Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
Str. Apolodor, nr. 17, sector 5,
Ser viciul Comunicare, Relaţii Publice Bucureşti, CP 050741
Tel./ fax : 021/ 319.98.57
şi Mass-Media Email: presa@anaf.ro

N r. A _ R P C 7 3 5 / 0 6 . 0 6 . 2 0 2 0

Bonificațiile, evidențiate în noul formular al Declarației Unice

Măsurile legislative din domeniul fiscal, implementate de Ministerul Finanțelor Publice și


Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru a reduce impactul pandemiei COVID-19
asupra economiei și vieții românilor, au determinat modificarea formularului „Declarației unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, al cărei termen
de depunere s-a prelungit până la 30 iunie 2020.
Dacã declaraţia unicã privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie
2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:
- pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă
o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin
plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;
- pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale
şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind
plata, menţionată anterior, caz în care se acordă ambele bonificaţii.
De aceste bonificații pot beneficia și persoanele care:
- în anul 2019, au realizat venituri pentru care au obligația depunerii numai a declaraţiei
unice privind venitul estimat (Capitolul II din declaraţia unică);
- au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS.

Bonificația se determină de contribuabil și se evidențiază în mod distinct în declaraţia


unică privind venitul realizat, obligaţiile de plată determinându-se prin diminuarea obligaţiilor
fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

www.anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
Menționăm că, în cazul în care contribuabilii au depus declaraţia unică pentru veniturile
realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot
beneficia de acestea, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020, inclusiv,
cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus.

Reamintim contribuabililor că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la


distanță prin intermediul Spatiului Privat Virtual (pentru depunerea declarațiilor și obținerea de
informații), iar plata poate fi efectuată prin internet banking sau ghiseul.ro.

Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media

www.anaf.ro

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679