Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea testelor

Test educaţional – Ansamblu diversificat de probe prin care se urmăreşte evidenţa


efectelor induse asupra populaţiei şcolare.

Test de cunoştinţe – Test educaţional care vizează modificările introduse de învăţare în


domeniul cognitiv.

Test docimologic – Test de cunoştinţe care îndeplineşte funcţia de examinare şi notare.

Test punctual – Test compus din itemi, fiecare din care abordează câte un singur
aspect izolat din domeniul supus testării. De obicei, abordează
nivelele cognitive inferioare: reamintire, înţelegere, aplicare.

Test integrativ – Test compus din itemi, fiecare din care abordează un set de
cunoştinţe şi abilităţi cognitive. Elemente ale răspunsului pot fi
reamintirea, înţelegerea, aplicarea, analiza, evaluarea şi crearea, însă
aceste elemente efectiv nu pot fi distinse.

Test obiectiv – Test compus din itemi, fiecare din care poate fi cotat prin compararea
răspunsului cu un model complet al răspunsului corect.

Test subiectiv Test compus din itemi, a căror cotare nu se poate realiza pe baza unor
modele complete ale răspunsurilor corecte.