Sunteți pe pagina 1din 5

Procariot (din greacă: pro - înainte, caryon - nucă, nucleu) este un organism unicelular, a cărui

celulă îi lipsește o membrană nucleară, care să înconjoare informația genetică.

Cuprins

1 Structura celulei procariote

2 Învelișul celulei procariote

3 Structura internă a celulei procariote

4 Prelungirile celulei procariote

5 Gene

6 Înmulțire

7 Clasificare

8 Bibliografie:

9 Legături externe

Structura celulei procariote

Structura celulei procariote

Structura procariotă se caracterizează printr-o serie de particularități ce o deosebește de cea


eucariotă, principala diferență fiind lipsa nucleolilor și a anvelopei nucleare. De asemenea, îi
lipsesc majoritatea organitelor celulare. Singurele organite prezente în citoplasma celulelor
procariote sunt ribozomii („granulele lui Palade”), al căror număr este de 10 ori mai mare decât
la eucariote. ADN-ul procariot este de obicei reprezentat printr-o singură moleculă de ADN,
circulară și puternic spiralizată numită nucleoid (cromozom bacterian, genofor). Pe lângă ADN,
procariotele mai conțin și ARN. Acesta se găsește liber în citoplasmă sau în ribozomi. De
asemenea, există și proteine de tipul histonelor. Cercetările recente arată că în citoplasma
procariotelor se găsește o proteină contractilă, prin polimerizarea căreia rezultă o rețea
contractilă, ca o formă rudimentară de citoschelet întâlnită la eucariote. Toate organismele care
nu au nucleu individualizat se numesc procariote și fac parte din regnul Monera.

Învelișul celulei procariote


1) Capsulă gelatinoasă

formează împreună cu mucusul (polizaharide) glicocalixul

poate fi prezentă sau absentă

rolul glicocalixului este de a ajuta la atașarea de substrat a bacteriilor; rol de protejare împotriva
răspunsului imun al gazdei; rol de protecție; rezistența la uscăciune).

2) Perete celular

se află între capsulă și membrana celulară;

este rigid;

reduce varietatea de forme celulare;

conține mureină, acid diaminopimelic și acizi teicoici;

rol în protecție și transport de substanțe.

3) Membrana celulară (plasmalema)

se află între peretele celular și citoplasmă;

este componenta fundamentală a celulei;

nu poate prezenta expansiuni spre exterior;

este impermeabilă la macromolecule (excepție pentru unele enzime și pentru ADN);

prezintă un pliu spre citoplasmă numit mezozom;

rolul mezozomului: în respirația celulară, în fixarea nucleoidului;

rolul membranei celulare: protecție și transport de substanțe

Structura internă a celulei procariote

1) Citoplasma

conține nucleoidul, ribozomii, tilacoide, vezicule gazoase, substanțe de rezervă, incluziuni;


din punct de vedere chimic, citoplasma este alcătuită din proteine, glucide, lipide; în măsură mai
mică mai conține și ribonucleoproteine, fosfolipide, ioni, metale grele (în special magneziu);

la unele procariote, citoplasma mai conține și diferiți pigmenți cum ar fi: ficocianina (pigment
albastru), ficoeritrina (pigment roșu), clorofila (pigment verde);

este un sistem coloidal;

sistemul coloidal are două componente:

Mediu de dispersie: apa;

Faza dispersată: substanțe organice numite micele care participă la mișcarea browniană.

2) Nucleoidul

se mai numește și genofor, ADN bacterian sau cromozom bacterian;

este alcătuit dintr-o moleculă de ADN circular dublu catenar;

este fixat cu ajutorul mezozomului;

are rol în coordonarea metabolismului celular.

3) Ribozomii

sunt organite celulare fără membrană;

se află în citoplasmă;

are rol în sinteza proteică.

4) Tilacoidele

sunt prezente sau absente;

conțin clorofilă;

rol în fotosinteză.
Prelungirile celulei procariote

1) Flagelii:

o celulă procariotă poate avea un singur flagel;

sunt mai lungi decât cilii;

au rol în locomoție;

2) Cilii:

sunt mai numeroși la aceeași celulă;

au rol în locomoție;

3) Pilii:

au rol în reproducerea sexuată (schimb de material genetic);

4) Fimbriile:

au rol în atașarea de substrat;

rol în atașarea de alte celule și formarea de colonii.

Gene

Bacteriile de tip procariot conțin un singur cromozom [1], de formă circulară, formând
nucleoidul. De asemenea, se întâlnesc plasmide - formațiuni circulare ce conțin ADN dublu
catenar. Acestea au rol de codare a proteinelor bacteriene, dar sunt implicate și în rezistența
bacteriană față de antibiotice (factorul R).

Înmulțire

De obicei înmulțirea organismelor procariote este de tip asexuată.Aceasta se realizează prin


fisiune binară , prin care cromozomul este duplicat, se atașează de peretele celular, apoi are loc
diviziunea celulei. Transferul materialului genetic (ADN) are loc și prin alte procese de tipul
transformării sau a transducției.
Clasificare

Phylogenetic tree.svg

Vezi și http://ic.ucsc.edu/~wxcheng/envs23/lecture8/FG05_02.JPG.

Organismele care nu au un nucleu individualizat (bacteriile și algele albastre) sunt cuprinse într-
un regn aparte denumit regnul Monera.