Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:_____________________________ Data: ________________

EVALUARE

1. Scrie denumirea formelor plane desenate mai jos:

___________ ________________ ______________ ___________

2. Eu am de pictat ouă! Voi coloraţi conform indicaţiilor!


a. cu galben triunghiurile;
b. cu roşu pătratele;
c. cu verde dreptunghiurile;
d. cu albastru cercurile.

3. Adevărat sau fals (A sau F) ?


a. Pătratul are patru laturi de lungimi egale.
b. Triunghiul are patru laturi.
c. Dreptunghiul are 3 vârfuri.
d. Cercul are forma perfect rotundă .
4. Observă desenul şi notează, în tabel, câte forme plane sunt de fiecare fel:

Dreptunghiuri Triunghiuri Cercuri Pătrate


5. Trasează axa de simetrie ale figurilor următoare:

6. Completează figurile geometrice ținând cont de axa de simetrie sau de laturile care lipsesc:

7. Scrie denumirea corpurilor geometrice.

________ _____________ ______________ ________________ ___________

8. Priviţi desenul de mai jos şi calculaţi conform indicaţiilor:


56
a) suma numerelor din interiorul dreptunghiului; 9
_____________________________________________________ 3
8
b) câtul numerelor din exteriorul cercului;
______________________________________________________

c) produsul numerelor din interiorul cercului;

9. Suntem la final! Scrie câte figuri geometrice de fiecare fel observi.


Felicitări!