Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA CU CLASELE I- VIII VADU-PASII

ARIA CURRICULARA : CONSILIERE SI ORIENTARE


PROF. ILIE GABRIELA

PREGATIREA PENTRU CARIERA – OPTIUNEA SCOLARA

Opţiunea şcolară constituie o problemă de stringentă actualitate a familiei , a şcolii dar


si a societatii în acelaşi timp. Îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecărei părţi impune organizarea
de activităţi în aşa fel încât să crească nivelul de interes al copilului ajuns în stadiul de
dezvoltare corespunzator gimnaziului.
Un prim aspect este determinarea nivelului de aspiraţie al copilului şi corelarea lui cu
cel al părinţilor precum si adecvarea acestor aspiratii la nevoile sociale . În multe cazuri
aceste nivele nu se stabilesc, nu se suprapun sau alteori nivelele de aspiraţie sunt peste
performanţele elevului şi sunt urmate de eşecuri în viaţa copilului.
Pregatirea pentru cariera ( Planificarea carierei ) , atat cea individuala cat si cea de grup,
are rolul de a sprijini individul la momentul potrivit , oferindu-i informatiile de care are
nevoie si ajutandu-l sa interpreteze si sa utilizeze aceste informatii. Nu este doar o actiune de
informare si indrumare a elevilor spre anumite scoli si profesii , ci , de fapt , o actiune sociala
de descoperire si punere in slujba societatii a resurselor umane. Se poate incepe din clasa I si
se termina cu cursurile de perfectionare din diferite ramuri de activitate. Are in vedere
indrumarea unui individ spre o profesie sau o familie de profesii pentru care acesta dovedeste
ca are inclinatii si aptitudini. Este necesara evaluarea efortului de pregatire necesar , al
alegerii celor mai adecvate forme si filiere de dezvoltare, al conceperii unui plan personal de
formare profesionala.
Alegerea corecta a scolii ( a domeniului de activitate in care urmeaza sa profeseze ) este
posibila numai atunci cand scoala a realizat pregatirea psihologica a elevului , adica i-a format
notiunile stiintifice , deprinderile intelectuale si practice , i-a dezvoltat interesele cognitive si
aspiratiile profesionale , i-a educat motivatia pozitiva a invatarii si i-a exersat inclinatiile si
aptitudinile. Pregatirea pentru cariera duce la rezultate bune numai daca se desfasoara in
contextul activitatilor educative din scoala, in ansamblul lor. Caile de realizare ( prin ora de
dirigentie , prin disciplinele scolare , prin colaborare cu familia , prin activitati
extracurriculare) vizeaza, deci, aceste activitati educative si intreg colectivul didactic, cu
accent pe activitatea consilierilor educativi ce stabilesc continutul orelor educative in functie
de interesele manifestate de membrii grupului scolar , dar tinand cont de obiectivele urmarite.
Consilierea privind cariera se realizează nu numai în cadrul orelor de dirigenţie şi în
cadrul activităţilor extraşcolare, ci se realizează şi în cadrul orelor obişnuite de curs. În cadrul
predării fiecărui obiect de învăţământ se realizează trei condiţii fundamentale ale orientării
profesionale: cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor elevilor; informarea elevilor în legătură
cu instituţiile şcolare şi profesionale spre care se pot îndrepta după absolvire; educarea
intereselor cu direcţionare profesională net exprimată.
Planificarea carierei cuprinde o serie de activitati , cum ar fi : identificarea aptitudinilor
urmata de o cultivare sistematica a lor , evaluarea personalitatii, a motivatiei, a valorilor.
In vorbirea curenta se spune despre un elev ca are aptitudini pentru un anumit domeniu
daca obtine performante ridicate ( note foarte bune , premii la concursuri ) in acest domeniu ,
lucru ce se poate datora unui plus de pregatire in domeniul respectiv. Se face astfel confuzie
intre aptitudini si capacitati. Capacitatea psihica exprima posibilitatea individului de a
efectua cu succes o anumita activitate in prezent , fiind profund influentata de experienta in
domeniul respectiv.Spre deosebire de capacitate , aptitudinea se leaga de potentialitate , de
posibilitatea ca , daca ar avea asigurate conditii optime , un anumit individ sa ajunga la
dobandirea unei capacitati ridicate intr-un anumit domeniu.Evaluarea aptitudinilor se poate
face prin evaluarea performantelor la anumite probe, deci a capacitatilor .Ceea ce ar putea
indica mai exact nivelul de dezvoltare al aptitudinilor ar putea fi :
 Usurinta invatarii ; daca elevul retine aspecte absolut noi relativ rapid si fara efort
vizibil.
 Usurinta si calitatea executiei sarcinii.
Fiecare persoana are aptitudini , mai mult sau mai putin dezvoltate , in toate domeniile.
Despre persoana care poseda o aptitudine la un nivel mai inalt de dezvoltare decat majoritatea
celorlalti indivizi putem spune ca este talentata. Daca toti oamenii poseda o anumita
caracteristica , atunci aceasta nu mai constituie o aptitudine. Pornind de la aceste idei se poate
concluziona ca aptitudinile reprezinta ,, insusiri ale persoanei care, in ansamblul
lor , exprima diferente constatate intre oameni, in privinta posibilitatii de a-si insusi anumite
cunostinte ,priceperi si deprinderi,,.( Cosmovici 1974).

Tipuri de aptitudini:
a) după nivelul de generalitate:
-aptitudini generale – permit obţinerea de performanţe superioare în mai multe domenii.
Inteligenţa este aptitudinea generală care asigură o performanţă ridicată în toate domeniile,
mai ales cele care presupun achiziţia de noi informaţii şi operare cu acestea.
-aptitudini speciale – permit obţinerea de performanţe superioare într-un număr mai restrâns
de domenii.
b) după domeniul în care se manifestă:
-aptitudini cognitive – capacităţile individului implicate în prelucrarea informaţiilor:
• abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera
cu ele;
• aptitudinea verbală – capacitatea de a utiliza adecvat lexicul, sintaxa şi de a înţelege
texte scrise;
• aptitudinea numerică – capacitatea de a înţelege şi a opera cu conţinuturi numerice;
• aptitudinea spaţială – capacitatea de a reţine şi a opera cu reprezentări mintale
spaţiale;
• aptitudinea de percepţie a formei – capacitatea de percepţie a constanţei formei şi a
detaliilor obiectelor şi de discriminare figură fond;
• aptitudinea decizională – abilitatea de a lua decizii corecte şi raţionale;
-aptitudinile sociale – capacitatea de a comunica, a stabili contacte sociale şi de a utiliza reguli
sociale pentru menţinerea relaţiilor;
-aptitudinile artistice – se referă la aptitudinile necesare pentru reuşita în activităţi de desen,
pictură, grafică;
-aptitudinile muzicale – sensibilitate la tonalitatea, amplitudinea, intensitatea, timbrul
sunetelor şi la patern-urile muzicale
-aptitudinile fizice – se referă la capacităţile fizice care permit obţinerea succesului în domenii
ce presupun forţă, putere, rezistenţă fizică şi flexibilitate.
Dezvoltarea aptitudinilor presupune în primul rând explorarea eficientă a potenţialului
individual pentru obţinerea unor performanţe cât mai bune. Performanţa în orice domeniu este
dependentă de: -volumul cunoştinţelor din domeniul respectiv;
- baza de strategii de rezolvare a problemelor specifice domeniului;
-metacogniţia sau cunoştinţele care permit utilizarea adaptată şi
contextualizată a strategiilor şi abilităţilor de rezolvare a problemelor
domeniului.
Întrucât la sfârşitul ciclului gimnazial elevul trebuie să facă prima opţiune care-i va
marca puternic drumul în viaţă, cadrul didactic va trebui să fie în măsură să realizeze o
apreciere prospectivă a aptitudinilor, capacităţilor de care dispune acesta . Elevii trebuie
ajutaţi să-şi cunoască posibilităţile reale şi să le raporteze la cerinţele profilului liceului pe
care vor să-l urmeze în continuare şi la solicitările profesionale pentru care urmează să se
pregătească. Şcoala trebuie să asigure informaţii referitoare la profilele fiecărei unităţi şcolare
spre care se pot îndrepta şi la solicitările profesionale legate de un domeniu sau altul de
activitate.
Rezultatele cercetărilor arată că pentru elevii care provin din medii dezavantajate, din
familii dezintegrate, cu risc de abandon şcolar, dacă sunt angrenaţi în activităţi de orientarea
carierei, există cinci potenţiale beneficii în vederea reuşitei şcolare, dar şi a angajării pe piaţa
muncii:
o creşterea motivaţiei şi optimizarea învăţării
o dezvoltarea competenţelor personale şi sociale
o înţelegerea clară a lumii ocupaţiilor
o explorarea şi planificarea carierei
o achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor referitoare la angajare, ocupaţii şi
competenţele necesare muncii în general

BIBLIOGRAFIE :
o PSIHOPEDAGOGIE ED. POLIROM
o CONSILIERE PRIVIND CARIERA ( MARIN PLOSCA; AUGUSTA MOIS )
o ORA DE DIRIGENTIE IN GIMNAZIU ( TRAIAN COSMA )

CE ESTE VIATA?!

Un profesor de filosofie stãtea în fata clasei având pe catedrã câteva


lucruri.
Când ora a început, fãrã sã spunã un cuvânt, a luat un borcan mare de
maionezã gol, pe care l-a umplut cu mingi de golf. I-a întrebat pe
studenti dacã borcanul este plin si acestia au convenit cã era.

Profesorul a luat atunci o cutie cu pietricele pe care le-a turnat în


borcan, scuturându-l usor.
Pietricelele au umplut golurile dintre mingile de golf. I-a întrebat din
nou pe studenti dacã borcanul era plin iar acestia au fost de acord cã
era.
Profesorul a luat dupã aceea o cutie cu nisip pe care l-a turnat în
borcan,. Firesc nisipul a umplut de tot borcanul. I-a întrebat din nou pe
studenti cum stãtea treaba iar acestia au rãspuns în cor "pliiin"!

Profesorul a scos de sub catedrã douã cesti cu cafea pe care le-a turnat
în borcan umplându-l de aceastã datã definitiv. Studentii au râs.
"Acum" a spus profesorul dupã ce hohotele s-au domolit, "as dori sã
întelegeti cã acest borcan reprezintã viata voastrã. Mingile de golf
reprezintã lucrurile importante pentru voi, familia, copiii, sãnãtatea,
prietenii si pasiunile voastre, si cã dacã totul ar fi pierdut în afarã de
acestea, viata voastrã ar fi tot plinã."
"Pietricelele sunt celelalte lucruri care conteazã pentru voi, serviciul,
casa, masina, iar nisipul e restul lucrurilor mãrunte"
"Dacã veti începe cu nisipul," a continuat el "nu veti mai avea unde sã
puneti mingile de golf si pietricelele"
"La fel si în viatã, dacã îti irosesti tot timpul si energia pentru lucrurile
mici, nu vei avea niciodatã timp pentru lucrurile importante pentru tine."
"Acordã atentie lucurilor importante pentru fericirea ta. Joacã-te cu
copiii, fã-ti controale medicale periodic, iesi cu sotia în oras la cinã,
joacã golf, vei avea suficient timp altã datã sã faci curat sau sã repari
cine stie ce dispozitiv . Ai, în primul rând grijã de mingile de golf, ele
conteazã cu adevãrat. Stabileste-ti prioritãtile, restul e doar nisip."
Unul dintre studenti a ridicat mâna interesându-se ce reprezentau cele
douã cãni de cafea. Profesorul a zâmbit "Mã bucur cã întrebi asta,ele
vor doar sã arate cã, oricât de plinã ar pãrea viata ta, e loc întotdeauna
pentru douã cãni de cafea, împreunã cu un prieten."