Sunteți pe pagina 1din 1

CELULA- UNITATEA STRUCTURALĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A VIEȚII

Sumar
În secolul al XIX-lea, investigațiile microscopice asupra lumii vii
au dus la enunțarea teoriei celulare care susține următoarele trei
principii fundamenmtale, toate organismele vii sunt alcătuite din una
sau maI multe celule; acestea reprezintă unitatea structurală și
funcțională a lumii vii; celulele provin din alte celulele vii prin procese
de diviziune. Știința care studiază celula este citologia, iar biologia
celulară studiază procesele biologice la nivel celular.
Sumar
În copul organismelor ,99% din numărul de atomi sunt cei de
hidrogen, carbon, azot și oxigen. Aceste elemente se combină în molecule
anorganice și organice. Dintre moleculele anorganice, apa este cea mai
importantă datorită polarității. Moleculele organice sunt spectifice
organismelor vii. Acestea sunt glucidele-principală sursă energetică; lipidele
intră în structura tuturor membranelor celulare; principalele materiale de
construcție celulară; acizii nucleici- materialul genetic care conține informația
creditară.