Sunteți pe pagina 1din 7

Alerta Fiscala Nr. 48 din 01.05.

2015 Consultant Fiscal Adrian Benta


www.bentaconsult.ro adrian@bentaconsult.ro
Tel: 0723 530 139 Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0300 din 30 aprilie 2015


OMFP nr. 513 din 30 Aprilie 2015
Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului
registrului de bani personali, precum şi a procedurii de
înregistrare a acestuia la organul fiscal

Consultați actul normativ aici!

http://itva.ro/Legislatie-2015.php
OMFP nr. 513/2015 – Registrul banilor personali, case de
marcat fiscale

Actul normativ analizat astăzi se încadrează în categoria celor


importante și foarte urgent de rezolvat.
Acesta instituie modelul Registrului de bani personali ce trebuie
ținut de către persoanele ce efectuează vânzări de bunuri/prestări
de servicii direct către populație, utilizând case de marcat fiscale.

Urgența derivă din faptul că în termen de 5 zile lucrătoare de la


data publicării prezentului ordin, respectiv până vineri 08 mai
2015, trebuie notificată autoritatea fiscală prin care se anunță
înființarea Registrului cu banii personali ai salariaților și numărul
de pagini al acestuia.
OMFP nr. 513/2015 – Registrul banilor personali, case de
marcat fiscale

Registrul se prezintă sub forma unui caiet cu pagini A4, ce


trebuie numerotat crescător, pe ultima filă semnând
administratorul sau înlocuitorul de drept al acestuia.

În Registrul banilor personali, se completează zilnic la începutul


programului de lucru, de către salariații operatorului economic,
”aferenți unității de vânzare a bunurilor/prestare a serviciilor”.
Înțelegem așadar că nu toți salariații unei societăți vor completa
aceste sume în Registrul de bani, ci numai cei din incinta locației
de vânzare sau cei arondați acestei locații de vânzare.
OMFP nr. 513/2015 – Registrul banilor personali, case de
marcat fiscale

Să analizăm câteva aspecte privind acest REGISTRU, ce nu


sunt neapărat detaliate de acest ordin, după cum urmează:
a) Registrul în sine nu se înregistrează la ANAF, însă în termen
de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,
trebuie depusă o notificare privind înregistrarea acestui Registru,
prin care se precizează numărul de pagini al acestuia;
b) nu există un model pentru notificarea autorității fiscale, astfel
că anexat acestui material, cabinetul nostru vă propune un model
de notificare;
c) este permisă folosirea unui singur Registru pentru o unitate
de vânzare/prestare de servicii;
OMFP nr. 513/2015 – Registrul banilor personali, case de
marcat fiscale

d) la terminarea unui Registru, ar trebui reluată aceeași


procedură de notificare la ANAF în termen de 5 zile lucrătoare de
la data terminării Registrului vechi și înființării noului Registru;
e) Registrul nu are un regim fiscal special, prin urmare cea mai
eficientă metodă de înființare a acestuia este achiziția unuia din
comerț, cu cât mai multe file;
f) ordinul analizat astăzi introduce și rubricația coloanelor din
Registru, ce poate fi întocmită prin liniere;
g) operatorul economic răspunde de integritatea Registrului și
mai ales de obligația ca personalul din unitatea de vânzare să
completeze banii personali în acest Registru la începerea
programului;
OMFP nr. 513/2015 – Registrul banilor personali, case de
marcat fiscale

h) completarea în Registru trebuie să se facă fără spații libere,


fără ștersături sau modificări;
i) operatorii economici trebuie să facă instructajele necesare
pentru ca salariații să înțeleagă ce li se cere, respectiv trebuie să
li se precizeze în fișele de post aceste noi obligații privind
respectarea reglementărilor pentru utilizarea caselor de marcat
fiscale.

De când este aplicabil acest Registru?


Din punctul nostru de vedere, Registrul trebuie utilizat din data
de 30 aprilie 2015, data publicării în Monitorul oficial, însă
contravențiile pentru nerespectarea acestei obligații se vor aplica
doar pentru fapte constatate după data de 08 mai 2015.
OMFP nr. 513/2015 – Registrul banilor personali, case de
marcat fiscale

Acest termen derivă din prevederile art. VIII din OUG nr. 8/2015
privind modificarea reglementărilor aplicabile caselor de marcat
fiscale, publicată în Monitorul oficial din data de 28 aprilie 2015.

Mai amintim și faptul că ordinul nu precizează modul în care se


va depune notificarea, astfel apreciem că aceasta poate fi
depusă:
- direct la registratura ANAF, probabil cea mai sigură metodă;
- prin poștă, cu confirmare de primire.