Sunteți pe pagina 1din 8

Ca în fiecare început de an, acum odată cu primele zile din 2017, vă doresc și eu un an mai bun

ca cel care tocmai a trecut și, sper eu, cu mai puține modificări legislative. În 2015 a fost adoptat
codul fiscal într-o formă rescrisă, precum și codul de procedură fiscală. Ambele au suferit
modificări de la adoptarea lor inițială. Unele din ele chiar la finele anului 2016.

De aceea, vă propun să reluăm puțin datele despre începutul de an așa cum suntem obișnuiți noi
contabilii.

Cursul EUR la 31 decembrie 2016 a fost 4,5411 lei/EUR.

Acesta este cursul:


– la care se vor reevalua creanțele și obligațiile exprimate în valută, ce au rămas în sold la finele
anului
– cursul ce se va utiliza pentru încadrarea ca plătitor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor sau de impozit pe profit în anul 2017. Astfel dacă în 2017 veți avea o bază
de calcul pentru impozitul pe venit mai mare de 454,110 lei veți deveni plătitor de impozit pe
profit de la data de 1 a primei luni din trimestrul în care ați depășit plafonul.
– cursul pentru stabilirea perioadei fiscale la lună sau la trimestru este cursul stabilit pentru data
de 31/12 adică tot 4,5411 lei/EUR în acest an, deși normal s-ar lua în considerare cursul stabilit
în 30/12, dar pentru că ziua de 31 e zi nelucrătoare și se menține același curs stabilit în 30/12.

Dacă la 31/12/2016 veți avea o cifră de afaceri, din punct de vedere al TVA, de până la
454.110 lei și nu ați efectuat nici o achiziție intracomunitară de bunuri în anul 2016, atunci
perioada fiscală pentru TVA, în 2017, va fi trimestrul. Deci, dacă depuneați decont de TVA
trimestrial veți depune în continuare la fel, altfel, dacă depuneați lunar, va trebui să depuneți 010
sau 070, după caz, pentru actualizarea vectorului fiscal.

Nu uitați de formularul 094. Acesta se va depune de către toți ce sunt înregistrați în scopuri de
TVA în România, depun decont trimestrial, au cifră de afaceri pentru TVA de până la 100.000
EUR și nu au realizat AIC de bunuri în anul 2016. Repet ceea ce am scris și în anii anteriori: un
formular mai inutil nu am văzut – fiscul nu are o evidență clară a acestuia, nu poate să spună
dacă a fost depus sau nu de către o firmă.

Nu înțeleg sincer de ce îl mai cer. Pur și simplu nu pricep.

Atenție! Când vine vorba de TVA, cifra de afaceri nu este cea contabilă, deși sunt cazuri în
care cele două coincid. E vorba de cifra de afaceri de la art.310 CF (în noul cod fiscal).

Nu uitați de schimbarea cotei de TVA! Mai ales la casele de marcat. Dacă nu ați făcut-o până
acum ar fi bine să vă grăbiți.
Legat de cote – cota standard va deveni 19% de la 1 ianuarie 2017, dacă nu se va modifica
legislația. E foarte posibil ca după instalarea noului Guvern să existe o limitare a scăderii cotei
sau să se revină la cota inițială cu promisiunea unei scăderi ulterioare.

Dacă sunteți plătitor de impozit pe profit și în evidența dumneavoastră contabilă sumele ce


compun baza de calcul pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor sunt la data de
31/12/2016 mai mici de 100.000 EUR, adică 454,110 lei și dacă nici nu vă încadrați la
excepții, veți trece, în 2016 de la 1 ianuarie, la impozit pe venit microîntreprinderi.

Cum calculați? Foarte pe scurt cam așa:

Adunați veniturile anuale înregistrate în 701,702,…708, scădeți reducerile înregistrate în 709,


adăugați reducerile primite din 609, adăugați veniturile din 754, 758 (mai puțin cele din 758 ce
reprezintă subvenții, restituiri sau anulări de dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau despăgubiri de la societăţile de
asigurare/reasigurare pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor
corporale proprii), adăugați 761,762,763,764, 766, 767 și 768 (mai puțin sumele din 768 prin
care ați înregistrat diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit
de cel inițial) și adăugați numai diferența favorabilă dintre 765 și 765, respectiv 768 și 668
(pentru diferențe de curs aferente creanțelor în lei decontate la un curs valutar diferit de cel
inițial). Așa obțineți baza de calcul, plafonul pentru încadrarea ca plătitori de impozit pe venit.

Schimbarea vectorului fiscal – trecerea de la impozitul pe profit la impozitul pe venitul


microîntreprinderilor o veți face până la 31 martie 2016, nu până la 31 ianuarie ca până
acum.

Dacă în evidența contabilă aveți construcții speciale (stâlpi, drumuri, împrejmuiri, etc) în mod
normal nu ați mai datora impozitul pe construcții speciale.

Dacă nu intervine nimic, 2016 a fost ultimul an pentru care se datora impozitul pe construcții.

În cazul în care cifra de afaceri contabilă este mai mică de 220.000 lei, la 30 iunie 2017, sperând
că se va menține același criteriu de până acum, nu veți avea obligația de a depune raportare
semestrială.
Dacă cifra de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 2.250.000 lei, și în 2017, veți
putea opta pentru ieșirea din sistemul de TVA la încasare.
Iar dacă această cifră de afaceri din punct de vedere al TVA este mai mică de 220.000 lei veți
putea ieși de la TVA. Dar în această situație nu trebuie să uitați de ajustările necesare la TVA.
Atenție la ajustări. Prin OUG 84/2016 s-a schimbat modul de calcul al ajustării TVA în unele
situații.

Începând cu 2017 dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA nu mai este necesară înscrierea în
ROI pentru a efectua achiziții intracomunitare de bunuri sau pentru a efectua/primi servicii
pentru care anterior era necesară înregistrarea.

Dacă sunteți neînregistrat în scopuri de TVA în România și doriți sau sunteți obligați să vă
înregistrați pentru AIC, va fi suficient să obțineți codul de TVA special fără a solicita și
înscrierea în ROI.

Începând cu anul 2017 nu veți mai depune, temporar, D392 sau 393. Depunerea acestora este
suspendată până în 2019 inclusiv. Să sperăm că se va renunța la ele.

D394 va conține livrările către orice persoană începând cu declarația lunii ianuarie 2017. Citiți
informațiile de pe blog și forum legate de această declarație, pentru că nu cred să existe întrebare
ce nu a fost pusă și răspuns să nu fi fost dat.

Dacă aveți multe operațiuni, mai ales din ianuarie încolo, peste 500, ar trebui să știți că nu e
recomandat să generați PDF ci să generați XML pe care să-l transformați în PDF cu
DUKIntegrator sau cu aplicația DeclarațiiANAF de la SAGA.

Una din modificările la codul fiscal este de introducere a regimului special pentru agricultori.
Despre aceasta va urma un articol distinct în cursul anului 2017.

Impozitul pe dividendele distribuie și plătite începând cu 1 ianuarie 2017 va fi 5%, dar


începând cu acest an, dacă nu se modifică nimic în legislație, se va datora și CASS. Contribuția
de asigurări sociale de sănătate se va datora de către persoana ce obține dividendele, în baza unei
decizii emise de către ANAF. Așadar atenție – nu se reține la sursă ca impozitul.
D100 o veți depune până pe 25 ianuarie pentru decembrie sau trimestrul 4 al anului 2015,
numai dacă aveți de declarat altceva decât impozit pe profit. În niciun caz să nu declarați
impozit pe profit în D100 acum. Vă va da eroare în recipisa generată de ANAF.

Plătitorii de impozit pe profit vor depune exclusiv D101 pentru acest impozit până la 25
februarie în cazul ONG-urilor, celor ce obțin venituri majoritare din cultivarea cerealelor și/sau
plantelor tehnice și până la 25 martie cel târziu de către ceilalți.

Dacă sunteți ONG, modul de calcul al impozitului pe profit îl găsiți aici. Atenție! Declararea
impozitului pe profit este obligatorie pentru aceste entități. Ele nu sunt scutite, ca entități de acest
impozit, ci doar unele din veniturile obținute.

Mai am o remarcă legată de declararea de către asociațiile non-profit a impozitului pe profit, de


fapt, mai corect spus, e legată de depunerea D101 – această declarație se va depune de către
toate asociațiile non-profit, indiferent de modul de ținere a contabilității – în partidă simplă
sau dublă. Deci vor depune și asociațiile de proprietari de exemplu ce conduc evidența în
partidă simplă, dar și ONG-urile ce conduc evidență în partidă dublă

D101 urmează să fie introdusă în formatul nou în program în perioada următoare. Aceasta
are unele modificări de formă

Bilanțul este momentan în fază de proiect. Probabil va apărea în forma lui finală zilele acestea.
Dacă nu aveți scaner, ar fi recomandat să vă achiziționați de pe acum, pentru că se menține
obligația scanării documentelor anexă la acesta. Nu uitați să verificați recipisa rezultată după
depunerea bilanțului, indiferent că e depunere on-line sau la ghișeu, pentru a evita orice surprize
neplăcute legate de o eventuală nevalidare a acestuia din varii motive.
Sfaturile legate de raportarea semestrială, postate aici sunt valabile și pentru bilanțul anual.
Nu uitați: începând cu acest an dacă depuneți mai multe seturi de situații financiare riscați o
amendă contravențională, de aceea atenție la completarea lor și la ceea ce depuneți.

Termenul de depunere – 30 mai 2017. Dacă nu ați avut activitate de la înființare și până la
31/12/2016, depuneți declarația de inactivitate până la data de 01/03/2017 inclusiv.

Atenție! Pentru unele cazuri există și obligația auditării situațiilor financiare. Vedeți
criteriile din ordin.

Dacă societatea comercială are ca acționar majoritar statul trebuie să depună situații financiare
similar entităților mari indiferent în ce criteriu de mărime s-ar încadra.
Salariul mediu brut pe economie, pentru 2017, va fi cel puțin la început de an tot 2.681 lei.
Acesta este un indicator important, în funcție de acesta fiind calculate indemnizațiile de concediu
medical, limita pentru calculul CAS, ajutorul de deces. Este important și prin prisma introducerii
obligativității plății CAS cu o limitare a bazei de calcul în cazul celor care obțin venituri din
activități independente.

Cei care obțin venituri din activități independente vor avea o bază minimă de calcul a CAS de
35% din salariul mediu brut pe economie, lunar, adică 938 lei și vor datora minim 98 lei/lună cu
titlul de CAS.

Se pare, cel puțin azi, că va crește după numirea noului guvern la 3.100 lei. Cel puțin asta
relatează presa pornind de la declarațiile celor ce vor forma guvernul.

Dacă sunteți PFA și dacă venitul impozabil din 2016 raportat la numărul de luni ale anului,
ori la numărul de luni de când v-ați înființat în cursul lui, este cel puțin egal cu 35% din
salariul mediu brut pe economie, adică este de 938 lei/lună, aveți obligația depunerii D600
pentru stabilirea CAS.

Cota de impunere, implicit este cea pentru contribuție individuală – 10,5%, dar codul fiscal
permite și opțiunea pentru cota integrală – formularul fiind adaptat în acest sens. Cota integrală
permite stabilirea unui stagiu de cotizare complet.

Tot 2017 va fi și primul an în care se va efectua regularizarea CAS. Dacă nu v-ați pus bani de-o
parte ar fi timpul să o faceți. Foarte multă lume are tendința de a uita de regularizări și deși își
achită la timp impozitul și contribuția de asigurări sociale de sănătate, uită că există și
regularizări în anul următor.

Tot legat de salarii, salariul minim brut garantat în plată, pe economie, se va modifica în
2017. Nu se știe dacă vor fi două modificări sau una. Momentan este tot 1250 lei. După toate
declarațiile se va modifica la 1450 lei. Așa că pregătiți-vă pentru întocmirea actelor adiționale și
transmiterea lor în REVISAL.

Nu uitați că din acest an 24 ianuarie și 1 iunie sunt zile libere legale, codul muncii fiind
modificat în acest sens.

Din acest an zilele libere legale sunt:

– 1 și 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; (nou introdusă)
– prima și a doua zi de Paști;
– 1 mai;
– 1 iunie; (nou introdusă)
– prima și a doua zi de Rusalii;
– 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima și a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

Vă reamintesc că în aceste zile nu se lucrează. Pot lucra doar cei din unități sanitare sau de
alimentație publică. Restul nu decât dacă au fie o activitate care nu poate fi întreruptă datorită
caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Vă reamintesc totodată că pentru cazul în care specificul unității este de așa natură încât e
necesar să se lucreze în aceste zile, zilele respective se plătesc salariaților ce au lucrat în
acele zile, iar salariații beneficiază în compensație de zile libere plătite și numai dacă din
motive bine justificate nu se pot acorda zilele libere li se acordă o compensație de 100% pe
lângă plata zilelor respective

D205 are termen de depunere 28 februarie 2017 pentru anul 2016. Din acest an eu zic că
aceasta nu va mai conține informațiile despre veniturile din salarii. Ci pentru venituri din alte
surse – dividende de exemplu sau din vânzarea de deșeuri. Alooo, băncile!!! Se aude?! Nu vă
mai puneți oamenii să ceară fișe fiscale sau extrase din declarația asta – explicați-le că e
suficientă adeverința cu venitul realizat. Au trecut deja vreo patru ani și, aparent, unele bănci
încă nu au aflat.

Anul trecut vă scriam să vă pregătiți pentru noile tipuri de casă de marcat. Nu a mai fost
cazul și se pare că nici nu e, termenele fiind deja amânate cu 6 luni, obligația utilizării noilor
tipuri apărând doar din 2017.

Reiau ce am mai scris: ANAF și-a alocat inițial 240 de zile pentru a elabora norme de aplicare a
OUG 28/1999. Cele existente sunt, evident, perimate. Apoi a constatat că nu-i ajung și a mărit
perioada de la 240 de zile la 360 de zile și cum nici un an nu este suficient a mai mărit odată
perioada până la 30/06/2016. Eu zic că nu vor face nimic nici atunci dacă o țin tot așa, deși
normele sunt mai necesare ca aerul în această situație – mai ales dacă ar clarifica aspectele
neclare de aplicare a ordonanței.

Am avut dreptate – nu au făcut nimic. Zvonurile sunt că se va prelungi încă odată termenul. Și nu
doar zvonuri. OUG 98/2016 amână termenul de elaborare a normelor de conectare la sisteme
informatice până în noiembrie 2018. Bravo!
Ne lăsați cu o ordonanță ce are norme de aplicare ce nu mai au nici o legătură cu textul
ordonanței și realitatea de azi.

Am scris la finele lui 2016 despre cei care au comerț cu amănuntul și sunt persoane juridice că
dacă au o cifră de afaceri mai mare de 10,000 EUR sunt obligați să folosească POS-uri.

Și scriam acolo că e imposibil să dai bani înapoi de la magazin și să emiți bon fiscal pentru asta.
Se pare că la finele lui 2016 și-au dat seama și autoritățile că legea, din acest punct de vedere, e
imposibil de pus în practică.Să ne înțelegem – obligația de a avea POS se menține. Restituirea
banilor la cererea clienților nu se poate pune în practică.

Am auzit și un punct de vedere interesant emis de ANAF: în opinia lor (forțată până la cer și
înapoi) prin sintagma “Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul” ei
înțeleg sau vor să forțeze interpretarea conform căreia toți cei care sunt obligați să utilizeze case
de marcat sunt obligați să aibă POS-uri dacă îndeplinesc condiția legată de personalitate juridică
și de cifră de afaceri. Eu i-am trimis să le explice medicilor stomatologi de exemplu ce au
societăți comerciale cum sunt ei persoane ce desfășoară activități de comerț cu amănuntul sau
hai, nu medicilor, mecanicilor sau pantofarilor. Unii nu au ce face și când se plictisesc și-și dau
seama că e o lege proastă în loc să le atragă atenția celor ce o pot modifica, preferă să dea niște
interpretări de te doare mintea nu altceva.

Impozitul specific. Reglementat printr-o lege plină de ambiguități și de contradicții, despre care
am scris aici, se va aplica din 2017.

Dacă aveți unul din codurile CAEN CAEN 5510 – "Hoteluri și alte facilități de cazare similare",
5520 – "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 – "Parcuri pentru
rulote, campinguri și tabere", 5590 – "Alte servicii de cazare", 5610 – "Restaurante", 5621 –
"Activităţi de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 – "Alte servicii de alimentație
n.c.a.", 5630 – "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" și sunteți plătitori de impozit pe
profit, e foarte posibil să datorați în 2017 impozit specific.

Deși sunt necesare clarificări la acest impozit acestea întârzie să apară.

Deși, în opinia mea, art.10 din Legea 170/2016 e clar ca bună ziua și spune limpede că dacă ai
venituri din alte activități, pe lângă cele din codurile CAEN enumerate vei plăti impozit pe profit
pentru toate veniturile și legea impozitului specific nu ți se mai aplică, sunt unele voci ce susțin
că dimpotrivă plătești impozit specific pentru activitățile enumerate și impozit pe profit pe
veniturile din alte activități. Ar fi în egală măsură absurd și imposibil în egală măsură pentru că
nu ai o cale concretă de determinare a cheltuielilor aferente altor venituri. Ai tot felul de metode
– de alocare proporțională sau mai știu eu cum, dar nu sunt reglementate de titlul impozit pe
profit.
Pentru cei care sunt plătitori de impozit pe profit la 31.12.2016, se verifică dacă la 31.12.2016 nu
depășesc pragul de 100.000 de euro (la cursul publicat în 31.12.2016, adica 1 euro = 4.5411 lei), deci
454.110 lei și nici nu au avut venituri din consultanță în 2016 mai mari de 20% din totalul veniturilor.
Dacă se îndeplinesc ambele condiții, atunci ei trec obligatoriu la micro de la 01.01.2017 și depun 010
până la 31.03.2017.

Buna ziua,
Platitor de impozit pe profit in 2016 , CA mai mare de 100 000 euro / 31.12.2016 , capital social
varsat peste 45 000 lei. Pot ramane platitor de impozit pe profit si dupa 01 februarie 2017?…

Cristi

February 1st, 2017 at 16:13 | #108

Reply | Quote

Nu. La data de 1 februarie veți deveni obligatoriu microîntreprindere dacă respectați


criteriile de la art.47 cod fiscal. Capitalul social nu e printre criteriile de acolo.
Dar ulterior înregistrării ca microîntreprindere puteți opta, prin excepția de la art.48
alin.5^2 să re-deveniți plătitor de impozit pe profit de la 1 ianuarie datoriră capitalului
social mai mare de 45000 lei. Și asta pentru că acea opțiune poate fi exprimată doar de
către cei care sunt înregistrați fiscal ca microîntreprinderi. Și e doar o opțiune nu este o
obligație.