Sunteți pe pagina 1din 2

Proba practică nr.

00

Tema pentru proba practică: Asamblarea unităţii centrale a calculatorului personal de birou
Enunțul temei pentru proba practică: Asamblaţi unitatea centrală a calculatorului.
Sarcini de lucru:
1. Efectuarea operaţiilor pregătitoare specifice asamblării unităţii centrale a
calculatorului.
2. Efectuarea operaţiilor tehnologice de asamblare.
3. Verificarea unităţii centrale asamblate.
4. Respectarea regulilor de sănătate și securitate în muncă și a regulilor de protecţie a
mediului.
Timp de lucru: 00 minute.

Fişa de evaluare a Probei practice nr. 00


Criterii de evaluare:
Respectarea consecutivităţii operaţiilor tehnologice.
Respectarea de sănătate și securitate în muncă.
Respectarea regulilor de protecţie a mediului.
Corespunderea produsului cerinţelor tehnice.
Corespunderea produsului cerinţelor ergonomice.
Productivitatea muncii.

Punctaj maxim pe
Sarcini de lucru Indicatori de realizare
indicator

1. Efectuarea operaţiilor 1.1. Primirea şi planificarea sarcinii de lucru 0 p.


pregătitoare specifice
1.2. Stabilirea necesarului de componente 0 p.
asamblării unităţii centrale
a calculatorului (max. 00 1.3. Stabilirea necesarului de consumabile 0 p.
p.) 1.4. Verificarea completitudinii setului de 0 p.
instrumente
1.5. Pregătirea corespunzătoare a locului de 0p
muncă
2. Efectuarea operaţiilor 2.1. Instalarea sursei de alimentare 0p
tehnologice de asamblare
2.2. Instalarea procesorului 0p
(max. 00 p.)
2.3. Instalarea sursei de răcire a procesorului 0p
2.4. Instalarea plăcii de bază 0p
... ...
3. Verificarea unităţii centrale 3.1. Xxxxxxx xxxxxxx 0p
Punctaj maxim pe
Sarcini de lucru Indicatori de realizare
indicator

asamblate (max. 00 p.) 3.2. Xxxxxxx xxxxxxx 0p


... ...
4. Respectarea condiţiilor de 4.1. Respectarea regulilor .... 0p
sănătate și securitate în
4.2. Depozitarea corectă a deşeurilor 0p
muncă și a regulilor de
protecţie a mediului (max. ... ...
00 p.)
Total 100 p.