Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea ,,Științe Economice”

Catedra ,,Marketing și Logistică”

Lipatov Ilie

Lucru Individual

La disciplina “Tehnologii informaționale de comunicare”

STUDIU DE CAZ

Distribuirea sim-cardurilor

Conducător științific: Luchian P.;Lect.univ.

Autor: Lipatov Ilie

Chisinau-2015
1. de proiectat o BD Multitableară:
a)Să se descrie domeniul de aplicare a BD:
O baza de date (BD) reprezinta o colectie de date integrata, anume structurata si dotata cu o
descriere a structurii si a relatiilor dintre date.În functie de modul de organizare a informatiilor,
se cunosc cîteva modele de BD:ierarhic (arborescent), retea, relational s.a.In afara de aceaste
medele de BD contine si descrierea lor:tipul,structura,modul de organizare s.a.
O bază de date proiectată corespunzător furnizează acces la informații
precise, actualizate. Deoarece o proiectare corectă este esențială pentru atingerea
scopurilor utilizării unei baze de date, investiția în timpul necesar învățării
principiilor unei bune proiectări este esențială. În cele din urmă, veți reuși să creați
o bază de date care să vă îndeplinească necesitățile și care să poată fi modificată cu
ușurință.

-Schema BD relaționale:

-tabelele în regim Design și Datasheet.


2.De proiectat interogări de selecție:
a)De aflat profitul companiilor din sim-cardurile care sunt disponibile.Suma profitului de sortat
crescator.

b)De aflat costul total al sim-cardurilor ce au acces la internet mobil.


c)De aflat costul total al sim-cardurilor orange ce au pretul mediu mai mic de 15.

d)Interogare cu parametru.
3)De proiectat interogări de acțiune:
a)De creat o cerere de tip Make Table care va conține sim cardurile incluse cu abonamente.
b)De creat o cerere de tip Append care va conține cantitatea sim cardurilor vindute in 2015.

c)De creat o cerere de tip Update- atribuirea coloneai cantitate 0.


d)De creat o cerere de tip Delete--care va sterge toate inregistrarile din tabelul DetVinz cu codul
0.
4)De proiectat două rapoarte:
a)Raportul să conțină totalizări:
b)Raportul să conțină grupări și totalizări de date.
5)De Proiectat cinci formulare.
a)Deschiderea fiecarui tabel din baza de date.

b)Creați Formular ce va deschide toate interogarile.


c)Creați un formular ce va deschide rapoartele.

d)De creat un formular incuibat.


e)De creat un formular ce va deschide celelate formulare.