Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data: 9.05.2019
Propunător: Negrea Mădălina
Unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa
Clasa: pregătitoare
Cadrul didactic: Susan Mariana
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele ale naturii
Disciplină: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Să învăţăm de la micile vietăţi
Titlul lecţiei: „În pădurea cu alune..”- joc didactic matematic
Tipul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor anterioare
Competenţe generale:
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
5. . Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
Compenteţe specifice:
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5 elemente
dintr-o mulţime dată
1.5. Efectuarea de adunări repetate/ scăderi repetate prin numărare şi reprezentări obiectuale în
concentrul 0-31
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, diferenţă, =, +. -) în rezolvarea
şi/sau compunerea de probleme
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

Obiective operaţionale:
O1. Să numere corect crescător de la 1 la 15.
O2. Să numere corect descrescător de la 10 la 1.
O3. Să rezolve corect adunări în concentrul 0- 31, cu ajutorul jetoanelor.
O4. Să rezolve corect scăderi în concentrul 0- 31, cu ajutorul jetoanelor.
O5. Să scrie corect operaţiile.
O6. Să rezolve cu ajutorul jetoanelor problemele.
O7. Să lipească tot atâtea jetoane câte indică problema sau exerciţiul.
O8. Să respecte regulile jocului.
O9. Să răspundă corect la întrebările adresate.
Strategii didactice:

Mijloace de învăţamânt: planşă de joc, zar, pioni, planşă cu sarcini, jetoane,


Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, jocul didactic,
demonstraţia.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.
Strategii didactice
Secvenţele Ob.
Conţinutul didactic Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
lecţiei Op.
procedee învăţământ organizare
1.Momentul Asigur condiţiile necesare pentru desfăşurarea Conversaţia Frontal Observ
organizatoric lecţiei în condiţii bune şi pregătesc materialul comportamentul
didactic. iniţial
2.Captarea Descopăr planşa de joc şi o aşez pe tablă. Conversaţia Planşă de joc Frontal Observ
atenţiei Observaţia comporamentul
3.Reactualizarea O9 Adresez întrebări cu referire la lecţiile anterioare, Conversaţia Frontal Fac aprecieri la
cunoştinţelor iar aceştia răspund: Explicaţia răspunsurile elevilor.
anteriaore -Ce operaţii aţi învăţat până acum la matematică? Exerciţiul
-La matematică am făcut adunarea şi scăderea.
-Ce înseamnă să numărăm crescător şi
descrescător?
-Crescător înseamnă de la mic la mare, iar
descrescător de la mare la mic.
-Haideţi să numărăm crescător până la 15.
(numărăm împreună)
-Acum să numărăm descrescător de la 30 la 15.
(numărăm împreună)
4.Anunţarea Astăzi la ora de matematica vom învăţa de la Conversaţia Frontal
temei şi a vieţuitoarele pădurii, jucându-ne.
obiectivelor -Vreţi să aflaţi cum se numeşte şi cum se joacă
acesta?
-Da.
-Jocul se numeşte „În pădurea cu alune” iar
regulile vi le voi spune puţin mai târziu.
5.Dirijarea Acest joc vine cu o planşă pe care sunt scrise Conversaţia Observ dacă elevii
învăţării sarcini de lucru. Trebuie să ascultaţi cu atenţie sunt atenţi la
ceea ce trebuie să faceţi pentru a câştiga. explicaţii şi la
REGULILE JOCULUI: Explicaţia demonstraţie.
 Ne vom împărţi pe 4 grupe cu următoarele Pe grupe
nume: broscuţele, şoriceii, ursuleţii şi Individual
iepuraşii
 Primul elev din fiecare echipă va arunca
zarul, ţinând minte ce număr a dat. Echipa
care a dat cel mai mare număr începe jocul.
 Veţi da cu zarul - pe rând, câte un elev din
fiecare echipă - şi veţi muta tot atâtea
pietricele de pe planşă câte vă indică zarul.
 Pe traseul din pădure veţi întâlni pietricele
pe care sunt scrise sarcini matematice.
Dacă o echipă va pică pe o piatra cu
sarcină, elevul care a dat cu zarul trebuie să
rezolve exerciţiul. (pietrei cu numărul 2 i se
atribuie sarcina numărul 2)
 Câştigă echipa care lucrează cu atenţie şi
ajunge prima la căsuţă.
-Deci cum se numeşte jocul de azi?
-Jocul se numeşte În pădurea cu alune.
JOCUL DEMONSTRATIV Demonstraţia Planşă de joc
Le arăt elevilor cum se joacă, dau cu zarul şi mut Exerciţiul Plansă cu sarcini
tot atâtea pietricele câte îmi indică cifra zarului Zar
(exemplu 2- piatră cu sarcină „Rezolvă adunarea Pioni
7+2”- rezolv adunarea şi dau zarul mai departe) Jetoane
O8 JOCUL DE PROBĂ Observaţia
Rog un copil să le arate celorlaţi cum se joacă.
O1- JOCUL PROPRIU- ZIS Pe grupe
O8 Am stabilit că următoarele pietricele vor avea Individual
sarcini de lucru: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19,
20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31) Anexa 1
6.Obţinerea COMPLICAREA JOCULUI: Conversaţia Jetoane Pe grupe Fac aprecieri verbale
performanţei De la piatra cu nr. 25 jocul se complică, adică pe Explicaţia Individual
cele 7 pietre consecutive vor fi sarcini puţin mai Exerciţiul
grele. Problematizarea
7.Asigurarea Pentru a fi sigură că elevii vor ştii sa rezolve mai Conversaţia Individual Fac aprecieri verbale
feedback-ului departe şi alte exerciţii şi probleme cu adunări şi Exerciţiul
scăderi, le adresez câteva exemple de calcul rapid:
7+5
6+3
8+4
10+12 ….

8.Încheierea Fac aprecieri colective şi le împart câte o Coversaţia Cântecel Frontal Fac aprecieri finale
lecţiei recompensă. Împreună cântăm „În pădurea cu
alune” şi ne aplaudăm la sfârşit
Anexa 1

2. Rezolvă adunarea 5+3 cu ajutorul floricelelor şi lipeşte-le pe planşă. (O3, O6, O7)
4. Numără crescător până la 15. (O1)
5. Din 10 ciupercuţe s-au cules 2. Câte au mai rămas. Calculează cu ajutorul jetoanelor şi
lipeşte pe planşă câte ciuperci au rămas. (O4, O6, O7)
8. Adună 3 floricele cu încă 3 şi lipeşte-le pe planşă unde vrei tu. (O3, O6, O7)
9. 7 copaci au fost la început dar 4 au căzut. Câţi copaci au mai rămas acum? Calculează
cu ajutorul jetoanelor şi lipeşte copacii care au rămas pe planşă. (O4, O6, O7)
12. Numără descrescător de la 10 la 1. (O2)
13. O broscuţă cam bondoacă, în lac veselă se joacă. Lângă ea după un timp, alte 5\ au
sosit. Câte suntem noi pe lac, se-ntreabă broasca Oac. Se rezolvă cu ajutorul jetoanelor,
iar suma broscuţelor se lipeşte pe lac, pe planşă. (O3, O6, O7)
15. Într-un cuib de piţigoi, sunt 10 puişori goi, cu părinţii încă 2, câte păsări suntem
noi?(se rezolvă cu ajutorul jetoanelor şi se lipeşte rezultatul pe planşă, în cuib) (O3, O6,
O7)
16. Rezolvă scăderea 21-4, cu ajutorul florilor si lipeşte-le într-un copac. (O4, O6, O7)
17. Fluturaşul cel plăpând, aripi câte-o fi având? (O1, O5)
19. 15 vrăbii stau pe-o cracă şi se ceartă şi se-mpacă. Dacă 4 au zburat, câte sunt la
numărat. Rezolvă exerciţiul şi lipeşte păsările pe cer. (O4, O6, O7)
20. Scrie pe planşă următoarea adunare şi rezolv-o: 16+4 (O3, O5)
21. Lipeşte pe planşă tot atâţia fluturaşi cât îţi indică cifra de pe zar (O7)
24. Câte, câte mici picioare, o albina mică are? Număra-i picioruşele şi scrie cifra
corespunzătoare langă albină. (O1, O5, O7)
25. În grădina lui Andrei
Iepuraşi sunt vreo 3
Lângă ei vin încă 4
Câţi or fi acum cu totul? (scrie pe planşă exerciţiul şi rezolvă-l – te poţi folosi de
jetoane-) (O3, O5, O6, O7)
26. Gâsca mea cea gălbioară
Şi-a scos puii-n ulcioară
Zece-s mici si unul mare
Socotiţi câţi pui ea are? ? (calculează cu ajutorul jetoanelor, scrie exerciţiul pe
planşă şi lipeşte jetoanele) (O3, O5, O6, O7)
27. 15 raţe sunt în lac
Încă 5 sunt în copac
Dacă le numeri pe toate
Câte fac, ghiceşti nepoate? (lipeşte mai întâi raţele la locul lor, apoi scrie operaţia şi
rezolv-o) (O3, O5, O6, O7)
28. Sunt 8 porumbei pe casă
Şi stau bucuroşi
2 zboară jos în drum
Câţi au mai rămas acum? (lipeşte mai întăi porumbeii pe casuţă, apoi calculează şi
spune ce observi?) (O4, O6)
29. Din 17 alune, Maria a mâncat 5. Câte i-au mai rămas? Scrie operaţia pe planşă şi
calculează cu ajutorul jetoanelor. (O4, O5, O6)
30. 20 de ghinde am găsit, dar pe drum am rătăcit 5. Câte mai am acum? ? Scrie
operaţia pe planşă şi calculează cu ajutorul jetoanelor. (O4, O5, O6)
31. În pădurea cu alune locuiau 26 de ursuleţi. Într-o zi au plecat 4, câţi au mai rămas? ?
Scrie operaţia pe planşă şi calculează cu ajutorul jetoanelor. (O4, O5, O6)