Sunteți pe pagina 1din 2

Managementul unui proiect

De la apariţia sa, în decursul evoluţiei, managementul de proiect a


exercitat o influenţă vizibilă asupra disciplinei managementului, chiar
aducând o serie de modificări. Dintre acestea se remarcă: acceptarea şi
utilizarea crescută în cadrul organizaţiilor a organigramei; acceptarea
independenţei planurilor de proiect cu planurile organizaţionale de nivel
mai înalt; recunoaşterea legitimităţii utilizării echipelor de proiect
alternative drept puncte cheie în organigrama instituţiei; o mai mare
implicare a profesioniştilor din domeniul şi plata cu ora a celor care
lucrează în echipe de proiect; o contribuţie semnificativă la eficienţa şi
eficacitatea organizaţiei; oportunităţi lărgite pentru diferite persoane de a
participa la conducerea echipelor, astfel, crescând posibilitatea ca
aceştia să ocupe poziţii ierarhice superioare în cadrul managementului
organizaţiei.

Managementul de proiect se referă la:

– definirea
– planificarea,
– implementarea
– monitorizarea, controlul
– finalizarea unui proiect.

Toate proiectele necesită un anumit nivel de management de proiect.

Un proiect în care lucrează 2 oameni timp de 200 de ore ar putea fi


condus mental.
Un proiect în care lucrează 10 oameni timp de 5000 ore nu poate fi
condus in aceeaşi manieră.

Cu cât proiectul este de o mai mare anvergură şi mai


complex, cu atât creşte nevoia de a dispune de un proces formalizat,
standardizat şi structurat.

Metodologia de proiect asigură baza de plecare, pentru a înţelege lucrul


pe proiecte. Metodologia de proiect te învaţă practic cum să procedezi în
diferite faze ale ciclului de viaţă al proiectului. În mod concret,
terminologia comună, tipul de formulare care se utilizează, când şi cine
le completează/aprobă, ce faci în anumite situaţii din proiect, etc. O
companie care alege să-şi organizeze activitatea pe proiecte are două
căi de a se organiza prin intermediul unei metodologii. Există
metodologii comerciale pe care le poate achiziţiona şi utiliza intern sau
îşi poate crea propria metodologie.
Probleme în realizarea unui proiect:

 Proiecte finalizate cu întârziere, cu depăşirea bugetului sau fără să


îndeplinească cerinţele funcţionale ale clientului;
 Procesele şi tehnicile utilizate de managerii de proiect sunt slab
standardizate şi folosite inconsecvent ;
 Managementul de proiect este reactiv şi nu este privit drept un
aport valoric;
 Timpul necesar managementului proactiv al proiectelor nu este
consolidat/inclus în programul de activităţi, fiind considerat „o
cheltuială generală”/ „un balast”.
 Proiectele sunt „de succes”, în pofida lipsei unei planificări şi a
managementului de proiect, prin stres accentuat şi ore
suplimentare lucrate, pe toată durata ciclului de viaţă al proiectului.

Aceste neajunsuri pot fi eliminate/evitate prin:


 Abordarea unei bune discipline de management al proiectelor;
 Aplicarea unei metodologii de management de proiect;

Managementul de proiect este:

 Ştiinţă
 Artă
 Tehnică
 Demersul prin care resursele umane, materiale şi financiare
sunt organizate într-un mod specific pentru realizarea unor
lucrări dintr-un domeniu de activitate, cu specificaţii date, cu
restricţii de cost şi timp, urmând un ciclu de viaţă standard
pentru a realiza schimbări benefice, definite prin obiective
cantitative şi calitative.