Sunteți pe pagina 1din 22

Vânzare mărfurilor cu amănuntul și înregistrări

Societatile specializate in comertul cu amanuntul sunt cele care asigura distributia marfurilor
catre populatie, fiind practic ultimul element in lantul de distributie a marfurilor. Aceste marfuri pot fi
de orice fel: alimente, imbracaminte, etc.
Agentii economici care efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul cat si cu ridicata vor
organiza respectivele activitati in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare
activitate, iar in contabilitate operatiunile vor fi reflectate corespunzator.
Contabilitatea pentru activitatea unui magazin cu amanuntul presupune,de regula,urmatoarele:
 contabilitatea stocurilor : cumparare si vanzare de marfa;
 salarizare, magazinele mici avand in general un numar redus de angajati;
 contabilitatea imobilizarilor, de exemplu: masina, sediul magazinului, laptop-uri, etc;
 contabilitatea serviciilor prestate de furnizorii de utilitati: energie, apa, telefonie, salubritate,
etc. sau cu chiria sediului (in cazul in care este inchiriat);
 contabilitatea altor servicii, cum ar fi serviciile de contabilitate;
 inregistrarea extraselor de banca, gestionarea casieriei;
 repartizari sub forma dividendelor catre asociati.
In cele ce urmeaza ne vom referi la Contabilitatea stocurilor.
Prin natura obiectului sau de activitate , un magazin lucreaza cu marfa, adica bunuri pe care
entitatea le cumpara in vederea revanzarii. Stocurile de marfa sunt reflectate in contul 371 Marfuri.
Particularitatile comertului cu amanuntul :
 stocurile de marfa sunt inregistrate in contabilitate la pretul de vanzare cu amanuntul , al carui mod de
calcul este prezentat in exemplul de mai jos.
 incasarile au loc de regula in numerar, in momentul achizitiei.
Monografie contabila- marfa inregistrata la pret de vanzare cu amanuntul
Un mic magazin care cumpara si revinde bunuri, achizitioneaza in luna iulie 2017 marfuri la
un pret de 100.000 lei plus TVA. La vanzarea ulterioara a acestora aplica un adaos comercial de 30%.
Pentru evidentierea marfurilor se utilizeaza pretul de vanzare cu amanuntul. Ulterior, se vand marfuri
in valoare de 75.000 lei, suma care include si TVA. Societatea este inregistrata ca platitor de TVA.
a) Achizitionarea marfurilor :
% = 401 Furnizori 119.000
371 Marfuri 100.000
4426 Tva deductibila 19.000
b) Calcularea si inregistrarea diferentelor de pret la marfuri
Datorita faptului ca pentru evidentierea in contabilitate a marfurilor entitatea utilizeaza pretul
cu amanuntul, ulterior inregistrarii stocurilor la cost de achizitie, se calculeaza si se inregistreaza
diferentele de pret care vin sa corecteze valoarea de achizitie pana la nivelul pretului de vanzare cu
amanuntul, astfel:
Adaosul comercial = 30% * pretul de achizitie = 30% * 100.000 lei = 30.000 lei
Tva neexigibila = ( cost de achizitie + adaos comercial) * 19 % = (100.000 lei +30.000 lei )*19 % =
24.700 lei
Pentru a se obtine pretul de vanzare cu amanuntul se utilizeaza urmatoarea formula:
Tva –ul se reflecta in pretul de vanzare cu amanuntul insa devine exigibil numai cand se
realizeaza vanzarea marfurilor . Pana la acel moment se reflecta in contul 4428 Tva neexigibil, dupa
care se reflecta in contul 4427 Tva colectata.
Prin urmare, pretul de vanzare cu amanuntul = 100.000 lei + 30.000 lei + 24.700 lei = 154.700 lei
Notele contabile prin care se reflecta in contabilitate diferentele de pret sunt :

371 Marfuri = % 54.700


378 Diferente de pret la marfuri 30.000
4428 Tva neexigibila 24.700

c) Vanzarea marfurilor
Aici este important sa mentionam obligativitatea de a avea casa de marcat pentru operatorii
economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre
populatie.
Baza legala:
 · OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;
 HG nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicata;
Vanzarile se inregistreaza in contabilitate pe baza raportului “Z” al casei de marcat care se
obtine la sfarsitul zilei.
Raportul Z este raportul fiscal de inchidere zilnica si reprezinta documentul care contine aceleasi
elemente de identificare ca si bonul fiscal, plus numarul bonurilor emise in ziua respectiva: valoarea
totala a operatiunilor efectuate si totalul taxei pe valoarea adaugata, cu precizarea nivelului cotei,
valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata, precum si valoarea taxelor care nu
se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
In cazul vanzarilor cu amanuntul efectuate prin magazine catre agenti economici ori catre alte
categorii de cumparatori decat populatia, utilizatorii sunt obligati sa emita bon fiscal si, la
cerere, factura fiscala.
Notele contabile sunt :
i) in cazul platii cash in magazin:
5311 Casa in lei = % 75.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 63.025
4427 TVA colectata 11.975
TVA = 19* pret de vanzare/ 119 =75.000 lei*19/119 =11.975
ii) in cazul platii cu cardul la POS-ul instalat in magazin:

5125 Sume in curs de decontare = % 75.000


707 Venituri din vanzarea marfurilor 63.025
4427 TVA colectata 11.975
5121 Conturi la banci in lei = 5125 Sume in curs de decontare 75.000
Se utilizeaza contul intermediar 5125 datorita existentei unui decalaj de timp intre momentul incasarii
la POS si momentul in care sumele apar pe extrasul de banca.

iii) in cazul in care clientul plateste cu tichete de masa:


5328 Alte valori = % 75.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 63.025
4427 TVA colectata 11.975
In continuarea tranzactiei de la pct. iii) urmeaza pasii urmatori:
 expedierea tichetelor catre unitatea emitenta in vederea incasarii:
461 Debitori diversi= 5328 Alte valori 75.000
 incasarea tichetelor de masa:
5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 75.000
d)Scoaterea din gestiune a marfurilor vandute:
Exista in acest caz doua posibilitati de a determina iesirea din gestiune :
i) in situatia in care entitatea practica aceeasi cota de adaos comercial -30% la toate produsele
– descarcarea gestiunii ( pentru contul 378) se poate face prin calcul invers, asa cum reiese din
exemplul de mai jos:
% = 371 Marfuri 75.000
607 Cheltuieli privind marfurile 46.526
378 Diferente de pret la marfuri 13.958
4428 Tva neexigibila 14.516
Pentru a determina suma care trebuie scoasa din gestiune pornim invers calculul :
 Pretul de vanzare cu TVA = 75.000 lei
 Pretul de vanzare fara TVA = 75.000 – 75.000 *19/119 lei = 63.025 lei
 Adaosul comercial = Pretul de vanzare fara TVA * 30/130 lei = 14.544 lei
 Costul de achizitie = Pretul de vanzare fara TVA – adaos comercial =63.025 lei- 14.544 lei =48.841
lei

ii) in situatia mult mai probabila cand se practica cote diferite de adaos comercial –se utilizeaza
coeficientul K pentru a se descarca adaosul comercial al marfurilor vandute, calculat dupa
formula:
k = (sold initial C 378 + rulaj creditor 378)/ (sold initial D 371 + rulaj debitor 371), iar
adaosul comercial = k * rulaj creditor 371
Pentru exemplul nostru, la care presupunem solduri initiale 0 atat pentru 371 cat si 378 :
 Pretul de vanzare cu TVA = 75.000 lei
 Pretul de vanzare fara TVA = 75.000 lei – 75.000 *19/119 lei = 63.025 lei
 K=30.000 /(100.000+63.025 ) =0,184
 Adaosul comercial = 0,184 *75.000 lei =13.800 lei
Notele contabile sunt aceleasi ca si mai sus.
Observatii :
 Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei; documentul pe baza caruia
se fac schimbarile este procesul verbal de schimbare de pret.
Monografia contabila aferenta este :
371 Marfuri = %
378 Diferente de pret la marfuri cu diferenta de pret fara tva
4428 TVA neexigibila cu diferenta de tva
 O societate poate avea magazine diferite, evidentiate in contabilitate ca analitice diferite.
Transferul de la un magazin la altul se face cu notele contabile :
–iesirea din magazinul X:

% = 371 Marfuri/analitic X
378 Diferente de pret la marfuri /analitic X
4428 TVA neexigibila /analitic X
– intrarea in magazinul Y:
371 Marfuri/analytic Y = %
378 Diferente de pret la marfuri/analitic Y
4428 TVA neexigibila/analitic Y
Clasa 2 – Conturi de imobilizări

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor ocazionate de


infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice/ unitatii patrimoniale (taxe
si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea
si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de
publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si
extinderea activitatii unitatii patrimoniale). Contul 201 este un cont de
activ.
In debitul contului 201 se inregistreaza:
- cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea societatii
comerciale (512, 531, 404, 462).
In creditul contului 201 se inregistreaza:
- cheltuielile de constituire amortizate integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire
existente.

Contul 203 - Cheltuieli de dezvoltare.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de cercetare
si dezvoltare inregistrate in contul imobilizarilor necorporale. Contul 203
este un cont de activ.
In debitul contului 203 se inregistreaza:
- lucrarile si proiectele de cercetare si dezvoltare efectuate pe cont
propriu sau achizitionate de la terti (233, 404, 512, 531, 721).
In creditul contului 203 se inregistreaza:
- valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare cedate
(658/ 672);
- cheltuielile de cercetare si dezvoltare amortizate integral, precum si
cheltuielile de cercetare si dezvoltare aferente brevetelor si licentelor
(280, 205).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare si
dezvoltare existente.
Contul 205 - Concesiuni, brevete, licente, marci
comerciale si alte drepturi si valori similare.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor, brevetelor,
licentelor, know-how-urilor, marcilor de fabrica si de comert si altor
drepturi si valori similare aportate, achizitionate sau dobandite pe alte
cai. Contul 205 este un cont de activ.
In debitul contului 205 se inregistreaza:
- brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori similare
achizitionate, realizate pe cont propriu, aportul in natura, precum si cele
primite cu tiltu gratuit (108, 131, 203, 230, 233, 404, 456, 721);
- valoarea concesiunilor preluate (167).
In creditul contului 205 se inregistreaza:
- concesiuni, brevete, licente, alte drepturi si valori similare amortizate
integral, valoarea neamortizata la cedarea imobilizarii (280, 658/ 672);
- valoarea brevetelor si altor drepturi si valori similare aportate si retrase
de intreprinzatorul individual sau de asociati (108, 456);
- valoarea bunurilor preluate in concesiune conform contractelor,
restituite (167);
- valoarea brevetelor, licentelor, altor drepturi si valori similare depuse ca
aport la capitalul altei persoane juridice (261, 262, 263, 265).
Soldul contului reprezinta concesiunile, brevetele si alte drepturi si
valori similare existente.
Subconturile pentru "Contul 205 - Concesiuni, brevete, licente,
marci comeriale si alte depturi si valori similare" sunt:
2051 - Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si
valori similare achizitionate.
2052 - Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu
resurse proprii.
Contul 207 - Fond comercial.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului de comert care
nu figureaza in cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care
concura la mentinerea sa 111w2216b u dezvoltarea potentialului
activitatii unitatii cum sunt: clientele, vadul, debuseele, reputatia si alte
elemente necorporale. Fondul comercial se determina ca diferenta dintre
valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz, si valoarea activului
net (justa, la data tranzactiei integrale sau partiale catre alta persoana
juridica) al acestuia. Contul 207 este un cont de activ.
In debitul contului 207 se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial achizitionat, precum si a celui aportat la
capitalul societatii (404, 456).
In creditul contului 207 se inregistreaza:
- valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat (658/ 672);
- valoarea fondului comercial amortizat integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial existent.
Subconturile pentru "Contul 207 - Fond comercial" sunt:
2071 - Fond comercial.
2075 - Fond comercial negativ.
Contul 208 - Alte imobilizari necorporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice
create de unitate sau achizitionate de la terti, precum si a altor
imobilizari necorporale de fapt, prin acest cont tine evidenta tuturor
imobilizarilor necorporale). Contul 208 este un cont de activ.
In debitul contului 208 se inregistreaza:
- valoarea concesiunilor preluate (167);
- valoarea imobilizarilor necorporale achizitionate sau realizate pe cont
propriu reprezentand aportul intreprinzatorului individual/ patronului si
al asociatilor la capitalul societatii (108, 230, 233, 404, 456, 721).
In creditul contului 208 se inregistreaza:
- valoarea altor imobilizari necorporale retrase de la capitalul social;
- valoarea concesiunilor restituite (167);
- valoarea altor imobilizari necorporale cedate sau scoase din activ (280,
658/ 672);
- valoarea altor imobilizari necorporale aportate si retrase (108, 456).
- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale cedate sau scoase
din evidenta;
- valoarea altor imobilizari necorporale deduse ca aport la capitalul altei
persoane juridice (261, 262, 263, 265);
Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale
existente.
21 - IMOBILIZARI CORPORALE.
Contul 211 - Terenuri si amenajari de terenuri.
Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 211 - Terenuri"
sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi
atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/
adnotate de diversi autori legate de contabilitatea
microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie
contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la
legislatia contabila "comunitara".
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a
amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu
energie, imprejmuirile, lucrarile de acces, etc.). Contabilitatea analitica se
tine pe categorii de terenuri si pe feluri de amenajari de terenuri. Contul
211 este un cont de activ.
In debitul contului 211 se inregistreaza:
- diferentele pozitive rezultate din reevaluarea terenurilor si amenajarilor
de terenuri (105);
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand terenuri si amenajari de
terenuri, achizitionate sau aportate la capitalul social (101);
- valoarea terenurilor achizitionate si a celor reprezentand aport la
capital si a celor primite in regim de leasing financiar (108, 167, 404,
456);
- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (131);
- valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs,
receptionate ca amenajari de terenuri sau amenajarilor de terenuri
realizate pe cont propriu, receptionate si facturate (231, 722).
In creditul contului 211 se inregistreaza:
- diferentele negative rezultate din reevaluarea terenurilor (105);
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand amenajari de terenuri
aduse ca aport la capitalul social, scoase din evidenta (101);
- valoarea neamortizata a amenajarilor de terenuri scoase din evidenta
(681);
- valoarea pierderilor din calamitati, exproprieri (671);
- valoarea terenurilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea terenurilor, respectiv amenajarilor de terenuri cedate,
amortizate (281, 658/ 672);
- valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul
social al altei societati comerciale (261, 262, 263);
- valoarea terenurilor aportate, retrase (108, 456).
Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul efectiv al
amenajarilor de teren existente.
Subconturile pentru "Contul 211 - Terenuri si amenajari de
terenuri" sunt:
2111 - Terenuri.
2112 - Amenajari de terenuri.
Contul 212 - Constructii.
Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 212 - Mijloace
fixe" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se specifica
aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau
comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea
microintreprinderilor, pana la modificarile de legislatie
contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la
legislatia contabila "comunitara". De retinut ca, planul de
conturi simplificat (cu specificatii exprese in ceea ce priveste
contabilitatea microintreprinderilor) pastreaza aceasta
denumire - a se vedea nota.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
constructiilor/ mijloacelor fixe. Contul 212 este un cont de activ.
In debitul contului 212 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe/ constructiilor achizitionate, realizate din
productie proprie, primite cu titlu gratuit, ca aport al asociatilor la
capitalul social si aportul intreprinzatorului individual, inclusiv in regim
de leasing financiar (108, 131, 167, 231, 404, 456, 722);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile
primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- plusurile de inventar la imobilizari (131).
In creditul contului 212 se inregistreaza:
- valoarea mijlocelor fixe cedate sau scoase din activ/ evidenta (281, 658/
672);
- valoarea mijlocelor fixe retrase de intreprinzatorul individual (108);
- valoarea constructiilor distruse de calamitati (671);
valoarea constructiilor aportate si retrase (267);
- valoarea constructiilor cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluarea constructiilor (105);
- valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul
social al altei societati comerciale (261, 262, 263).
Soldul contului reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente.
Nota: Pentru contul 212 exista o anumita specificitate reprezentata de
introducerea (si apoi anularea) tinerii contabilitatii in functie de
specificul de catalogare al societatii (cu specificitate la microintreprinderi
- atentie la posibilele erori de interpretare atat de partea celor care vor
aplica prevederile cat si de partea celor care vor controla corectitudinea
deoarece este evidenta ambiguitatea). Pentru aceste societati comerciale
(microintreprinderi) se declara acest cont a fi "Contul 212 - Mijloace
fixe". Cu ajutorul sau se tine evidenta existentei si miscarii mijloacelor
fixe, contabilitatea analitica a mijloacelor fixe urmand a se tine distinct
pe conturi sintetice de gradul II, deschise potrivit clasificatiei generale a
mijloacelor fixe pe economie (conform cu HG 964/ 23 decembrie
1998 - pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de
functionare a mijloacelor fixe, HG 424/ 25 aprilie 2001 - privind
stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, Ordin MF 2388/ 1995,
Ordin MF 425/ 1998). Desfasurarea pe conturi analitice este
urmatoarea:
01 - Constructii;
02 - Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru;
03 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
04 - Mijloace de transport;
05 - Animale si plantatii;
06 - Mobilier si aparatura diversa, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale mobile.
In debitul acestui cont se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale reprezentand mijloace fixe
achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit,
aportate la capitalul social(101);
- diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe (105);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate ca mijloace fixe
(231);
- valoarea investitiei amortizate de chiriasi, preluata de proprietar (281);
- valoarea la cost de productie a mijloacelor fixe realizate pe cont propriu,
receptionate, facturate (722).
In creditul acestui cont se inregistreaza:
- valoarea mijloacelor fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase,
cedate sau scoase din activ si cu valoarea neamortizata a imobilizarilor
corporale reprezentand mijloacele fixe aportate la capitalul social, scoase
din evidenta inainte de termenul normal de functionare legal precum si
cu valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale reprezentand
mijloace fixe aduse ca aport la capitalul social, retrase, cedate sau scoase
din evidenta inainte de termenul de functionare legal (101);
- valoarea amortizarii mijloacelor fixe scoase din evidenta/ din activ
(281);
- valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, ramasa
neacoperita din sumele rezultate in urma valorificarii acestora (481,
681).
Soldul acestui cont reprezinta valoarea mijloacelor fixe existente si
nu poate fi decat debitor.
Contul 213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport,
animale si plantatii.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor de reproductie
si de munca si plantatiilor. Contul 213 este un cont de activ.
In debitul contului 213 se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu
gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar
(404, 231, 722, 131, 456, 167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile
corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- plusurile de inventar la imobilizari (131).
In creditul contului 213 se inregistreaza:
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor aportate, retrase (456);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor cedate in regim de leasing financiar, distruse de calamitati
(267, 671);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la
societati din afara grupului, la alte societati sub forma intereselor de
participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
Subconturile pentru "Contul 213 - Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale si plantatii" sunt:
2131 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2132 - Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2133 - Mijloace de transport
2134 - Animale si plantatii
Contul 214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente
de protectie a valorilor umane si materiale si alte active
corporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor
umane si materiale si a altor active corporale. Contul 214 este un cont de
activ.
In debitul contului 214 se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a
valorilor umane si materiale si a altor active corporale achizitionate,
realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul
social, primite in regim de leasing financiar (404, 231, 722, 131, 456,
167);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile
corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
- valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din import (446);
- plusurile de inventar la imobilizari (131).
In creditul contului 214 se inregistreaza:
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie
si a altor active corporale cedate sau scoase din evidenta (281, 658);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie
si altor active corporale distruse de calamitati (671);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie
si altor active corporale aportate si retrase (456);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie
si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar (267);
- valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105);
- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentului de protectie
care fac obiectul participarii la filiale din cadrul grupului, la societati sub
forma intereselor de participare sau a altor titluri de valoare (261, 262,
263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.
23 - IMOBILIZARI IN CURS.
Contul 230 - Imobilizari necorporale in curs.
Nota: Acest cont isi manifesta impunerea la utilizare
prin intermediul Legii 82 - a contabilitatii, renuntandu-se la
el (in toate documentatiile legale - MF, precum si in cele
comentate/ adnotate de diversi autori) incepand cu
modificarile de legislatie din 2000 - 2001 cand se cere
armonizarea la legislatia contabila "comunitara". De retinut
ca acest cont este regasit sub denumirea "Contul 233 -
Imobilizari necorporale in curs".
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor necorporale
in curs. Contul 230 este un cont de activ.
In debitul contului 230 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale facturate de furnizori (404);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari (512);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, realizate pentru nevoi
proprii, pe cont propriu (721);
- imobilizarile necorporale in curs, aportate de asociati la capitalul social
(456).
In creditul contului 230 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs, receptionate (203, 205,
208);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs aportate si retrase (456);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs cedate (658);
- valoarea imobilizarilor necorporale in curs care fac obiectul participarii
la filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de
particiare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265);
- valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404).
Soldul reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs.

Contul 231 - Imobilizari corporale in curs.


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor corporale in
curs. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imobilizari corporale in
curs. Contul 231 este un cont de activ.
In debitul contului 231 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, aportate la capitalul social sau
primite ca aport la capitalul social (101, 456);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs, la cost de productie sau de
achizitie/ intrare, realizate in regie proprie sau facturate de furnizori,
precum si aportul in natura (108, 404, 456, 722);
- avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale (512).
In creditul contului 231 se inregistreaza:
- valoarea imobilizarilor corporale in curs receptionate (212, 213, 214);
- valoarea la cost de productie a imobilizarilor corporale in curs
receptionate ca mijloace fixe (211);
- valoarea avansurilor decontate furnizorilor (404);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs cedate (658);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs distruse de calamitati (671);
- valoarea imobilizarilor corporale in curs care fac obiectul participarii la
filiale din cadrul grupului, la alte societati sub forma intereselor de
participare sau altor titluri de valoare (261, 262, 263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs
nereceptionate.
Subconturile pentru "Contul 231 - Imobilizari corporale in curs"
sunt:
2311 - Amenajari de terenuri si constructii.
2312 - Instalatii tehnice si masini.
2313 - Alte imobilizari corporale.
Contul 232 - Avansuri acordate pentru imobilizari
corporale.
Este un cont cu ajutorul caruia se tine evidenta avansurilor pentru
imobilizarile corporale acordate furnizorilor de imobilizari, care se
opereaza in directa legatura cu conditii directe de lucru legate de Contul
231 - Imobilizari corporale in curs. Contul 232 este un cont de activ.
In debitul contului 232 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale
(512).
In creditul contului 232 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale,
decontate (404).
Subconturile pentru "Contul 232 - Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale" sunt:
2321 - Avansuri acordate pentru terenuri si constructii.
2322 - Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini.
2323 - Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale.

Contul 233 - Imobilizari necorporale in curs.


A se vedea vechiul cont 230 (Contul 230 - Imobilizari necorporale
in curs).
Contul 234 - Avansuri acordate pentru imobilizari
necorporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate
furnizorilor de imobilizari necorporale. Contul 234 este un cont de activ.
In debitul contului 234 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale
(512).
In creditul contului 234 se inregistreaza:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale
decontate (404).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de
imobilizari nedecontate.
26 - IMOBILIZARI FINANCIARE.
Contul 261 - Titluri de participare detinute la filiale din
cadrul grupului.
Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 261 - Titluri de
participare" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se
specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF)
sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de
contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de
legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea
la legislatia contabila "comunitara".
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare
detinute la filialele din cadrul grupului. Contul 261 este un cont de activ.
In debitul contului 261 se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare achizitionate(dobandite prin achizitie),
a celor reprezentand aportul intreprinzatorului individual, precum si
aportul in natura al asociatilor la capitalul societatii/ filialelor din cadrul
grupului (108, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303,
331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381, 404, 456, 512, 531);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare dobandite si valoarea
neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite
din porofitul net (761).
In creditul contului 261 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare detinute de filiale
din cadrul grupului cedate (664/ 672);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare cedate sau retrase si
valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale aportate
(106);
- valoarea titlurilor de participare retrase (108, 456).
Soldul contului reprezinta valoarea titlurilor de participare
existente.
Contul 262 - Titluri de participare detinute la societati
din afara grupului.
Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 262 - Titluri
imobilizate ale activitatii de portofoliu" sub incidenta Legii
82 - a contabilitatii, si se specifica aceeasi atribuire in toate
documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de
diversi autori legate de contabilitatea microintreprinderilor,
pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001
cand se cere armonizarea la legislatia contabila
"comunitara".
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor imobilizate ale
activitatii de portofoliu(titlurilor de participare detinute la societati din
afara grupului), pe care unitatea patrimoniala le dobandeste in vederea
realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea
societatilor la care sunt detinute titlurile. Contul 262 este un cont de
activ.
In debitul contului 262 se inregistreaza:
- valoarea titlurilor de participare achizitionate, aportate de
intreprinzatorul individual, precum si cele aportate de asociati la
capitalul social al societatilor din afara grupului (108, 205, 208, 211, 212,
213, 214, 231, 233, 269, 301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381,
404, 456,. 512, 531);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare dobandite si valoarea
neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite
din profitul net (761).
In creditul contului 262 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare cedate sau retrase
detinute la societati din afara grupului de intreprinzatorul individual
(108, 664/ 672);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare cedate sau retrase si
valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale (106).
Soldul contului reprezinta titlurile imobilizate ale activitatii de
portofoliu existente (valoarea titlurilor de participare detinute la societati
din afara grupului)..
Contul 263 - Imobilizari financiare sub forma de
interese de participare.
Nota: Acest cont are atribuirea de "Cont 263 - Alte titluri
imobilizate" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, si se
specifica aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF)
sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de
contabilitatea microintreprinderilor, pana la modificarile de
legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea
la legislatia contabila "comunitara".
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare sub
forma intereselor de participare, detinute de persoana juridica pe o
perioada indelungata in vederea realizarii unor venituri financiare, fara
interventia in gestiunea unitatilor emitente, precum si a miscarii
acestora. Contabilitatea analitica se tine pe categorii si feluri (valori) de
titluri, grupate pe unitati emitente. Contul 263 este un cont de activ.
In debitul contului 263 se inregistreaza:
- diferentele rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare sau a
altor titluri imobilizate (105);
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate, aportate de
intreprinzatorul individual, precum si a celor aportate de asociati la
capitalul social, sau a titlurilor imobilizate achizitionate si aportate direct
la capitalul social (101, 108, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 269,
301, 302, 303, 331, 332, 341 la 346, 361, 371, 381, 404, 456, 512, 531);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite
din profitul net (761);
- valoarea altor titluri imobilizate achizitionate cu plata prin virament sau
numerar (512, 531).
In creditul contului 263 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor altor titluri imobilizate cedate (664/ 672);
- valoarea altor titluri imobilizate retrase de intreprinzatorul individual
sau a titlurilor retrase, cedate, scoase din evidenta capitalului social (101,
108).
Soldul contului reprezinta valoarea altor titluri imobilizate
existente/ imobilizarile financiare sub forma de interese de participare
detinute..
Subconturile pentru "Contul 263 - Imobilizari finaniare sub forma
de interese de participare" sunt:
2633 - Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul
grupului.
2634 - Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara
grupului.
2635 - Titluri de participare strategice in cadrul grupului.
2636 - Titluri de participare strategice in afara grupului.
Contul 264 - Titluri puse in echivalenta.
Contul 265 - Alte titluri imobilizate.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare
detinute pe o perioada indelungata. Contul 265 este un cont de activ.
In debitul contului 265 se inregistreaza:
- valoarea altor titluri imobilizate dobandite prin achizitie sau aport (404,
512, 531, 269, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 231, 233, 301, 302, 303, 331,
332, 341 la 346, 361, 371, 381);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite
din profitul net (761).
In creditul contului 265 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor provind titlurile cedate (664).
Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.
Contul 267 - Creante imobilizate.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor legate de
participatii, imprumuturilor acordate pe termen lung si altor creante
imobilizate, cum sunt depozite si garantii platite. Contul 267 este un cont
de activ.
In debitul contului 267 se inregistreaza:
- valoarea imprumutului acordat si a veniturilor din dobanzile aferente
creantelor imobilizate, precum si a garantiilor depuse la furnizori (269,
512, 531, 763);
- valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung si a dobanzilor
aferente pentru bunurile cedate in regim de leasing financiar (211, 212,
213, 214, 472);
- diferentele favorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor acordate
in valuta, rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea
exercitiului (765);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente nefavorabile de curs valutar
la inchiderea exercitiului (477).
In creditul contului 267 se inregistreaza:
- valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente, incasate,
precum si a garantiilor restituite de furnizori (512, 531);
- valoarea dobanzii facturate de locator in cazul leasingului financiar
(411);
- valoarea avansului si a ratelor recunoscute la venituri pentru bunurile
cedate in leasing financiar (658);
- diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente imprumuturilor
acordate altor unitati, la inchiderea exercitiului (476);
- reluarea sumelor inregistrate ca diferente de curs valutar favorabil, la
inchiderea exercitiului anterior (477);
- valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
- diferentele nefavorabile de curs valutar aferente imporumuturilor
acordate rezultate in urma lichidarii creantelor (incasarea creantelor sau
evaluarea acestora la cursul de inchidere a exercitiului) (665).
Soldul reprezinta valoarea imprumuturilor acordate altor unitati si
a altor creante imobilizate.
Subconturile pentru "Contul 267 - Creante imobilizate" sunt:
2671 - Sume datorate de filiale.
2672 - Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale.
2673 - Imprumuturi acordate pe termen lung.
2674 - Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung.
2675 - Creante legate de interesele de participare.
2676 - Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare.
2677 - Actiuni proprii - active imobilizate1) Sunt reflectate actiunile
proprii clasificate in active imobilizate in functie de intentia cu privire la
durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau
reclasarii.
2678 - Alte creante imobilizate.
2679 - Dobanzi aferente altor creante imobilizate

Contul 269 - Varsaminte de efectuat pentru imobilizari


financiare.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat
cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare. Contul 269 este un cont
de pasiv.
In creditul contului 269 se inregistreaza:
- sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare (261,
262, 263, 267);
- diferentele de curs valutar, rezultate in urma decontarii imprumuturilor
si datoriilor in valuta sau a evaluarii acestora la cursul de la inchiderea
exercitiului (765).
In debitul contului 269 se inregistreaza:
- sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531).
Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizari
financiare.
Subonturile pentru "Contul 269 - Varsaminte de efectuat pentru
imobilizari finaniare" sunt:
2691 - Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute
la filiale din cadrul grupului.
2692 - Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de participare.
2698 - Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare.
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE.
Contul 280 - Amortizari privind imobilizarile
necorporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor
necorporale. Contabilitatea analitica a amortizarii imobilizarilor
necorporale se tine pe feluri de imobilizari (cheltuieli de constituire, de
cercetare-dezvoltare, concesiuni, brevete, alte drepturi si valori similare,
fondul comercial, alte imobilizari necorporale). Contul 280 este un cont
de pasiv, rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor
necorporale.
In creditul contului 280 se inregistreaza:
- valoarea aferenta amortizarii imobilizarilor necorporale (681);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117).
In debitul contului se inregistreaza:
- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale vandute sau scoase din
activ/ evidenta (201, 203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor necorporale,
care nu poate fi decat creditor sau nul.
Subconturile pentru "Contul 280 - Amortizari privind imobilizarile
necorporale" sunt:
2801 - Amortizarea cheltuielilor de constituire.
2803 - Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare.
2805 - Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale si altor drepturi si valori similare.
2807 - Amortizarea fondului comercial.
2808 - Amortizarea altor imobilizari necorporale.
Contul 281 - Amortizari privind imobilizarile corporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii imobilizarilor
corporale. Contabilitatea analitica a amortizarii privind imobilizarile
corporale se tine pe feluri de imobilizari corporale, adica pe cele 6 conturi
analitice de imobilizari corporale. Contul 281 este un cont de pasiv,
rectificativ al valorii de inregistrare a imobilizarilor corporale.
In creditul contului 281 se inregistreaza:
- cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681);
- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile
corporale primite cu chirie si restituite proprietarului (212, 213, 214);
- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operatii de participatie,
transferata conform contractelor (458);
- rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile (117);
- valoarea investitiei amortizate de catre chiriasi, preluata de catre
proprietari (212).
In debitul contului 281 se inregistreaza:
- valoarea amortizarii amenajarilor de terenuri, scoase din evidenta
(211);
- valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din
evidenta/ din activ (212, 213, 214).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.
Subconturile pentru "Contul 281 - Amortizari privind imobilizarile
corporale" sunt
2811 - Amortizarea amenajarilor de terenuri.
2812 - Amortizarea constructiilor.
2813 - Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor.
2814 - Amortizarea altor imobilizari corporale.
29 - PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
IMOBILIZARILOR.
Contul 290 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor necorporale. Contul 290 este un cont de pasiv.
In creditul contului 290 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor
pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681, 687).
In debitul contului 290 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor necorporale (781, 787).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente
imobilizarilor necorporale.
Subconturile pentru "Contul 290 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale" sunt:
2903 - Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare.
2905 - Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale
si alte drepturi si valori similare.
2907 - Provizioane pentru fondul comercial.
2908 - Provizioane pentru alte imobilizari necorporale.
Contul 291 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor corporale. Contul 291 este un cont de pasiv.
In creditul contului 291 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor
pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681, 687).
In debitul contului 291 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor corporale (781, 787).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente
imobilizarilor corporale.
Subconturile pentru "Contul 291 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor corporale" sunt:
2911 - Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de
terenuri.
2912 - Provizioane pentru deprecierea constructiilor.
2913 - Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si plantatiilor.
2914 - Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale.
Contul 293 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor in curs.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale in curs. Contul 293
este un cont de pasiv.
In creditul contului 293 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor
pentru deprecierea imobilizarilor in curs (681, 687).
In debitul contului 293 se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor in curs (781, 787).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente
imobilizarilor in curs.
Subconturile pentru "Contul 293 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor in curs" sunt:
2931 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs.
2933 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs.
Contul 296 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor financiare.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru
deprecierea imobilizarilor financiare. Contul 296 este un cont de pasiv.
In creditul contului 296 se inregistreaza:
- sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor
privind deprecierea imobilizarilor financiare (686).
In debitul contului se inregistreaza:
- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor privind
deprecierea imobilizarilor financiare (786).
Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente
imobilizarilor financiare.
Subconturile pentru "Contul 296 - Provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor financiare" sunt:
2961 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la
filiale din cadrul grupului.
2962 - Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la
societati din afara grupului.
2963 - Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub
forma de interese de participare.
2964 - Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate.
2965 - Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale.
2966 - Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe
termen lung.
2967 - Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de
participare.
2968 - Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active
imobilizate.
2969 - Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate.