Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 13. 11. 2019


STUDENT/A: Negrea Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița cu Program Prelungit ”Floarea Soarelui” Reșița
GRUPA: mică EDUCATOARE: Miloș Gianina SEMNĂTURA ………………..
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/ suntem?
PROIECTUL: ”Leagănul copilăriei”
TEMA SUBPROIECTULUI sau TEMA SĂPTĂMÂNII (SUBTEMA): Eu sunt unic
TEMA ZILEI: (doar daca este activitate integrată )

DOMENIUL EXPERIENȚIAL : Limbă și comunicare


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului
Modalitate sau MIJLOC DE REALIZARE: Lectura educatoarei
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Scufița Roșie
TIPUL ACTIVITĂŢII : Transmitere de noi cunoștințe

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


-DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII

COMPORTAMENTE VIZATE:
-Exersarea, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui.
-Participarea cu interes și cu plăcere la activitatea de limbă română.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE (cognitive, afective, psihomotorii):


O1– să asculte cu atenție textul poveștii
O2 – să răspundă la întrebări legate de conținutul textului
O 3– să surprindă mesajul textului audiat

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: observația, conversația, explicația, expunerea, brainstorming.
b) Mijloace de învăţământ: coșul cu merinde, planșe reprezentând imagini din poveste
c) Forme de organizare a colectivului: frontal.
d) Evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale și individuale, evaluarea secvențială.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Strategii didactice Evaluare
Ob.
Etapele activității Conţinutul învăţării Metode şi procedee Mijloace de Forme de
op.
învăţământ organizare
C G I
1. Moment Crearea condiţiilor necesare unei Conversația x -observarea
organizatoric bune desfăşurări a activităţii: sistematică
-aerisirea sălii de grupă; - aprecieri
-amenajarea spaţiului de desfăşurare verbale,
a activităţii; individuale și
-pregătirea materialului necesar colective.
desfășurării activității;
-introducerea copiilor în sala de
grupă și dispunerea acestora în
semicerc.
2 .Captarea atenţiei Am captat atenția copiilor cu -observaţia -coșul cu merinde x
ajutorul coșului cu merinde al -conversaţia
Scufiței Roșii, pe care trebuie să i-l -explicaţia
ducă bunicii, ascultând povestea.
3.Anunţarea temei şi a Astăzi la activitatea de educare a -conversația x -observarea
obiectivelor limbajului, vom asculta o poveste sistematică
care se numește Scufița Roșie.

4. Reactualizarea Le adresez întrebări referitoare la -conversația x


cunoștințelor tema săptămânii:
-Despre ce am discutat săptămâna
aceasta?
-Cum trebuie să ne comportăm la
locurile de joacă?
5. Dirijarea ȋnvăţării Cum spuneam, lângă mine, am un -conversația Coșul cu merinde x -observarea
coș cu merinde, pe care Scufița Planșe reprezentând sistematică
Roșie trebuie să i-l ducă bunicii, imagini din poveste
după lecturarea textului.
Titlul poveștii de astăzi este Scufița
Roșie. 2, 3 copii repetă titlul
poveștii.

-familiarizarea copiilor cu
conţinutul poveştii -povestirea
După cum spune titlul, în această
poveste este vorba de o fetiță pe
numele ei Scufița Roșie.

-expunerea poveştii
O1 Le voi spune copiilor povestea, -povestirea
arătțndu-le imagini sugestive pentru -explicația
fiecare scenă.
Îmi reglez tonul și intonația vocii
pentru fiecare replică și explic
cuvintele neînțelese.

6. Obţinerea După finalizarea poveştii voi adresa -conversație x -evaluare


performanţei şi copiilor întrebări legate de -problematizarea secvențială
asigurarea conţinutul poveştii: -explicația
transferului O2 -Cum s-a numit povestea?
-Despre ce a fost vorba în poveste?
Surprinderea mesajului textului
Adresez copiilor întrebări menite să
releve mesajul textului.

3
7. Asigurarea O3 Surprinderea mesajului textului x -evaluare
conexiunii inverse şi Adresez copiilor întrebări menite să secvențială
evaluarea releve mesajul textului. -aprecieri
-Ce credeți că a învățat Scufița verbale,indivi-
Roșie din această întâmplare? duale și
(Să nu vorbească cu persoanele colective
străine...)

În încheiere se fac aprecieri privind -conversația -bomboane de ciocolată x - aprecieri


8. Încheierea participarea copiilor la activitate. -explicaţia verbale,
activității Se oferă recompense. individuale și
colective
-recompense

S-ar putea să vă placă și