Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMUL MONDIAL ECO-SCHOOLS LA COLEGIUL TEHNIC

PETRU PONI ROMAN


Începând din 30.XI 2013 colegiul nostru s-a alăturat unităţilor şcolare de pe tot globul
care implementează Programul internaţional Eco-Schools.
Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l
implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul
Inconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel
naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2014, 58
de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS.Pe plan mondial, Programul este
susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru
Mediu
Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca o necesitate a implicării tinerilor în
găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local.
În România, Programul Eco-Școala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-
se la finele anului școlar 2014/2015 la un număr de 312 unități școlare să fie active, sub
coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi
depline al FEE.
Implementarea programului are ca obiectiv sprijinirea evoluţiei elevilor în conştientizarea
privind problemele de mediu, în cadrul şcolii şi la nivelul comunităţii locale. Pentru primul
an de activitate, 2014 am ales tema Managementul deșeurilor, iar pentru anul 2015 “Apa –
dimensiunea ecologică fundamentală a existenţei”, teme dintre cele 12 impuse de
coordonarea internaţională. Am continuat și în anul 2016 cu “ Natura și biodiversitatea”.
În acest demers s-au avut drept obiective: implicarea elevilor în procesul de luare a
deciziilor şi crearea posibilităţilor de a acţiona la orice nivel, implicarea activă a întregului
corp didactic al unităţii şcolare, dorinţa de a începe şi continua o acţiune cu rezultate pe
termen lung.
Acțiunile colectivului colegiului nostru au avut un impact pozitiv asupra form[rii atitudinilor
şi a unei conștiințe ecologice, atât în rândul elevilor, părinților dar și a celor din jurul nostru.
Ne-am implicat cu entuziasm în desfășurarea unor activități de ecologizare a spațiului
școlar, plantare de puieți de salcâm și flori, colectare de deșeuri de hârtie, plastic dar și
electrice, confecționare de produse ornamentale din deșeuri reciclabile, am marcat prin
simpozioane, dezbateri teme din calendarul ecologic, am făcut echipă cu Ocolul Silvic Horia,
Agenția Națională de Protecția Mediului Neamț, Primăria Municipiului Roman dar și cu
mulți alții…
Într-un alt mod exprimat, timid, încet, cu modestie ne-am alăturat și noi toți din Colegiul
Tehnic “Petru Poni” Roman celor îngrijorați de viitorul copiilor noștii, de una din cele mai
stringente și actuale probleme contemporane: protejarea împotriva poluării mediului
înconjurător.
Activitățile noastre desfășurate în perioada anilor 2014, 2015, au fost evaluate de către o
comisie cu reprezentanți de la Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, ANPM Neamț,
Inspectoratul școlar Neamț în data de 25.05.2016.
Și am obținut Steagul Verde ce asigură titlul de Eco-Şcoală colegiului noastru, arborandu-l
în loc de cinste!
Mulțumim cu toată sinceritatea elevilor, colegilor, personalului școlii şi partenerilor
implicaţi pentru faptul că au răspuns la chemarea noastră pentru un scop atât de nobil:
protejarea viitorului planetei noastre!
Coordonatori proiect,
Prof. Niţă Maricica
Prof. Gavril Paraschiva
Laborant Dămoc Cristina