ne amintim poziția sunetelor muzicale: 4. Scrie notele muzicale indicate dedesubtul portativului.

1.Încercuiește în melodie, cea mai înaltă notă. Această notă este Do2 5. Scrie sub portativ denumirea notelor muzicale:
Sunetul și nota DO2 se notează cu o codiță în partea stângă, în jos.
Sunetul și nota Do2 se află poziționată pe spațiul al treilea al porta-
tivului iar sunetul Do2 este ultima treaptă a scării noastre muzicale.

Sunetul și nota DO2 2. Colorează treapta corespunzătoare notei Do2:

3. Completează portativul cu nota Do2, repetând modelul:

4. Scrie notele muzicale indicate dedesubtul portativului.

1.Încercuiește în melodie, cea mai înaltă notă. Această notă este Do2 5. Scrie sub portativ denumirea notelor muzicale:
Sunetul și nota DO2 se notează cu o codiță în partea stângă, în jos.
Sunetul și nota Do2 se află poziționată pe spațiul al treilea al porta-
tivului iar sunetul Do2 este ultima treaptă a scării noastre muzicale.
Sunetul și nota SI 1. Colorează treapta corespunzătoare notei Si, în următorul desen:

2. Completează portativul cu nota Si, repetând modelul:

3. Scrie pe portativ notele muzicale indicate:

Nota Si se notează fie cu codița în sus, în partea dreaptă, fie cu co-


dița în jos, în partea stângă. Sunetul și nota Si se află pe linia a treia 4. Scrie sub portativ denumirile notelor muzicale:
a portativului iar pe scara muzicală, reprezintă treapta a șaptea.

Sunetul și nota SI 1. Colorează treapta corespunzătoare notei Si, în următorul desen:

2. Completează portativul cu nota Si, repetând modelul:

3. Scrie pe portativ notele muzicale indicate:

Nota Si se notează fie cu codița în sus, în partea dreaptă, fie cu co-


dița în jos, în partea stângă. Sunetul și nota Si se află pe linia a treia 4. Scrie sub portativ denumirile notelor muzicale:
a portativului iar pe scara muzicală, reprezintă treapta a șaptea.
Gama DO 1. Intonați Gama Do în urcare și în coborâre:

2. Completează portativul cu notele gamei DO în ordinea coborâtoare:

3. Scrie pe portativ notele muzicale indicate:

Să ne reamintim poziția notelor muzicale pe portativ.

4. Scrie sub portativ denumirile notelor muzicale:


Gama Do reprezintă o succesiune de opt sunete, dispuse
treptat., în ordinea înălțimii. Gama Do are această denumire
deoarece începe cu nota Do1 și se termină cu nota Do2.

Gama DO 1. Intonați Gama Do în urcare și în coborâre:

2. Completează portativul cu notele gamei DO în ordinea coborâtoare:

3. Scrie pe portativ notele muzicale indicate:

Să ne reamintim poziția notelor muzicale pe portativ.

4. Scrie sub portativ denumirile notelor muzicale:


Gama Do reprezintă o succesiune de opt sunete, dispuse
treptat., în ordinea înălțimii. Gama Do are această denumire
deoarece începe cu nota Do1 și se termină cu nota Do2.
Exerciții de identificare a notelor muzicale 1.Scrie pe portativ notele muzicale ale ,,ecoului” și denumirea fiecărei note.
pe portativ
2. Scrie pe portativ notele muzicale corespunzătoare versului ,, Ieri am fost
într-o pădure”.
pe p

3. Scrie pe portativ notele muzicale indicate:

4. Scrie sub portativ denumirea notelor muzicale:

5. Completează pe portativ notele muzicale care lipsesc din Gama Do și


scrie denumirea în dreptul fiecărei note.

Exerciții de identificare a notelor muzicale 1.Scrie pe portativ notele muzicale ale ,,ecoului” și denumirea fiecărei note.
pe portativ
2. Scrie pe portativ notele muzicale corespunzătoare versului ,, Ieri am fost
într-o pădure”.

3. Scrie pe portativ notele muzicale indicate:

4. Scrie sub portativ denumirea notelor muzicale:

5. Completează pe portativ notele muzicale care lipsesc din Gama Do și


scrie denumirea în dreptul fiecărei note.
RECAPITULARE 2. Scrie versurile corespunzătoare următoarelor note muzicale:
Notele muzicale de la Do1 la Do2

3. Scrie notele muzicale de la Do1 la Do2, pe sensul ascedent (urcător) și


descedent (coborâtor).

4. Completează pe portativ cu notele muzicale indicate:

5. Scrie sub portativ denumirea notelor muzicale:

1. Scrie pe portativ notele muzicale primului vers. 6. Scrie după prima notă Mi, nota Re; după a doua notă La, nota Sol; după
prima notă Do, nota Fa; după ultima strofă, scrie nota La.

RECAPITULARE 2. Scrie versurile corespunzătoare următoarelor note muzicale:


Notele muzicale de la Do1 la Do2

3. Scrie notele muzicale de la Do1 la Do2, pe sensul ascedent (urcător) și


descedent (coborâtor).

4. Completează pe portativ cu notele muzicale indicate:

5. Scrie sub portativ denumirea notelor muzicale:

1. Scrie pe portativ notele muzicale primului vers. 6. Scrie după prima notă Mi, nota Re; după a doua notă La, nota Sol; după
prima notă Do, nota Fa; după ultima strofă, scrie nota La.
Numele……………………………………... Data………………..

Calificativ:................................... EVALUARE FINALĂ


........
1.Încercuiți obiectele care produc sunete muzicale.

2. Completați propozițiile:
a) Portativul este un grup de ………… linii drepte și ……………. spații.
b) Sunetele pot fi înalte, medii și ……………………..
c) Sunetele muzicale vocale sunt emise de ………………………

3. Unește cu o linie enunțurile din coloana A cu nota muzicală din coloana B


A B
Se scrie pe a treia linie a portativului. SOL
Se scrie pe al doilea spațiu al portativului. MI
Se scrie pe prima linie a portativului. FA
Se scrie pe primul spațiu a portativului. SI
Se scrie pe primul spațiu de sub portativ. RE
Se scrie pe a doua linie a portativului. LA

4. Desenează pe scara muzicală următoarele note: Sol, Mi, Do1, La, Do2 și Re .

5. Scrie sub fiecare notă muzicală de pe portativ, denumirea acesteia:

2. Scrie notele Gamei DO (Do1 – Do2) în sens ascedent:

________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și