Sunteți pe pagina 1din 33

Curs 4

CIRCUITE DE COMUTARE DC
REDRESOARE DRC.
DIODA ZENER.
LED ȘI FOTODIODA
DE C4
CUPRINS

 Circuite de comutare DC
 Diporți de extrem temporal
 Diporți de translație
 Dublor de tensiune

 Redresoare DRC

 Dioda Zener
 Relația curent-tensiune
 Aplicații cu DZ

 LED și fotodioda

2
DE Diporți DC. Circuite de comutare DC C4

Proprietătile de regim static (cum ar fi CSTV) ale diportului DC nu prezintă interes în aplicaţii.
Este util să studiem comportarea lor în domeniul timp, în regim variabil.

Circuite de comutare DC – număr?

În analiza circuitelor de comutare DC vom folosi pentru D modelul cu cădere de tensiune

3
DE Diporți DC. Circuite de comutare DC C4
10
5
 Diporți DC de extrem temporal

vI [V]
0
- detector de vârf pozitiv -5
-10
t
10
9.3

C
[V]
5

v = v
4.3

O
P1. Se determină întotdeauna vC(t)
P2. Se determină restul tensiunilor din circuit utilizând TKV 0
t
0.7
vD (t) = vI (t) – vO(t) 0
-5

vD [V]
Cum arată vO(t) și vD(t) dacă vI(t) este o tensiune -10
sinusoidală cu 5V amplitudine și componentă -9.3
-15
continuă de: -19.3 t
a) +2V
b) -7V?
4
DE Diporți DC. Circuite de comutare DC C4
5

 Diporți DC de translație

vI [V]
0
- spre valori pozitive
-5
t

5
4.3
4

[V]
3

C
2

v
1
0
t
P1. Se determină întotdeauna vC(t)
10
P2. Se determină restul tensiunilor din circuit utilizând TKV 9.3

vO = - vD [V]
5
vO(t) =vI(t)+vC(t) vO(t) = -vD(t)

0
vC(t) > 0 t
regim permanent
regim tranzitoriu 5
DE Diporți DC. Circuite de comutare DC C4
 Dublor de tensiune

 tensiune c.a. la intrare


 tensiune continuă la ieșire
 tensiunea de ieșire este aprox. dublul amplitudinii tensiunii de intrare

Circuitul 1

6
DE Diporți DC. Circuite de comutare DC C4
Regim permanent
 Dublor de tensiune

Circuitul 2

Translație spre Maxim temporal


valori pozitive

vO  2VˆI  1.4V

Dacă se neglijează căderea de tensiune pe diodă vO  2VˆI


7
V+
V-
DE C4

V
Diporți DC. Circuite de comutare DC V
C1 D2
V01 V02
 Dublor de tensiune V1 = +5V Vi 22 n D1N444 8
V2 = -5 V D1 C2
PER = 1ms D1N444 8 22 n

8
DE Diporți DC. Circuite de comutare DC C4
 Triplor de tensiune FACULTATIV

9
DE Redresoare DRC – Redresoare cu filtru capacitiv C4
vI
10

t
-10

ˆ
V10O
fără C în circuit
0

 vI este tensiunea din secundarul unui transformator -10


t

 se dorește obținerea unei tensiuni constante vO T


ˆ
V10
O

cu C în circuit ΔvO
0
td tc
t
Redresor monoalternanță cu filtru capacitiv -10

Care este riplul (variația, ondulația) tensiunii de ieșire ΔvO ?


10
DE Redresoare DRC – Redresoare cu filtru capacitiv C4
Între două vârfuri succesive de tensiune, D – (b) și C se descarcă
prin R cu constanta de timp τ = RC
t t
 
vc (t )  (1  e RC
)V  V (0)e RC

Dacă τ >>T => descărcare mică a C pe durata td.

Se aproximează:
- variație liniară a tensiunii de ieșire (pe C)
- perioada semnalului egală cu timpul de descărcare al C
- curent de descărcare constant

Cv  It
t  td  T  tc  T
VˆO T T 1 Vˆ
I
R vO  I  VˆO  O
C RC f RC
11
DE Redresoare DRC – Redresoare cu filtru capacitiv C4
VˆI
vO   1.5V
Exemplu f  R C
VˆI  10V VˆO  VˆI  0.7V  10V
f=50Hz
VˆI 10
RL  100 C   1333μF
1.5  f  R 1.5  50 100
vO  1.5 V

C=? C  1333μF

Alegem un condensator electrolitic C=1500µF/25V


Ce valoarea are ondulația rezultată?
Cum se modifică C dacă se dorește reducerea la jumătate a ondulației?
Repetați rezolvarea pentru redresare bialternanță.
12
DE Redresoare DRC – Aplicații C4

Demodulator pentru modularea în amplitudine

(Detector de anvelopă)

13
DE Redresoare DRC – Aplicații C4
FACULTATIV

Restabilirea componentei continue

Ca şi aplicaţie considerăm un semnal dreptunghiular care a fost transmis pe o linie cu cuplare


capacitivă. Datorită cuplării capacitive semnalul şi-a pierdut componenta continuă iniţială. După
trecerea prin circuitul de translaţie spre valori pozitive nivelul de curent continuu al semnalului
este restabilit.

14
DE Redresoare DRC – Problemă C4

Se consideră vI(t)=5.7sin2π∙3∙t [V][KHz], pentru D- modelul cu cădere de tensiune în conducție


de 0.7V și C=330nF.

a) Desenați vD(t), vO(t) și precizați care este aplicația circuitului.


b) Se conectează o rezistență R la ieșirea circuitului. Dimensionați R astfel încât valoarea
maximă a riplului tensiunii de ieșire să fie ΔvO=0.5V. Desenați vO(t).
c) Cum trebuie modificat/completat circuitul inițial pentru a se realiza aplicația de dublor de
tensiune? Desenați forma de undă a tensiunii de ieșire.

15
DE Dioda Zener – relația curent-tensiune C4

Factor relativ de stabilizare al DZ


vZ
VZ rz
FZ  FZ 
iZ rZ
IZ
16
DE Dioda Zener – relația curent-tensiune C4

Exemplu
rz
FZ 
rZ

Pentru trei diode de 0.4 W la acelaşi curent nominal IZ = 5 mA:


1) DZ 3V6 VZ = 3.6V; rzmax = 95Ω; rZ = 0,72 KΩ
2) DZ 5V1 VZ = 5.1V; rzmax = 60Ω; rZ = 1,02 KΩ
3) DZ 10 VZ = 10V; rzmax = 15Ω; rZ = 2 KΩ

95 60 15
FZ 1   0.132 FZ 2   0,059 FZ 3   0,0075
720 1020 2000

17
DE Dioda Zener – relația curent-tensiune C4

Domeniul de stabilitate al DZ

Pd max
I Z max 
VZ
VZ @ I Z

18
DE Dioda Zener – relația curent-tensiune C4

Domeniul de stabilitate al DZ

19
DE Dioda Zener – relația curent-tensiune C4

Dependența de temperatură

 Diodele Zener au un coeficient de temperatură CT care depinde atât de tensiune cât şi de curentul la
care lucrează.
 Diodele cu efect Zener (VZ =2…5V) au un coeficient de temperatură negativ (la creşterea
temperaturii scade VZ).
 Diodele cu multiplicare în avalanşă (VZ > 5V) au coeficient de temperatură pozitiv.
 În particular, DZ cu VZ = 5.1V au CT~0mV/°C la curent mic.
 Pe de altă parte DZ de 6.8V, au CT ~ 2mV/°C.

Echivalentul unei diode Zener de 7.5V cu coeficientul de


temperatură foarte scăzut.

20
DE Dioda Zener – aplicații C4

Stabilizator parametric de tensiune

VI  VZ
iz   IO
R

VI  VZ
R
I Znom  I O
Exercițiu

vI  12V, VO  7.5V, I O  70mA


R?
21
DE Dioda Zener – aplicații C4

Referință de tensiune

Io << Iz

Referință de tensiune = circuit electronic care furnizează o tensiune constantă indiferent de


valoarea curentului, variația tensiunii de alimentare, variația temperaturii, trecerea timpului.

Utilizare: surse de alimentare, convertoare analog-digitale si digital-analogic, sisteme de masura și


control, etc.
22
DE Dioda Zener – aplicații C4
circuite de protectie
Limitatoare duble de tensiune
 0.7  vI  VZ , DZ  b , vO  vI

vI  VZ , DZ  (c) in regiunea de polarizare inversa (stabilizare a tensiunii), vO  VZ


vI  0.7 V, DZ  (c) in regiunea de polarizare directa, vO  0.7 V

23
DE Dioda Zener – aplicații C4

Ajustarea nivelului de cc al unui semnal variabil

24
DE LED și fotodiodă C4

LED – Light Emitting Diode (diodă emițătoare de lumină)

A
iD

vD

• joncțiune pn
• emite lumină la polarizare directă
• principial se comportă ca o diodă obișnuită
• 1.5V - 2.5V - căderea de tensiune în conducție
• conducție LED-ul emite radiatii luminoase: roșu, galben, verde, albastru, alb
(infraroșu – telecomandă)
• tipic 5mA - 20mA prin LED 25
DE LED și fotodiodă C4

LED – Light Emitting Diode (diodă emițătoare de lumină)

Extras din foaia de catalog

26
DE LED și fotodiodă C4

LED – Problemă

La intrarea unui circuit tensiunea poate lua trei valori, +5V, 0V, respectiv -5V.

Cum se poate semnaliza care este valoarea tensiunii de intrare utilizând 2 LED-uri?
Curentul prin fiecare LED in conducție va fi de 10mA.

Exemplu de rezolvare

0V - nici un led aprins


+5V - LED verde aprins
-5V - LED rosu aprins

27
DE LED și fotodiodă C4

LED

Bandă de LED-uri de o singură culoare

Bandă de LED-uri RGB

390 180 180

28
DE LED și fotodiodă C4

Fotodiodă

- dispozitiv optoelectronic format dintr-o joncțiune pn fotosensibilă

- polarizare inversă

- convertește lumina în semnal electric

29
DE LED și fotodiodă C4

Fotodiodă

Extras din foaia de catalog

30
DE C4
Activitate curs - P2

Se consideră vI(t)=3.7sin2π∙3∙t [V][KHz], pentru D- modelul cu cădere de tensiune în conducție


de 0.7V și C=330nF.

a) Desenați vC(t), vO(t) și precizați care este aplicația circuitului.


b) Cum trebuie modificat/completat circuitul inițial pentru a se realiza aplicația de circuit de
maxim temporal? Desenați forma de undă a tensiunii de ieșire pentru noul circuit.

31
DE C4
Activitate curs - P3

DZ1 - 1N4732A;
DZ2 - 1N4738A;
R=0.91k

a) Care sunt valorile (minimă și maximă) la care se limitează tensiunea de ieșire?


b) Cum arată CSTV a acestui circuit?
c) Cum arată variația în timp a tensiunii de ieșire dacă tensiunea de intrare este o tensiune
sinusoidală cu amplitudine de 18V?
d) Care sunt valorile extreme ale curentului prin cele două diode?

32
DE C4

Ce am învățat azi?

 Circuite de comutare DC
 Diporți de extrem temporal
 Diporți de translație
 Dublor de tensiune

 Redresoare DRC

 Dioda Zener
 Relația curent-tensiune
 Aplicații cu DZ

 LED și fotodioda

33